Özlem CANBOLAT BAYRAMOĞLU

Op. Dr. Özlem CANBOLAT BAYRAMOĞLU

Koru Ankara Hastanesi
Kadın Hast. ve Doğum

1992-1998  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp doktorluğu eğitimi

1999-2003  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığını eğitimi

Özel sektör ve kamuda görev aldım. 2003-2015 yılları arasında özel sağlık sektöründe kadın doğum uzmanlığı, 2016-2018 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Muavinliği görevini ifa ettim. 2018'den itibaren tekrar özel sağlık sektöründe hizmet vermekteyim.

Obstetrik uygulamalar

Jinekolojik operasyonlar

İnfertilite

Laparoskopik cerrahi

1. Postmenopozal kadınlarda seks hormonları ve vücut yağ dağılımının kemik mineral dansite si ile olan ilişkişi(Türk fertil der 2004; 12:170_173)

2. Medroksiprogesteron asetatın perimenopozal dönemdeki hastalarda endometrium östrojen ve progesteron reseptör düzeylerine olan etkileri(Türk fertil der 2004;155_169)

3. Medroksiprogesteron asetatın perimenopozal dönemdeki hastalarda psikosomatik semptomlar üzerine olan etkileri(Türk fertil der 2004;12: 163_169)

4. Gebelikte kalp kapak hastalığı olan olguların değerlendirilmesi(jinekoloji ve obstetrik bülteni 2004_03)

5. Hepatit B, hepatit C, HIV virüslerin gebe kadınlardaki seroprevalansı) 6. Prediction of spontaneous onset of labour at term :the role of cervical length measurement and funnelling of internal cervical os detected by transvaginal ultrasonography Am J Perinatol, 2005 Jan;22(1):35-9

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU