Mesane Kanseri Nedir?
Üroloji

Mesane Kanseri Nedir?

  Mesane Kanseri Nedir?

  Mesane yani diğer adı ile idrar torbası böbrekler tarafından üretilen idrarın süzülerek toplandığı göbek deliğinin daha aşağısında bir seviyede karın içerisinde de yerleşmiş bir kese olarak tanımlanır. Mesane dış yüzeyinde bir zar, altında kasılarak idrarın dışarı atılmasına yarayan 3 sıralı kas tabakası ve en iç tabaka da mukoza olarak adlandırılan mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücreler den oluşur.
   
  Mesane kanserleri üriner sistemin sık görülen tümörlerinden birsidir. Mesane kanseri mesaninin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişir. Transizyonel hücreli karsinom olarakta adlandırılmaktadır. (TCC). Genellikle kötü huylu tümörlerdir. Tespit edilip tedavi edilmediği durumlarda kas tabakasına ve buradan da çevre organlara ve tüm vücuda yayılma ihtimali bulunur. Bu nedenle erken evrede yakalanması tedavinin başarısı ve tedavi şekli açısından önem arz eder.

  Mesane Kanseri Neden Oluşur?

  Günümüzde mesane kanseri gelişiminde birçok risk faktörü sıralanmaktadır. Bunlar arasında en net olarak bilinenleri;

  Sigara kullanımı

  Bazı kimyasal maddeler ile çalışmak ve ya bunlara marız kalmak.(Lastik sanayisinde, tekstil veya boya sanayisinde kullanılan kimyasallar)
  Genetik faktörler (Ailesel hikaye, beyaz ırk, erkek cinsiyet gibi)
  Beslenme şekli (kızarmış aşırı yağlı yiyecekler)
  İdrar kesesine yerleşen ve tedavi edilmeyen çeşitli paraziter enfeksiyonlar sonucu olarak sayılabilir.
  Mesane kanseri belirtileri nelerdir?
  En sık karşılaşılan belirti ağrısız kanlı idrardır. Kanlı idrar hafif pembemsi renkte olabileceği gibi yoğun kırmızı hatta pıhtılı şekilde de olabilir. İdrarda kanama sürekli olabileceği gibi ara ara da tekrarlayabilir.
  Bunun yanı sıra diğer üroloji hastalıklarda da görülebilen idrar yaparken ağrı da mesane tümörünün belirtilerinden biri olabilir. Genellikle ağrı göbek bölgesinde, pubik bölgede yada yan ağrısı şeklinde olabilir.
  Sık sık idrara gitme ve idrar yaparken göbek altında ağrı olması gibi belirtiler de verebilir.

  Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

  Tanı konulması için tam idrar analizi, ultrasonografi, tomografi, MR gibi yöntemler mevcuttur. Ancak kesin tanı anestezi altında yapılacak olan sistoskopi (ince bir kamera sistemi yardımı ile mesane içerisine idrar kanalından girilip mesane içerisinin direk olarak görülerek değerlendirilmesi işlemi) ve bu sistoskopi de görülen tümörden alınan doku parçalarının (biyopsi) patolojik incelenmesi ile mümkündür.

  Mesane kanseri tedavisi nasıl yapılır?
   
  Mesane kanserinde tedavi hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Yani ilerlemiş evrelerde tespit edilen hastalıklarda veya oldukça agresif olduğu gözlenen tümörlerde tedavi şekli değişir.
   
  Erken evrede Yani tümor henüz mesanenin kas tabakasına ulaşmamış durumlarda tümörün endoskopik olarak (idrar kanalından kamera yardımı ile girilerek çıkarılması). Bu işleme transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-MT) denilmektedir. Yapılan bu ilk ameliyat sonrası patoloji sonucuna göre tedavi şekli belirlenir. Henüz yayılmamış bir tümör ise bu ilk ameliyat sonrası mesane içerisine 6 hafta süre ile ilaç tedavisi yapılır (kemoterapotik bir ilaç veya BCG olarak bilinen tüberküloz mikrobunun zayıflatılmış hali). Mesane içerisine ilaç oldukça ince bir sonda ile uygulanır ve hastanın bir saat sonra idrarını yapması istenir. Bu işlem için hastanede yatmaya gerek yoktur. Ağrısız bir işlem olup 5-10 dakika sürer. Mesane tümörü tekrarlama riski yüksek bir hastalık olduğundan doktorunuzun önereceği aralıklarla düzenli olarak sistoskopi işleminin tekrarlanması gereklidir.

    Eğer tümör kas tabakasına yayılmış veya agresif seyirli ve sık tekrarlayan bir tümör ise radikal sistektomi olarak bilinen mesanenin tamamen çıkarıldığı bir ameliyata gerek vardır. Bu ameliyat ile idrar torbası yani mesane tamamen çıkarılıp yerine hastanın genel durumu ve yaşına göre ya bağırsak tan yeni bir  mesane yapılır veya idrar kanalları karın içerisinde birleştirilip karın ön yan duvarında cilde ağızlaştırılır (idrar karın ön yan duvarına takılan bir torbaya dolar ve hasta bu torbayı değiştirir).  Sistektomi ameliyatı açık veya kapalı yöntemler ile yapılabilir. Koru Ankara Hastanesi üroloji kliniğinde açık ve kapalı yöntemler (Hem laparoskopik hemde robotik cerrahi) kliniğimiz pratiğinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

  Mesane Kanseri Cerrahi Tedavi

  Radikal Sistektomi: Bu ameliyatta göbek üstü ve altı orta hattan açılarak karın boşluğuna ulaşılır. Ardından mesane prostat üreter olarak adlandırılan idrar kanallarından ayrılarak tamamen dış ortama alınır. Ardından idrar kanalları (üreterler) 2 yöntem ile idrar akımını sağlayacak şekilde oluşturulur. Bunlardan ilk yöntem ince barsaktan yaklaşık 15 cmlik bir kısım cilde ağızlaştırılacak şekilde hazırlanır ve her iki ureter bu barsak sekmentine anastomoz edilir. Bu yönteme ileal loop kutanostomi denilmektedir. Bu yöntemde idrar cilde ağızlaştırılan barsak segmentinin ağzına takılan torbaya idrar toplanması usulüne dayanır. Diğer bir yöntem ise yapay mesane olarakta isimlendirilen ileal neo-bladder ameliyatıdır. Bu ameliyatta dışarda torba olmaz ve idrar yine ince barsaktan oluşturulan ve alınan mesanenin yerine yerleştirilen yapay mesanede birikir mve normal idrar yolundan idrar atılır. Bu iki yöntem açık cerrahi ile yapılabilmekteyken günümüzde daha yüksek oranda robotik cerrahi ilede çok sayıda hastaya uygulanabilmektedir. Koru Ankara Hastanesi üroloji kliniğinde robotik cerrahi ile radikal sistektomi ameliyatları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Robotik cerrahi ile uygulanan radikal sistektomi operasyonları açık cerrahiye göre daha az kanama, daha az ağrı ve normal hayata daha kısa dönme gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

   

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."