Pulmonology

Pulmonology

Altyapı ve Donanım
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
 • Spirometre
 • Akım Hacim Eğrileri
 • Altı Dakika Yürüme Testi
 • Arter Kan Gazları Analizi
 • Fiberoptik Bronkoskopi
 • Laboratuvarlar
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
 • Bronkoloji Laboratuvarı
 • Uyku Laboratuvarı
 • Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Torasentez
 • Fiberoptik Bronkoskopi
 • Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Tomografik Anjiyografi, Manyetik
 • Rezonans  Anjiyografi, Toraks Ultrason eşliğinde sıvı  örneklemesi  ve boşaltımı
 • Akut ve kronik solunum yetmezliğinde non-invaziv mekanik ventilasyon,  CPAP; BiPAP tedavileri
 • Polisomnografi
 • Akciğerin sintigrafik değerlendirmeleri
 • Akciğere yönelik MRI uygulamaları
 • Plevra biyopsisi
 • Pulmoner Arter Kateterizayonu
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Astım
 • KOAH
 • Bronşiolit
 • Pnömoniler
 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Pulmoner Tromboemboli
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Solunum Yetmezliği (Nonİnvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon)
 • Uykuda Solunum Bozuklukları
 • Pre-operatif Akciğer Komplikasyonları
 • Post-operatif Akciğer Komplikasyonları
 • Solunum Egzersizi işlemleri

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU