Mustafa  KIRAÇ

Doç. Dr. Mustafa KIRAÇ

Özel Koru Ankara Hastanesi
Üroloji

Üniversite: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-2001, Ankara
Üroloji Eğitimi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD 2001-2006, Ankara
Tıpta Uzmanlık Tezi: Rekürren İdiyopatik Kalsiyum Oksalat Taş Hastalarında 24 Saatlik İdrar Parametrelerindeki Düzelmenin Değerlendirilmesi

Arş. Görevlisi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD 2001-2006, Ankara
Uzman Doktor: Yozgat Devlet Hastanesi 2007-2009
Tabip Teğmen (Askerlik Hizmeti): Hakkâri 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi 2007-2008
Uzman Doktor: Özel Akay Hastanesi 2009-2010, Ankara
Uzman Doktor: Koru Ankara Hastanesi 2010-2014
Doçent Doktor: Koru Ankara Hastanesi 2014-Halen

Endoskopik taş tedavileri Pediatrik taş tedavileri Laparoskopik cerrahi Robotik cerrahi

Türkiye ESRU Endoüroloji Derneği Türk Üroloji Derneği

D1. M. Kirac, L. Tunc, N. Deniz, H. Biri, "Subinguinal mikrocerrahi tekniği ile yapılan varikoselektomi de titanyum klipslerin kullanımı", Türkish Journal of Urology , 29-34 pp., 2013 , DOI: 10.5152/tud.2013.006

D2. M. Çelik, M. Kıraç, C. Güneri, H. Biri, "Penisin primer lenfoması:Olgu sunumu", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 45-48 pp., 2012

D3. M. Çelik, M. Kıraç, C. Özlük, C. Güneri, H. Biri, "İdyopatik Multipl Skrotal Kalsinozis", Koru Proceed- ings (Koru Vakaları Dergisi) , 39-41 pp., 2012

D4. M. Kıraç, N. Deniz, H. Biri, "Cerrahi olarak tedavi ettiğimiz kanser vakaları: Birinci yıl sonuçlarımız", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 9-13 pp., 2012

D5. M. Kirac, F. Polat, S. Yeşil, H. Biri, "A congenital renal arteriovenous malformation mimicking renal cell carcinoma.", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Türkiye Klinikleri J Med Sci.) (ISI) , 846-849 pp., 2012, DOI: 10.5336/medsci.2010-18412

D6. M.S. Atkın, M. Kıraç, "Klinefelter sendromlu hastada saptanan testisin leydig hücreli tümörü:Olgu sunumu.", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 121-124 pp., 2011 , DOI: false

D7. F. Polat, M. Kıraç, N. Deniz, H. Biri, "Retroperitoneal fibrozise bağlı gelişen bilateral üreteral obstruksiy- on", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 73-77 pp., 2011

D8. M. Kıraç, F. Polat, H. Biri, N. Deniz, "Testiküler epidermoid kist için uygulanan testis koruyucu cerrahi tedavi", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 99-103 pp., 2011

D9. M. Kıraç, F. Polat, "Ürolojik bir acil:Priapismus", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 57-62 pp., 2011

D10. F. Polat, M. Kıraç, S. Yeşil, M. Polat, "Pyoderma gangrenosum of the penis: Case report", Türkiye Klinikleri J Urology , 59-61 pp., 2011

D11. M. Kıraç, N. Deniz, "Üreter taşına bağlı non-fonksiyone böbrekte gelişen ksantogranülomatöz pyelone- frit:Olgu sunumu", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 33-36 pp., 2011

D12. M. Kıraç, M. Çeri, F. Polat, "Benign prostat hiperplazisi ile ilişkili alt üriner sistem semptomları olan hastalarda doksazosin ve tolterodin kombine tedavisinin değerlendirilmesi.", Koru Proceedings (Koru Vakaları Dergisi) , 13-19 pp., 2011

D13. M. Kıraç, B. Küpeli, Ü. Karaoğlan, İ. Bozkırlı, "Metabolic evaluation in patients with recurrent calcium oxalate stones", Türk Üroloji Dergisi (Türkish Journal of Urology) , 246-251 pp., 2011

D14. M. Kıraç, F. Polat, S. Yeşil, H. Biri, "Bilateral synchronus testicular seminoma: Case Report.", Türkiye Klinikleri J Urology , 102-105 pp., 2010

D15. L. Irkilata, S. Sözen, H. Tokgöz, Y. Kordan, M. Kıraç, M. Onaran, T. Alkibay, İ. Bozkirli, "The relation- ship between microscopic hematuria and bladder cancer: are currently available diagnostic methods reliable", Türk Üroloji Dergisi (Türkish Journal of Urology) , 103-107 pp., 2010

D16. M. Kıraç, B. Küpeli, A. Çamtosun, Ü. Karaoğlan, İ. Bozkırlı, "Tekrarlayan kalsiyum oksalat taş hasta- larında saptanan paratiroid adenomunun önemi", Türk Üroloji Dergisi ( Türkish Journal of Urology) , 215-220 pp., 2008

D17. L. Tunç, L. Irkılata, M. Kıraç, S.O. Oktar, F.E. Irkılata, İ. Bozkırlı, "Bilateral emphysematous pyelitis and obstruction successfully managed with medical therapy and percutaneous drainage.", Gazi Tıp Dergisi ( Gazi Medical Journal) , 193-195 pp., 2007

D18. M. Kıraç, S. Akyüz, İ. Üre, A.F. Batur, M. Çelik, L. Tunç, "Üreter taşına bağlı böbrek pelvis rüptürü.", Türk Üroloji Dergisi ( Türkish Journal of Urology) , 369-371 pp., 2007

D19. L. Tunç, M. Kıraç, M. Ö. Tan, Ö. Erdem, N. Deniz, İ. Bozkırlı, "İnsidental saptanan testisin leydig hücreli tümörü.", Gazi Tıp Dergisi (Gazi Medical Journal) , 45-46 pp., 2007

D20. M. Kıraç, A. Çamtosun, B. Canpolat, H. Tatlı, F. Polat, M.Ö. Tan, "Capillary Hemangioma of the scro- tum", Gazi Tıp Dergisi (Gazi Medical Journal) , 43-44 pp., 2007 , DOI: false

D21. L. Tunç, M. Kıraç, O. Köktürk, H. Biri, Ç. Şenocak, N. Deniz, İ. Bozkırlı, "Ciddi uyku apnesi sendromu olan erektil disfonksiyonlu hastalarda sürekli pozitif havayolu basınç tedavisinin etkileri.", Üroloji Bülteni , 171-174 pp., 2006

D22. M. Kıraç, M.Ö. Tan, "Antenatal Hidronefrozlar", Yeni Üroloji Dergisi ( The New Journal of Urology) , 133-142 pp., 2006

B1. M. Kirac, M.S. Atkin, N. Deniz, H. Biri, 30th World Congress of Endourology & SWL konferansı dahilinde "Scientific Program for 30th World Congress of Endourology & SWL" bildiri kitapçığındaki "The efficacy of ureterscopy in distally located ureteral stones smaller than 10 mm", A-370-371 pp., İstanbul, Turkey, 4-8 September 2012

B2. F. Polat, S. Yeşil, M. Kıraç, S.A. Uçar, H. Biri, EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM) konferansı dahilinde "European Urology Suppl. Vol 9, issue 6" bildiri kitapçığındaki "The safety and efficien- cy of ureteroscopy during pregnancy", 611 pp., Istanbul, Turkey, 1-2 October 2010

B3. İ. Sen, A. Çamtosun, M. Onaran, M. Kirac, M.O. Tan, İ. Bozkırlı, 29th Congress of the Société Internatio- nale d’Urologie konferansı dahilinde "Urology Vol. 70 Suppl." bildiri kitapçığındaki "Comparison of cysto- metric, uroflowmetric and voiding diary volumes to determine the correct maximum bladder capacity in women with urinary incontinance.", 191-192 pp., Paris, France, 2-6 September 2007

B4. İ. Sen, A. Çamtosun, M. Onaran, M. Kirac, M.O. Tan, İ. Bozkırlı, 29th Congress of the Société Internatio- nale d’Urologie konferansı dahilinde "Urology Vol 70 Suppl." bildiri kitapçığındaki "Comparison of uroflow- metry parameters in women with urge, stres and mixed type urinary incontinance", 192 pp., Paris, France, 2-6 September 2007

B5. M.S. Atkin, L. Tunc, A.F. Batur, M. Kirac, İ. Bozkırlı, 30th World Congress of Endourology & SWL konferansı dahilinde "Scientific Program for 30th World Congress of Endourology & SWL (J Endourol 2012-suppl 1-vol 26)" bildiri kitapçığındaki "The risk of arteriovenous fistula formation after the enblock stapling of the renal hilum during transperitoneal laparascopic nephrectomies", 123-124 pp., İstanbul, Turkey, 4-8 September 2012

B6. L. Tunc, H. Biri, M. Onaran, M. Kirac, S. Yesil, İ. Bozkirli, 24. World Congress of Endourology konfer- ansı dahilinde "Programs and Abstracts 24. World Congress of Endourology (J Endourol Vol:20 suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Transperitoneal Laparoscopic nephrectomy for xanthogranulomatous pyelonephri- tis.Video presentation", A 364 pp., Cleveland, America, 17-20 Agust 2006

B7. M. Onaran, İ. Sen, M. Kirac, A. Çamtosun, M.Ö. Tan, İ. Bozkirli, 6th Central European Urology Meeting (EAU) konferansı dahilinde "European Urology Meetings" bildiri kitapçığındaki "Comparison of uroflowme- try and urodynamic parameters in incontinent women with and without obstructive complaints", 33 pp., Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006

B8. M.O. Tan, M. Onaran, U. Karaoglan, M. Kirac, N. Deniz, İ. Bozkirli, 12th European Society for Pediatric Urology Congress konferansı dahilinde "Journal of the Pediatric Urology (Abstracts of the ESPU XVIIth Annual Congress)" bildiri kitapçığındaki "Factors affecting the success rate of extracorporeal shock wave lithotripsy for renal calculi in children", 82 pp., Athens, Greece, 29-29 April 2006

B9. L. Irkilata, B. Küpeli, S. Gürocak, M. Kiraç, U. Karaoğlan, İ. Bozkirli, XIXth Congress of the European Association of Urology konferansı dahilinde "European Urology Supplements 3 (2004)" bildiri kitapçığındaki "Supplementation of alpha-1 blockers to the conventional treatment or extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with lower ureteral stones: Does it have an impact on quick stone clearenace ?", 69 pp., Vienna, Austria, 24-27 March 2004

E1. M. Kıraç, F. Ahmedov, H. Biri, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde "10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Is ureteral access sheath necessary during the flexi- ble ureterorenoscopy for lower pole renal stones ?", 223 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E2. M. Kirac, A. Tepeler, O.F. Bozkurt, F. Elbır, C.Ozlük, A. Armağan, A. Unsal, H. Biri, 10. Ulusal Endoüro- loji Kongresi konferansı dahilinde "10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "The

efficacy of bupivacaine infitlration on the nephrostomy tract in tubeless and standard percutaneous nephroli- thotomy: a prospective randomized multicentric study", 45 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E3. M. Kirac, O.F. Bozkurt, C. Guneri, A. Unsal, H. Biri, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde "10. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Comparison of retrograd intrarenal surgery and mini-percutaneous nephrolithotomy (mini-PNL) in management of lower pole renal stones with a diameter of smaller than 15 mm.", 114-115 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E4. M. Kıraç, B. Küpeli, Ü. Karaoğlan, İ. Bozkırlı, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rekürren kalsiyum oksalat taş hasta- larında metabolik değerlendirme", 284 pp., Istanbul, Türkiye, 30 ekim-3 Kasım 2010

E5. M. Kıraç, M. Çeri, F. Polat, 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Benign prostat hiperplazisi ile ilişkili alt üriner sistem semptom- ları olan hastalarda doksazosin ve tolterodin kombine tedavisinin etkinliği", 145 pp., Istanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım 2010

E6. M. Kıraç, B. Küpeli, L. İrkilata, Ö Gülbahar, N. Aksalal, Ü. Karaoğlan, İ Bozkırlı, 20. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rekürren idiopatik kalsiyum oksalat taş hastalarında diyet ile 24 saatlik idrar parametrelerindeki düzelmenin değerlendirilmesi.", 327-328 pp., Antalya, 1-6 Kasım 2008

E7. M. Kıraç, B. Küpeli, A. Çamtosun, Ü. Karaoğlan, İ. Bozkırlı, 20. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rekürren idiopatik kalsiyum oksalat taş hastalarında saptanan paratiroid adenomu vakalarımız.", 329 pp., Antalya, Türkiye, 1-6 Kasım 2008

E8. M. Kirac, S. Sözen, B. Küpeli, L. İrkilata, S. Gürocak, T. Alkibay, İ. Bozkırlı, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kanama diatezi olan genç bir hastada renal hücreli kanserin laparaskopik olarak radyofrekans ile ablasyonu: Video sunumu", 410 pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran 2006

E9. L. İrkilata, S. Sözen, B. Küpeli, M. Kirac, S. Gürocak, T. Alkibay, İ. Bozkırlı, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Soliter böbrek pelvisinde yerleşimli renal hücreli kanser metastazı, perkütan tümör rezeksiyonu: Video sunumu.", 410 pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran 2006

E10. İ. Şen, M. Onaran, C. Acar, M. Kıraç, A. Çamtosun, M.Ö. Tan, L. Tunç, İ. Bozkırlı İ, 3. Ulusal Ürojine- koloji Kongresi konferansı dahilinde "Bilimsel Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Perkütan vajinal bantın (PVT) üroflovmetri parametrelerine etkisi.", 185 pp., Istanbul, Turkiye, 21-23 Eylül 2005

E11. L. Tunç, M. Kıraç, O. Köktürk, H. Biri, Ç. Şenocak, N. Deniz, İ. Bozkırlı, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Uyku apne sendromu olan erkek hastalardaki sürekli pozitif hava yolu basınç tedavisinin empotansa etkisi.", 141 pp., Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim 2004

E12. L. Tunç, M. Kıraç, S. Gürocak, A. Yücel, B. Küpeli, T. Alkibay, İ. Bozkırlı, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "TESE uygulanan azoospermik erkeklerde testis hacmi, serum inhibin B, ve FSH düzeyleri sperm elde etme başarısını önceden belirleyebilir mi?", 198 pp., Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim 2004

E13. L. Irkilata, S. Gürocak, B. Küpeli, L. Tunç, M. Kıraç, Ü. Karaoğlan, İ. Bozkirli, 18. Ulusal Üroloji Kon- gresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üreter alt uç taşlarının şok dalga litotiripsi veya konservatif tedavisine ek olarak alfa-1 blokerlerin etkinliği olabilir mi.?", 122 pp., Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim 2004

Diğer yayınlar :

F1. M. Kıraç. Üreter üst uç taşı için uygulanan perkütan cerrahi:Görüntülü Olgu Sunumu. Koru Proceedings 2 (1): 29, 2012

F2. M. Kıraç. N. Deniz. Rekürren üretral fistülün deri flebi ile tamiri:Görüntülü Olgu Sunumu. Koru Proceed- ings 1 (3): 105, 2011

F3. M. Kıraç. Testosteron Replasmanı Yapılan Erkeklerde Prostat Kanseri- (Çeviri) Güncel Makale Özeti (Gaylis Frankin D. J Urology 2005) Androloji Bülteni 24 (1);25, 2006

C1. M. Kıraç, L. Tunç, Ç. Dinçel, Üroonkoloji (Böbrek Hücreli Kanserin Tedavisinde Robotik Cerrahi), 653-656 pp., Bornova-İzmir, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2013

C2. M. Kıraç, L. Tunç, R. Aşçı, S. Çayan, F. Erdemir, İ. Orhan, Ö. Yaman, M.F. Usta, M. Kendirci, O. Ekme- kçioğlu, Erkek Üreme Hastalıkları ve Tedavisi (Robotik Cerrahinin Erkek İnfertilitesindeki Yeri), 855-858 pp., Istanbul, Istanbul Tıp Kitabevi, 2013

C3. İ. Şen, M. Kıraç, M. Onaran, H. Güner, Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi (Alt Ürner Sistemin ve Miksiyonun Nörofizyolojisi), 21-23 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2008

C4. M.O Tan, M. Kıraç, K. Anafarta, Y. Bedük, N. Arıkan, Temel Üroloji (Üreter Anomalileri), 339-344 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2007

C5. M. Kıraç, B. Küpeli, Ç. Dinçel, Üroonkoloji (Extra Gonadal Germ Hücreli Tümörler), 809-811 pp., Borno- va-İzmir, Meta Basım Matbaacılık, 2007

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Kirac, A. Tepeler, O.F. Bozkurt, F. Elbır, C.Ozlük, A. Armağan, A. Unsal, H. Biri, "The efficacy of bupivacaine infiltration on the nephrostomy tract in tubeless and standard percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized multicentric study", Urology (ISI) , 526-531 pp., 2013 , DOI: 10.1016/j.urolo- gy.2013.02.083

A2. M. Kirac, C. Guneri, N. Deniz, H. Biri, "Does the intensity of cutting power affect postoperative sypm- toms during transurethral resection with a monopolar system ?", Indian Journal of Surgery (Indian J surg) (ISI), online pp., 2013 , DOI: 10.1007/s12262-013-0933-1

A3. M. Kirac, O.F. Bozkurt, C. Guneri, A. Unsal, H. Biri, "Comparison of retrograde intrarenal surgery and mini-percutaneous nephrolithotomy in management of lower pole renal stones with a diameter of smaller than 15 mm.", Urolithiasis (ISI) , 241-246 pp., 2013 , DOI: 10.1007/s00240-013-0552-0

A4. C. Guneri, L. Tunc, M. Kirac, H. Biri, İ. Bozkırlı, "Laparocopic nephropexy with polymer clips: Long term results", Journal of the Society of Laparaendocopic Surgeons (JSLS) , BASIM BEKLİYOR pp., 2013 , DOI: 10.4293/108680813X13693422519235

A5. M.S. Atkin, L. Tunc, A.F. Batur, M. Kirac, İ. Bozkırlı, "The risk of arteriovenous fistula formation after the enblock stapling of the renal hilum during transperitoneal laparascopic nephrectomies.", Surgical Laparos- copy Endoscopy & Percutaneous Techniques(Surg Laparosc Endosc Percutan Tech) (ISI) , BASIM BEKLİY- OR pp., 2013 DOI: 10.1097/SLE.0b013e31828f6721

A6. M. Kirac, M.S. Atkin, N. Deniz, H. Biri, "The efficacy of ureterscopy in distally located ureteral stones smaller than 10 mm.", Urology Journal (Urol J) (ISI) , BASIM BEKLİYOR pp., 2013 , DOI: false

A7. M. Kıraç, B. Küpeli, L. İrkilata, Ö Gülbahar, N. Aksalal, Ü. Karaoğlan, İ Bozkırlı, "The effects of dietary interventions on 24-hour urine parameters in patients with recurren idiopathic recurrent calcium oxalate stones", Kaohsiung Journal of Medical Sciences (Kaohsiung J Med Sci) (ISI) , 88-92 pp., 2013 , DOI: 10.1016/j.kjms.2012.08.015

A8. M. Kiraç, N. Deniz, H. Biri, "The effect of microsurgisal varicocelectomy on semen parameters in men with non-obstructive azoospermia", Current Urology , 136-140 pp., 2012 , DOI: DOI:10.1159/000343527

A9. M. Ceri, L. Ortabozkoyun, S. Unverdi, M. Kirac, "Massive intracerebral hemorrhage associated with Wegener granulomatozis", Rheumatology International (Rheumol Int) (ISI) , 1813-1814 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s00296-011-1954-3

A10. F. Polat, S. Yesil, M. Kirac, H. Biri, "Treatment outcomes of semirigid ureterorenoscopy and intracorpo- real lithotripsy in pregnant women with obstructive ureteral calculi", Urological Research (Urol Res)/Urolithia- sis, 487-490 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s00240-011-0376-8

A11. N. Deniz, M. Kirac, A. Camtosun, L. Irkilata, M.O. Tan, "Repair of hypospadiac urethral duplication with dismembered urethroplasty", Urologia Internationalis (Urol Int) (ISI) , 105-107 pp., 2008 , DOI: 10.1159/000111740

A12. L. Tunc, H. Biri, M. Onaran, M Kirac, S. Yesil, İ. Bozkirli, "Laparoscopic nephrectomy for xanthogranu- lomatous pyelonephritis in the absence of kidney stones or clinical urinary infection", Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques (Surg Laparosc Endosc Percutan Tech), 570-572 pp., 2007 , DOI: 10.1097/SLE.0b013e31812e5360

A13. L. Tunc, M. Kirac, S. Gurocak, A. Yucel, B. Kupeli, T. Alkibay, İ. Bozkirli, "Can serum Inhibin B and FSH levels, testicular histology and volume predict the outcome of testicular sperm extraction in patients with non-obstructive azoospermia?", International Urology and Nephrology (Int Urol Nephrol) (ISI) , 629-635 pp., 206 , DOI: 10.1007/s11255-006-0095-1

A14. M.O. Tan, M. Kirac, M. Onaran, U Karaoglan, N. Deniz, İ. Bozkirli, "Factors affecting the success rate of extracorporeal shock wave lithotripsy for renal calculi in children", Urological Research (Urol Res)/Uro- lithiasis (ISI) , 215-221 pp., 2006 , DOI: 10.1007/s00240-006-0047-3

A15. F. Polat, S. Yeşil, M. Kirac, M.O. Tan, H. Biri, İ. Bozkirli, "An uncommon application of shock wave lithotripsy: encrusted double pigtail ureteral stent", International Urology and Nephrology (Int Urol Nephrol) (ISI) , 231-233 pp., 2005 , DOI: 10.1007/s11255-004-7977-x

A16. B. Küpeli, L. Irkilata, S. Gürocak, L. Tunc, M. Kirac, U. Karaoğlan, İ. Bozkirli, "Does tamsulosin enhance lower ureteral stone clearance with or without shock wave lithotripsy?", Urology (ISI), 1111-1115 pp., 2004, DOI:10.1016/j.urology.2004.07.020

(Not: ‘Urological Research’ dergisinin ismi 2013 yılından itibaren ‘Urolithiasis’ olarak değişmiştir ve SCI’de ‘Urolithiasis’ olarak indekslenmektedir.)

 

Askeri Kurul Başkanlığı, Hakkâri, 2008

Koru Hastaneleri Özel Balgat Koru Hastanesi Başhekim yardımcılığı, 2010-2011 Koru Hastaneleri Özel Balgat Koru Hastanesi Başhekimliği, 2011-2013

Büyük Üroloji Buluşması-1, 31 Ekim- 3 Kasım 2013, Antalya.

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 9. Dönem sınava hazırlık kursu, 31 Ekim- 3 Kasım 2013, Antalya. G3. 10. Ulusan Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013, Antalya

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu 8. Dönem sınava hazırlık kursu, 6-10 Haziran 2012, Ankara. G5. 9. Ulusan Endoüroloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara

21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010, Istanbul.

20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

7. Ulusal Androloji Kongresi, 6-9 Haziran 2007, Ankara.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.

Üroonkoloji Kursu, 22-25 Eylül 2005, Antalya.

Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, Ankara. G12. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, Ankara.

İleri Yaşam Desteği Kursu, 27 Mayıs 2005, Ankara.

Uygulamalı Laparoskopi Kursu, 4-6 Şubat 2005, GATA/Ankara

Androlojide Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu, 10-12 Haziran 2004, Istanbul. G16. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu, 30 Haziran-4 Temmuz 2004, Bursa.

Sürekli Mesleksel Gelişim Etkinliklerinden Prostat Kanseri ve Tedavi Yaklaşımları, 1 Mayıs 2004, Konya.

6. Üroonkoloji Kursu, 25-28 Eylül 2003, Antalya.

Hemodiyaliz Amaçlı Vasküler Girişim Kursu, 1-2 Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çocuk Nörolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, 5-7 Mayıs 1999, Gazi Üniversitesi, Ankara.

The Loach Guide Wire Combined with UROSKOP Access: Successful Guarantee of Avoiding Severe Bleeding during Percutaneous Nephrolithotomy, Urol J, january 2014

Defective surgical instrument complicating percutaneous nephrolithotomy: case report. Journal of Post- graduate Medicine. October 2013

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.