Optik Koherens Tomografi (OKT)

Oküler dokuların kesitler şeklinde, 10 mikron gibi yüksek bir rezolüsyon ile derinlemesine incelemesine olanak tanıyan non-kontakt, non-invaziv yeni bir yöntemdir. Ultrasonografı ile analogdur ancak burada fark akustik reflektivite yerine optik reflektivite kullanılmaktadır. Yüksek rezolüsyonlu ve derinlemesine görüntüleme makula hastalıklarının kantitatif olarak belirlenmesi ve takibine olanak sağlar. Standart klinik ultrasonlarda rezolüsyon dalga boyu ile sınırlıdır ve 150 mikrondur. SLO ve scanning lazer tomografi gibi konfokal görüntüleme tekniklerinde oküler aberasyonlar ve maksimum pupil giriş çapı longitudinal rezolüsyonu 300 mikron ile sınırlamaktadır. OKT’ de ise longitudinal rezolüsyon 10 mikron dur. Makula ödemi, makula deliği, epiretinal membran, vitreoretinal bileşke, RPE ve sensoriyel retina dekolmanlarının detaylı olarak derinlemesine incelenmesine olanak sağlamaktadır.