1982 -1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1989 - 1993 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (expertise)

Dermatological Surgery

Acne Treatments

Hair and Nail Diseases

Cosmetic Dermatology (PRP, Plasmapen, Filler, Botox, Chemical Peeling)

Publications in International Refereed Journals

   Canpolat F, Cemil BÇ, Yeşilli O, Eskioğlu F. Pyoderma vegetans associated with ulcerative colitis: a case with good response to steroids. Case Rep Dermatol 2011 Mar 26;3(1):80-4.

   Aydog E, Yeşilli O, Sever A, Usan H. Dermatitis Herpetiformis and rheumatoid arthritis. Saudi Med J 2006 Jun;27(6):881-4.

   Denli.G, Acar A, AksungurV, Memişoğlu H, Yeşilli O. Human leukocyte antigens in Behçet's disease. Australasian J Dermatol 1997 Jun 38(2):214-6.

 

Publications in National Refereed Journals

   Tatlıcan S, Canpolat F, Eskioğlu F, Yeşilli O, Kartal P. Paraneoplazik bir birliktelik: Subakut kutanöz lupus eritematozus ve Küçük hücreli akciğer kanseri. Sted 2009 18(6):118-120.

   Yeşilli O. Yeni Dermatolojik Tedaviler.(Bilim Dalı Özel Eki : Dermatoloji).İlaç ve Tedavi Dergisi 1993 6(8):3-12.

   Yeşilli O. Jeneralize Pruritus. Dermatoloji Bülteni 1992 2(3):39-43.

   Yeşilli O. Dünyanın öndegelen dergilerinden seçme yazıların özetleri. Dermatoloji Bülteni 1992 2(2):33-36.

    Yeşilli O. Dünyanın öndegelen dergilerinden seçme yazıların özetleri. Dermatoloji Bülteni 1992 2(1):12-6.

   Yeşilli O. Rekürren aftöz stomatit ve tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991 Mart 4(3):222-4.

   Acar A, Akbaba M, Köker İ, Denli G, Yeşilli O. Çukurova bölgesinde gebelerde görülen deri hastalıkları. Zeynep Kamil Tıp Büleni 1990 Aralık 2(4)1195-7.

   The value of cyproterone acetate in the treatment of idiopathic hirsutism. 18th World Congress of Dermatology. New York City, USA.

   Human leukocyte antigens in Behçet's disease. 19th World Congress of  Dermatology. Sydney, Australia.

   Herpes Zoster infeksiyonu ile tanı konulan süt çocukluğu döneminin geçici hipogammaglobulinemisi. III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri. Trabzon. Poster sunum

   Çocuk hastalarda invaziv dermatolojik işlem öncesi anksiyolitik uygulama faydalı mı? III. Ege Dermatoloji Günleri. Sözlü sunum.

   Bir olgu nedeniyle Psödoksantoma Elastikum, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Belek, Antalya. Poster sunum.

   Akneli erkek hastalarda kongenital adrenal hiperplazi gözden mi kaçıyor?  Elastikum, XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Belek, Antalya. Sözlü sunum.

   Hunter sendromlu bir vaka sunumu. XVII. Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara. Poster sunum

   HLA-B51 (+) Behçet hastalarında antinükleer antikorların değerlendirilmesi. XX.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, İzmir. Poster sunum.

   Werner sendromu: Bir olgu sunumu.  XX.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, İzmir. Poster sunum.

   Çocukluk çağında görülen bir Nekrobiosis Lipoidika Diabetikorum olgusu. XIX.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Kapadokya. Poster sunum.

   Psoriatik cilt dokusunda karsinoembriyonik antijenin araştırılması. XVIII.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Belek , Antalya. Poster sunum.

   Pemfigus vulgarisde Human Lökosit Antijenleri. XV.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, İzmir. Sözlü sunum.

   Hirsutizmli olguların izlenmesinde dermatologların yeri nedir? XIV.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Erzurum. Poster sunum.

   Idyopatik Hirsutizm tedavisinde cyproterone acetate. X.Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu, Adana.  Poster  sunum.

   Saçlı deri hastalıklarında betametazon 17-valerat.  XIII.  Ulusal Dermatoloji Kongresi, Adana. Poster sunum.

   Leishmania cutisli olgularda kriyoterapinin etkinliği. IX.Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara. Sözlü sunum.

ABC Series. Skin Cancers. Atlas Publishing. Ankara, 2015 ( Translation )

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.