Perkütan Kapak Girişimleri

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Emre DURAKOĞLUGİL “Kardiyolojide perkütan kapak girişimleri” hakkında bilgilendiriyor.

▶️ Kardiyolojide perkütan kapak girişimleri

✅ Perkütan mitral balon valvulopati

✅ TAVİ

✅ Mitraclip

✅ Triclip

Kardiyoloji Bölümü Hekimleri

Hekimlerimiz

Hekimlerimiz