Seval  KARASATI

Uzm. Dr. Seval KARASATI

Özel Koru Ankara Hastanesi
Dermatoloji

2009-2013 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2001-2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1994-2001 Zile Anadolu Lisesi

Muayenehane Hekimliği, Mart 2015- Ağustos 2015
Kars Devlet Hastanesi, Mayıs 2013- Aralık 2014
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,2009-2013
Tokat Turhal Merkez 1No’lu Sağlık Ocağı, Kasım 2007–Ocak 2009

Türk Dermatoloji Derneği üyeliği
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyeliği
Kars Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu üyeliği (2013-2014 )
Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu üyeliği (Ekim 2014’ten itibaren ) Türk Dermatoloji Derneği Ankara İl Temsilciliği (Aralık 2014-Halen)

Uçal Bakkal S, Koçak Tufan Z, Bulut C, Boyraz S, Vahaboğlu G. Sepsisi Taklit Eden Bir DRESS Sendromu Olgusu. Klimik Dergisi 2011; 24(2): 132-4.
Boyraz S, Boyraz N, Karataş Toğral A, Astarcı HM, Ekşioğlu M. Sebase Bez Hiperplazisi Üzerinde Gelişen Pilar Kilif Akantomu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013; 46 (3):149-150.

Oğrum A, Boyraz N, Karataş Toğral A, Karasatı S, Ekşioğlu M. Alopesi Areatalı Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi. Türkderm 2015; 49: 50-3
Karasatı S, Karataş Toğral A, Özkaya Akoğuz Ö, Ekşioğlu M. Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özel-likleri. Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.