Üniversite: 1996-2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (8.cilik ile mezun)
İhtisas: 2003-2009 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Radyoloji Kliniği

2009-2011 Şırnak Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
2011-        Koru Hastanesi Ankara

ABDOMİNAL RADYOLOJİ

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
ANKARA TABİPLER ODASI
TÜRK MAGNETİK REZONANS DERNEĞİ

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.