2012 - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017 - Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum - Uzmanlık Eğitimi

T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Çivril Devlet Hastanesi / 2012-2013 (pratisyen hekim)

D.P.Ü. Tıp Fak. Evliya Çelebi Eğt. Ve Arş. Hast. K.H.D. A.B.D./2013-2017 (uzmanlık eğiitimi)

Ardahan Göle Devlet Hastanesi: 2017-2018 (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)

Sakarya Hendek Devlet Hastanesi: 2018-2019 (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)

Ankara Bilgi Hastanesi: 2019-2020 (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)

Laparoskopik cerrahi

Histeroskopi

Ürojinekoloji

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Türk Tabibler Birliği

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Olan Yayınlar
  1. Seven A, Yuksel B, Kabil Kucur S, Yavuz G, Polat M, Unlu BS, Keskin N. The evaluation of hormonal and psychological parameters that affect bone mineral density in postmenopausal women. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(1):20-5.
  2. Yuksel B, Ozturk I, Seven A, Aktas S, Aktas H, Kucur SK, Polat M, Kilic S. Tear function alterations in patients with polycystic ovary syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Oct;19(19):3556-62.
  3. Murat Polat, Nadi Keskin, Ghanim Khatib The Effect Of Mucin-1, Glycodelin-A, Leukemia Inhibitory Factor, Interleukin-15 And Granulocyte Colony Stimulation Factor In The Unexplaıned Recurrent Pregnancy Loss - A Case Control Study Gjra - Global Journal For Research Analysıs Volume-7, Issue-12, December-2018 • Prınt Issn No 2277 – 8160
 2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Olan Yayınlar
  1. İlay Öztürk Gözükara, Murat Polat, Suna Kabi̇l Kucur, Beril Yüksel, Ali Seven, Halime Şencan, Hüseyin Durukan. Yüksek Rakımda Yaşayan Adölesan Gebeliklerde Maternal Hemoglobin Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015;46:2; 59-62
  2. Beril YÜKSEL, Halime ŞENCAN, Suna KABİL KUCUR, İlay GÖZÜKARA, Ali SEVEN, Murat POLAT, Nadi KESKİN. Human Papilloma Virus (HPV) Enfeksiyonu ve HPV Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyi ve Genel Eğilimler; Dumlupınar Üniversitesi - Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeki Doktor, Hemşire ve Sağlık Personellerini İçeren Anket Taraması. Jinokoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; Volum: 12, Sayı: 2, Sayfa: 64 – 67
  3. Beril YÜKSEL, Ali SEVEN, Yunus YILDIZ, Suna Kabil KUCUR, İlay GÖZÜKARA, Murat POLAT, Halime ŞENCAN, Nadi KESKİN. Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; Volum: 12, Sayı: 4, Sayfa: 144-146
  4. Suna KABIL KUCUR, Cüneyt KUCUR, Ali SEVEN, Beril YÜKSEL, İlay GÖZÜKARA, Murat POLAT, İsa ÖZBAY, Fatih ŞAHBAZ, Nadi KESKİN. Gebelikte Uyku Apne Sıklığının Değerlendirilmesi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; Volum: 12, Sayı: 5, Sayfa: 179-182
  5. Beril YÜKSEL, Ali SEVEN, Yunus YILDIZ, İlay GÖZÜKARA, Suna KABİL KUCUR, Murat POLAT, Nadi KESKİN Vajinal Doğum Ve Sezeryan Öncesi Ve Sonrasında Hastaların Ağrı Algılarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Turkısh Journal of Clinics and Laboratory 2015; Volume 6, Number 4 p: 116-120.
  6. Beril Yuksel, Murat Polat, Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Halime Sencan, Nuh Mehmet Erbakirci, Nadi Keskin, Hilmi Koputan. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2015; 6(24): 12-19.
  7. Suna Kabil Kucur, Beril Yüksel, Ali Seven, Murat Polat, Ayşe Nur Aksoy, Nadi Keskin. Farklı Dört Polikistik Over Sendromu Fenotipinin Klinik Ve Laboratuvar Değerlerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2016; cilt 7, sayı 26.
  8. A. Seven, S. Kabil Kucur, C. Koçak, İ. Gözükara, B. Yüksel, M. Polat, H. Metineren, N. Keskin. Endometrial Polip ve Tam Kan Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 6(2):22-26
  9. A. Seven, S. Kabil Kucur, M. Polat, B. Yüksel, Ö. Işıklar, N. Keskin. Gebelerde Birinci Trimester Tiroid Fonksiyon Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2016;3(2):5-
 3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
  1. A.Seven, S. Kabil Kucur, C. Koçak, İ. Gözükara, K.B. Yüksel, M. Polat, H.Metineren, N. Keskin. Endometrial Polip ve Tam Kan Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-158, Kasım 2015, Ankara.
  2. B. Yüksel, A. Seven, İ. Gözükara, S. Kucur, M. Polat, N. Keskin. Vajinal doğum- sezaryen öncesi ve sonrasında hastaların ağrı duyularına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. 12. Uludağ jinekoloji ve obstetrik kış kongresi, PB-56, Mart 2015, Uludağ
  3. B. Yüksel, H. Şencan, S. Kucur, İ. Gözükara, A. Seven, M. Polat, N. Keskin. Human papilloma virus (HPV) enfeksiyonu ve HPV aşısı hakkında bilgi düzeyi ve genel eğilimler; Dumlupınar Üniversitesi- Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’deki doktor, hemşire ve sağlık personellerini içeren anket taraması. 12. Uludağ jinekoloji ve obstetrik kış kongresi, PB-12, Mart 2015, Uludağ
  4. B. Yüksel, A. Seven, S. Kucur, İ. Gözükara, M. Polat, H. Şencan, N. Keskin. Gebelikte huzursuz bacak sendromu. 12. Uludağ jinekoloji ve obstetrik kış kongresi, PB-55, Mart 2015, Uludağ.
  5. S. Kabil Kucur, C. Kucur, A. Seven, B. Yüksel, İ. Gözükara, M. Polat, İ. Özbay, N. Keskin. Gebelikte uyku apne sıklığının değerlendirilmesi. 12. Uludağ jinekoloji ve obstetrik kış kongresi, PB-29, Mart 2015, Uludağ
  6. S. Kabil Kucur, M. Polat, A. Seven, K.B. Yüksel, C. Koçak, İ. Gözükara, N. Keskin. Primer vajen leiomyomu:nadir bir olgu. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-135, Kasım 2015, Ankara.
  7. S. Kabil Kucur, M. Polat, K.B. Yüksel, A. Seven, İ. Gözükara, N. Keskin. Geç dönem yara yerinde dikiş sinüsü nedeni: cilt altı emilmeyen suture. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-119, Kasım 2015, Ankara.
  8. K.B. Yüksel, H. Şencan, S. Kabil Kucur, A. Seven, N.M. Erbakırcı, M. Polat, H. Güvey, N. Keskin. Postpartum üriner retansiyon. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-064, Kasım 2015, Ankara.
  9. N. Keskin, M. Polat, B. Yüksel, A. Seven, H. Şencan, S. Kabil Kucur, N.M. Erbakırcı. Hastanemizde son üç yılda yapılan abdominal histerektomi sonuçları. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-109, Kasım 2015, Ankara.
  10. B. Yüksel, M. Polat, A. Seven, S. Kabil Kucur, H. Şencan, N.M. Erbakırcı, N. Keskin, H. Koputan. Kütahya D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri ve Bunları Etkileyen Faktörler. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PS-113, Kasım 2015, Ankara.

 

1 Adet Yorum

Derya T. 
  23.10.2021

Saygı değer hocam rabbim yolunuzu açık etsin🤲Hastalarınıza olan İlgi,alakanız,güler yüzünüz hiç eksilmesin

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.