ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ A.B.D. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ASİSTAN DOKTOR

ETLİK İHTİSAS HASTANESİ
ÖZEL MESA HASTANESİ
ÖZEL MEDİCALPARK ANTALYA HASTANE KOMPLEKSİ

TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ

KALP- DAMAR CERRAHİ ANESTEZİSİ

ROBOTİK CERRAHİ ANESTEZİSİ

YOĞUN BAKIM

ACİL TIP

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANKARA TABİP ODASI

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

S.Uygur, A. Dinç, G. Özgün, H. Gümüş, S. Atay. Epidural administration of 0,5% bupivacaine in three different forms: comparison of clinical profile and efficiency. European Journal of Anaesthesiology, 2001; 18 (s21- ESA Free Paper Prize Competition): 107

Sözlü Sunum

I. Elçi, A. Alptekin, K. Akdağ, S. Atay, F. Arslan, H. Gümüş. Pediatrik Hastalarda Propofol- Remifentanil Kombinasyonunun Sevofluran Anestezi ile Karşılaştırılması- 28 Ekim–01 Kasım 1998, TARK 98, 32. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.