Mesane Kanseri Evreleri
Üroloji

Mesane Kanseri Evreleri

  Mesane Nedir?

  - Mesane yani diğer adı ile idrar torbası böbrekler tarafından üretilen idrarın süzülerek toplandığı göbek deliğinin daha aşağısında bir seviyede karın içerisinde de yerleşmiş bir kese olarak tanımlanır. Mesane dış yüzeyinde bir zar, altında kasılarak idrarın dışarı atılmasına yarayan 3 sıralı kas tabakası ve en iç tabaka da mukoza olarak adlandırılan mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücreler den oluşur.

  Mesane Kanseri Nedir?

  - Mesane kanserleri üriner sistemin sık görülen tümörlerinden birsidir. Mesane kanseri mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişir. Transizyonel hücreli karsinom olarak adlandırılmaktadır. (TCC). Genellikle kötü huylu tümörlerdir. Tespit edilip tedavi edilmediği durumlarda kas tabakasına ve buradan da çevre organlara ve tüm vücuda yayılma ihtimali bulunur. Bu nedenle erken evrede yakalanması tedavinin başarısı ve tedavi şekli açısından önem arz eder.

  Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

  - Günümüzde mesane kanseri gelişiminde birçok risk faktörü sıralanmaktadır. Bunlar arasında en net olarak bilinenleri ;
    • Sigara kullanımı
    • Bazı kimyasal maddeler ile çalışmak ve ya bunlara marız kalmak.(Lastik sanayisinde, tekstil veya boya sanayisinde kullanılan kimyasallar)
    • Genetik faktörler (Ailesel hikaye, beyaz ırk, erkek cinsiyet gibi)
    • Beslenme şekli (kızarmış aşırı yağlı yiyecekler)
    • İdrar kesesine yerleşen ve tedavi edilmeyen çeşitli paraziter enfeksiyonlar sonucu olarak sayılabilir.

  Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

  -En sık karşılaşılan belirti ağrısız kanlı idrardır. Kanlı idrar hafif pembemsi renkte olabileceği gibi yoğun kırmızı hatta pıhtılı şekilde de olabilir. İdrarda kanama sürekli olabileceği gibi zaman zaman da tekrarlayabilir. Bunun yanı sıra diğer üroloji hastalıklarda da görülebilen idrar yaparken ağrı da mesane tümörünün belirtilerinden biri olabilir. Genellikle ağrı göbek bölgesinde, pubik bölgede yada yan ağrısı şeklinde olabilir. Sık sık idrara gitme ve idrar yaparken göbek altında ağrı olması gibi belirtiler de verebilir.

  Mesane Tümörü Tanısı Nasıl Koyulur?

  - Tanı konulması için tam idrar analizi, ultrasonografi, tomografi, MR gibi yöntemler mevcuttur. Ancak kesin tanı anestezi altında yapılacak olan sistoskopi  (ince bir kamera sistemi yardımı ile mesane içerisine idrar kanalından girilip mesane içerisinin direk olarak görülerek değerlendirilmesi işlemi) ve bu sistoskopi de görülen tümörden alınan doku parçalarının (Transüretral rezeksiyon / biyopsi) patolojik incelenmesi ile mümkündür.

  Mesane Kanseri Hangi Yaş Aralıklarında Görülür?

  -Aslında mesane kanseri orta ve ileri yaş hastalarda daha sık görülmekle beraber günümüzde çevresel etkenlere maruziyetin artması ile birlikte daha genç yaşlarda da görülmeye başlamıştır.

  Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

  - Erken evrede yani tümor henüz mesanenin kas tabakasına ulaşmamış durumlarda tümörün endoskopik olarak (idrar kanalından kamera yardımı ile girilerek çıkarılması). Bu işleme transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-MT) denilmektedir. Yapılan bu ilk ameliyat sonrası patoloji sonucuna göre tedavi şekli belirlenir. Henüz yayılmamış bir tümör ise bu ilk ameliyat sonrası mesane içerisine 6 hafta süre ile ilaç tedavisi yapılır (kemoterapotik bir ilaç veya BCG olarak bilinen tüberküloz mikrobunun zayıflatılmış hali). Mesane içerisine ilaç oldukça ince bir sonda ile uygulanır ve hastanın bir saat sonra idrarını yapması istenir. Bu işlem için hastanede yatmaya gerek yoktur. Ağrısız bir işlem olup 5-10 dakika sürer. Mesane tümörü tekrarlama riski yüksek bir hastalık olduğundan doktorunuzun önereceği aralıklarla düzenli olarak sistoskopi işleminin tekrarlanması gereklidir.

    Eğer tümör kas tabakasına yayılmış veya agresif seyirli ve sık tekrarlayan bir tümör ise radikal sistektomi olarak bilinen mesanenin tamamen çıkarıldığı bir ameliyata gerek vardır. Bu ameliyat ile idrar torbası yani mesane tamamen çıkarılıp yerine hastanın genel durumu ve yaşına göre ya bağırsak tan yeni bir  mesane yapılır veya idrar kanalları karın içerisinde birleştirilip karın ön yan duvarında cilde ağızlaştırılır (idrar karın ön yan duvarına takılan bir torbaya dolar ve hasta bu torbayı değiştirir).  Sistektomi ameliyatı açık veya kapalı yöntemler ile yapılabilir. Hastanemizde açık ve kapalı yöntemler(Hem laparoskopik hem de robotik cerrahi) kliniğimiz pratiğinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

  Mesane Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Kullanımı Nasıldır?

  -Yüksek enerjili ışınlar kullanarak (x-ışını vb.) dışardan mesane içine bu ışınlar gönderilerek kanserli dokunun öldürülmesi planlanır. Uygulanacak tedavinin süresi ve radyasyonun tipi hastalığın klinik evresi ve kanser tipine göre değişiklikler gösterebilir.

  Mesane Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Kullanımı Nasıldır?

  -Mesane kanserinde kemoterapinin amacı kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalmasını durdurmak hatta bu hücreleri öldürmektir. Ağız yoluyla veya damar yoluyla uygulanan kemoteröpatik ilaçlar ile tedaviye sistemik kemoterapi direkt mesane içine ilaç verilerek yapılan tedaviye ise bölgesel kemoterapi denir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."