Onkoloji

Onkoloji

Kanser: Onu Ancak Güçlü Bir EKİP Yenebilir

Tıbbi Onkolog Dr. Siddhartha Mukherjee kanserin biyografisini anlattığı kitabında kanseri “Tüm Hastalıkların Şahı” diye isimlendirmiştir. Kanser tüm dünyada ve ülkemizde ölüme neden olan hastalıklar içinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alır; çok yakın bir gelecekte de ilk sıraya yükselmesi beklenmektedir. Vücuttaki tüm doku ve organlardan köken alabilir. Benzer şekilde herhangi bir organdan köken alan kanserin tüm vücudu da olumsuz etkileyebilme potansiyeli vardır. Kişinin sadece beden sağlığını değil ruh sağlığını, sosyal yaşamını, işini, eğitimini, aile düzenini de tehdit eder. Tüm bu nedenlerle kanser “şah” unvanını sonuna kadar hak eder ve bu güçlü düşmanla ancak ondan daha güçlü bir sağlık ordusu baş edebilir. Bu sağlık ordusuna da Multidisipliner Onkoloji Konseyi adı verilmektedir.

 

Multidisipliner Onkoloji Konseyinin Amacı

Kanser tedavisinde başarı erken ve uygun tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasına bağlıdır.

Konseyin en temel amacı kanser alanında özelleşmiş, deneyimli hekimlerin hastalar için en uygun ve en doğru tedavi yöntemlerini ortak karar alarak belirlenmesidir. Kanser tanı ve tedavi süreçlerini yürütecek çok sayıda, onkoloji alanında özelleşmiş uzman hekime ihtiyaç vardır. Örneğin, ancak kanser alanında özelleşmiş bir radyolog kanser hastaları için en doğru radyolojik değerlendirmeyi yapabilir. Karşı açıdan bakarsak kanser cerrahisi yapmayan veya yeterli tecrübesi olmayan bir cerrahın kanserde doğru bir karar vermesi ve uygun cerrahi tedaviyi gerçekleştirmesi beklenmez.

Konseyin diğer bir amacı da tedavinin bireyselleştirilmesidir. Hastalığın türü, evresi, derecesi ve hastanın yaşı, yandaş hastalıkları, genel sağlık durumu gibi faktörler tedavi seçimini etkiler. Aynı hastalığa sahip iki hastadan birinde tedavi sürecine öncelikle kemoterapi ile başlamak gerekirken diğer hastada cerrahi tedaviyi öne almak ve sonrasında kemoterapi vermek daha uygun olabilir. Kanser tedavisinde başarının en önemli etmenlerinden biri de hastaya uygun olan bireyselleştirilmiş tedavinin uygulanmasıdır.

Konseyin önemli bir amacı da zaman kazanmak ve hasta konforunu arttırmaktır. Tüm tanı ve tedavi süreçleri hem zahmetli hem de zaman alıcı işlemlerdir. Hastaların birçok bölümden uzman hekimler tarafından tek seferde değerlendirilmesi zaman kazandırdığı gibi hastanın da daha az yorulmasını sağlar. Kanser tedavisinde zamanla yarışıldığı unutulmamalıdır.

 

Multidisipliner Onkoloji Konseyi Katılımcıları

Koru Ankara Hastanesi Multidisipliner Onkoloji Konseyi temel olarak tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, ilgili cerrahi branşlar (genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, KBB, göğüs cerrahisi, üroloji, jinekoloji vb.), nükleer tıp ve radyoloji alanlarında deneyimli uzman hekimlerimizin katılımıyla gerçekleştirilir. Gerekli hallerde diğer branş (patoloji, dahiliye, kardiyoloji, FTR, psikiyatri, nöroloji vb.) hekimleri ihtiyaç doğrultusunda konseye davet edilir.

Koru Ankara Hastanesi Multidisipliner Onkoloji Konseyi her hafta düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Konseyimizde değerlendirilen hastaların konseye davet edilerek hastalığı hakkında bilgilendirilmesi ve konsey kararlarının bizzat hastaya aktarılması noktasında azami özen gösterilmektedir. Bu sayede hastanın tam olarak bilgilendirilmesi, tedavi sürecindeki en önemli oyuncu olarak sürece katılması ve ilgili tüm branş hekimleri tarafından sorularının yanıtlanması olanağı sağlanır.

 

Özetle

Multidisipliner Onkoloji Konseyi kanser alanında özelleşmiş ve deneyimli hekimlerin kanser hastalarını çok yönlü olarak değerlendirip en doğru bireyselleştirilmiş tedavi kararını alan, hasta merkezli ve hastayı sürecin en önemli oyuncusu olarak gören yapılanmadır.

MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİ KONSEY ÜYELERİ

Üroloji

Prof. Dr. Hasan Biri
konsey
konsey

 

Tıbbi Onkoloji

 

konsey
konsey

 

Radyasyon Onkolojisi

konsey

Nükleer Tıp

konsey

 

Radyoloji

konsey
konsey

 

Genel Cerrahi

konsey  
konsey
konsey
konsey
konsey
konsey

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr. Aydan Biri
konsey
konsey

 

Psikoloji

konsey

İletişim Formu