Prof. Dr. Osman İLHAN; 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakülteden 1982 yılında İç Hastalıkları uzmanlığını 1990 yılında Hematoloji Uzmanlığını aldı. 1991 yılında hematoloji doçenti oldu. Lösemi konusunda bilgi ve görgüsünü artırmak için İtalya Cenova'da çalıştı. Türkiye'de ilk defa yapılan kandan kök hücre nakli ekibinde görev aldı.1993-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Osman İlhan, 1996 yılında ABD'ye giderek M.D.Anderson Cancer Center'de “Kök Hücre Mobilizasyonu Kriyoprezervasyonu ve Nakil” konularında çalıştı. 1996 yılında hematoloji profesörü oldu . 1999 yılında ESFH (European Society for Hemapheresis) bölge başkanı seçildi. 2000 yılında Hemaferez Derneği Kurucu Başkanı olan Dr. İlhan, 2001'de World Apheresis Association(WAA) yönetimine girdi. Yine 2001 yılı ekim ayında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldu. Avrupa Hematoloji Birliğinde(EHA) aktif görev yapan Dr.İlhan, eğitim ile ilgili ECAH(European Committe in Accreditation of Hematology) bünyesinde kurul üyeliği yaptı. Provider Status olarak da Türkiye'de yapılan kongre ve kursların akreditasyonunda rol alarak CME kredilenmesinde Türk hematologların önünü açtı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı oldu. 2008 yılında kurulan Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğinde kurucu başkan olarak görev aldı. 2011 yılında Geriatrik Hematoloji Derneğinin kurucu başkanı oldu. 2012'de yapılan Dünya Aferez Kongresi(WAA) ‘Onursal Başkanı’dır. Sağlık Bakanlığında daha önce ilaç ruhsatlandırma ve etik kurullarında görev alan Dr.İlhan; Fotoferez-Aferez Komisyonu Başkanlığı ve Kemik İliği Nakli Bilimsel Kurul Başkanlığının yanı sıra Ulusal Organ Doku Hücre Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,Kordon Kanı Bilimsel Kurulu ve Kök Hücre Araştırma Kurulu Başkanlığını yapmıştır. KÖK HÜCRE VAKFI kurucu başkanıdır. TURKOK (Türkiye Kök Hücre Verici Bankası) kurulmasında önemli rol almıştır. Pub-Med'de kayıtlı dergilerde 300’den fazla yayını bulunan Dr.İlhan’ın; 5000’den fazla atıfı vardır. Avrupa Hematoloji Birliğinin Platin CME sertifikasının sahibidir. KÖKTEN ÇÖZÜM, TELEHEMATOLOJİ, HEMAFEREZ, KANSER KÖK HÜCRESİ isimli 4 adet marka/patent sahibidir. Şu anda Ankara Tıplılar Derneği Başkanıdır. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Özel Koru Ankara Hastanesi'nde göreve başlamıştır. 
Tıbbı ilgi alanları şunları içermektedir:

Hematopoietik Kök Hücre Nakli (Otolog ,Allogeneik)
Akut Lösemi, Kronik Lösemi Tedavileri
Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Dışı Lenfoma Tedavileri
Multiple Myeloma Tedavileri
MDS,Aplastik Anemi, ITP, TTP Tedavileri
Hiperkoagülabilite, Herediter Trombofili Tedavileri
Terapötik Aferez, Fotoferez, Anemi
Kanser Kök Hücresi, CART Cell

1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1982 yılında iç hastalıkları uzmanlığını aldıktan sonra, askerlik görevini GATA Hematoloji Kliniğinde başasistan olarak yaptı. Mecburi hizmet görevini SSK Ulus Hastanesi’nde tamamladıktan sonra yan dal ihtisası için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine döndü.

1990 yılında hematoloji doçenti oldu. Lösemi konusunda bilgi ve görgüsünü artırmak için İtalya Cenova'da çalıştı. Türkiye'de ilk defa yapılan kandan kök hücre nakli ekibinde görev aldı.

1996 yılında ABD'ye giderek M.D. Anderson Cancer Center'de Prof. Dr. Martin Korbling ve Prof. Dr. Richard Champlin ile “Kök Hücre Mobilizasyonu Kriyoprezervasyonu ve Nakil” konularında çalıştı.

1996 yılında hematoloji profesörü oldu.

1999 yılında ESFH (European Society for Hemapheresis) bölge başkanı seçildi.

2000 yılında Hemaferez Derneği Kurucu Başkanı olan Dr. İlhan, 2001'de World Apheresis Association (WAA) yönetimine girdi.

2001 yılı ekim ayında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldu.

Avrupa Hematoloji Birliğinde (EHA) aktif görev yapan Dr. İlhan, eğitim ile ilgili ECAH (European Committe in Accreditation of Hematology) bünyesinde kurul üyeliği yaptı. Provider Status olarak da Türkiye'de yapılan kongre ve kursların akreditasyonunda rol alarak CME kredilenmesinde Türk hematologların önünü açtı.

2008 yılında kurulan Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği’nde kurucu başkan olarak görev aldı.

2011 yılında Geriatrik Hematoloji Derneği’nin kurucu başkanı oldu.

2012'de yapılan Dünya Aferez Kongresi (WAA) ‘Onursal Başkanı’dır. Sağlık Bakanlığı’nda daha önce ilaç ruhsatlandırma ve etik kurullarında görev alan Dr. İlhan; Fotoferez-Aferez Komisyonu Başkanlığı ve Kemik İliği Nakli Bilimsel Kurul Başkanlığı’nın yanı sıra Ulusal Organ Doku Hücre Koordinasyon Kurulu Başkanlığını, Kordon Kanı Bilimsel Kurulu ve Kök Hücre Araştırma Kurulu Başkanlığını yapmıştır.

KÖK HÜCRE VAKFI kurucu başkanıdır.

TURKOK (Türkiye Kök Hücre Verici Bankası) kurulmasında önemli rol almıştır. Pub-Med'de kayıtlı dergilerde 300’den fazla yayını bulunan Dr. İlhan’ın; 5000’den fazla atıfı vardır ve H Faktörü 34’dir, 1050 EHA-CME kredisi vardır. Avrupa Hematoloji Birliğinin Platin CME sertifikasının sahibidir.

KÖKTEN ÇÖZÜM, TELEHEMATOLOJİ, HEMAFEREZ, KANSER KÖK HÜCRESİ isimli 4 adet marka/patent sahibidir.

Şu anda Ankara Tıplılar Derneği Başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 50 yıl hizmet veren Prof. Dr. Osman İlhan, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Özel Koru Ankara Hastanesi'nde göreve başlamıştır.

Hematopoietik Kök Hücre Nakli (Otolog ,Allogeneik)
Akut Lösemi, Kronik Lösemi Tedavileri
Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Dışı Lenfoma Tedavileri
Multiple Myeloma Tedavileri
MDS,Aplastik Anemi, ITP, TTP Tedavileri
Hiperkoagülabilite, Herediter Trombofili Tedavileri
Terapötik Aferez, Fotoferez
Yaşlı Hematoloji Hastalıkları

International Society of Hematology (ISH)
International Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR)
International Society of Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE)
International Conference for Apheresis (ICFA)
World Apheresis Association (WAA)
American Society of Hematology (ASH)
American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
American Society for Apheresis (ASFA)
European Hematology Association (EHA)
European Bone Marrow Transplantation (Merkez No:117)
European Society for Hemapheresis (ESFH)
European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Merkez:973)
Italian Society of Haemapheresis (SIDE)
Aplastic Anemia Working Party Üyeliği (EBMT)
Aplastic Anemia and MDS Foundation
Türk Hematoloji Derneği
Türk Hemaferez Derneği
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk İç Hastalıkları Derneği
Kan Ürünleri ve Transfüzyon Derneği
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 

TÜRKÇE YAYINLAR

Yalçın A, Sayar H, Kutlu M, İlhan O, Yürütken S Bir olguda Hemofoli A ve sickle cell trait beraberliği.
Hematoloji 215-220, 1987
 
Şardaş OS, Uysal A, Koç H, İlhan O Küçük hücreli akciğer kanserlerinde yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu uygulaması.
Ege Tıp Dergisi 28(4):1763-, 1989 
 
Şardaş OS,Koç H,İlhan O, Akan H,Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Akut Lenfoblastik ve Akut Non?Lenfoblastik Lösemilerde Tanı ve Remisyon Dönemlerinde Serum Total Laktik Dehidrogenaz Enzimi ve İzoenzimlerinin Değeri. 
GATA Bülteni 31:569?576, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Malign Lenfomalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Laktik Dehidrogenaz Seviyeleri ve İzoenzimlerinin Aktivite Kriteri Olarak Değerleri.
Optimal Tıp Dergisi, 2(3):95?100, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H: Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımı.
Türkiye Klinikleri, 9(6):423?428, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Süyür G: Meme Kanserinde Serum Immunglobulin düzeyleri. 
Biyokimya Dergisi, XIV(2): 39?43, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Beksaç M,Keskin G,Türker A: Uzun Süre L?PAM (Melfelan) Kullanımına Sekonder Olarak Gelişen bir Akut Myeloblastik Lösemi Olgusu.
UÜ Tıp Fak. Mec. 42(3):441?448, 1989. 
 
Şardaş OS, Uysal VA, Koç H, Erdoğan F, İlhan O, Akan H: Hodgkin ve Hodgkin Dışı lenfomalarda Laktik dehidrogenaz Seviyeleri ve Izoenzimlerinin Tedavi Öncesi Dağılımı. 
Ankara Tıp Bülteni,11:299?309, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Uysal A: Hairy Cell Löseminin Klinik Özellikleri ve Tedavisi (10 olgu nedeniyle). 
Akdeniz Üni. Tıp Fak Dergisi 4(4):1?8, 1989 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H: Akut Nonlenfoblastik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Blastik Krizinde, Aklasinomisin ve Sitozinle Elde Edilen Sonuçlar. 
İç Hastalıkları Dergisi 1(2):1?5, 1989. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H,Tolunay Ö, Arasıl E: Extramedullary nonsecretory plasmacytoma.Report of two cases. 
Journal of Ankara Medical School, 11(2):440?451, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, Uysal A, Beksaç M, İlhan O, Akan H: Refrakter Malign Lenfomalarda Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu (İlk uygulama sonuçları). 
Hacettepe Tıp Dergisi 22(3):215?225, 1989. 
 
İlhan O, Özdemir N, Özdemir İ Renal anmiloidozisinde serum immunkompleksler. 
Uludağ Tıp Fakültesi Mecmuası 17(1):11-15, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Yıldırım B: Febril Nötropenik Olgularda Seftazidime + Amikasin ile Piperasilin + Amikasin Kombinasyonlarının ampirik kullanımlarının karşılaştırılması. 
Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 9:36-38, 1991 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Allogeneic Bone Marrow Transplantation in Chronic Myelogenous Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School, 12(2):1?9, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Refrakter Hodgkin Lenfomada Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu ve Yüksek Doz Kemoterapinin Tedavi Seçeneği olarak Uygulanması. 
Çukurova Tıp Fak. Der. 15(3):225?231, 1990. 
 
Akan H, İlhan O, Ataoğlu H, Arman D, Koç H, Beksaç M, Şardaş OS: Nötropenik bir olguda Candida Sinuziti. 
İnfeksiyon Dergisi 4(2):333?339, 1990. 
 
Şardaş S, Şardaş OS, Çuhruk H, Furtun Y, Karakya AE, İlhan O: The relationship between plasma cholinesterase activity and malignant diseases. 
Journal of Ankara Medical School 12(2):199-202, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Güneyli A. Akut Lösemilerde immunfenotiplendirme. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 43(4): 915?924, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Beksaç M, Arslan Ö: Refrakter ve erken nükseden Akut lösemilerde Mitoxantron + Etoposide, Mitoxantron + Yüksek doz Sitozin Arabinozid uygulamaları. 
Türkiye Onkoloji Dergisi, Cilt 5(3?4),1043?1048, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Arslan Ö: Erişkin refrakter ve erken relaps akut lösemilerde yeni kemoterapi yaklaşımları. 
Türkiye Klinikleri, 10(4):310?316, 1990. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Arslan Ö: Mitoxantrone+High Dose ARA?C in The Treatment of Adult Refractory or Early Relapsed Acute Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School Vol 12(4): 299?306, 1990 
 
İlhan O, Sardaş OS, Akan H, Koç H, Beksaç M, Ateş K, Bulay O: Primary Hodgkin's Disease of The Ovary: A Case Report. 
Kanser, The Turkish Journal of Cancer 21(1):40?43, 1991. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Gürman G. Akut miyeloblastik lösemide kemoterapi. 
Türkiye Klinikleri 11(2), 109-113, 1991. 
 
İlhan O, Beksaç M, Erekul S, Şardaş OS. Hemakromatozis ve Hb F yüksekliği ile birlikte olan bir herediter sferositoz olgusu. 
Optimal Tıp Dergisi 4(1):40-42, 1991 
 
İlhan O, Şardaş OS, Erekul S, Koç H. Akciğer kanserlerinde kemilk iliği tutulumunun araştırılması. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 44:199-212, 1991. 
 
İlhan O, Hairy Cell Lösemi. 
Klinik Seriler 2(3):, 128-132, 1991. 
 
Ünal A, Yücesoy M, Ökten T, İlhan O, Şardaş OS. Non-Hodgkin lenfomaya bağlı immuntrombositopeni. 
Erciyes Tıp Dergisi 13:120-124, 1991. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M. Orta ve yüksek risk grubu Non-Hodgkin lenfomada remisyon sonrası konsolidasyon amacıyla veya bu grupta erken relaps gösteren vakalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyon uygulaması. 
Tıp Fak Mecm. 54:567-574, 1991. 
 
İlhan O, Dalva K, Beksaç M, Gönenç F, Akan H, Şardaş OS. Determination of serum folic acid levels in the anemia of uremic patients under peritoneal dialysis. 
Journal of Ankara Medical School 13(3):211-216,1991. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G. Akut lösemi olgusunun retrospektif incelenmesi. 
Cerrahpaşa Tıp Fak Der 22: 593-599,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Sezer MT, Türker A Hematolojik malignitelerde serum kolesterol ve trigliserit değerleri. 
Optimal Dergisi 4(4):202-205, 1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Koç H, Gürman G,Türker A Lymphocyte subtyping in chronic lymphocytic leukemia. 
Kanser 21(2):61-65,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ, Köktürk O.N. Results of interferon alfa 2-b treatment in chronic myelogenous leukemia. 
Journal of Ankara Medical School 14 (1):1-10,1992 
 
Yıldırım B, Şardaş OS, Konuk N, İlhan O. Malign lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların gonad fonksiyonlarına etkisi. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 45(3):457-464, 1992 
 
İlhan O. Akut Lösemilerin sınıflandırması. 
Türkiye Klinikleri 12:468-471, 1992 
 
İlhan O, Lösemilerde interferon tedavisi. 
Türkiye Klinikleri 10(2):472-476, 1992 
 
Akan H, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Gürman G, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation: An alternative. 
THOD, II(3):1-3, 1992 
 
Aydoğdu İsmet, Gürman G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M,Konuk N, Uysal A: Kronik myeloid lösemide sigaranın blastik kriz ve yaşam süresi ile ilişkisi. 
Optimal Dergisi 5(3):115-117,1992. 
 
Koç H, Ataoğlu H, Sentürk T, Özsökmen D, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Şardaş OS Akut lösemi indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda fungal enfeksiyon profilaksisinde oral flukonazole ile oral nystatin'in etkinliğinin karşılaştırılması. 
Turk J Infection (İnfeksiyon Dergisi): 6(4): 235-239,1992 
 
İlhan O, Özcan M Hematolojide danazol kullanımı. 
Türkiye Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 13:487-489, 1993 
 
Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M Kanser tedavisinde antiemetik olarak Ondansetron kullanımı. 
İlaç ve Tedavi Dergisi, 6(9):560-563, 1993 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Aydoğdu İ, Konuk N, Uysal A, Şardaş OS Aplastik anemide Siklosporin A (CsA) + Metil prednisone (MP) ve Antilenfosit Globulin (ALG) + Metil Prednisone tedavisi: İbni Sina Hastanesi Sonuçları. 
GATA Bülteni 35: 893- 897, 1993 
 
Uysal A, Akan H, Gürman G., Konuk N., Beksaç M., Koç H., İlhan O.,Arslan Ö., Şardaş O.S. Kan grubu Uygunsuz Vericilerden Yapılan Kemik İliği Transplantasyonları ;İlk sonuçlar 
Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi 3(3) : 150-153, 1993. 
 
İlhan O,Özcan M,Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ Tedaviye Dirençli Kronik İmmun Trombositopenide Danazol Tedavisi: Ön Sonuçlar 
THOD IV(1): 5-9, 1994 
 
Uysal A., İlhan O., Sencer H., Aydoğdu İ., Konuk N., Beksaç M., Akan H., Koç H. "Hairy Cell" Lösemi :Klinik ve Morfolojik Çalışma. 
Türkiye Tıp Dergisi 1(1): 3-9 1994 
 
Arslan Ö, İlhan O Hemapoetik büyüme faktörleri. 
Doktor Dergisi 2(1):50-55, 1994 
 
Özcan M, İlhan O Otolog kemik iliği transplantasyonunda kemik iliğinin malign hücrelerden arındırılması "purging" uygulamaları. 
Doktor Dergisi 2(2):123-128, 1994. 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N Singeneik Kemik İliği Transplantasyonu: Bir olgu nedeniyle. 
THOD IV(2): 117-120,1994. 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Uysal A, Şardaş OS High Dose cytosine arabinoside + mitoxantrone or mitoxantrone + etoposide in refractory or early relapsed acute non-lymphoblastic leukemia: 5 years experience in İbni Sina Hospital. 
Turkish Journal of Cancer 24(4):188-194 1994. 
 
Kaya M, İlhan O Multiple miyelomada güncel tedavi. 
Doktor Dergisi 2(5-6):297-302, 1994 
 
Güngör A, Dikmen E, İlhan O, Erekul S, Ökten İ Transdiyafragmatik Dumbbell bronkojenik kist. 
G K D Cer Dergisi 2:391-394, 1994 
 
Gürman G, Akan H, Koç H, Uysal AR, Çorapçıoğlu D, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Arslan Ö, Aydoğdu İ, Aylı M,Uysal A, Erdoğan G. Kemik İliği Transplantasyonu sonrası tiroid fonksiyonları. 
THOD IV(3): 140-145, 1994 
 
İlhan O, Gürman G, Uysal A, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Özcan M: GM-CSF administration after allogeneic bone marrow transplantation. 
THOD IV(3): 162-166, 1994 
 
Akan H, Koç H, Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Konuk N, Uysal A Febril nötropenik hastalarda tek merkezli randomize bir çalışmada sulbaktam/sefoperazon + amikasin ile seftazidim + amikasin etkinliğinin karşılaştırılması. 
Mikrobiyol Bült, 29: 131- 135, 1995 
 
Gürman G, Kaya M, Koç H, Akan H, İlhan O, Erol Ç, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Cardiologic evaluation of bone marrow transplantation patients. 
Turk J Med Res 13(2):50-54 1995 
 
Gürman G, Sencer H, Uysal A, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Özcan M Kemik İliği Transplantasyonu sonrası ortaya çıkan hemorajik sistit: Ayırıcı tanıda elektron mikroskopik çalışmanın yeri -ilk sonuçlar- 
Optimal Tıp Dergisi 8(2): 61-67,1995 
 
İlhan O, Konuk N, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M Multipl Myeloma'daki kemik ağrılarının tedavisinde Klodronat kullanımı. 
THOD, V(2), 1995 
 
Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Arat M, Aydoğdu İ, Beksaç M, Konuk N, Uysal A Relationship between cytokine levels and aplasia period following high dose chemotherapy without stem cell rescue in malignant lymphoma. 
THOD.Cilt VI(1):6-12, 1996 
 
İlhan O, Arat M, Özcan M, Akar H, Gürgey A: Herediter hemolitik anemide insan parvovirüs B19 infeksiyonuna bağlı pansitopeni: Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi 
THOD Cilt VI(1):48-52, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H Bone marrow transplantation activity in Ankara University Ibni Sina Hospital 
THOD Cilt VI (2):82-86, 1996. 
 
Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation : a preliminary report from Ibn-i sina hospital. 
Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 1996 (baskıda) 
 
İlhan O, Özcan M, Dalva K, Koç H, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Beksaç M. Kronik myelositer lösemi tedavisinde yüksek doz interferon alfa-2a ve düşük doz sitozin arabinozidin birlikte uzun süreli kullanımının sitogenetik etkinliğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi:çok merkezli klinik çalışma İbn-i Sina ön sonuçları. 
Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp Dergisi 1(1): 20-26, 1996. 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Bone marrow transplantation activity in Ankara Unıversity Ibni Sina Hospital. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;2:82-86, 1996. 
 
Aydoğdu İ, Tayfun E, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Konuk N, Uysal A. İdyopatik trombositopenik purpurada klinik seyir: 62 hastalık seri sonuçları. 
Türkiye Tıp Dergisi 4;2:73-76, 1997. 
 
Arslan Ö, İlhan O, Uysal A,Dilek İ,Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G, Konuk N, Beksaç M. Karaciğer metastazlı meme kanserinde ardışık otolog periferik kökhücre transplantasyonu: İki olgu nedeniyle. 
Kanser Gündemi 2(4):134-137 1997 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M. Periferik kan kökhücre nakli tekniği ve uygulama esasları 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
KML derlemesi 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
İ.Dilek, R.İdilman, S.Fenkçi, C.Üstün, H.Koç, O.İlhan, H.Akan,. Immunsupressive Therapy-Induced Hepatotoxicity in Patients with Aplastic Anemia. 
Turkish J Hematology: 17(3):111-117, 2000. 
 
R.İdilman, C.Üstün, Ö.Arslan, M.Özcan, M.Arat, H.Bozkaya, M.Bozdayı, T.Şengezer, Ö.Uzunalimoğlu, A.Dökmeci, O.İlham, H.Koç, H.Akan. The incidence of hepatitis G virus in patients with hematological malignancy. The relationship to the number of blood and blood products transfucions. 
Turkish J Hematology: 17:67-76, 2000. 
 
Coşkun HŞ, Arat M, Arahan Ş, Kumbasar Ö, İlhan O, Koç H. İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(1), 77-81, 2001 
 
H.S.Coskun, Ö.Er, O.İlhan. Multiple Myeloma: Güncel Yaklaşımlar 
Erciyes Tıp Dergisi 2001: 23(2):83-90 
 
O.İlhan Kronik Myelositer Lösemi 
III. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı 2001: 40-43
 
O.İlhan İmminorolojide yeni tedavi yöntemleri 37. Ulusal Nöroloji Kongresi kitabı 2001: 79-85
 
Ö.Arslan, H.Ş Coşkun, M.Arat, E.Soydan, M.Özcan, G.Gürman, H.Çelebi, T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Koç. The role of ABO incompatibility in allogeneci peripheral blood stem cell transplantation. Turk J Haematol. 19(3): 402-409. 2002.
 
Ö.Arslan, M.Arat, S.Koçak, E.Ayyıldız, O.İlhan. Therapeutic plasma exchange and the clinical applications. Turk J Haematol. 20(1): 7-17, 2003. 
 
Osman İlhan ve ark. Transplantasyon ve Aferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):9-15 
 
Osman İlhan ve ark.Transplantasyon ve Fotoferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):92-96
 
Kurt Yüksel M, Arat M, Arslan Ö, İlhan O. Autologous platelet collection and storage to support thrombocytopenia in aleukemia patient with platelet alloimmunization undergoing chemotherapy. Turkish Journal of Haematology 2003; 20: 233-236
 
G. Gürman, M. Arat, P. Topçuoğlu, EA Soydan, O. İlhan, M. Beksaç, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç, Ö. Arslan, H. Akan. Kronik Miyelositer lösemide allojeneik hematopoietik hücre transplantasyonu: Standart doz ile indirgenmiş doz hazırlık rejimlerinin karşılaştırılması. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 67 (sözlü)
 
. EA Soydan, M. Arat, T. Bulakbaşı, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli kararı alınan olgularımızın iki yıllık takipleri: nakil hızının erken dönem nakil başarısına etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 52 (Sözel) 
 
Beksaç, EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, MK. Yüksel, Sk Toprak, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, H. Akan. Multiple miyelom olgularında kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapinin, konvansiyonel tedavilerle karşılaştırıldığında yaşam süresini uzattığına dair Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 71 (Sözel) 
 
ES Koytak, EA Soydan, M. Arat, P Topçuoğlu, Ö Arslan, M Beksaç, O İlhan, A Uysal, N Konuk, M Özcan. Hodgkin lenfoma olgularında otolog kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapi: İbn-i Sina deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 74 (Sözel) "THD Genç Araştırıcı Ödülü" 
 
MK Yüksel, O. İlhan, M. Arat, P. Topçuoğlu, E. Soydan, M. Beksaç, M. Özcan, Ö. Arslan,G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Primer miyelodysplastik sendrom tanısı alan 86 hastanın Bournemouth skorlama sistemine göre retrospektif analizi ve toplam sağ kalımı. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):109 
 
P. Topçuoğlu, M. Arat, EA Soydan, E. Ayyıldız, O. İlhan, M. Beksaç. Yüksek doz kemoterapi alan olgularda tanı, kök hücre toplanması ve transplantasyona kadar geçen sürenin etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):143 

YABANCI YAYINLAR

Şardaş S, Çok İ, Şardaş OS, İlhan O, Karakaya AE Polimorphic N-acetylation capacity in breast cancer patient. Int J Cancer 46:1138-1139, 1990 
 
Şardaş O.S., Koç H., İlhan O., Akan H., Beksaç M.: Hepatic failure after bone marrow transplantation. Blood 70. 2265, 1990. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., Koç H., İlhan O., Akan H., Gürman G. Tumor Necrosis Factor a in human bone marrow recipients. Blood 76 (12): 2639, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Hepatic Failure After Bone Marrow Transplantation. Blood 75(11):2265, 1990. (Letter) 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G: Tumor Necrosis Factor in Human Bone Marrow Recipients. Blood, 67(12):2639, 1990. (Letter) 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H,İlhan O, Şardaş O. Circulating endogenous granulocyte colony-stimulating factor levels after bone marrow transplantation. Blood 79: 2946-2947, 1992. (Letter) 
 
Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O, Ertürk Ş, Güneyli A, İkizünal Y, Şardaş O. Glycoprotein expression in refractory hematological neoplasms and circumvention of resistance with verapamil or cyclosporine A containing protocols. Med Oncol & Tumor Pharmacother Vol 9(2):101-105,1992 
 
Akan H, Koç H,,Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Aydoğdu İ, Şardaş OS.: Case Report: Complications of Bone Marrow Transplantation, A long way to run. Libri Oncol, 22(3):219-221, 1993 
 
Beksaç M, Ertürk Ş, Akan H, Koç H, İlhan O. The clinical correlations of serum tumour necrosis factor-alpha levels in acute leukemias. A predictor of response and relapse? Leukemia, 7(11): 1773-1776, 1993 
 
Karakaya AE, Çok İ, Şardaş S, Gürman G, İlhan O Erythrocyte membrane stearic to oleic acid ratio in lymphoma patients. Pharmacology Toxicology 73: Supl 2:70, 1993 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, İlhan O.: Relevance of serum G-CSF levels in bone marrow transplantation patients. Experimental Hematology 23(6): 480-481, 1994 
 
Arslan Ö.,Akan H.,Beksaç M.,İlhan O.,Koç H.,Konuk N.: Terminal Deoxytidyl Transferase positivity in acute nonlymphoblastic leukemia. Leukemia 8 (6) :1067 , 1994. (Letter) 
 
Akan H, Beksaç M, Aydoğdu İ, Koç H, İlhan O, Özcan M.: Peripheral T Cell Receptors ab and gd in patients with Hodgkin's lymphoma. Br J Haematol 87(3):544-547 ,1994 
 
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, A. Keskin, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A.: HLA DR frequency in Turkish aplastic anemia patients and the impact of HLA DR2 positivity in response rate in patients receiving immunosuppressive therapy. Blood 86(5): 2055, 1995. (letter) 
 
İlhan O, Aydoğdu İ, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A.: Combination therapy in Aplastic anemia. Indian J Med Res (102) :143-146,1995 
 
İlhan İ, Erekul S, Ateşalp S, İlhan O, Akar N. p53 codon 213AG polymorphism in Turkish population. Pediatric Hematology and Oncology 12:499-501, 1995 
 
Gürman G, Kahveci G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A.: Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation as a second transplant for severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant 15: 485-488, 1995 
 
İlhan O, Uysal A, Aydoğdu İ, Beksaç M, Akan H, Koç H: Mitoxantrone and cytosine arabinoside in previously untreated patients with acute non-lymphocytic leukemia. Haematologica 27(2):93-97, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Özcan M, Yalçın S, Gürman G, Konuk N, Uysal A Eosinophilia after allogeneic bone marrow transplantation using busulfan and cyclophosphamide conditioning regimen. Bone Marrow Transplantation 18:261-264, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Beksaç M, Özcan M, Koç H, İlhan O, Konuk N, Uysal A Lack of prognostıc value of CD34 in adult AML. Leukemia and Lymphoma, 1996 (letter) 
 
Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation? Blood 88(6):2362-4, 1996 
 
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Arıkan N, Sencer H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Hemorragic cysttits as a complication of bone marrow transplantation J of Chemotherapy 9:56-61, 1996 
 
İlhan O, Beksac M, Arslan Ö, Özcan M, Koç H, Akan H. HLA DR2: A predictive marker in response to cyclosporine therapy in aplastic anemia Int J Hematol 66:291-295,1997 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, Akan H, Özcan M, İlhan O, Aydoğdu İ, Arat M, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. The use of high dose chemotherapy plus granulocyte colony stimulating factor for the salvage of refractory ort resistant relapse malignant lymphoma patients without stem cell support. Acta Haematol 98(3):136-139 1997. 
 
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M. Febrile neutropenia in a bone marrow transplantation center. Int J of Antimicrob Agents 8:127-130 1997 
 
İlhan O, Akan H, Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Erdi H, Erdem C, Konuk N, Uysal A, Beksac M Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey. Hematol Cell Ther 39:133-36, 1997
 
Üstün C, Koç H, Karayalçın S, Akyol H, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A,. Hepatitis B Virus infection in allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrrow Transplantation 20:289-96, 1997 
 
Koç H. Gürman G,Arslan Ö, Özcan M. Dilek İ, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: Is there an increased risk of graft vs host disease in leukemia patients? Journal of Chemotherapy 9(5):371-376 1997. 
 
Aydoğdu İ, Koç H. İlhan O, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A, Özerol E. Administration of MINE protocol in untreated patients with intermediate and high grade non-Hodgkin's lymphoma. Hematologia 28(4):207-213 1997. 
 
Dilek İ, Demirer T, Üstün C, Arat M, Koç H, Beksaç M, Erdi H, Anadolu R, Özcan M, İlhan O, Akan H. Acquired ichthyosis associated with chronic graft versus host disease following allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in a patient with chronic myelogenous leukemia. Bone Marrow Transplant 21:1159-1161 1998. 
 
Arslan Ö, Gürman G, Dilek İ, Özcan M, Koç H, İlhan O, Akan H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Incidence of tuberculosis after bone marrow transplantation in a single center from Turkey Haematologia 29(1):59-63 1998. 
 
Arslan Ö, Seferoğlu A, Gürman G, İlhan O, Koç H. Resistant graft faılure overcome with allogeneic peripheral blood plus bone marrow stem cells. Haematologia 29(1):47-51, 1998. 
 
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Randomized unicenter trial for comparison of three regimen in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia. Medical Oncol 15:183-190 1998. 
 
Arslan Ö, Üstün C, Arat M, Çelebi H, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A, Koç H. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute nonlymphoblastic leukemia. Hematological Oncology 1999 (in press) 
 
Üstün C, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Gürman G, Özçelik T, Yılmaz B, İlhan O, Akan H, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, Arat M, Dilek İ, Çelebi H, Çoşkun HŞ. A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation results from a single center, a focus on the incidence of GVHD and relapse. The Biology of Blood and Marrow Transplantation 1999;5(1):28-35 
 
Üstün C, İdilman R, Gürman G, Özcan M, Akyol G, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Uysal A, Konuk N, Karayalçın S, Aylar Poyraz A, Thiel D V and Koç H. Hematopoİetİc stem cell transplantation in patients with non-replicative hepatitis B virus carrier is safe. Journal of Hepatology (in press) 
 
Üstün C, Çelebi H, Arat M, Özcan M, Dilek İ, Gürman G, İlhan O, Koç H. Pure Red Cell Aplasia as a Complication of an ABO-incompatible Allo-PBSCT: successful sequential treatment with plasma exchange, high dose prednisolone, danazol and erythropoietin Ther Apher (accepted) 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M, Beksaç M, Akan H, Koç H, Dilek İ, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. The impact of CD34+ cell dose on engraftment in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Transfusion Science 20:69-71,1999 
 
J.Marsh, H.Schrezenmeier, P.Marin, O.İlhan, P.Ljungman, S. McCann, G.Socie, A.Tichelli, J.Passweg, J.Hows, A.Raghavachar, A.Locasciulli, A.Bacigalupo, on behalf of the EBMT severe aplastic anemia working party.. Prosective randomized mulitcenter study comparing cyclosporin alone versus the combination of antithymocyte globulin and cyclosporin for treatment of patients with non-severe aplastic anemia:A report from the European Blood and Marrow Transplant (EBMT) Sever Aplastic Anemia Working Party Blood 93:2191-2195, 1999 
 
O.İlhan, N.Üstkent, Ö.Arslan, M.Arat, F.Özkalemkaş, G.Öztürk, S.Beşışık Kalayoğlu, A.Özet, M.Tombloğlu, M.Arpacı, E.Ovalı, S.Anak. On Behalf of Turkish Apheresis Group. National Survey of Hemapheresis practice in Turkey (1998). Transfucion Science 22:195-201,2000. 
 
Ö.Arslan, H.Akan, M.Arat, K.Dalva, M.Özcan, G.Gürman, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç: Soluble adhesion molecules (sICAM-1, sL-Selectin, sCD44) in healthy allogeneic peripheral blood stem cell donors primed with recombinant granulocyte-colony stimulating factor. Cytotherapy 2(4):259-265, 2000. 
 
Ö.Arslan, H.Ş.Çoşkun, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, C.Üstün,T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standart risk leukemia: experience of Ibni Sina Hospital. Bone Marrow Transplantation, 25, 1229-1232, 2000. 
 
M.Beksaç, M.Arat, H.Akan, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Circulating CD44 and Intracelluler adhesion molecule-1 levels in low grade non-hodgkin lymphoma and B-cell chronic lymphocytic lekemia patients during interferon alfa-2a treatment. Cancer 89; 1974-1481, 2000 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfusion and Apheresis Science 24(1): 23-28, 2001 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arat, O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation for Severe Aplastic Anemia Therapeutic Apheresis 5(1):54-57, 2001. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.Er, A.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.Senol Coşkun, M.Altınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan Effects of DMSO on Platelet Functions and P-Selectin expression during Storage. Trasnfusion and Apheresis Science 24(2): 2001 
 
Arat M., İlhan O, Akçağlayan E, Çelebi H, Koç H, Akan H. Treatment of extensive chronic scleradermatous graft-versus-host disease with high dose immunosupressive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood 2001;98:892 (letter)
 
R. İdilman, C Üstün, Ö Arslan, M Özcan, M Arat, H Bozkaya, M Bozdayı, T Şengezer, Ö Uzunalimoğlu, A Dökmeci, O İlhan, H Koç, H Akan. The incidence of Hepatitis G Virusin patients with hematological malignancies:The relationship to the number of blood and blood products transfusions. Turkish Journal of Hematology 2000;17:67-76
 
O İlhan, Ş.Mine Bakanay, M.Arat, M.Özcan, H.Çelebi, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Akan, C.Üstün, E.Akçağlayan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Treatment of Aplastic Anemia: Experience of Ibni Sina Hospital. Turk J Hematol 2001; 18(1): 33-40.
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148.
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85. 
 
C.Üstün, M.Arat, Ç. Harika, H.Akan, O.İlhan, T.Özçelik, R.E.Burgess, H.Koç. Extramedullary relapse following allogeneic sem cell transplantation in acute promyelocytic leukemia: the role of ATRA. Haematologica. 2001. Oct; 86 (10): E31. 
 
M.Özcan, C.Üstün, E.Akçağlayan, H.Akan, Ö.Arslan, O.İlhan, M.Beksaç, G.Gürman, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rh-G-CSF) may accelerate hematopoietic recovery after HLA-identical sibling allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2001 Mar; 27 (5): 499-505. 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arati O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for sever aplastic anemia. Ther Apher. 2001. Feb; 5 (1): 54-7 
 
G.Gürman, M.Arat, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, H.Çelebi, M.Özcan, Ö.Arslan, H.Akan, A.Uysal, H.Koç, Allogeneic hematopoietic cell transplantation without myeloblative conditioning for patients with advanced hematologic malignancies. Cytotherapy 2001; 3(4): 253-260. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Arat, Y.Genç, M.Özcan, K.Dalva, H.Çelebi, M.Beksaç, H.Akan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, Ö.Arslan, H.Koç. CD41+ and CD42+ hematopoietic progenitor cells may predict platelet engraftment after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. J.Clin Apheresis. 2001; 16 (2): 67-73. 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan,M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfus Apheresis Sci. 2001 Feb; 24(1): 23-8. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.ER, a.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.S.Coşkun, M.Aştınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan. Effects of DMSO on platelet functions and P-selectin expression during storeage. Transfusion and Apheresis Science 2001; 24(3), 261-7. 
 
M.Arat, O.İlhan, E.Akçağlayan, H.Çelebi, H.Koç, H.Akan. Treatment of extensive chronc sclerodermatous graft-versus-host disease with high-dose immunosuppresive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood. 2001. Aug 1;98(3): 892-3. 
 
M.Arat, M.Beksaç, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Soydan, D.Yazman, P.Topçuoğşu, O.İlhan, H.Koç, A.Uysal, N.Konuk, H.Akan. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using iv Busulfan. Blood 98(11): 342b, 2001. 
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148. 
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85 
 
H.Akan, M.Beksaç, İ.Aydoğdu, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Peripheral T cell receptors ?ß and ?? in patients with hodgkin's lymphoma. British Journal of Haematology 87: 544-547, 1994. 
 
O.İlhan, A.Uysal, İ.Aydoğdu, M.Beksaç, H.Akan, H.Koç. Mtoxantrone ancd cystosine arabinoside in previousy untreated patients with acute non-lymphomatic leukemia. Haematologia 27: 93-97, 1996. 
 
İ.Aydoğdu, O.İlhan, M.Beksaç, H.Koç, H.Akan, N.Konuk, A.Uysal,. Serum erythropoietin levels in patients with leukemia on cytostatic treatment. Haematologia 29:133-137, 1998. 
 
T.Demirer, M.Aylı, M.Özcan, M.Günel, R.Haznedar, M.Dağlı, T.Fen, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, S.Demirer, G.Özet, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan, H.Koç, H.Akan. Mobilization of peripheral blood stem cells with chemotherapy and recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF): a randomized evaluation of different doses of rhG-CSF. Br J Haematol. Feb; 116(2): 468-474, 2002. 
 
S.Kutlay, O.İlhan, ÖçArslan, M.Beksaç,. Influence of storage time on activation of platelets collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra using platelet storage containers. Ther Apher Feb 6 (1): 182-185, 2002. 
 
T.Demirer, M.Dağlı, O.İlhan, M.Aylı, R.Haznedar, T.Fen, N.Günel, Y.Genç, M.Arat, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Seyrek, S.Dinçer, T.Üstün, N.Ustael, H.Koç, O.Müftüoğlu, H.Akan. A randomized trial of assessment of efficacy of leukapheresis volumes, 8 liters vs 12 liters. Bone Marrow Transplant 29; 893-897, 2002. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Aylı, M.Arat, M.Dağlı, M.Özcan, R.Haznedar, Y.Genç, T.Fen, E.Ayyıldız, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, N.Konuk, K.Dalva, A.Uysal, H.Koç, G.Özet, H.Akan. Monitoring of peripheral blood .
 
İ.Tek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, B.Akbağ, O. İlhan. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange. Transfusion and Apheresis Science 28; 3-7, 2003. 
 
M.Beksaç, H.Çelebi, H.Sargın, A.Yalçın, P.Topçuoğlu, S.Kalayoğlu-Beşışık, C.Beyan, Ö.Arslan, M.Özcan, G. Gürman, O.İlhan, H.Akan. Role of pretransplantinterferan-alpha (IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogeneous leukemia (CML): results form three Turkish transplant centers. Bone Marrow Transplant 31; 897-904, 2003. 
 
A.E.Ünal, S.Bayar, M.Arat, O.İlhan. Malpositioning of Hickman catheters, left versus right sides attempts. Transfusion and Apheresis Science 28 (1): 3-9, 2003. 
 
Tek I, Arslan O, Arat M, Ozcan M, Akdag B, Ilhan O. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange.
Transfus Apheresis Sci. 2003 Feb;28(1):3-7.C 
 
Demirer T, Uysal VA, Ayli M, Genc Y, Ilhan O, Koc H, Dagli M, Arat M, Gunel N, Fen T, Dincer S, Ustael N, Yildiz M, Ustun T, Seyrek E, Ozet G, Muftuoglu O, Akan H. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation.
Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(9):755-61. A 
 
Beksac M, Celebi H, Sargin D, Yalcin A, Topcuoglu P, Kalayoglu-Besisik S, Beyan C, Arslan O, Ozcan M, Gurman G, Ilhan O, Akan H. Role of pretransplant interferon-alpha(IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogenous leukemia (CML): results from three Turkish transplant centers.Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(10):897-904.A 
 
O. Ilhan, Ö. Arslan, M. Arat, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, T. Demirer, M. Beksac, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Lessons from the activity of a single center between 1997-2002: Prof. Dr. Orhan Seyfi Şardaş hemapheresis unit experience. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S298 (sözlü bildiri) 
 
Ö. Arslan, M. Arat, E. Soydan, H. Şenol Coşkun, P. Topçuoğlu, M Özcan, G. Gürman, T. Demirer, O. İlhan, H. Koç, M. Beksaç, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Does donor recipient ABO-incompatibility have any effect the course and outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation? Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S292 (sözlü bildiri) 
 
M.Arat, P. Topcuoglu, E.A. Soydan, G. Gürman, M. Ozcan, O. Arslan, H. Koc, O. Ilhan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan, M. Beksac A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of Busulfan: Preliminary results show similar toxicity but less relapse. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (0171) (sözlü bildiri) 
 
EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, D. Ergintürk, G. Gürman, O. Ilhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli sonrası ekstra medüller nüks: tek merkez deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 98-99 
 
M. Arat, Ö. Arslan, E. Ayyıldız, M. Tol, O. İlhan. Performance of four different cell separators used at allogeneic hemapoietic progenitor cell collection. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S356 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. İlhan. Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations in stem cell cryopreservation (Tübitak-SBAG project no: 2189). Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S339 
 
M. Beksac, M. Arat, K. Dalva, O. Ilhan, S.K. Toprak, G. Gurman, M. Ozcan, O. Arslan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan CompArative analysis of molecular response following interferon-alpha, imatinib mesilate or allogeneic stem cell transplantation (ASCT): best response is obtained with ASCT in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (P619) 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. Ilhan .Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations for stem cell cryopreservation (TÜBITAK-SBAG Project No: 2189) Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S201 (P708) 
 
O. Ilhan, S.B. Kalayoglu, A. Ünal, M. Arat, Ö. Arslan, D. Sargin, M. Cetin, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, M. Beksac, H. Akan. Extracorporeal photoimmunotherapy for treatment of steroid refractory extensive chronic graft versus host disease: Turkish experience. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S136 (P562) 
 
E. Ayyildiz, M. Arat, Ö. Arslan, I. Tek, S. Gürpinar, S. Yildirim, K. Mizrak, M. Tol, O. Ilhan. Hemapheresis-related early complications during peripheral blood stem cell collections. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S168 (P627) 
 
T. Demirer, M. Ayli, O. Ilhan, H. Koc, M. Dagli, M. Arat, T. Fen, S. Dincer, G. Ozet, H. Akan, A. Uysal. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S195 (P695) 
 
E.A. Soydan, R. Idilman, M. Arat, S. Karayalcin, C. Ustun, M. Ozcan, O. Arslan, M. Beksac, O. Ilhan, H. Akan. The effect of hepatitis B virus status of donor on the hepatitis B virus serology of recipient after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:95 (P470) 
 
E.A. Soydan, M. Arat, P. Topcuoglu, M. Ozcan, O. Arslan, R. Idilman, G. Gurman, M. Beksac, H. Akan, O. Ilhan The effect of mycophenolate mofetil in steroid refractory or dependent chronic graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S135 (P561) 
 
T Demirer,E Soydan,Maylı O İlhan,Mözcan M Dağlı Lenfoma olgularımızda yüksek doz tiyotepa,melphalan, carboplatin (MCB) sonrası Otolog Kök Hücre Nakli T.Demiere+Numune Hastanesi Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl) 
 
Kutlay S,Beksaç M,Dalva K,ilhan O,Koç H,Akan H,Ozcan M. The Detection of Flow Cytometric G-CSF Receptor Expression and İts Effect on Therapy in Acute Myeloid Leukemia Leukemia & Lymphoma 44(5),791-5,2003

38 Adet Yorum

Ferdi Ç. 
  10.11.2023

2016 yılında Van'da hodckin lenfoma kanseri teşhisi konuldu bana bende tedavi için Ankara'ya gittim Ankara'ya gitmeden önce bu dalda en iyi hoca kim diye araştırma yaptık yaptığımız araştırmaların sonucunda bize Osman hocayı önerdiler önerenden Allah razı olsun Osman hoca kendiside tahlil yaparak Van'da çıkan sonucu doğruladı ve 3.evre olduğunu söyledi ve tedaviye başladık Osman hocanın verdiği tedaviyle çok şükür 6 ayda kanseri yendik ve şimdi sağlık durumum çok iyi Osman hoca doktorluktan ziyade hastaya karşı babacan tavrıyla güler yüzlülüğüyle moral motive konusunda çok iyi geliyor Allah Osman hocadan razı olsun hematoloji bilim dalında bana göre Türkiye'de kessinlikle 1 numara hematoloji hastalıklarıyla ilgili Ankara'ya giden başka doktora gitmesin Ankara'da hematoloji bilim dalında bazı proflar işi ticarete dökmüş ve hastaya tedaviden önce müşteri gözüyle bakıp ondan hem yüksek muayene ücreti hemde tahliller konusunda anlaşmalı oldukları kliniklere gönderip yüksek miktarlar karşılığında tahliller yaptırıp işi ticarete dökmüşler benim arkadaşımın başına böyle bi olay geldiği için biliyorum ben arkadaşımı Osman hocaya götürdüm Osman hocanın arkadaşıma karşı moral motivesiyle yüzlülüğüyle babacan yaklaşımından dolayı psikolojik olarak kendine geldi ve Osman hocaya hayran kaldı ve Osman hocada tedaviye başladı kessinlikle Osman hocaya her konuda güvenip gönül rahatlığıyla tedavi olabilirsiniz Allah Osman hocadan ve Osman hocayı tanımamıza vesile olanlardan razı olsun

Gülnur Ş. 
  10.11.2023

Anneme 11 ay önce MM teşhisi konmuştu. Doktor arayışlarım sonucunda Osman İlhan hocamla tanıştık. İyiki bu zorlu süreçte doktorumuz oldu. Hastanede yattığımız süre içinde ve sonrasındaki kontrollerimizde kendisinden çok ama çok memnun kaldık. Verdiği moral gösterdiği ilgi ve yüce bilgisiyle hep yanımızda oldu.Allahım sizden binlerce defa razı olsun. Yolunuz hep açık herşey gönlünüzce olsun . İyiki varsınız canım hocam. Saygı ve sevgilerimle…

Elif G. 
  31.10.2023

Kardeşime lenfoma teşhisi konulduğunda çaresizce doktor arayışına girdik, hastaların görüşü hep aynı hocayı gösteriyordu, iyiki Osman hocamla yollarımız kesişti, hastasına değer veren, morolini yükselten sevgi dolu bir insan ve bilim adamı, iyiki varsınız, sağlıklı, uzun yıllar yaşayın ki tüm hastalarda sayenizde iyi olsun, hemotoloji ile ilgili bir sıkıntısı olan tüm hastalara tavsiye ederim, biz ailece onun sayesinde iyiyiz çünkü kardeşim çok iyi maşallah, sonsuz teşekkürler, saygılar Hocam.İYİKİ VARSINIZ

Yasin B. 
  31.10.2023

Lenfoma hastası olduğumu öğrendiğimde araştırmalarım ve hakkında yapılan çok güzel yorumlar neticedinde tanıştım Osman hocamla, önce hastasına moral veren, sonra üstün tıbbi bilgisini konuşturan çok değerli bir hoca, sağlıklı ve uzun yıllar yaşayın, iyiki varsınız, size minnettarım, hep varolun, saygılar

Fatma B. 
  28.10.2023

Osman hocamın yaklaşık 1,5 yıldır hastasıyım. Hastalığımla yakından ilgilendi. Şimdi ilik nakli oldum değerlerim yükselmeye başladı. Osman hocam sayesinde her şey daha da iyiye gidiyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet A. 
  07.10.2023

15 Mayıs 2017 yılında Ankara Tıp Fakültesinde Hocamla tanışıp MM hastalığımın ilk tedavilerini burada oldum. Ümitsizce başlayan bu süreç Hocamın bir bilim adamı, bir doktor ve bir insan yaklaşımıyla bende uyandırdığı sinerjiyle kısa zamanda kendimi toparladım ve onun sayesinde bugün hala ayaktayım. Zorunlu nedenlerle Ankara Tıp Fakültesinden emekli olup Ankara Çukurambar Koru Hastanesinde göreve başlamasına da çok sevindim. Çünkü yine Hocamın yönlendirmesiyle 2017 yılı eylül ayında hocamın gözetiminde Kök Hücre naklimin yapıldığı yerdir Koru Hastanesi. 1604 ve 1804 numaralı odalarda aldığım temiz, dikkatli ve titiz hizmetler sayesinde bu hastanede kısa zamanda sağlığıma kavuştum. Hocam Osman İlhan'ın bu hastanede göreve başlaması şahsen benim için bu yönden sevindirici olmuştur. Çünkü doktor ve hastane kalitesi birleşince başarı kaçınılmazdır. Artık bundan sonraki rutin kontrollerimi bu hastanede ve Osman Hocamın gözetiminde yaptıracağım için ayrıca mutluyum. İyi ki varsın Osman İlhan Hoca. Sağlık ve başarılar dilerim.

Çetin G. 
  28.08.2023

Osman hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.abimin tedavisi süresince tanıştığım hocam doktorluğu insanlığı mükemmel bir insan

Dilek İ. 
  22.08.2023

Ben bir tıp öğrencisi olarak Osman İlhan hocanın ismini daha önce kendisinin koordinatör olduğu kök hücre topluluğunda araştırmalarıyla ve öğrencilere ettiği öncülükle defalarca duymuştum. 3 yıl önce babam 'Plazmasitoma' tanısıyla Osman hocaya yönlendirildi. Multiple Myelom tanısı konuldu ve çok zorlu bir sürecin başlangıcıydı bu. Bu şokun psikolojik darbeleriyle birlikte 3 yıl boyunca Mersin Ankara arasında git gel yapmak zorunda kaldık. Osman hoca bu süreçte gerek tıbbi deneyimleri gerek sağladığı psikolojik destekle gerek iletişim becerileri ve güler yüzüyle bizi hekimliğine ve insanlığına minnettar bıraktı.

Kenan Ş. 
  21.08.2023

Kıymetli hocamla Apilastik anemi hastalığından dolayı tanıştım. Teşhisi tespit ettikten sonra ön tadavi ardından nakil yaparak hastalıktan kurtulmamı sağladı. İlk görüşmeden şu dönemki kontrollere kadar hep yakından ilgilendi, pozitif enerjisi ve en önemlisi tecrübesi, bilgisiyle hep güven verdi.İyi bir ekiple nakil in her aşamasını başarılı ve rahat atlatmamda yardımcı oldu. Allah razı olsun hocam iyiki varsınız…

BURHAN NECATİ Ö. 
  21.08.2023

2020 Profesör Doktor Osman İlhan ile başlayan hastalık sürecimde hiç yaşama dair umudum yok iken biraz sinirli bir insan olduğum için sabırlı olursan dediklerime uyarsan bir gün kendin gelir gidersin dedi bana hiç ümidim yokken Hocamın dediklerini dinleyerek ve uygulayarak bugün Profesör Doktor Osman ilhan hocamın sayesinde kendi başıma yaşabiliyorum.Sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim.İyiki varsınız Hocam.

Enes G. 
  10.08.2023

Babama 2020 yılında MDS tanısı konuldu. Babama çeşitli hastanelerde epey bir tedavi uygulandıktan sonra, kıymetli Osman İlhan Hocamızla tanışma imkanımız oldu. Osman hocamızın hastalığın seyri ve tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmesi sonrası 75 yaşında babama kök hücre nakli tedavisi uygulandı. İki gün evvel babam hastaneden taburcu oldu. Allah’ın izni ve Osman hocamın tedavi sürecinde çabaları sayesinde babam iyileşme sürecine girdi. Bu vesileyle başta Osman Hocam olmak üzere tüm ekibine ve bilhassa ilik nakli servisinde müthiş gayretine şahit olduğumuz Sadiye hemşire hanımefendiye teşekkürlerimizi ailemiz adına sunuyorum. İyiki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Saygılarımla

zeynep d. 
  31.07.2023

MUCİZELERİN DOKTORU OSMAN İLHAN HOCAMIZA SAYGILARIMLA... 2015 eylülünde anneme yapılan kan testleri sonucu değerlerinin çok düşük çıkması nedeniyle Zonguldak'ta hastaneye yattık. Hastanede yaşadığımız birtakım olumsuzluklar beni yeni bir doktor arayışına sevk etti. Zaman hızla geçiyordu. Saatlerin aleyhimize işlediğinin farkındaydım. Annem gittikçe halsizleşiyor, gözlerimizin önünde sararıp soluyordu. Yakın çevremin internette yaptığı tarama sonucu üst üste aynı isim karşıma çıktı. Tüm araştırmalar Ankara Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Osman İlhan'ı işaret ediyordu. Elimde annemin dosyası, aklımda birçok belirsizlik, umutsuzluk ile hocamıza ulaştım. Korkularım, kaygılarım büyüktü. Hocamızın konuya hassasiyetle yaklaşımına, verdiği güvene hayran kaldım. Doğru insanın yanında olduğumu anlamıştım. Osman İlhan hocamız beni dikkatle dinledikten sonra annemi ivedilikle hastaneye getirmemiz gerektiğini söyledi. Yapılan kemik iliği biyopsisi sonucu annemde nadir görülen bir kan kanseri türü (Waldenstrom Makroglobülinemisi) olduğunu belirledi. Teşhisi konulana kadar her şey oldukça karmaşık, zor ve belirsiz görünüyordu. Hocamız derhal tedaviye başladı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından annem eski sağlığına çok şükür kavuştu. .Alanında uzmanlığı, tecrübesi, engin görüşü, hasta-doktor, hasta yakını-doktor ilişkisinde verdiği güven ve samimiyeti bende hocaların en iyisi olduğu izlenimini uyandırdı. Hocamızı anlatabilmek için kelimeler kifayetsiz kalır. Hocamız olmasaydı bugün annemi kaybetmiş olabilirdik. Osman İlhan hocamızı herkese gönül rahatlığıyla ve tüm samimiyetimle tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız hocam, sizin gibi değerli insanları Allah bu ülkenin başından eksik etmesin.

Yasemin G. 
  20.07.2023

Merhaba ben Yasemin Gençer. 24 yaşındayım. Haziranın başında Osman hocam bana AML teşhisi koydu. Çok korkuyordum, fakat Osman hocam süreci bana güzelce açıkladı korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Tedaviden önce vücudum için gerekli olan tüm tedbirleri aldı,beni hazırladı. Bu ona karşı olan güven duygumu daha da arttırdı. Oldukça bilgili ve sabırlı bir doktor.Kendisinin çok başarılı bir doktor olduğunu biliyordum. Kısa süre içerisinde beni iyileştirdi.Umutsuzluğa kapıldığım yerlerde desteğini her zaman hissettim. Benimle aynı hastalığa sahip olan değerli bir ablamla tanışmama vesile oldu, o da bu hastalığı yenmişti ve bana ışık tutmuş oldu hayatımda. Osman hocam gibi iyi kalpli bir hocaya sahip olduğum için şanslıyım. Tedavimde kısa sürede ayağa kalkmanın Yakut hocamın,baş hemşirem ve hemşirelerimin aynı zamanda diyetisyenlerimin desteği, güler yüzleriyle beraber toparlanmamam mümkün değildi. Haklarını ödeyemem. Buraya gelmiş olmam benim için çok büyük bir şans. Güzel bir ilgiyle karşılandım. Hayata tekrar bağlandım.Daha da tabi ki iyi olacağım. Cünkü onların yanımda olduğunu biliyorum. Onları çok seviyorum. Sonsuz teşekkürler…

Süveyla D. 
  26.06.2023

Almanyadan Yaklaşık bir bucuk yıldır tedavi görmek icin geldim Osman hoca ve Aynur hoca gibi işinin uzmanı doktorlarla karsılaşmak benim icin büyük şans onların uzmanlıkları ve Allahın izniyle inşallah tedavimin sonuna geldim tedavi sürecim boyunca herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım umarım kimsenin ihtiyacı olmaz olursa koru hastanesi ve osman hocayı tavsiye ederim.

Niyazi G. 
  21.06.2023

Sayın Osman İlhan hocam, yüksek bilgi ve yılların tecrübesiyle rahatsızlığımın teşhis ve tedavisi için gerekli adımları hızlıca atarak, emin ellerde olduğumu gösterdi. Hayat kalitemin düzelmesinde çok faydasını gördüm. Tedavi sürecim halen devam ediyor. Kendisine teşekkürlerimi tekraren iletiyorum.

Avusturya H. 
  25.05.2023

2 yıldır Osman hocanın hastasıyız Avusturyadan geliyoruz. Çok memnun kaldık. Hocama ekibine ve hastaneye çok teşekkür ederiz

Hanife Y. 
  20.05.2023

2020 yılında eşime konulan teşhis üzerine nakil kararı çıktı ve nakilin dışardan olacağı için riskin yüksek olduğundan bahsetmeleri üzerine doktor arayışına girdim ve prof.dr Osman İlhan hocamiza ulaştık kendisi teshisimizin doğru olduğunu ve tedaviye başka yöntemlerle devam edeceğimizi söyledi .Bize yaklaşımı doktorluktan öte içimizi rahatlatan umut isigimizi herseferin de yakan hekimden çok sanki aileden biri gibi sıcaklığını hissettirmesi ile önce Allah'a daha sonra Osman hocamıza guvenimle üç yılı geride bıraktık eminim ki çok daha uzun ve güzel yıllarimiz olacak inşallah ...yolunuz açık olsun hocam

Turan K. 
  17.05.2023

Mrb sayın çok değerli Osman hocam bugün ayakta isem önce alah sonra sizin sayenizde ankaraya 2022 yılında geldiğimde o kadar mutlu oldum ki sizinle tanıştığımda siz bana o kadar emin konuştunuz ki bu tür hastalar ile o kadar yakında ilgilenmeniz şahsen benim en büyük ilacım siz oldunuz o kadar moral motivasyon neşe verdiniz bana rabim bi daha bu hastalık için kimseyi hastane kapılarına düşürmesin Amin elhamdülillah ilik nakli olduğum günden beri halen olmakla beraber takiplerimi yapmanız beni çok çok mutlu ediyor çok şükür ilik tutu hersey yolunda 18 ay oldu nakil sürecim siz değerli hocam size minnettarız tabiki bu arada ekibinizide unutmamak gerek onlarında emeği var tabiki hepinize sonsuz tskrler iyiki varsınız

Mustafa Ç. 
  17.05.2023

Tavsiyeler ve araştırmalar sonucu tanıştığım Osman İLHAN Hocam ITP hastalığım için uyguladığı tedavi sonucunda yaşam kalitemin artmasına ve hayatıma kattığı pozitif enerji sayesinde hiç bir hastalığın çözümsüz olmadığını gösterdi. Teşekkürler Hemotolojinin Kökten çözüm merkezi Osman Hocam iyiki varsınız.

TURAN K. 
  17.05.2023

MERHABA BEN DİYARBAKIR DAN TURAN DEĞERLİ OSMAN HOCAM İLE TANIŞMAMIZ AML HASTALIĞIMDAN DOLAYI SİZİ TANIDIM SİZİN GİBİ DEĞERLİ VE BİLGİLİ HOCALARIN VAR OLMASI BU ÜLKE İÇİN ÇOK KIYMETLİ SİZİ TANIMAM İLEŞMEME SEBEP OLDU ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN 18 AY OLDU İLİK NAKLİ OLDUM ŞUAN GAYET İYİ DURUMDAYIM SİZ HEP VAROLUN HOCAM.

ESRA K. 
  13.05.2023

Çok kıymetli Osman hocam hakkınız ödenmez sizi anlatmaya teşekkür etmeye kelimeler kifayetsiz kalır.Sizinle tanışmış olmak hastanız olmak bile bir ayrıcalık. Yaklaşik on ay teşhis konulamayan ve tüm ümitlerimi yitirdiğim bir anda sizinle yollarımızın kesişmesi beni tekrar hayata bağladı. Sizin yaklaşiminız ve samimiyetiniz biz hastalarınıza kemoterapiden daha etkili Her kür için Eskişehir den geliyorum. Allah ayağınıza taş değirmesin her daim var olun Sonsuz teşekkür ederim size saygılarımla ....

Rümeysa Y. 
  23.04.2023

13 martta hayatımızın ortasına bomba gibi düşen, adının KML olduğunu öğrendiğimiz hastalığım sonrası Osman Hocam'la tanıştık, korku ve endişelerimizi yatıştırıp bizi rahatlattı ve tedaviye başladık teşekkürler hocam..

Muammer S. 
  16.04.2023

Bu kadar güzel yorumları görünce ümitlerimiz daha çok arttı 15.04.2023 tarihi itibari ile bir yakınımı değerli önce Allah'a sonra hocama emanet ettik .Tabi hocamızın binlerce yaptığı çalışmalara bakınca , hocaların hocası olduğu hiç tartışılmaz. İnşallah tanışmak nasip olur.hocama saygılarımı sunuyorum.

EVREN E. 
  11.04.2023

multipl miyelom ön tanısı ile yaşadığım kabus gibi süreçte patoloji sonucumla Osman Hocama gittiğimde gözlerimde yaşlar, büyük bir korku panik vardı. Kendisi doktor olmasının yanında müthiş bir yüreklendirici, psikolojik danışman bence. Sonuçlarımı aldı önüne tek tek baktı ve bir öğretmenin öğrenciye anlatması gibi bana yaza çize anlattı... hastalığımın asla hematolojik olmadığını, romatoloji ile devam edeceğimi kafamdan miyelomu tamamen silmemi öyle güzel anlattı ki... kaldı ki eğer patolojim ön görülen gibi gelseydi bile eminim o yolda bana vereceği psikolojik desteği ve o engin bilgisi ile gönderirdim o hastalığı da başımdan. Kendisi ile yolum kesiştiği için şanslıydım :')

Fatma D. 
  29.03.2023

Yaklaşık 5 ay önce KML teşhisiyle Osman hocama başvurdum. Tedavi sürecine başladık, her şey yolunda gidiyor. Osman hocamın verdiği güven bambaşka bilgisi, deneyimi ve tecrübelerine hayranım. Kendimi bu süreçte güvenli ellerde hissediyorum. Bir öğretmen olarak Osman hocam gibi değerli, sayısız başarıya imza atmış bir Türk hekimine sahip olmanın gururunu duyuyorum.

ATİLA Ç. 
  01.03.2023

Osman hocam anlatılmaz yaşanır 2017 lenfoma (MANTCELL LENFOMA) tanısı kondu başka bir kamu hastanesinde defalarca kemoterapiler almama rağmen herhangi bir iyileşme yokken arkadaşimın referansıyla Osman hocamla tedaviye başladım beni otolog nakile hazırlayarak tamamen iyileştirdi espirili yaşam tarzıyla hastalarına moral veren her hastasını yakından takip eden misyoner vizyon sahibi hocaların hocasıdır iyiki varsınız

Gözde Y. 
  27.02.2023

Doktorum ve çalıştığım hastanede tedavi almayıp, hocalarımın hocası Osman hocama gittim. İlk görüşmemde, birlikte her şeyi başarabileceğimize inandım. Zor günler geçirirken en büyük şansım, dünyanın sayılı isimlerinden birisi olan Osman hocamdan tedavi almak oldu. Kendisi ülkemiz için çok büyük bir değerdir. Bilimi sevgiyle, sevgiyi hastalarıyla, hastalarını yaşamla, yaşamı inançla bezeyen, ciddi hastalıkları kökten çözmek için yıllarını veren çok değerli Osman İLHAN hocama çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım...

Hafize K. 
  23.02.2023

2019 da bir ameliyat sonrası plazma hücrelerinde problem olması sonucu araştırmalarımız sonucu Osman İlhan Hocamızın Türkiye’de bir numara olduğunu öğrendik ve hocamıza başvurduk. Mükemmel bir insan ve Gerçekten Hematoloji alanının piri Osman Hoca’dır. Hocamıza başvurduktan sonra bir kere bile başka bir hocaya başvurma gereği duymadık. Allah hocamızdan razı olsun..

Merve S. 
  23.02.2023

Osman Hocam güven veren sesiniz, bilgi birikim ve tecrübenizle karamsarlığa düşmemize asla izin vermediniz. Sizlerin de desteği ile sıkıntılı günleri geride bıraktık çok şükür. Tüm hastalarınıza şifa siz değerli hocama da sağlıklı sıhhatli uzun bir ömür diliyorum. Tedavim çok iyi gidiyor sayenizde

Erkan E. 
  28.01.2023

Hocaların hocası hocam ve değerli abegim diyebileceğim bir hocadır ben 1998den beri hocam dur maddiyata hiç değer vermez hematoloji hayatını adamış bir insandir

Seyfettin K. 
  25.01.2023

Eşime 2010 yılı Aralık Ayında ALL tanısı kondu uzun bir tedaviden sonra İlik nakli olması gerektiği belirtildi. Akrabalarından doku tutmadı 2011 yılında Araştırdım Osman Hocamın ilik nakli konusunda çok başarılı olduğunu öğrendim. Daha sonra akraba dışı olarak eşime ilik nakli yapıldı.Osman Hocamın gerek tıbben gerekse tecrübesiyle manen çok desteğini gördük. Hocamızın Ülkemize ve İnsanlığa çooook faydaları olacaktır.Hocamıza ben artık Hocaların Hocası diyorum.Yeni göreve Başladığı Hastanede de başarılar diliyorum. Allah böyle hocalarımızın varlığını ksik etmesin kendilerine ço çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar var olsunlar.

M. Hakan G. 
  22.01.2023

Dalak büyümesi ile ilgili olarak hastalığımın Hemotoloji bölümü ile ilgili olduğunu öğrendiğimde bir takım testler yaptırdım. Ancak çıkan sonuçlar bir kaç hastalığın belirtisini gösterdiğinden dolayı, karar verme ve hastalığın adının konulması sürecinde tam olarak sonuç alamadım. Bu nedenle Hematoloji dalında gerçekten işinin ehli olabilecek doktor arayışına girdim. İnternet üzerinden araştırmalar yaptım ve Türkiye’ de Hematoloji dalında ilk on doktor arasında gösterilen Prof. Dr. Osman İLHAN hocaya rastladım. Site üzerinde hastaların yapmış olduğu yorumları tek tek okudum ve yorumları samimi buldum. Bunun üzerine sayın hocamdan randevu alarak elimde bulunan ve tam olarak tanı konulamayan hastalıkla ilgili test sonuçlarımla birlikte Osman Hocam’a gittim. Kendisi test sonuçlarına bakarak, farklı testler yaptırarak ve muayene ederek hastalığın tanısını koydu. Hemen tedaviye başladı. Hatta uyguladığı tedavi ile bir müddet sonra bu hastalığın düzeleceğini anlattı. Kendisi gibi işini ve hastasını severek hizmet verecek vizyonu geniş doktorlara ihtiyacımız var. Göstermiş olduğu ilgiden ve tedavi sürecinden dolayı kendisine teşekkür ederim.

Furkan B. 
  11.01.2023

Hastalık ile tanıştığımızda büyük bir üzüntü yaşadık. Bir kaç tedavi uygulansa da onla yaşayacaz ömür boyu diye hissettik. Ancak daha sonra Allah kıymetli prof.dr. OSMAN İLHAN hocamızı karşımıza çıkardı. Bizi o kadar rahatlattı ki ve uyguladığı tedavi sayesinde hastalıktan kurtulduk. Sizin gibi hocalarımız olduğu için çok şanslıyız. Atatürk'ün Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin dediğini tekrar hissetmiş olduk. Hayatınız boyunca Rabbim size ve sevdiklerinize hiç bir zorluk aşamayacağınız engel yaşatmasın. Allah razı olsun.

SERPİL S. 
  07.01.2023

Rahazsızlığıma teşhis konulunca yaşadığım şoku anlatamam. Osman Hoca teşhis korkan o kadar rahatlatıcıydı ki hastalığın adı ile konuşmanın rahatlığı uyuşmuyor gibiydi. Tedavimin başlamasından sonra hocaya olan güvenim de arttı. Bugün kendisiyle karşılaşmayı büyük bir şans olarak görmekteyim. Alanının en iyi doktorlarından biri olduğunu büyük bir içtenlikle belirtmeliyim. İyi ki varsınız hocam.

fatih s. 
  07.01.2023

2019 yılında eşime konulan KML teşhisiyle büyük birşok yaşamıştık. Yolumuz değerli hoca Prof.Dr. Osman İLHAN ile kesişince sıkıntılarımızdan büyük oranda kurtulduk. Tedavi sürecinde sadece bir hematolog olarak değil bir psikolog hüviyetiyle gösterdiği destekle yaşadığımız şoktan ve gelecek korkumuzdan kurtulduk. Bugün düzenli kontrollerimiz devam etmektedir. Hocanın mesleki kariyeri ve hekimliği tartışılmaz. Kendisiyle tanışmayı büyük bir şans olarak görmekteyiz. Saygı ve selamlarımızla...

Evren Y. 
  28.12.2022

Çok kıymetli hocamla lenfoma hastalığım sebebiyle tanıştım.Çok büyük korkularım vardı.Kendisinin engin bilgisi ve tecrübesi sayesinde ilk baştan verdiği güvenle tedavi oldum.Hocamla iyi ki tanışmışım.Kendisine minnettarım.sayesinde hayata tekrar tutundum.iyi ki varsınız hocam.

Hüseyin E. 
  13.09.2022

Bu yıl MDS ve AML bulgularıyla bu habis hastalığa yakalandım ailemin ve şahsım olarak kendimin dünyası başına yıkılmıştı çaresizce hissediyordum ve 23 yaşında biri olarak görüp göreceğin bu kadarmış diye düşünmüştüm tabi Osman İlhan hocamı bulana kadar hocamın insanlık adına sayısız çalışmaları , hastasına tutumu yaklaşımı , hastasını bırakmayışı, işindeki profesyonelliği , yaptığı buluşlar bunları konuşmak değerlendirmek haddime dahi değil . Bunun yanı sıra hasta doktor ilişkisinden ziyade sizlere olan yakınlığı seni bir evlat olarak görmesi ve hastası için elinden geleni yaptığını göreceksiniz. Osman hocam sayesinde ilik naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunuyorum.Allahım böylesi halka ve Hakka hizmet veren ilim irfan sahibi bilimadamlarımızı başımızdan eksik etmesin hocamın ellerinden öpüyorum , hürmetlerimi sunuyorum .

Metin K. 
  11.08.2022

Osman hocamı tanıdığım günden beri kendisinden çok büyük destek gördüm .hastalığımla çok yakından alakadar oldu.duzceden prof.dr Osman hocamın daha evvel hastalarından bir arkadaşımın tavsiyesiyle kendisine ulaştım .Allah razı olsun kendisinden Osman hocamdan bizimle çok ilgilendi ..Allah izin verirse iyiye doğru gidiyoruz ...süpersiniz hocam yolunuz açık olsun

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.