Okan  ÖZDEMİR

Uzm. Dr. Okan ÖZDEMİR

Özel Koru Ankara Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran 2010
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi , Ekim 2015

Pratisyen Doktor : S.B. Batman Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi ; Aralık 2010-Nisan 2011
Araştırma Görevlisi Doktor : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ; Nisan 2011- Ekim 2015
Uzman Doktor : Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ; Ocak 2016- Şubat 2018

Baş-boyun Kanserleri , Gastrointestinal sistem kanserleri, Jinekolojik kanserler, Genitoüriner sistem kanserleri, Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi

ESTRO (EUROPEAN SOCIETY FOR RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY )

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ

TÜRK ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ

Araştırma Makalesi

Treatment of Massive Low-Grade Chondrosarcoma of Nasal Septum with Helical Tomotherapy: A Case Report. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology, Hamit Basaran, Timur Koca, Sibel Karaca,Ozlem Eser

KιlιncFikriye Gul Karauc, Okan ÖzdemirOzan KudubanArzu Tatar, Sare Şipal ISSN Print: 2168-5436 , ISSN Online: 2168-5444, SCI_E, SCI olmayan ULUSLARASI İNDEKSLİ DERGİ, YURTDIŞI, 2016, 5, 263-269

Dosimetric comparison of anterior posteriorposterior anterior 2field threedimensional conformal radiotherapy, 4field threedimensional conformal radiotherapy and “forward” plan intensity modulated radiotherapy techniques in female lymphoma patients irradiated to neck and mediastinum, Nilsu Cini, Cenk Umay, Okan Özdemir, İlknur Alsan Cetin, Hakan Epik, Ayse Nur Demiral, Journal of Cancer Research and Therapeutics, DOI: 10.4103/0973-1482.193108

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Yurtiçi Sözel Bildiri

Okan Özdemir, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Hülya Ellidokuz , Tarık Yağıbasan, İlknur Bilkay

Görken,12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Antalya, Türkiye, 20-24 Nisan 2016 “GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ UYGULANAN PELVİK MALİGNİTELİ HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ’ NİN SET-UP GÜVENİLİRLİĞİNE ETKİSİ”

Yurtiçi Poster Bildiri

Akçay D, Arıcan Alıcıkuş LZ, Özdemir O, Mesbahı A,""Volumetric arc radiation therapy" (VMAT) uygulanan prostat kanseri hastalarında "On-board cone beam computed

tomography" (CBCT) kullanılarak organ hareketlerinin ve hacimsel değişimlerin doz dağılımına etkileri",15. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, TRABZON, Mayıs 2015, Hakemli organizasyon

Nesrin Dağdelen, Okan Özdemir, Barbaros Aydın, Meltem Kırlı, Oğuz Çetinayak, Fadime Akman,"Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid

Sağkalımda Ne Değiştirdi",21. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, Nisan 2015, Hakemli

organizasyon

B Aydın, D Akçay, O Özdemir, N Dağdelen, Z.L. Alıcıkuş, İ.B. Görken, F Akman,"Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi

Deneyimimiz",21. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, Nisan 2015, Hakemli organizasyon

Ziya AYHAN, Nesrin Dağdelen, Okan Özdemir, Aylin Yaman, Meltem Söylev Bajin, Barboros Aydın, Fadime Akman,"Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız",21. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, Nisan 2015, Hakemli organizasyon

Aydın B, Doğan E, Çetinayak HO, Özdemir O, Sarıoğlu S, Ada E, Akman F,"The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınomas",5th ICHNO (ınternational conference on ınnovative approaches in head and neck oncology). 12-14 Şubat, 2015. Nice, , FRANSA, Şubat 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon

Barbaros Aydın, Ersoy Doğan, Hasan Oğuz Çetinayak, Okan Özdemir, Sülen Sarıoğlu, Emel

Ada, Fadime Akman,"Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkisi",11.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, ANTALYA, Nisan 2014, Hakemli organizasyon

Hasan Oğuz Çetinayak, Nesrin Dağdelen, Okan Özdemir, Bahadır Saatlı, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Meral Koyuncuoğlu, Funda Obuz, İlknur Bilkay Görken,"Vulva Kanserinde Dokuz Eylül

Radyoterapi Sonuçları",11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, Nisan 2014,

Hakemli organizasyon

Hasan Oğuz Çetinayak, Nesrin Dağdelen, Taner Kemal Erdağ, Okan Özdemir, Fadime

Akman,"T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel

kontrol ve hedef volüm içeriğinin tartışılması",10. UROK, ANTALYA, Nisan 2012, Uluslararası

organizasyon

Hasan Oğuz Çetinayak, Nesrin Dağdelen, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Okan Özdemir, Fadime

Akman,"Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonuçları",10. UROK, SERİK, Nisan 2012, Uluslararası organizasyon

Hasan Oğuz Çetinayak, Nesrin Dağdelen, Okan Özdemir, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Fadime Akman,"Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım

sonuçları ve adjuvan temozolamid kür sayısı ilişkisi",10. UROK, ANTALYA, Nisan 2012, Uluslar arası organizasyon

Hasan Oğuz Çetinayak, Nesrin Dağdelen, Ersoy Doğan, Emre Tahberer, Okan Özdemir,

Fadime Akman,"Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi",10. UROK, ANTALYA, Nisan 2012, Hakemli organizasyon

Hamit Başaran, Okan Özdemir, Menekşe Turna, Sibel Karaca, Selçuk Ergen, Timur Koca, “Özefagus Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçları: Tek Merkezli Retrospektif Analiz” , 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, ANTALYA, NİSAN 2017, Hakemli Organizasyon

Sibel Karaca, Hamit Başaran, Okan Özdemir, Meltem Kırlı, Menekşe Turna, “Öncesinde Meme Radyoterapisi Alan Hastabub Vertebra Metastazının Tedavi Planı Değerlendirmesi” 16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, ANTALYA, EKİM 2017, Hakemli Organizasyon

Yurt dışı Poster Bildiri

Okan Özdemir, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Hülya Ellidokuz , Tarık Yağıbasan, İlknur Bilkay

Görken, ESTRO 35, Torino, İtalya, 29 Nisan-3 Mayıs 2016. “Effect of Body Mass Index on Setup errors in patients treated with pelvic image guided radiotherapy”

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU