Ankara University School of Medicine (2001-2007)
Ankara Hospital, Department of Dermatology (2009-2013)

 

July 2015- Still: Özel Koru Ankara Hospital
February 2015-July 2015: Special clinic
June 2013-December 2014: Kars Hospital
January 2009-May 2013: Ankara Hospital, Department of Dermatology
November 2007-December 2009: Turhal primary care center

 

Dermatoscopy (Turkish Society of Dermatology Dermatoscopy Group membership)
Akne ( Turkish Society of Dermatology Acne Group membership)
Dermatological surgery
Cosmetic dermatology

 

Turkish Society of Dermatology
Ankara Dermatology and Venerology Society

 

Karasatı S. Gebelikte Dermatoloji Polikliniğine Başvuru Sebepleri ve Gebelik Dermatozları. 3. Uluslarası  Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Şubat 2019.

Karasatı S, Karataş A. Rozase Hastalarında Pulsed Dye Lazer Etkinliğinin Değerlendirilmesi. XXVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Eylül 2019. Sözlü sunum
Karasatı S. Berberin Yüze E vitamini enjeksiyonu Sonrası Gelişen Komplikasyonlar. XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2018.
Karasatı S, Uysal VA. Bleomisine Bağlı Flagellat Dermatit. XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2018.
Oğrum A, Boyraz N, Karataş Toğral A, Karasatı S, Ekşioğlu M. Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Sözlü sunum
Karasatı S. Nadir Görülen Bir Yumuşak Doku Tümörü: Dermatofibrosarkoma Protuberans. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Karataş Toğral A. Imiquimod ile Keratoakantom Tedavisi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Gürbüz Ateş G, Karataş Toğral A, Boyraz N, Vahaboğlu G, Astarcı HM, Ekşioğlu HM. Komedonal Darier ve Sifiliz Birlikteliği. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karataş Toğral A, Karasatı S. Atipik Pitiriyazis Rozea: 2 Olgu Sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karataş Toğral A, Karasatı S, Aytekin A. Anuler Elastolitik Dev Hücreli Granülomun İntralezyonel Kortikosteroid ile Başarılı Tedavisi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Özkaya Akoğuz Ö, Ekşioğlu M. Pitiriyazis Rozeanın Klinik Özellikleri ve Epidemiyolojisi. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2013. Poster sunum
Şahin M, Boyraz S, Akbay G, Ekşioğlu M. Er,işkin Dönemde Ortaya Çıkan Bir Okronozis Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2009. Poster sunum.

 

Karasatı S. Oğrum A. Doğu Anadolu'da Görev Yapan Hekimlerin Tinea Kapitis Bilgi Düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2019;29 (1):15-22
Oğrum A, Boyraz N, Karataş Toğral A, Karasatı S, Ekşioğlu M. Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. Turkderm. 2015;49:50-3
Karasatı S, karataş Toğral A, Özkaya Akoğuz Ö, Ekşioğlu M. Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaalrın Demografik ve Klinik Özellikleri. Turk J Dermatol. 2015;1:8-11.

 

Karasatı S. Effective Treatment of Keratoacanthoma with %5 Imıquimod Cream Koru Proceedings  2019; 7 (3):6-7.
Aziret M, Dülger M, Şahin M, Karasatı SB, Ballı İ,. Massive Pelvic Cellulitis Mimicking Fournier's Gangrene: A Case Report and Review of the Literature. Int J Basic Clin Med 2016;4(2):79-84
Uçal Bakkal S, Koçak Tufan Z, Bulut C, Boyraz S, Vahaboğlu G. Sepsisi Taklit Eden Bir DRESS Sendromu Olgusu. Klimik Dergisi 2011; 24(2):132-4
Boyraz S, Boyraz N, Karataş Toğral A, Astarcı HM, Ekşioğlu M. Sebase Bez Hiperplazisi Üzerinde Gelişen Pilar Kılıf Akantomu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):149-150

 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.