Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001-2007)
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği (2009-2013)

 

Temmuz 2015- Halen:        Özel Koru Ankara Hastanesi
Şubat 2015-Temmuz 2015: Özel muayenehane hekimliği
Haziran 2013-Aralık 2014:  Kars Devlet Hastanesi
Ocak 2009-Mayıs 2013:     Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
Kasım 2007-Aralık 2009:    Turhal Merkez 1 No'lu Sağlık Ocağı

 

Dermatoskopi (Türk Dermatoloji Derneği Dermatoskopi Çalışma Grubu üyeliği)
Akne (Türk Dermatoloji Derneği Akne Çalışma Grubu üyeliği)
Dermatolojik cerrrahi
Kozmetik dermatoloji

 

Türk Dermatoloji Derneği
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 

Karasatı S. Gebelikte Dermatoloji Polikliniğine Başvuru Sebepleri ve Gebelik Dermatozları. 3. Uluslarası  Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Şubat 2019.


 

Karasatı S, Karataş A. Rozase Hastalarında Pulsed Dye Lazer Etkinliğinin Değerlendirilmesi. XXVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Eylül 2019. Sözlü sunum
Karasatı S. Berberin Yüze E vitamini enjeksiyonu Sonrası Gelişen Komplikasyonlar. XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2018.
Karasatı S, Uysal VA. Bleomisine Bağlı Flagellat Dermatit. XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2018.
Oğrum A, Boyraz N, Karataş Toğral A, Karasatı S, Ekşioğlu M. Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Sözlü sunum
Karasatı S. Nadir Görülen Bir Yumuşak Doku Tümörü: Dermatofibrosarkoma Protuberans. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Karataş Toğral A. Imiquimod ile Keratoakantom Tedavisi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Gürbüz Ateş G, Karataş Toğral A, Boyraz N, Vahaboğlu G, Astarcı HM, Ekşioğlu HM. Komedonal Darier ve Sifiliz Birlikteliği. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karataş Toğral A, Karasatı S. Atipik Pitiriyazis Rozea: 2 Olgu Sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karataş Toğral A, Karasatı S, Aytekin A. Anuler Elastolitik Dev Hücreli Granülomun İntralezyonel Kortikosteroid ile Başarılı Tedavisi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2014. Poster sunum
Karasatı S, Özkaya Akoğuz Ö, Ekşioğlu M. Pitiriyazis Rozeanın Klinik Özellikleri ve Epidemiyolojisi. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2013. Poster sunum
Şahin M, Boyraz S, Akbay G, Ekşioğlu M. Er,işkin Dönemde Ortaya Çıkan Bir Okronozis Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2009. Poster sunum.

Çelebi CR, Karasatı S. Koku ve Dermatoloji. Koku ve Tat Algısı Ankara; US Akademi; 2019: p. 163-166.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2018-2019

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR:
Karasatı S. Oğrum A. Doğu Anadolu'da Görev Yapan Hekimlerin Tinea Kapitis Bilgi Düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2019;29 (1):15-22
Oğrum A, Boyraz N, Karataş Toğral A, Karasatı S, Ekşioğlu M. Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. Turkderm. 2015;49:50-3
Karasatı S, karataş Toğral A, Özkaya Akoğuz Ö, Ekşioğlu M. Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaalrın Demografik ve Klinik Özellikleri. Turk J Dermatol. 2015;1:8-11.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR:

Karasatı S. Effective Treatment of Keratoacanthoma with %5 Imıquimod Cream Koru Proceedings  2019; 7 (3):6-7.
Aziret M, Dülger M, Şahin M, Karasatı SB, Ballı İ,. Massive Pelvic Cellulitis Mimicking Fournier's Gangrene: A Case Report and Review of the Literature. Int J Basic Clin Med 2016;4(2):79-84
Uçal Bakkal S, Koçak Tufan Z, Bulut C, Boyraz S, Vahaboğlu G. Sepsisi Taklit Eden Bir DRESS Sendromu Olgusu. Klimik Dergisi 2011; 24(2):132-4
Boyraz S, Boyraz N, Karataş Toğral A, Astarcı HM, Ekşioğlu M. Sebase Bez Hiperplazisi Üzerinde Gelişen Pilar Kılıf Akantomu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):149-150

 

 

Karasatı S. Kutanöz Metastazlar. Onkolojide Özel Konular. Ankara:Akademisyen;2019:p. 267-274.
 

Dermatoloji (Cildiye)
Dermatoloji (Cildiye)

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.