2002-2008 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2010-2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)
2014 EFPT-Avrupa Psikiyatri Asistanları, Kısa Dönem Asistan Değişim Programı kapsamında St. Vincent’s University Hospital, Department of Psychiatry and Mental Health Research, General Adult Psychiatry, Dublin, İrlanda

2008-2010 Van Edremit Sağlık Ocağı (Sorumlu hekim)
2010-2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Arş. Gör. Dr.) 
2015-2018 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi (Uzman doktor) 
2018-2022 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzman doktor)

Duygudurum bozuklukları 
Psikotik bozukluklar
Anksiyete bozuklukları 
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Perinatal psikiyatri (Gebelik ve ilişkili ruhsal hastalıklar)
Geriatrik psikiyatri (Yaşlılık psikiyatrisi)
Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

Türkiye Psikiyatri Derneği- TPD
European Psychiatric Association-EPA
European Federation of Psychiatric Trainees – EFPT
The European College of Neuropsychopharmacology-ECNP
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD)

21.1.Uluslararası Yayınlar

21.1.1.SCI (ScienceCitation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts & Humanities Citation Index) Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Özgün Araştırma Makaleleri ve Olgu Sunumları

 • Bakar-Kahraman B.,Kizilay-Cankaya P., ‘’Childhoodtraumas, difficulty in emotion regulation and coping strategies in adult patients with nonsuicidal selfinjury’, AlphaPsychiatry. 2020; 21(4): 349-358 doi: 10.5455/apd.70047.
 • Kizilay-Cankaya P., Tiryaki A., Civil-Arslan F., Çankaya S., ‘’Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region’, Anatolian Journal of Psychiatry.2018; 19(4):346-354. doi: 10.5455/apd.285285.
 • Özkorumak-Karagüzel E., Sağlam-Aykut D., Kızılay-Çankaya P., Karkucak M., “A case of osteogenesis imperfecta presenting with psychotic symptoms”, Anatolian Journal of Psychiatry. 18 (Suppl.1): 23-25. (2017) doi:10.5455/apd.248586.

 

21.1.2. SCI (ScienceCitation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science CitationIndex) ve AHCI (Arts & Humanities Citation Index) Kapsamı Dışındaki Uluslarası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayımlanan Özgün Araştırma Makaleleri ve Olgu Sunumları

 • Kizilay-Çankaya P., Bakar Kahraman B., Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi ve Yönetmelik Değişikliği İle Ortaya Çıkan Farklılıkların Araştırılması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2021; 13(Ek 1): 187-199. Doi: 10.18863/pgy.962312
 • Kizilay-Çankaya P., Karaguzel-Ozkorumak E., Tiryaki A., “Manic episode associated with Varenicline treatment in a patient with a history of depression” Turkish J Clinical Psychiatry 2020, 23:239-243, DOI:10.5505/kpd.2020.61214

 

            21.2. Uluslararası Bildiriler

            21.2.1. Uluslararası Kongre veya Sempozyumlarda sunulan; SCI, SCI Expanded,                           SSCI veya AHCI Kapsamındaki Dergi Özel Sayılarında ya da Aynı                                       Kapsamdaki Kongre/Sempozyum Kitabında, Tam Metni Yayımlanmış Sözlü                     Bildiriler

 • Kizilay P., Tiryaki A., Civil-Arslan F., “The Prevalence of Metabolic Syndrome in Outpatients with Severe Mental Illness in Antipsychotic Monotherapy or polypharmacy” Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 25 (Supplement 1):S58-S9. (2015)

            21.2.2. Uluslararası Kongre veya Sempozyumlarda sunulan; SCI, SCI Expanded,                           SSCI   veya AHCI Kapsamındaki Dergi Özel Sayılarında ya da Aynı                                     Kapsamdaki Kongre/Sempozyum Kitabında, Özeti Yayımlanmış                                          Sözlü/Poster Bildiriler

 • Kizilay P., Tiryaki A., Ozkorumak E., Civil-Arslan F., “A mania with psychotic features upon discontinuing varenicline therapy in a patient with a past history of depression” European Psychiatry, Vol. 30, Suppl 1, Page 1123, 23 rd European Congress of Psychiatry, 28-31 March 2015
 • Kizilay-Cankaya P.,Tiryaki A., “Antipsychotic Prescribing Patterns in Outpatients with Severe Mental Illness” European Psychiatry, Abstracts of the 24 th European Congress of Psychiatry, Vol. 33, Suppl, Page 277, March 2016
 • Cankaya S., Topbas M., Beyhun N.E., Can G., Kizilay-Çankaya P., “The Evaluation of the Effects of Daytime Sleepiness, Anxiety and Depression on the Quality of Life in 112 Emergency Medical Staff” Abstracts of the 24 th European Congress of Psychiatry, March 2016, Vol. 33, Suppl, Page 174, March 2016
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş- Altun İ., Abatan E., Uysal E., “Remission achieved by augmentation with modafinil in a patient with treatment resistant depression: A Case report” 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Poster bildiri
 • Keleş-Altun İ., Kizilay-Çankaya P., Uysal E., “Decrease in prolactin levels after switching from long-acting injectable risperidone to paliperidone palmitate: a case report” 9.UluslararasıPsikofarmakolojiKongresi, 26-30 Nisan 2017, Poster bildiri

 

21.3. Ulusal Makaleler

 • Ozkorumak E., Gazioglu S., Tiryaki A., Kalaycıoğlu-Velioglu S., Kizilay P., “Comparison of Psychiatric Features Between Conversion Disorderand Female Epilepsy Patients with Non-Intractable Seizure” Epilepsi 2014, 20(2):82-86, DOI:10.5505/epilepsi.2014.95967

 

            21.4. Ulusal Bildiriler

            21.4.1. Ulusal Kongre veya Sempozyumlarda Sunulan ve Kongre/Sempozyum                                 Kitabında Yayımlanmış Sözlü/Poster Bildiriler

 • Kizilay P., Özkorumak E., Civil-Arslan F., Karkucak M., Can İ., “Osteogenezis İmperfekta'da Ruhsal Belirtiler” Poster bildiri, Türk Psikiyatri Dergisi: 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri, Güz 2014, Cilt 25, Ek 2: s. 97.
 • Kizilay-Cankaya P., Civil-Arslan F., “Bir Faktisyel Hipoglisemi Olgusu” Türk Psikiyatri Dergisi, 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri, Güz 2015, Cilt 26, Ek 2, PB-067, s.80.
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş-Altun İ., “Bir Misofonya Olgusu” Türk Psikiyatri Dergisi, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri, Güz 2016, Cilt 27, Ek:1, PB-22, s. 86.
 • Keleş-Altun İ., Kizilay-Çankaya P., “Yüksekdoz Alprazolam kullanımı sonrası davranışsal disinhibisyon” Türk Psikiyatri Dergisi, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri, Güz 2016, Cilt 27, Ek:1, PB-156, s. 148.
 • Kizilay P., Tiryaki A., Civil-Arslan F., “Ayaktan takip edilen şizofreni hastalarında antipsikotik polifarmasi uygulaması” Türk Psikiyatri Dergisi, TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Bildiri Özetleri, Yaz 2015, Cilt 26, Ek:1, SB-09, s.6.
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş- Altun İ., “Şüpheli cinsel ilişki sonrası başlayan bir hastalık kaygısı bozukluğu” 2. Psikiyatri Zirvesi& 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, 8-12 Mart 2017, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş- Altun İ., “Şizofrenive bipolar bozukluk ön tanılarıyla takip edilen Munchausen Sendromu         olgusu” 2. Psikiyatri Zirvesi& 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, 8-12 Mart 2017, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş- Altun İ., “Katatoniyle seyreden psikotik özellikli ağır depresyon olgusu” Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), Girne, Kıbrıs, 6-9 Nisan 2017, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P., Keleş- Altun İ., “Bir aile patolojisi olarak sanrılı bozukluk” İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), Girne, Kıbrıs, 6-9 Nisan 2017, Poster bildiri.
 • Keleş-Altun İ., Kizilay-Çankaya P., “Vitamin D replasmanı ile gerileyen depresif belirtiler” İnteraktif Psikiyatr iEğitim Kongresi (İPEK), Girne, Kıbrıs, 6-9 Nisan 2017, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P., Bayraktar H., “Erken erişkinlikte tanı konan bir DEHB olgusu” 3. Psikiyatri Zirvesi& 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, 15-18 Mart 2018, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P., “Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda erişkin DEHB sıklığı ve ilişkili klinik özellikler” 3. Psikiyatri Zirvesi & 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, 15-18 Mart 2018, Poster bildiri.
 • Kizilay-Çankaya P.,“Depresyona İkincil Bir Delüzyonel Parazitoz Olgusu’’, 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2021, Poster bildiri
 • Aile Terapisi Eğitimi, Aralık 2012-Aralık 2013, Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, 36 saat, Trabzon
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Şubat 2016-Haziran 2016, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat, Ankara
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri ve Uygulama Eğitimi, Mart 2017-Haziran 2017, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 30 saat, Ankara
 • CETAD Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi, 17-19 Kasım 2017, 15-17 Aralık 2017, 51 saat, İstanbul
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi, 24 Aralık 2017, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 15 saat, Ankara
 • Kişilik Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapisi, 25 Şubat 2018, 3-4 Mart 2018, 24 saat, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği & Doctors Academy, İstanbul
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Ekim-Haziran 2018, 85 saat, Prof. Dr. Doğan Şahin, İstanbul
 • Bipolar Bozukluklar Derneği 2021-2022 Duygudurum Bozuklukları Uzmanlık Sonrası Eğitim Programı (DUSEP)-I, Teorik 4 modül 29 Mayıs 2021-9 Ocak 2022, 48 saat. 5. Modül Süpervizyon 64 saat, halen.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi- 16 modül 32 ders, Mart 2022

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.