Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1977-1983
Nükleer Tıp Uzmanlık Eğitimi 1986-1989
GATA ve Askeri Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Johns Hopkins Medical Institutions Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine Baltimore, MD, ABD 1989-1990
University of Cambridge Addenbrooke’s Hospital Wolfson Brain Imaging PET & MR Center Cambridge, İNGİLTERE 1999

GATA Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1986-1989 ANKARA
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Servis Şefliği İSTANBUL 1997-1999
NATO SHAPE Karargâhı Türk Tabip Subayı Mons, BELÇİKA 1995-1997

C. SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerde yayınlanan makaleler

1. İnce S, Arslan N, Tuncel M, Arpaci F, Özgüven M. Schwannoma in posterior mediastinum detected with PET/CT: Case report. Balkan Military Medical Review, 13:171-172, 2010.

2. Arslan N, Güvenç İ, Alagöz E, Yıldırım D, Deveci S, Özgüven M. Monostotic localization of Paget’s Disease in thoracic spine mimicking vertebra metastasis in a patient with thyroid cancer: A case report. Balkan Military Medical Review, 12:95-99, 2009.

A. TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri

Tabanı tarafından indekslenen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri, 

1. Karaçalıoğlu AÖ, Yıldırım A, Emer Ö, Özgüven M. Kemik Sintigrafisinde DentalPatolojiyi Taklit Eden Maksilla Osteosarkomu. Gülhane Tıp Dergisi, 55:318-320, 2013.

2. Hançerlioğulları O, Arslan N, Görgülü S, Can MF, Eke HA, İnce S, Öztürk E,

Yıldız R, Özgüven M. 2-(18F)-Fluoro-2-deoxy-d-glucosePET in the Evaluation of Breast Lesions and Axillary Involvement: A Comparision with Mammographyand Histopathological Diagnosis. Turkish Journal of Medical Sciences, 42 (Sup.1): 1214-1221, 2012.

3. Emer Ö, Ilgan S, Alagöz E, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Günalp B, Özgüven M. Tiroid Kanserlerinde Flor-18 Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi Görüntülemenin Yeri. Gülhane Tıp Dergisi, 51:229-234, 2009.

4. Karaçalıoğlu Ö, Özkan M, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M. Tc-99m Glutathione Scintigraphy in the Detection of Primary Tumor and Staging of Patients with Lung Cancer: A Preliminary Report. Gülhane Tıp Dergisi, 51:235-238, 2009.

5. Karaçalıoğlu AÖ, Kılıç S, Çelik T, Arslan Z, Yaman H, Ilgan S, Özgüven M. Geri Dönüşümlü İskeminin Miyokard Hasarı ile İlgili Biyokimyasal Belirteçlerin Serum Düzeyleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi, 48:87-93, 2006.

6. Başekim Ç, Pekkafalı Z, Şilit E, Kızılkaya E, Narin Y, Özgüven M, Akın L, Haksever N, Önde E, Karslı F. Perkütan Etanol Enjeksiyonu Tedavisi Uygulanan Otonom Tiroid Nodüllerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 44:129-133, 2002.

7. Ilgan S, Arslan N, Ataç K, Pabuşçu Y, Öztürk E, Dündar S, Özgüven M, Bayhan

H. Comparison of Sialoscintigraphy and DSA in the Evaluation of Major Salivary Gland Mass Regions. Gülhane Tıp Dergisi, 43:131-135, 2001.

8. Semiz ÜB, Ebrinç S, Çetin M, Narin Y, Özgüven M. Disosiyatif Kimlik Bozukluğu Hastalarında Tc-99m HMPAO SPECT İncelemesinde Bölgesel Beyin Kan Akımı Değişiklikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10:176-181, 2000.

9. Karakurumer K, Özen T, Aydıntuğ Y, Özgüven M, Okçu KM. Fonksiyonel Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Radyografi ve Sintigrafinin Tanı Değerleri. GÜ Dişhek Fak Der, 2:65-72, 1995.

10. Yenicesu M, Vural A, Narin Y, Özgüven M, Tanboğa H. Hemodiyaliz Hastalarında Tümör Belirteçleri. GATA Tıp Bülteni, 36:271-273, 1994.

11. Özgüven M, Gündüz Ş, Tan K, Öztürk E, Bilgiç F, Bayhan H. Radiographic,

Scintigraphic and Laboratory Correlation in Myositis Ossificans. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences, 20:233-238, 1994.

12. Bölükbaşı N, Sepici V, Bayhan H, Özgüven M. The Effect of Salmon Calcitonin on Bone Mineral Density in Rhomatoid Arthritis. Gazi Med Journal, 4:203-206, 1993.

13. Bölükbaşı N, Sepici V, Bayhan H, Özgüven M. Spinal Bone Mineral Density in Female Patients with Rhomatoid Arthritis. Gazi Med Journal, 4:129-132, 1993.

14. Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Vardareli E, Özata M, Azal Ö. Somatostatin Reseptör Görüntülenmesi. GATA Tıp Bülteni, 35:1019-1025, 1993.

15. Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Vardareli E, Bayhan H. Reinjection and Seperate Rest Tl-201 Myocardial SPECT in the Assessment of Myocardial

Viability. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences, 17:255-264, 1993.

16. Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Güneş İ, Bayhan H. The Value of Three Dimensional Surface Display for the Interpretation of Tc-99m DMSA Renal Scintigraphy. Medical Journal of Ege University, 2:213-215, 1992.

17. Sobacı G, Özgüven M, Tuncer K, Vardareli E, Yıldırım E, Mutlu F, Bayhan H. Deneysel Üveit Modelinde Tc-99m GHA Sintigrafisi ile Göz İçi İltihapların Niceliksel Değerlendirimi. Oftalmoloji Dergisi-Türkiye Klinikleri, 4:326-328, 1992.

18. Özgüven M, Öztürk E, Güneş İ, Günalp B, Pabuçcu Y, Köksel T, Bayhan H.

Serebral Gliomların İncelenmesinde Tc-99m HMPAO SPECT'in Yeri ve X-Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Korelasyonu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2:211-218, 1992.

19. Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Bayhan H. Kronik Koroner Arter Hastalarında İskemik Fakat Canlı Myokardın Gösterilmesi: Standart Talyum Sintigrafisi ile Talyum Re-enjeksiyon Tekniğinin Karşılaştırılması. Kardiyoloji Dergisi-Türkiye Klinikleri, 5:236-239, 1992.

20. Özgüven M, Tanrıdağ O, Günalp B, Öztürk E, Ayrım A, Narin Y, Öngel Ç, Yardım M, Bayhan H. Afazi Rehabilitasyonuna Yanıtın Takibinde Beyin Perfüzyon

SPECT'inin Yeri ve Bilgisayarlı Tomografi ile Korelasyonu. GATA Tıp Bülteni, 34:525-532, 1992.

21. Tanındı Ş, Özcan O, Özgüven M, Gökçay E, Kaçar E, Ortan Z. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Malign Hastalıklarında Beyin Omurilik Sıvısı Ferritin Düzeyleri. GATA Tıp Bülteni, 34:15-24, 1992.

22. Orhon E, Küçük T, Özgüven M, Ülgenalp İ, Narin Y, Pabuçcu R, Dilek S, Başer İ. Ekstrauterin Gebelik Tanısında Östradiol, Progesteron ve Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin Tanısal Değerleri. GATA Tıp Bülteni, 34:29-32, 1992.

23. Bayhan H, Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Naderi S, Egemen N. Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Serebral Arteriel Vazospazmın HMPAO SPECT, DSA, BT ve SEP ile Araştırılması. GATA Tıp Bülteni, 34:173-181, 1992.

A. Özeti SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki

dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş sözel bildiriler

1. Günalp B, İnce S, Karaçalıoğlu ÖA, Ozguven M. Clinical Impact of FDG PET/CT at Primary Staging and Therapy Planning in Breast Cancer Patients. JNM, Suppl- 1, 53:87P, 2012.

2. Alagöz E, Arslan N, Ilgan S, Karaçalıoğlu AO, Emer Ö, Ayan A, Günalp B, Okuyucu K, Tuncel M, Özgüven M. The Clinical Features of the Tall Cell Variant of Papillary Thyroid Carcinoma. EJNM, Suppl-2, 86:S 139, 2008.

3. Karaçalıoğlu AO, Çelik T, Emer Ö, Demirkol S, Kılıç S, Ilgan S, Soylu K, Entok E, Özgüven M. A New Semiquantitative Scintigraphic Method in the Evaluation of Endothelial Dysfunction. EJNM, Suppl-1, 32:S 91, 2005.

4. Öztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Arslan N, Erdil A, Özgüven M, Dağalp K. A

BİLİMSEL FAALİYETLER

Uluslararası Yayınlar

A. SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki dergilerde yayınlanan tam metinli araştırma makaleleri ve derlemeler

1. Ozguven M, Karacalioglu AO, Ince S, Emer MO. Altered Biodistribution of FDG in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus. Ann Nucl Med, 28:505-511, 2014.

2. Karacalioglu AO, Balta S, Emer O, Demirkol S, Celik T, Ozguven M. Phase Analysis in Patients with Reversible Perfusion Defects and Normal CoronaryArteries at Angiography. Ann Nucl Med, 27:416-22, 2013.

  3. Arslan N, Emi M, Alagöz E, Ustünsöz B, Oysul K, Arpaci F, Uğurel S,

Beyzadeoğlu M, Özgüven M. Selective Intraarterial Radionuclide Therapy with Yttrium-90 (Y-90) Microspheres for Hepatic Neuroendocrine Metastases: Initial Experience at a Single Center. Vojnosanit Pregl, 68:341-348, 2011.

4. Arslan N, Tuncel M, Kuzhan O, Alagoz E, Budakoglu B, Ozet A, Özgüven M. Evaluation of Outcome Prediction and Disease Extension by Quantitative 2- deoxy-2-[18F] Fluoro-D-Glucose with Positron Emission Tomography in Patientswith Small Cell Lung Cancer. Ann Nucl Med, 25:406-413, 2011.

5. Karacalioglu AO, Erdogan E, Duz B, Kilic S, Ayan A, Özgüven M. The Effect of About One Third Craniectomy on the Cerebrospinal Fluid Flow Rate as Estimated by Radionuclide Cisternography in Normal Rabbits. Hell J Nucl Med, 14:34-37, 2011.

6. Ilgan S, Oztürk E, Yildiz R, Emer O, Ayan A, Görgülü S, Alagöz E, Deveci S, Özgüven M, Tufan T. Combination of Preoperative Ultrasonographic Mapping and Radioguided Occult Lesion Localization in Patients with Locally Recurrent/Persistent Papillary Thyroid Carcinoma: A Practical Method for CentralCompartment Reoperations. Clin Nucl Med, 35:847-852, 2010.

7. Oztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Özgüven M, Dağalp K. Performance of acidified14C-Urea Capsule Breath Test During Pantoprazole and Ranitidine Treatment. J Gastroenterol Hepatol, 24:1248-1251, 2009.

8. Ozgul A, Yasar E, Arslan N, Balaban B, Taskaynatan MA, Tezel K, Baklaci K, Özgüven M, Kalyon TA. The Comparison of Ultrasonographic and Scintigraphic Findings of Early Arthritis in Revealing Rheumatoid Arthritis According to Criteriaof American College of Rheumatology. Rheumatol Int, 29:765-768, 2009.

9. Karacalioglu O, Arslan Z, Kilic S, Ozturk E, Özgüven M. A Baseline Serum Levels of Cardiac Biomarkers in Patients with Stable Coronary Artery Disease. Biomarkers, 12:533-540, 2007.

10. Karaçalıoğlu AÖ, Jata B, Kılıç S, Arslan N, Ilgan S, Özgüven M. A Physiologic Approach to Decreasing Upward Creep of the Heart During Myocardial Perfusion Imaging. J Nucl Med Technol, 34:215-219, 2006.

11. Karaçalıoğlu AÖ, Demirkol S, Emer Ö, Çelik T, Kılıç S, Ilgan S, Özgüven M. Scintigraphic Imaging of Endothelium-Dependent Vasodilatation in the Forearm: A Preliminary Report. Circ J, 70:311-315, 2006.

12. Öztürk E, Möhür H, Arslan N, Entok E, Tan K, Özgüven M. Quantitative Three- Phase Bone Scintigraphy in the Evaluation of Intravenous Regional Blockade Treatment in Patients with Stage-I Reflex Sympathetic Dystrophy of Upper Extremity. Ann Nucl Med 18:653-658, 2004.

13. Ilgan S, Karaçalıoğlu AO, Pabuscu Y, Ataç GK, Arslan N, Ozturk E, Gunalp B, Ozguven M. Iodine-131 Treatment and High-Resolution CT: Results in Patients

with Lung Metastases from Differentiated Thyroid Carcinoma. EJNM Mol Imaging, 31:825-830, 2004.

14. Öztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Arslan N, Erdil A, Celasun B, Özgüven M, Dağalp K, Ovalı Ö, Bayhan H. A New, Practical, Low-Dose 14C-Urea Breath Test for the Diagnosis of HP Infection: Clinical Validation and Comparison with the Standard Method. EJNM Mol Imaging, 30:1457-1462, 2003.

15. Arslan N, Ilgan S, Yüksel D, Serdengeçti M, Bulakbaşı N, Uğur Ö, Özgüven M. Comparison of In-111 Octreotide and Tc-99m (V) DMSA Scintigraphy in the Detection of Medullary Thyroid Tumor Foci in Patients with Elevated Level of Tumor Markers After Surgery. Clin Nucl Med, 26:683-688, 2001.

16. Arslan N, Ilgan S, Serdengeçti M, Özgüven M, Bayhan H, Okuyucu K, Güleç SA. Post-Surgical Ablation of Thyroid Remnants with High Dose 131-I in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. Nucl Med Comm, 22:1021-1027, 2001.

17. Arslan N, Ilgan S, Özkan M, Yüksekol I, Bulakbaşı N, Pabuşcu Y, Özgüven M, Bayhan H. Utility of Ventilation and Perfusion Scan in the Diagnosis of Young Military Recruits with an Incidental Finding of Hyperlucent Lung. Nucl Med Comm, 22:525-530, 2001.

18. Arslan N, Serdar M, Deveci S, Öztürk B, Narin Y, Ilgan S, Öztürk E, Özgüven M. Use of CA 15-3, CEA and Prolactin for the Primary Diagnosis of Breast Cancer and Correlation with the Prognostic Factors at the time of Initial Diagnosis. Ann Nucl Med, 14:395-399, 2000.

19. Öztürk E, Günalp B, Mas R, Özgüven M, Dinç A, Bayhan H. The Evaluation of Hepatocyte Function after ESWL with Hepatobiliary Scintigraphy. Am J Gastro, 10:1905-1908, 1998.

20. Naderi S, Özgüven M, Bayhan H, Gökalp H, Erdoğan A, Egemen N. Evaluation of Cerebral Vasospasm in Patients with Subarachnoid Hemorrhage Using Single Photon Emission Computed Tomography. Neurosurg Rev 17:261-265, 1994.

21. Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Özkan Ş, Şipit T, Narin Y, Bayhan H. The Visualization of Granulomatous Disease with Somatostatin Receptor Scintigraphy. Clin Nucl Med 19:129-132, 1994.

22. Günalp B, Uyan C, Dokumacı B, Özgüven M, Vardareli E, Öztürk E, Özkan M, Işık E, Bayhan H. Dobutamine Stress Radionuclide Ventriculography for the Detection of Coronary Artery Disease. Nucl Med Comm 14:471-478, 1993.

23. Günalp B, Dokumacı B, Uyan C, Özgüven M, Öztürk E, Vardareli E, Işık E, Bayhan H. Value of Dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT and Echocardiography in the Detection of Coronary Artery Disease Compared with Coronary Angiography. JNM 34:889-894, 1993.

24. Civelek AC, Gözükara İ, Durski K, Özgüven M, Brinker JA, Links JM, Camargo EE, Wagner HN, Flaherty JT. Detection of Left Anterior Descending Coronary Artery Diasease in Patients with Left Bundle Branch Block. Am J Cardiol 70:1565-1570, 1992.

25. Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Ercenk B, Bayhan H. Role of Bone Scanning in the Management of Non-United Fractures: A Clinical Study. EJNM 19:845-847, 1992.

26. Civelek AC, Shafique I, Brinker JA, Durski K, Weiss JL, Links JM, Natarajan TK, Özgüven M, Wagner HN, Jr. Reduced Left Ventricular Cavitary Activity ("Black Hole Sign") in Thallium-201 SPECT Perfusion Images of Antero-Apical Transmural Myocardial Infarction. Am J Cardiol 68:1132-1137, 1991.

B. SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki dergilerde yayınlanan olgu sunumları

1. Karacalioglu AO, Ayan A, Celik T, Kocaoglu M, Özgüven M. Gated MyocardialPerfusion Imaging of Double-Chambered Left Ventricle. Hell J Nucl Med, 13:293-

294, 2010.

2. Ataergin S, Arslan N, Ozet A, Özgüven M. Abnormal 18F-FDG Uptake Detected with Positron Emission Tomography in a Patient with Breast Cancer: A Case ofSarcoidosis and Review of the Literature. Case Report Med, 785047, 2009.

3. Ataergin S, Arslan N, Ozet A, Özgüven M. Abnormal FDG Uptake on 18F- Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with CancerDiagnosis: Case Reports of Tuberculous Lymphadenitis. Intern Med, 48:115-119, 2009.

4. Karacalioglu AO, Soylu K, Emer O, Ayan A, Özgüven M. Incidental Finding of Sacral Hemiagenesis on the (99m)Tc-MDP Bone Scan as a Casual RegressionSyndrome Type II. Hell J Nucl Med, 11:175-178, 2008.

5. Ilgan S, Özgüven M, Emer Ö, Karacalioglu AO. Massive Inguinoscrotal Herniation of the Bladder with Ureter: Incidental Demonstration on Bone Scan. Ann Nucl Med, 21:371-373, 2007.

6. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Kuzhan Ö, Emer Ö, Özgüven M. Disseminated Metastatic Disease of Osteosarcoma of the Femur in the Abdomen: Unusual Metastatic Pattern on Tc-99m DTPA Bone Scan. Ann Nucl Med, 20:437-440, 2006.

7. Öztürk E, Arpacı F, Kocaoğlu M, Arslan N, Bulakbaşı N, Özgüven M. Detection of Widespread Neurolymphomatosis with (18) F-FDG PET. EJNM Mol Imaging, 33:975-976, 2006.

8. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Emer Ö, Özgüven M. Unilateral Temporary Functional Stasis in the Upper Urinary Tract Caused by " A Filled Bladder" on the Tc-99m DTPA Diursis Renography: A Teaching Case. Ann Nucl Med 19:511- 514, 2005.

9. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Emer Ö, Özgüven M. Fused Pelvic Kidneys: "Hourglass Sign" on Tc-99m DTPA Diuresis Renography. Ann Nucl Med 19:313- 316, 2005.

10. Karaçalıoğlu Ö, Sönmez A, Ilgan S, Soylu K, Emer Ö, Özgüven M. Varices of Inferior Epigastric Veins Caused by Chronic Inferior Vena Cava Obstruction: Mimicking Normal Venous Flow Pattern on Radionuclide Venography. Ann Nucl Med, 19:235-238, 2005.

11. Karaçalıoğlu Ö, Günalp B, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M. Combined Tc-99m MDP and Tc-99m Labelled RBC Imaging in a Case of Maffucci's Syndrome. Clin Nucl Med 29:817-820, 2004.

12. Özgüven M, Ilgan S, Karaçalıoğlu Ö, Arslan N, Öztürk E. Unusual Patterns of I- 131 Accumulation. Clin Nucl Med 29:738-740, 2004.

13. Özgüven M, Ilgan S, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Yüksel D, Dündar S. Unusual Patterns of I-131 Contamination. Ann Nucl Med, 18:271-274, 2004.

14. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M, Dayanç M. Diagnostic Difficulty in Interpretation of Tc-99m MAG3 Dynamic Renal Scan: Intrarenal Reflux or Delayed Concentration Function ? Clin Nucl Med 29:382-385, 2004.

15. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M. Uterine Doughnut in Early Proliferating Phase: Potential Pitfall in Gastrointestinal Bleeding Studies. Ann Nucl Med, 17:685-687, 2003.

16. Öztürk E, Özgüven M, Vardareli E, Günalp B, Bayhan H. Visualization of Gastrointestinal Bleeding During Tc-99m DTPA Renal Scintigraphy. Clin Nucl Med 19:642-643, 1994.

17. Özgüven M, Alper A, Karaeren N, Öztürk E, Narin Y, Günalp B, Bayhan H. Scintigraphic Detection of a Pleuro-Biliary Fistula: Post-Operative Complication of an Amebic Liver Abscess. Clin Nucl Med 18:343-345, 1993.

18. Öztürk E, Narin Y, Pabuççu Y, Özgüven M, Bayhan H. A False Positive Space

Occupying Lesion Appearance in Colloid Liver Scintigraphy due to Chilaiditi's Syndrome. Clin Nucl Med 18:159-160, 1993.

19. Celasun B, Aksu A, Özgüven M, Günhan Ö, Finci R. Lymphangioma-like Change of the Thyroid. Histopathology 21:485-486, 1992.

20. Özgüven M, Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Visualization of Bladder Diverticulum During Tc-99m DTPA Renal Scintigraphy. Ann Nucl Med 3:195-198, 1992.

21. Civelek AC, Kavanaugh-Mchugh A, Özgüven M, Durski K, Camargo EE. Non- invasive Assessment of Myocardium at Risk by Tl-201 SPECT Imaging in a Child with Kawasaki Disease: A Case Report. Clin Nucl Med 17:191-194, 1992.

22. Özgüven M, Civelek AC, Abernathy EC, Camargo EE. Testicular Involvement of Sarcoidosis Diagnosed by Ga-67 Scintigraphy: A Case Report. EJNM 18:507- 510, 1991.

C. SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerde yayınlanan makaleler

1. İnce S, Arslan N, Tuncel M, Arpaci F, Özgüven M. Schwannoma in posterior mediastinum detected with PET/CT: Case report. Balkan Military Medical Review, 13:171-172, 2010.

2. Arslan N, Güvenç İ, Alagöz E, Yıldırım D, Deveci S, Özgüven M. Monostotic localization of Paget’s Disease in thoracic spine mimicking vertebra metastasis in a patient with thyroid cancer: A case report. Balkan Military Medical Review, 12:95-99, 2009.

A. Özeti SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki

dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş sözel bildiriler

1. Günalp B, İnce S, Karaçalıoğlu ÖA, Ozguven M. Clinical Impact of FDG PET/CT at Primary Staging and Therapy Planning in Breast Cancer Patients. JNM, Suppl- 1, 53:87P, 2012.

2. Alagöz E, Arslan N, Ilgan S, Karaçalıoğlu AO, Emer Ö, Ayan A, Günalp B, Okuyucu K, Tuncel M, Özgüven M. The Clinical Features of the Tall Cell Variant of Papillary Thyroid Carcinoma. EJNM, Suppl-2, 86:S 139, 2008.

3. Karaçalıoğlu AO, Çelik T, Emer Ö, Demirkol S, Kılıç S, Ilgan S, Soylu K, Entok E, Özgüven M. A New Semiquantitative Scintigraphic Method in the Evaluation of Endothelial Dysfunction. EJNM, Suppl-1, 32:S 91, 2005.

4. Öztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Arslan N, Erdil A, Özgüven M, Dağalp K. A

Performance of Acidified 14C-Urea Capsule Breath Test During Pantaprazole and Ranitidine Treatment. EJNM, Suppl-1, 32:S 66, 2005.

5. Karaçalıoğlu AÖ, Öztürk E, Yeşilova Z, Özgüven M, Erdil A, Celasun B, Arslan N, Çuhadaroğlu M, Bayhan H. A New, Practical, Low Dose C-14 U rea Breath Test for the Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection: Clinical Validation and Comparison with Standard Method. EJNM Supl 29:S 156, 2002.

6. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Bedirhan I, Arslan N, Öztürk E, Özgüven M, Ercan MT. The Importance of Tc-99m Glutathione (GSH) Scintigraphy in the Evaluation of Lung Cancer. EJNM 27:940, 2000.

7. Narin Y, Özgüven M, Tan K, Pabuşcu Y, Aslan N, Bayhan H. Bone and Bone Marrow Scintigraphy of the Sacro-Iliac Joints in Patients with Sacroileitis. EJNM 22:761, 1995.

8. Özgüven M, Öztürk E, Bayhan H, Günalp B, Narin Y, Karakurumer K. Following the Response to Occlusal Splint Therapy in Temporomandibular Dysfunction with Bone SPECT: Comparison with Clinical and Radiological Findings. EJNM 20:898, 1993.

9. Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Mas R, Dinç A, Dağalp K. The Evaluation of Hepatocyte Function After ESWL with Quantitative Hepatobiliary Scintigraphy. EJNM 20:870, 1993.

10. Günalp B, Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M, Uyan C, Dokumacı B, Işık E. Value of Dobutamine Technetium-99m Sestamibi Single Photon Emission and Dobutamine Radionuclide Ventriculography for Detection of Coronary Artery Disease Compared with Coronary Angiography. EJNM 20:824, 1993.

11. Bayhan H, Günalp B, Dökmeci B, Özgüven M, Işık E, Öztürk E, Genç C, Uyan C. Dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT, Planar Gated Imaging and Echocardiography for Detecting Coronary Artery Disease: Correlation with Coronary Angiography. JNM 33:866, 1992.

12. Civelek AC, Durski K, Özgüven M, Duncker C, Wagner HN, Camargo EE. A New Motion Correction Algorithm For Tl-201 SPECT Imaging. JNM 32:1007, 1991.

13. Civelek AC, Durski K, Özgüven M, Duncker C, Wagner HN, Camargo EE. An Explanation for the "Black Hole" Sign as a Manifestation of Left Ventricular Aneurysms on Tl-201 SPECT Images. JNM 32:959, 1991.

14. Durski K, Civelek AC, Özgüven M, Wagner HN, Camargo EE. A New Algorithm for Detection and Correction of Gradual or Abrupt Heart Motion in SPECT Tl-201 Myocardial Perfusion Images. JNM 32:947, 1991.

15. Civelek AC, Özgüven M, Durski K, Duncker C, Rivera-Luna H, Wagner HN, Camargo EE. Rest / Stress Tl-201 SPECT Imaging or Tl-201 Reinjection for Myocardium at Risk ? JNM, 32:949, 1991.

16. Bayhan H, Kınacı C, Özgüven M, Narin Y. Evaluation of Temporomandibular Joint Dysfunction by Tc-99m MDP Planar and SPECT Bone Scans. EJNM 16:527, 1990.

17. Bayhan H, Narin Y, Özgüven M, Aktolun C. The Value of Tc-99m RBC Blood Pool SPECT in the Detection of Cavernous Hemangiomas Compared with Planar Colloid Liver Scanning, US, X-Ray CT and Angiography. EJNM 16:478, 1990.

18. Bayhan H, Özgüven M, Naderi S, Erdoğan A, Egemen N. Evaluation of Vasospasm in Patients with SAH Using SPECT, CT, DSA and SEP. EJNM 15:502, 1989.

19. Özgüven M, Bayhan H, Tanrıdağ O, Öngel Ç, Öztürk E, Günalp B. Evaluation of the Value of SPECT in Aphasia Rehabilitation Compared with CT. EJNM 15:504, 1989.

B. Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş sözel bildiriler

1. İnce S, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Alagöz E, Günalp B, Arslan N, Özgüven M. Diastolic Disfunction in Coronary Artery Disease. 17th Balkan Military Medical Congress, Belgrade-Serbia, 29 May - 1 June 2012.

2. Alagöz E, Karaçalıoğlu Ö, İnce S, Emer Ö, Günalp B, Arslan N, Özgüven M. Diastolic Functions of the Left Ventricle in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy: Preliminary Report. 17th Balkan Military Medical Congress, Belgrade-Serbia, 29 May - 1 June 2012.

3. İnce S, Ilgan S, Öztürk E, Yıldız R, Emer Ö, Ayan A, Görgülü S, Alagöz E, Deveci S, Özgüven M. Combination of preoperative ultrasonographic mapping and radioguided occult lesion localization in patients with locally recurrent/persistent papillary thyroid carcinoma: A practical method for central compartment reoperation. 16th Balkan Military Medical Congress, Bucharest-Romania, 1-4 June 2011.

4. Arslan N, Emi M, Alagöz E, Üstünsöz B, Oysul K, Arpacı F, Beyzadeoğlu M, Özgüven M. Y-90 Radiolabelled Microspheres in the Treatment of Liver Metastasis From Neuroendocrine Tumors XV th Balkan Military Medical Congress, Pieria-Greece, 30 May-3 June 2010.

5. Arslan N, Alagöz E, Emer Ö, Ilgan S, Günalp B, Özgüven M. Outcome in Papillary Thyroid Carcinoma Arising in Thyroglossal Duct Cyst After Radioiodine (I-131) Ablation Therapy: Retrospective Review of 4 Cases. XV th Balkan Military Medical Congress, Pieria-Greece, 30 May-3 June 2010.

6. Arslan N, Emer Ö, Baysan O, Alagöz E, Özgüven M, Işık E. Comparison of SPECT Derived and 3D Left Ventricular Volumes in Patients Referred for Myocardial Perfusion Scintigraphy. XV th Balkan Military Medical Congress, Pieria-Greece, 30 May-3 June 2010.

7. Kürekci AE, Kesik V, Atay A, Sarıcı Ü, Okutan V, İnal A, Pekel A, Özgüven M, Özcan O. Anticardiolipin Antibodies in Children with Helicobacer Pylori Infection. X th Balkan Military Medical Congress, Varna-Bulgaria, 2-6 October 2005.

8. Ilgan S, Karaçalıoğlu Ö, Pabuşçu Y, Ataç GK, Arslan N, Öztürk E, Günalp B, Özgüven M. Iodine-131 Treatment and High Resolution CT: Results in Patients with Lung Metastases from Differentiated Thyroid Carcinoma. TJNM 13(1): 23, 2004.

9. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Okuyucu K, Urhan M, Arslan N, Dündar S, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Özgüven M. I-131 Treatment of Lung Metastasis from Differentiated Thyroid Carcinoma. TJNM 11(1): 22, 2002.

10. Özgüven M, Karayılanoğlu T, Kenar L. Monitoring for the Internalized Depleted Uranium (DU). VII th Balkan Military Medical Congress, Athens-Greece, 6-10 October 2002.

11. Denli M, Özgüven M, Karayılanoğlu T, Beyzadeoğlu M, Özer M, Açıkel C. Does Depleted Uranium Constitute a Risk for Human Health and Environment ? VI th Balkan Military Medical Congress, Plovdiv-Bulgaria, 1-3 October 2001.

12. Arslan N, Serdengeçti M, Narin Y, Yüksel D, Okuyucu K, Uğur Ö, Ilgan S, Öztürk E, Özgüven M. Tc-99m (V) DMSA and In-111 Octreotide Imaging in the Evaluation of Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) Patients with Persistent High Levels of Tumor Markers After Surgery. TJNM, 9:67, 2000.

13. Urhan M, Öztürk E, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M, Bayhan H. A Comparison of Different GFR Measurement Methods in Routine Clinical Practice. TJNM, 9:65, 2000.

14. Özata M, Öztürk E, Tufan T, Azal Ö, Günalp B, Pekcan M, Çorakçı A, Arslan İ, Özgüven M, Beyhan Z, Narin Y, Bolu E, Dündar S, Bayhan H, Gündoğan MA. The Clinical Course and the Value of Tc-99m(V) DMSA, I-131 MIBG and Tl-201 Imaging Techniques in the Follow-Up of Medullary Carcinoma of the Thyroid. TJNM 3:Abs 18, 1994.

15. Öztürk E, Günalp B, Mas R, Özgüven M, Dinç A, Dağalp K, Bayhan H. The Evaluation of Hepatocyte Function After ESWL with Hepatobiliary Scintigraphy. IAEA/WHO Seminar on Gastrointestinal and Urogenital Functional Studies with Radionuclides as Practised in Developing Countries, Vienna/Austria, August 16- 19, 1993.

16. Bölükbaşı N, Sepici V, Bayhan H, Özgüven M. The Effect of Salmon Calcitonin on Bone Mineral Density in Rheumatoid Arthritis. Hungarian Rheumatology 32:186, 1991.

17. Naderi S, Erdoğan A, Gökalp HZ, Egemen N, Özgüven M, Bayhan H. Prediction of Cerebral Vasospasm due to SAH by Clinical Grade, SEP, CT, DSA and SPECT. 9th International Congress of Neurological Surgery, October 8-13, New Delhi/India, 1989

A. Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış sözel bildiriler

1. Hançerlioğulları O, Ilgan S, Öztürk E, Özerhan İ, Balkan M, Aslan N, Görgülü S, Özgüven M, Tufan T. Konvansiyonel Yöntemlerle Tespit Edilemeyen İleri Evre Meme Kanserli Olguda Biyopsi Yerini Belirlemede F-18 FDG PET'in Katkısı, Olgu Sunumu. Meme Sağlığı Dergisi, Ek Sayı, Cilt-3, p 124, 2007.

2. Hançerlioğulları O, Aslan N, Öztürk E, Özerhan İ, Görgülü S, Ilgan S, Yağcı G, Özgüven M, Tufan T. F-18 FDG PET ile Tespit Edilmiş T1N3M1 Meme Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Vakası. Meme Sağlığı Dergisi, Ek Sayı, Cilt-3, p 119, 2007.

3. Hacıosmanoğlu T, Ilgan S, Özgüven M. PET Uygulamalarında Personelin Maruz Kaldığı Radyasyon Dozlarının Belirlenmesi. TJNM 14:5, 2005.

4. Hacıosmanoğlu T, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M, Ilgan S, Arslan N, Öztürk E. Hepatobilier Sintigrafiden Elde Edilen Kantitatif Parametrelerin Bireyler İçi ve Bireyler Arası Tekrarlanabilirliği. TJNM 11(1): 33, 2002.

5. Öztürk E, Yeşilova Z, Özgüven M, Erdil A, Ilgan S, Celasun B, Tüzün A, Arslan N, Karaeren N, Dağalp K, Bayhan H. A New, Practical, Low Dose, C-14 Urea Breath Test for the Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection: Clinical and Methodological Validation. TJNM 11(1): 24, 2002.

6. Değer M, İnce M, İnanır S, Özgüven M, Turoğlu HT. Talyum-201 Miyokard

Perfüzyon SPECT’de Kolimatör ve Enerji Seçimi: Kardiyak Fantom ile Deneysel Çalışma. TJNM 8 (1): 24, 1999.

7. Özgüven M, Narin Y, İnce M, Değer M, Gür K, Budak K. 180 ve 360 Derece Beyin SPECT: Bir Fantom Çalışması. TJNM 8 (1): 23, 1999.

8. Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Mas R, Dinç A, Ilgan S, Bayhan H. ESWL'nin Hepatosellüler Fonksiyona Etkisinin Kantitatif Hepatobilier Sintigrafi ile Değerlendirilmesi. TJNM 4:59, 1995.

9. Narin Y, Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Dündar S, Ilgan S, Arslan N, Bayhan H. SPECT Uygulamalarında Organa Göre Filtre Optimizasyonu ve Sonuçlarının

Klinik Anlamda Araştırılması. TJNM 4:56, 1995.

10. Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Dündar S, Karakurumer K, Bayhan H. Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarında Oklüzal Splint Tedavisine Yanıtın Kemik SPECT ile Takibi: Radyolojik ve Klinik Korelasyon. TJNM 2:1 Abs 11, 1993.

11. Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Vardareli E, Özata M, Azal Ö, Bayhan H.

Somatostatin Reseptör Görüntülenmesi: İlk Klinik Deneyimler. TJNM 2:1 Abs 14, 1993.

12. Günalp B, Öztürk E, Uyan C, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Bayhan H.

Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Radyonüklid Ventrikülografi. TJNM 2:1 Abs 8, 1993.

13. Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Narin Y, Vardareli E, Bağ R, Bayhan H. Radyonüklid Ventrikülografik Kantitatif Faz Analizi ile Koroner Arter Hastalığının Belirlenmesi. TJNM 2:46, 1992.

14. Özgüven M, Vardareli E, Günalp B, Öztürk E, Narin Y, Sobacı G, Mutlu F, Bayhan

H. Üveitlerin Tanı ve Tedavisinde Tc-99m GHA Sintigrafisinin Yeri: Deneysel Bir Çalışma. TJNM 2:50-51, 1992.

15. Özgüven M, Bayhan H, Narin Y, Günalp B, Dündar S. Subaraknoid Kanamalı (SAK) Hastalarda Vazospazmın HMPAO SPECT, CT, DSA, ve SEP ile

Araştırılması. TJNM 1:4, 1991.

16. Günalp B, Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M. Canlı Myokard Dokusunun Gösterilmesinde Geç İmajlardan Sonra İkinci Tl-201 Enjeksiyonu ile Yapılan Tomografik Görüntülemenin Yararı. TJNM 1:19, 1991.

17. Özgüven M, Civelek AC. Myokard Canlılığının Araştırılmasında Re-Enjeksiyon ve Rest Tl-201 SPECT Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. TJNM 1:18-19, 1991.

C. Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış poster bildirileri

1. Alagöz E, Arslan N, Ilgan S, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Ayan A, Günalp B, Özgüven M. Efficiacy of I-131 therapy in children and young adults with well- differentiated thyroid carcinoma. TJNM 19 (1):92, 2010.

2. Yağlı HC, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Alagöz E, Öztürk E, Ilgan S, Günalp B, Özgüven M. Our Experience on Performing FDG PET Scan as a Model PET Facility Without On-Site Cyclotron. TJNM 15 (1): 45, 2006.

3. Yağlı HC, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Alagöz E, Öztürk E, Ilgan S, Günalp B, Özgüven M. Our Clinical Experience in the First 1000 Patients Referred for F- 18 FDG PET Scan. TJNM 15 (1): 40, 2006.

4. Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Arslan N, Okuyucu K, Alagöz E, Ilgan S, Özgüven M. Is There Any effect of Gamma Irradiation on Bone Mineral Density Calculation ? A Standardized Phantom Study. TJNM 15 (1): 23, 2006.

5. Karaçalıoğlu AÖ, Çelik T, Ilgan S, Arslan Z, Serdar M, Arslan N, Emer Ö, Öztürk E, Özgüven M. Egzersiz Testinin Biyokimyasal Kardiyak Parametreler Üzerine Etkisinin ve Bu Parametreler ile Kantitatif Gated Myokardiyal Pefüzyon SPECT Parametreleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması. TJNM 13 (1): 32, 2004.

6. Karaçalıoğlu AÖ, Ilgan S, Düz B, Erdoğan E, Arslan N, Emer MÖ, Öztürk E, Özgüven M. Kraniektominin BOS Dolanımı Üzerine Etkisinin Sisternografi ile Araştırılması. TJNM 12 (1): 52, 2003.

7. Karaçalıoğlu AÖ, Ilgan S, Güner ÖR, Özgüven V, Arslan N, Dizer U, Pahsa A, Öztürk E, Özgüven M. Kronik Hepatit B Virüsü Enfeksiyonlu Olguların Takibinde ‘Hepatosit Ekstraksiyon Fraksiyonu (HEF)’ Ölçümlerinin Yeri. TJNM 12 (1): 63, 2003.

8. Öztürk E, Yeşilova Z, Özgüven M, Ilgan S, Çuhadaroğlu M, Arslan N, Celasun B, Bayhan H. Comparison of Two Different CO2 Absorber Materials for C-14 Breath Test. TJNM 11(1): 57, 2002.

9. Yeşilova Z, Öztürk E, Erdil A, Özgüven M, Tüzün A, Toy B, Ilgan S, Karaeren N, Bayhan H. Helicobacter Pylorinin Tanısında Non-invaziv, Basit Bir Yöntem. Tr J Gastroenterology Supp-1, 12:74, 2001.

10. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Bedirhan İ, Arslan N, Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Bayhan H. Akciğer Tüberküloz Aktivitesinin Belirlenmesinde Ga-67 Sintigrafisinin Rolü. TJNM 8 (1):33, 1999.

11. Narin Y, Özgüven M, Tozkoparan E, Bayhan H. Malign Plevral Effüzyonlarda Tümör Belirteçleri Olarak CYFRA 21-1, CEA ve NSE nin Ayırıcı Tanıdaki Değeri. TJNM 8 (1):33, 1999.

12. Özgüven M, Odabaşı Z, Narin Y, Günalp B, Öztürk E, Gül T, Bozkurt A, Yardım M, Bayhan H. Epileptik ve Psikojenik Nöbetler Sonrası Plazma Prolaktin (PRL) Düzeyleri. TJNM 4:65, 1995.

13. Narin Y, Özgüven M, Tan K, Pabuşcu Y, Arslan N, Öztürk E, Dündar S, Bayhan

H. Sakroileitis Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: Kemik ve Kemik İliği Sintigrafisi. TJNM 4:75, 1995.

14. Günalp B, Öztürk E, Dokumacı B, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Bayhan H. Dobutamin Tc-99m Sestamibi SPECT ve Ekokardiografinin Koroner Arter

Hastalığı Saptanmasında Tanısal Değeri. TJNM 2:1 Abs 16, 1993.

15. İlgin N, Gökçora N, Gücüyener K, Özgüven M, Bayhan H, Ünlü M. Wilson Hastalığında Tc-99m HMPAO Beyin SPECT. TJNM 2:1 Abs 41, 1993.

16. Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Dündar S, Bayhan H. Lökosit Sintigrafisinin İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Tanı ve İzlenmesinde Kullanımı. TJNM 2:56-57, 1992.

D. Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildirileri

1. Alagöz E, Karaman B, Arslan N, Oysul K, Beyzadeoglu M, Özgüven M. Selektif intraarteriyel (Y-90 işaretli radyomikroküre) ve eksternal radyoterapi ile kombine tedavi uygulanan meme kanserine bağlı multipl karaciğer ve kemik metastazlı bir olgu. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Çeşme-İzmir, 2011.

2. İnce S, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Alagöz E, Ayan A, Günalp B, Arslan N, Özgüven

M. Koroner arter hastalığı ve karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişkinin araştırılması. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Çeşme-İzmir, 2011.

3. İnce S, Emer Ö, Alagöz E, Karaçalıoğlu Ö, Arslan N, Günalp B, Özgüven M. Mediastiniti taklit eden T-hücreli lenfoma. 4. PET-BT Sempozyumu, Konya, 2011.

4. Emer Ö, Alagöz E, İnce S, Karaçalıoğlu Ö, Arslan N, Günalp B, Ilgan S, Özgüven

M. Onkolojik amaçlı FDG PET/BT çalışmasında tanınan insidental subakut tiroidit olgusu. 4. PET-BT Sempozyumu, Konya, 2011.

5. İnce S, Emer Ö, Karadurmuş N, AlagözE, Çakar M, Karaçalıoğlu Ö, Günalp B, Özgüven M. Dev hücreli arterit olgusunun tanısında FDG PET/BT rolü. 4. PET-BT Sempozyumu, Konya, 2011.

6. Alagöz E, Erdem G, Emer Ö, İnce S, Ayan A, Karaçalıoğlu Ö, Günalp B, Özgüven

M. Nadir bir olgu: Humeral soliter plazmasitoma. . 4. PET-BT Sempozyumu, Konya, 2011.

7. Dönmez S, Hacıosmanoğlu T, Ilgan S, Özgüven M. Gama Kameralarda Kalite Kontrol Testleri. 11. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya, 2007.

8. Güney İB, Ayan A, Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Öztürk B, Alagöz E, Özgüven M. Primer Sakral Lenfomalı Bir Olguda Kemik Sintigrafisi ve FDG PET Bulguları. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

9. Alagöz E, Güney İB, Ayan A, Arslan N, Karaçalıoğlu AÖ, Günalp B, Ilgan S, Özgüven M. Akciğer Karsinoid Tümörlü Bir Olgunun FDG PET Bulguları. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

10. Arslan N, Karaçalıoğlu AÖ, Güney İB, Alagöz E, Emer Ö, Ergür S, Okuyucu K, Özgüven M. Gliomatozis Serebride FDG-PET ve MR Görüntüleme

Karakteristikleri. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

11. Özkan E, Arslan N, Arslanoğlu A, Karaçalıoğlu AÖ, Ilgan S, Özgüven M.

Sekonder Hiperparatiroidi Için Uygulanan Anti-Metabolik Tedavi Yanıtını Gösteren

Sternal “Brown Tümör”De Azalmış Tc-99m MIBI Tutulumu. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

12. Arslan N, İnanc G, Karaçalıoğlu AÖ, Alagöz E, Ayan A, Düzgün Y, Ilgan S, Özgüven M. Tiroid Kanserli Bir Olguda, Vertebra Metastazını Taklit Eden Monostotik Paget Hastalığı. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

13. Karaçalıoğlu AÖ, Özgüven M, Arslan N, Ilgan S, Güney İB, Alagöz E, Dündar S. Çift Boşluklu Sol Ventriküllü Olguda Tc-99m MIBI Gated SPECT Bulguları. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

14. Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Ilgan S, Güney İB, Alagöz E, Özgüven M. Tc-99m MDP Kemik Sintigrafisinde Dental Patolojiyi Taklit Eden Maksiller Osteosarkoma.

19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

15. Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Ilgan S, Güney İB, Emer Ö, Ergür S, Özgüven M. Metaphyseal Dysplasia: Tc-99m MDP Kemik Sintigrafisi Bulguları. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

16. Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Ilgan S, Güney İB, Alagöz E, Özgüven M. Tip-II Sakral Hemiagenezis: Tc-99m MDP Kemik Sintigrafisi Bulguları. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

17. Okuyucu K, Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Ilgan S, Güney İB, Emer Ö, Özgüven M. I-131 Ablasyon Tedavisi Sonrası Saçlı Kafa Derisinde Beklenmedik I-131

Akümülasyonu. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 2007.

18. Hançerlioğulları O, Arslan N, Görgülü S, Karaçalıoğlu Ö, Kaymak Ş, Yağcı G,

Kutlu OÇ, Özerhan İ, Özgüven M, Tufan T. Erken Evre Meme Kanserli Olgularda Aksiller Lenfatik İnvazyonun Gösterilmesinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi ve 18F-FDG PET Görüntülemenin Rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006.

19. Hançerlioğulları O, Görgülü S, Öztürk E, Arslan N, Kutlu OÇ, Özerhan İ, Öztürk E, Şimşek A, Özgüven M, Tufan T. Operasyon Öncesi Yapılan Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisi ile Boyun Ultrasonografisinin Paratiroid Lokalizasyonundaki Yararı. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006.

20. Hançerlioğulları O, Görgülü S, Arslan N, Bilgin MG, Tufan T, Kutlu OÇ, Akdeniz A, Özgüven M. Meme Kanseri Öntanılı Olgularda 18F-FDG PET'in Primer Tümör Tanısı ve Evrelemedeki Rolü. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005.

21. Önde ME, Tozkoparan E, İlvan A, Özgüven M, Çiftçi F, Kartaloğlu Z. Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Hormon Düzeylerinin Araştırılması. Toraks Derneği II. Kongresi, Antalya, 6-10 Mayıs 1998.

22. Gülşen M, Gürbüz AK, Karaeren N, Dağalp K, Bağcı S, Uygurer C, Alper A, Özgüven M. Benign ve Malign Gastrik Lezyonlarda Serum ve Gastrik Sıvıda Carcinoembryonic Antigen (CEA) Seviyeleri. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.

Özeti SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki

dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş poster bildirileri

1. Karaçalıoğlu AÖ, İnce S, Emer Ö, Alagöz E, Günalp B, Arslan N, Ozguven M. Comparison of diastolic functions between the patients with normal and positive gated myocardial perfusion studies. Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl-2, 39:426, 2012.

2. Ayan A, Yıldız R, Öztürk E, Görgülü S, Ilıca T, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Radioguided occult lesion localization of axillary lymph nodes. Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl-2, 38:252, 2011.

3. Günalp B, İnce S, Liman C, Taşdemir T, Haciosmanoğlu T, Dönmez S, Alagöz E, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Evaluation of treatment response in solid tumors: Comparison of conventional and functional criteria. Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl-2, 38:390, 2011.

4. Hacıosmanoğlu T, Dönmez S, İnce S, Taşdemir B, Günalp B, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Determination of edge detection threshold value for the calculation of active tumor volume in the monitoring response to the therapy with PET/CT: A phantom study. Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl-2, 38:442-463, 2011.

5. İnce S, Karaçalıoğlu Ö, Emer Ö, Alagöz E, Ayan A, Günalp B, Arslan N, Özgüven

M. Evaluation of the relationship between coronary artery disease and carotid intima-media complex thickness by gated myocardial perfusion imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl-2, 38:318, 2011.

6. Eski M, Özer F, Fırat C, Arslan N, Şentürk S, Işık S, Özgüven M. Saving the zone of stasis in burns with cerium nitrate bathing: An experimental study with Tc-99m MIBI imaging. EJNM, Suppl-2, 37:S 458, 2010.

7. Arslan N, Emi M, Alagöz E, Üstünsöz B, Oysul K, Beyzadeoğlu M, Görgülü S, Özgüven M. Selective internal radiation therapy (SIRT) with Yttrium-90 radiomicrospheres in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma. EJNM, Suppl-2, 37:S 479-480, 2010.

8. Arslan N, Emi M, Alagöz E, Üstünsöz B, Oysul K, Özet A, Arpacı F, Özgüven M, Tufan T. Selective internal radiation therapy (SIRT) with Yttrium-90 microspheres of unresectable malignant liver tumors. EJNM, Suppl-2, 36:S 292-293, 2009.

9. Ayan HA, Emer Ö, Ilgan S, Güven G, Karaçalıoğlu AÖ, Arslan N, Özgüven M. Relationship Between Dental Erosion and Gastroesophageal Reflux in Children with Cerebral Palsy. EJNM, Suppl-2, 712: S 376, 2008.

  1. Arslan N, Budakoğlu B, Kuzhan O, Alagöz E, Emer Ö, Ilgan S, Özgüven M, Özet

    1. The Impact of Whole Body 18F FDG PET in the Management of Patients with Small Cell Lung Cancer. EJNM, Suppl-2, 301: S 296, 2008.

11. Arslan N, Emer Ö, Öztürk E, Alagöz E, Ilgan S, Özgüven M. Liver metastasis of

unknown origin: Primary tumor detection with whole body PET in a patient with medullary thyroid carcinoma. Suppl-1 TJNM, 17:30, 2008.

12. Arslan N, Kömürcü Ş, Ayan A, Öztürk E, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Expect the unexpected: Solitary gallbladder metastasis in a patient with malignant melanoma detected with FDG PET. Suppl-1 TJNM, 17:31, 2008.

13. Günalp B, Alagöz E, Emer Ö, Karaçalıoğlu AÖ, Aslan N, Ilgan S, Özgüven M. Roles of 18F-FDG PET and Other Diagnostic Tools in the Management of Metastatic Thyroid Carcinoma Patients. Hormone Research, Suppl-3, 68: 21-91, 2007.

14. Arslan N, Kuzhan O, Arpacı F, Özgüven M, Ilgan S, Öztürk E, Özet A, Günalp B. Use of 18F-FDG PET to Assess the Response to High Dose Chemotherapy and Autologous Stem Cell Transplantation: Preliminary Report. EJNM, Suppl-1, 32:S 161, 2005.

15. Karaçalıoğlu AÖ, Ilgan S, Okuyucu K, Urhan M, Arslan N, Dündar S, Öztürk E, Günalp B, Özgüven M. I-131 Treatment of Lung Metastases from Differentiated Thyroid Carcinoma. EJNM Supl 29:S 311, 2002.

16. Narin Y, Günay A, Dede F, Gürbüz AK, Demirtürk L, Özgüven M, Yazgan Y, Özel MA. Gallbladder Motility in Parients with Idiopathic Slow Transit Constipation. EJNM Supl 29:S 318, 2002.

17. Arslan N, Serdengeçti M, Narin Y, Yüksel D, Okuyucu K, Uğur Ö, Ilgan S, Öztürk E, Özgüven M. Tc-99m DMSA-(V) and In-111 Octreotide Imaging in the Evaluation of Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) Patients with Persistent High Levels of Tumor Markers After Surgery. EJNM 27:1151, 2000.

18. Narin Y, Semiz U, Özgüven M, Ebrinç S, Çetin M. Regional CBF Changes in Tc- 99m HMPAO SPECT at the Dissociative Identity Disorders. EJNM 27:1108, 2000.

19. Urhan M, Öztürk E, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M, Bayhan H. A Comparison of Different GFR Measurement Methods in Routine Clinical Practice. EJNM 27:1095, 2000.

20. Narin Y, Özgüven M, Dehdasthi F, Siegel BA. FDG-PET Imaging of Indeterminate Solitary Pulmonary Nodules (SPN). EJNM 26:1159, 1999.

21. Özgüven M, Narin Y, Öztürk E, Günalp B, Gürbüz A, Gülşen M, Alper A, Bayhan

H. Gastric Carcinoembryonic Antigen: Importance in the Early Diagnosis of Malign and Benign Gastric Lesions. EJNM 22:919, 1995.

22. Gökçora N, Gücüyener K, Özgüven M, Ilgın N, Bayhan H. Early Detection of Brain Involvement in Wilson's Disease by Tc-99m HMPAO Brain SPECT. EJNM 19:730, 1992.

23. Günalp B, Özgüven M, Dökmeci B, Işık E, Öztürk E, Uyan C, Bor D, Bayhan H. Value of Dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT and Planar Gated Imaging in the Detection of Coronary Artery Disease: Comparison with Echocardiography and Coronary Angiography. EJNM 19:675, 1992.

24. Özgüven M, Gündüz Ş, Günalp B, Öztürk E, Narin Y, Tan K, Açıksöz E, Bor D, Bayhan H. Value of Three-Phase Tc-99m MDP Bone Scintigraphy in the Early Diagnosis of Myositis Ossificans: Compared with Radiography, Serum Alkaline Phospahtase, Calcium and Urine Calcium Levels. EJNM 19:652, 1992.

25. Civelek AC, Özgüven M, Durski K, Brinker JA, Duncker C, Wagner HN, Camargo EE. Detection of CAD in Patients with Left Bundle Branch Block. JNM 32:1033, 1991.

26. Civelek AC, Durski K, Özgüven M, Lafrance N, Wagner HN, Camargo EE. Enhanced Processing and Quantification of Tc-99m Sesta MIBI SPECT Myocardial Perfusion Images. JNM 32:1035, 1991.

27. Bayhan H, Özgüven M, Narin Y. Evaluating the Effect of Electroconvulsive Therapy (ECT) on Brain Perfusion with Tc-99m HMPAO Brain SPECT. EJNM

16:521, 1990.

28. Bayhan H, Öztürk E, Hülagu S, Özgüven M. H-Alpha Natriuretic Peptide Levels in Different Functional Status of Thyroid Gland. EJNM 16:489, 1990.

29. Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M. Does 3D Imaging Give Any Additional Information for the Interpretation of Tc-99m DMSA Renal Scintigraphy? EJNM 16:510, 1990.

D. Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş poster bildirileri

1. Emer Ö, Karaçalıoğlu Ö, Alagöz E, İnce S, Günalp B, Arslan N, Özgüven M. Comparison of the Diastolic Functions of the Left Ventricle Computed by Two Different Acquisition Modalities. 17th Balkan Military Medical Congress, Belgrade- Serbia, 29 May - 1 June 2012.

2. Bolu E, Sönmez A, Apikoğlu M, Gürel H, Emer Ö, Taşlıpınar A, Özgüven M, Kutlu

M. The effect of short term HCG treatment on the improvement of bone mass in patients with hypogonadotropic hypogonadism. 11th European Congress of

Endocrinology,İstanbul, 25-29 April 2009,

3. Günalp B, Alagöz E, Aslan N, Ilgan S, Emer Ö, Karaçalıoğlu AÖ, Ozguven M. Clinical Utility of FDG PET Studies in the Management of Patients with Aggressive Prostate Carcinoma. 13th International Symposium on Radionuclides in Nephrology, Antalya, 9-13 Mayıs, 2007.

4. Arslan N, Inanc G, Karacalioglu AO, Alagoz E, Ayan A, Duzgun Y, Ilgan S, Ozguven M. Monostotic Localization Of Paget’s Disease In Thoracic Spine Mimicking Vertebral Metastases in a Patient with Thyroid Cancer. 12th Balkan Military Medical Committee Congress. Poiana Brasov, June 24-28 2007.

5. Karacalioglu AO, Kaya A, Arslan N, KaradenizH, Ozguven M. Maxillary Osteosarcoma Mimicking Dental Pathology On Tc-99m Mdp Bone Scan. 12th Balkan Military Medical Committee Congress. Poiana Brasov, June 24-28 2007.

6. Ozkan E, Arslan N, Arslanoğlu A, Karacalioglu AO, Ilgan S, Ozguven M. Decreased Tc-99m Sestamibi Uptake In A Sternal Brown Tumor Indicating Response To Anti Metabolic Therapy for Secondary Hyperparathyroidism. 12th Balkan Military Medical Committee Congress. Poiana Brasov, June 24-28 2007.

7. Hancerlioglu O, Arslan N, Karacalioglu AO, Ayan A, Gorgulu S, Ozguven M, Ozturk E, Tufan T, Alagoz E. A Case Of Tuberculosis Mimicking Breast Cancer And N3m1 Disease on Fluorine -18 Fluorodeoxyglucose (Fdg) Positron Emission Tomography (Pet). 12th Balkan Military Medical Committee Congress. Poiana Brasov, June 24-28 2007.

8. Uçkaya G, Bolu E, Yazıcı N, Yılmaz Z, Demirci NC, Arslan N, Ilgan S, Özgürtaş T, Erbil K, Özgüven M, Kutlu M. Bone Mineral Density and Serum Amylin Change in the Subjects Receiving Androgen Replacement Therapy. 11th Balkan Military Medical Committee Congress. Athens, June 18-22 2006.

9. Hançerlioğulları O, Arslan N, Görgülü S, Yağlı HC, Karaçalıoğlu AÖ, İsmail Ö, Öztürk E, Öztürk E, Emer Ö, Ilgan S, Özgüven M, Tufan T. Contribution of PET to the Detection and Staging of Breast Cancer. 11th Balkan Military Medical Committee Congress. Athens, June 18-22 2006.

10. Arslan N, Karaçalıoğlu AÖ, Yağlı HC, Ilgan S, Emer Ö, Öztürk E, Günalp B, Özgüven M. Our Clinical Experience with F-18 FDG PET in Military Recruits Referred for PET Scan. 11th Balkan Military Medical Committee Congress. Athens, June 18-22 2006.

11. Özgül A, Yaşar E, Arslan N, Taşkaynatan MA, Özgüven M, Kalyon T. The Comparison of Ultrasonography and Bone Scanning in the Diagnosis of Early Arthritis. Annals of Rheumatoid Diseases Suppl III 64:S 215, 2005.

 

12. Narin Y, Dede F, Ercan M, Demirtürk L, Özgüven M, Yazgan Y. RCBF Changes in Tc-99m HMPAO SPECT in Liver Cirrhosis. TJNM 11(1): 65, 2002.

 

13. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Bedirhan İ, Arslan N, Öztürk E, Özgüven M, Ercan MT. The Importance of Tc-99m Glutathione (GSH) Scintigraphy in the Evaluation of Lung Cancer. TJNM, 9:97, 2000.

 

14. Başekim Ç, Pekkafalı Z, Akın L, Önde ME, Kızılkaya E, Özgüven M, Haksever N, Karslı AF. Ultrasound Guided Percutaneous Ethanol Injection in the Treatment of Solitary Autonomous Thyroid Nodules. VI. International Congress of the

Mediteranean and African Society of Ultrasound, Kuşadası, Türkiye, 25-28 April 1998.

15. Özgüven M, Gürbüz AK, Narin Y, Kekilli E, Bayhan H. Tumor Markers in the Diagnosis of Gastric Cancer. TJNM 7 (1):61, 1998.

16. Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M, Günalp B. Evaluation of Acute Rejection with Tc-99m DTPA Scintigraphy in Renal Transplants. XXIII th Semaine Medicale

Balkanique, İstanbul, August 24-27, 1994.

17. Günalp B, Uyan C, Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M, Dokumacı B, Işık E, Bayhan H. Dobutamine Stress Radionuclide Ventriculography for Detection of Coronary Artery Disease. First International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes/France, April 25-28, 1993.

18. Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Bircan Z, Hasanoğlu E, Bayhan H. Can Tc-99m DMSA Renal Cortical Scintigraphy be the First Diagnostic Test to be Applied in the Evaluation of Acute Upper Urinary Tract İnfection in Pediatric Group? 1st European Symposium on Pediatric Nuclear Medicine. Barcelona, March 20-21 1992.

19. Sepici V, Bölükbaşı N, Bayhan H, Özgüven M. The Evaluation of Spinal Bone Mineral Density in Patients with Rheumatoid Arthritis. Hungarian Rheumatology 32:264, 1991.

A. SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki dergilerde yayınlanan tam metinli araştırma makaleleri ve derlemeler

1. Ozguven M, Karacalioglu AO, Ince S, Emer MO. Altered Biodistribution of FDG in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus. Ann Nucl Med, 28:505-511, 2014.

2. Karacalioglu AO, Balta S, Emer O, Demirkol S, Celik T, Ozguven M. Phase Analysis in Patients with Reversible Perfusion Defects and Normal CoronaryArteries at Angiography. Ann Nucl Med, 27:416-22, 2013.

  3. Arslan N, Emi M, Alagöz E, Ustünsöz B, Oysul K, Arpaci F, Uğurel S,

Beyzadeoğlu M, Özgüven M. Selective Intraarterial Radionuclide Therapy with Yttrium-90 (Y-90) Microspheres for Hepatic Neuroendocrine Metastases: Initial Experience at a Single Center. Vojnosanit Pregl, 68:341-348, 2011.

4. Arslan N, Tuncel M, Kuzhan O, Alagoz E, Budakoglu B, Ozet A, Özgüven M. Evaluation of Outcome Prediction and Disease Extension by Quantitative 2- deoxy-2-[18F] Fluoro-D-Glucose with Positron Emission Tomography in Patientswith Small Cell Lung Cancer. Ann Nucl Med, 25:406-413, 2011.

5. Karacalioglu AO, Erdogan E, Duz B, Kilic S, Ayan A, Özgüven M. The Effect of About One Third Craniectomy on the Cerebrospinal Fluid Flow Rate as Estimated by Radionuclide Cisternography in Normal Rabbits. Hell J Nucl Med, 14:34-37, 2011.

6. Ilgan S, Oztürk E, Yildiz R, Emer O, Ayan A, Görgülü S, Alagöz E, Deveci S, Özgüven M, Tufan T. Combination of Preoperative Ultrasonographic Mapping and Radioguided Occult Lesion Localization in Patients with Locally Recurrent/Persistent Papillary Thyroid Carcinoma: A Practical Method for CentralCompartment Reoperations. Clin Nucl Med, 35:847-852, 2010.

7. Oztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Özgüven M, Dağalp K. Performance of acidified14C-Urea Capsule Breath Test During Pantoprazole and Ranitidine Treatment. J Gastroenterol Hepatol, 24:1248-1251, 2009.

8. Ozgul A, Yasar E, Arslan N, Balaban B, Taskaynatan MA, Tezel K, Baklaci K, Özgüven M, Kalyon TA. The Comparison of Ultrasonographic and Scintigraphic Findings of Early Arthritis in Revealing Rheumatoid Arthritis According to Criteriaof American College of Rheumatology. Rheumatol Int, 29:765-768, 2009.

9. Karacalioglu O, Arslan Z, Kilic S, Ozturk E, Özgüven M. A Baseline Serum Levels of Cardiac Biomarkers in Patients with Stable Coronary Artery Disease. Biomarkers, 12:533-540, 2007.

10. Karaçalıoğlu AÖ, Jata B, Kılıç S, Arslan N, Ilgan S, Özgüven M. A Physiologic Approach to Decreasing Upward Creep of the Heart During Myocardial Perfusion Imaging. J Nucl Med Technol, 34:215-219, 2006.

11. Karaçalıoğlu AÖ, Demirkol S, Emer Ö, Çelik T, Kılıç S, Ilgan S, Özgüven M. Scintigraphic Imaging of Endothelium-Dependent Vasodilatation in the Forearm: A Preliminary Report. Circ J, 70:311-315, 2006.

12. Öztürk E, Möhür H, Arslan N, Entok E, Tan K, Özgüven M. Quantitative Three- Phase Bone Scintigraphy in the Evaluation of Intravenous Regional Blockade Treatment in Patients with Stage-I Reflex Sympathetic Dystrophy of Upper Extremity. Ann Nucl Med 18:653-658, 2004.

13. Ilgan S, Karaçalıoğlu AO, Pabuscu Y, Ataç GK, Arslan N, Ozturk E, Gunalp B, Ozguven M. Iodine-131 Treatment and High-Resolution CT: Results in Patients

with Lung Metastases from Differentiated Thyroid Carcinoma. EJNM Mol Imaging, 31:825-830, 2004.

14. Öztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Arslan N, Erdil A, Celasun B, Özgüven M, Dağalp K, Ovalı Ö, Bayhan H. A New, Practical, Low-Dose 14C-Urea Breath Test for the Diagnosis of HP Infection: Clinical Validation and Comparison with the Standard Method. EJNM Mol Imaging, 30:1457-1462, 2003.

15. Arslan N, Ilgan S, Yüksel D, Serdengeçti M, Bulakbaşı N, Uğur Ö, Özgüven M. Comparison of In-111 Octreotide and Tc-99m (V) DMSA Scintigraphy in the Detection of Medullary Thyroid Tumor Foci in Patients with Elevated Level of Tumor Markers After Surgery. Clin Nucl Med, 26:683-688, 2001.

16. Arslan N, Ilgan S, Serdengeçti M, Özgüven M, Bayhan H, Okuyucu K, Güleç SA. Post-Surgical Ablation of Thyroid Remnants with High Dose 131-I in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. Nucl Med Comm, 22:1021-1027, 2001.

17. Arslan N, Ilgan S, Özkan M, Yüksekol I, Bulakbaşı N, Pabuşcu Y, Özgüven M, Bayhan H. Utility of Ventilation and Perfusion Scan in the Diagnosis of Young Military Recruits with an Incidental Finding of Hyperlucent Lung. Nucl Med Comm, 22:525-530, 2001.

18. Arslan N, Serdar M, Deveci S, Öztürk B, Narin Y, Ilgan S, Öztürk E, Özgüven M. Use of CA 15-3, CEA and Prolactin for the Primary Diagnosis of Breast Cancer and Correlation with the Prognostic Factors at the time of Initial Diagnosis. Ann Nucl Med, 14:395-399, 2000.

19. Öztürk E, Günalp B, Mas R, Özgüven M, Dinç A, Bayhan H. The Evaluation of Hepatocyte Function after ESWL with Hepatobiliary Scintigraphy. Am J Gastro, 10:1905-1908, 1998.

20. Naderi S, Özgüven M, Bayhan H, Gökalp H, Erdoğan A, Egemen N. Evaluation of Cerebral Vasospasm in Patients with Subarachnoid Hemorrhage Using Single Photon Emission Computed Tomography. Neurosurg Rev 17:261-265, 1994.

21. Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Özkan Ş, Şipit T, Narin Y, Bayhan H. The Visualization of Granulomatous Disease with Somatostatin Receptor Scintigraphy. Clin Nucl Med 19:129-132, 1994.

22. Günalp B, Uyan C, Dokumacı B, Özgüven M, Vardareli E, Öztürk E, Özkan M, Işık E, Bayhan H. Dobutamine Stress Radionuclide Ventriculography for the Detection of Coronary Artery Disease. Nucl Med Comm 14:471-478, 1993.

23. Günalp B, Dokumacı B, Uyan C, Özgüven M, Öztürk E, Vardareli E, Işık E, Bayhan H. Value of Dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT and Echocardiography in the Detection of Coronary Artery Disease Compared with Coronary Angiography. JNM 34:889-894, 1993.

24. Civelek AC, Gözükara İ, Durski K, Özgüven M, Brinker JA, Links JM, Camargo EE, Wagner HN, Flaherty JT. Detection of Left Anterior Descending Coronary Artery Diasease in Patients with Left Bundle Branch Block. Am J Cardiol 70:1565-1570, 1992.

25. Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Ercenk B, Bayhan H. Role of Bone Scanning in the Management of Non-United Fractures: A Clinical Study. EJNM 19:845-847, 1992.

26. Civelek AC, Shafique I, Brinker JA, Durski K, Weiss JL, Links JM, Natarajan TK, Özgüven M, Wagner HN, Jr. Reduced Left Ventricular Cavitary Activity ("Black Hole Sign") in Thallium-201 SPECT Perfusion Images of Antero-Apical Transmural Myocardial Infarction. Am J Cardiol 68:1132-1137, 1991.

B. TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri

Tabanı tarafından indekslenen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar

1. Şengöz T, Karaçalıoğlu AÖ, İnce S, Emer MÖ, Özgüven MA. Kemik Sintigrafisinde Kardiyak Tc-99m Metilen Difosfonat Tutulumu, Gülhane Tıp Dergisi, 57:81-83, 2015.

2. Arslan N, Üstünsöz B, Alagöz E, Uğurel Ş, Öztürk E, Tufan T, Özgüven M. Medüller Tiroid Kanserli Bir Olguda İnoperabl Karaciğer Metastazlarının Yttrium- 90 (Y-90) İşaretli Mikroküreler ile Selektif İntraarteriyel Radyonüklid Tedavisi: İlkUlusal Uygulama. Gülhane Tıp Dergisi, 54:57-61, 2012.

3. İnce S, A Ilıca T, Arslan N, Güney İB, Emer Ö, Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M.

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomasını Taklit Eden Gliomatozis Serebri Olgusu ve Literatür Taraması. Gülhane Tıp Dergisi, 53:290-293, 2011.

4. Özgüven M. Nörokognisyonda SPECT ve PET. Türk Nöroloji Dergisi, 11(4):59- 75, 2005.

5. Özgüven M. Nükleer Savaş ve Tıbbi Nükleer Savunma. Anestezi Dergisi, 11: 71- 72, 2003.

6. Özgüven M, Başekim Ç, Cerrahoğlu K, Boz A. Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Case Report. Marmara Med J, 11(2):171-174, 1998.

7. Öztürk E, Vardareli E, Günalp B, Özgüven M, Oğur E, Bayhan H. Post-Transplant Renal Arter Stenozunun Kaptopril Böbrek Sintigrafisi ile Saptanması: Bir Olgu

Sunumu. GATA Tıp Bülteni, 35:809-813, 1993.

8. Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Bayhan H. Pediatrik Üroloji ve Nefrolojide Nükleer Tıp. Yeni Tıp Dergisi, 10:19-27, 1993.

C. TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeyen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

1. Özgüven M, Narin Y, Gürbüz AK. Gastric Juice Carcinoembriyonic Antigen (CEA): Importance in the Early Diagnosis of Malign & Benign Gastric Lesions. TJNM, 8:64-69, 1999.

2. Odabaşı Z, Kütükçü Y, Özgüven M, Gökçil Z, Vural O, Yardım M. Epileptik ve Psikojen Bayılması Olan Hastalarda Serum Prolaktin Düzeyinin Tanıya Katkısı. Nörolojik Bilimler Dergisi, 13 (1-2): 15-20, 1996.

3. Özata M, Bolu E, Öztürk E, Tufan T, Günalp B, Çorakçı A, Pekcan M, Narin Y, Beyhan Z, Arslan İ, Özgüven M, Dündar S, Bayhan H, Gündoğan MA. Medüller

Tiroid Karsinomalı Olgularda Klinik Gidiş ve Takipte Kullanılan Tc-99m(V) DMSA, I-131 MIBG ve Tl-201 Görüntüleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Tr J Endoc 5:43-54, 1995.

4. Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Bayhan H. Renal Transplantasyon Sonrası Akut Rejeksiyon Tanısında Sintigrafik Parametreler. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16:101-108, 1994.

5. Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E, Özgüven M. Characterization of Thyroid Nodules by the Scintigraphic Studies. J Health Sci 5:65-72, 1993.

6. Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Dağalp K, Karaova S, Mas R, Bayhan H. Lökosit Sintigrafisi ile İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Lokalizasyon ve Aktivitesinin Belirlenmesi. Cerrahi Tıp Bülteni 1:171-174, 1992.

7. Özgüven M, Günalp B, Öztürk E, Odabaşı Z, Narin Y, Tanrıdağ O, Bayhan H. Value of Tc-99m HMPAO Brain Perfusion SPECT in the Pre-Operative Assessment of Patients with Complex Partial Epilepsy, Compared with X-Ray CT and EEG. TJNM 1:41-44, 1992.

8. Günalp B, Bor D, Özgüven M, Öztürk E, Hiçürkmez M, Bayhan H. Tc-99m

Sestamibi Myokardial Perfüzyon Tek Foton Bilgisayarlı Tomografisi için Optimum Veri Toplama ve İşlemleme Parametrelerinin Belirlenmesi. TJNM 2:29-33, 1992.

9. Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Güneş İ, Bayhan H. Tüm Böbrek ve Parankimal Ortalama Geçiş Süresinin Hesaplanması "Matematiksel Bir Yaklaşım". TJNM

1:5-9, 1992.

10. Özgüven M, Öztürk E, Günalp B,Özgen F, Bayhan H. Evaluating Acute Effects of Electroconvulsive Therapy (ECT) on Brain Perfusion with Tc-99m HMPAO Brain SPECT. TJNM, 1:1-4, 1992.

D. TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeyen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar

1. Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Testis Tümörlerinde PET ve Tümör Belirteçleri. Remisyon, 8:185-200, 2006.

2. Karaçalıoğlu Ö, Özgüven M. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde PET. Remisyon, 7:184-191, 2005.

3. Özgüven M. Tiroid Hastalıklarının Görüntülenmesinde Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri, Cerrahi Bilimler Dergisi, "Tiroid Cerrahisi" Özel Sayısı, 12:14- 20, 2005.

4. Özgüven M. Nükleer Ajanlar ve Etki Mekanizmaları. Acil Tıp Dergisi, 3:23-29, 2003.

5. Öztürk E, Özgüven M. Tümör Belirteçlerinin Optimum Kullanımı. Hematoloji- Onkoloji, 3: 327-334, 2001.

6. Özgüven M. Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri. Türk J Phys Med Rehab, 47:125-137, 2001.

7. Başekim Ç, Karabekir İ, Özgüven M, Kızılkaya E, Karslı AF. Üst Ekstremite Yerleşimli Bir Meloreostozis Olgusu. BT Bülteni, 2:107-110, 1999.

8. Özgüven M, Yenicesu M. Post-Transplant Renal Komplikasyonların Radyonüklid Yöntemlerle Araştırılması. Deniz Tıp Bülteni, 26:10-18, 1993.

9. Özgüven M, Yenicesu M, Vural A, Öztürk E, Üstünsöz B. Kaptoprilli Böbrek

Sintigrafisinin Renovasküler Hipertansiyonun Tanısındaki Yeri: Bir Olgu Sunumu. Deniz Tıp Bülteni, 26:51-55, 1993.

Türkçe bilimsel veya ders kitaplarında bölüm yazarlığı

1. Özgüven M. Nükleer ve Radyolojik Afetler, Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü.

Eryılmaz M, Dizer U (Eds), In: Afet Tıbbı, Ünsal Yayınları, Ankara, pp 1113-1132, 2005. (1. Cilt ISBN: 975-98895-1-X, 2. Cilt ISBN: 975-98895-2-8).

2. Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Ilgan S, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö. Pozitron Emisyon Tomografisi. Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. GATA Ayın Kitabı, GATA Basımevi, 2004.

3. Günalp B, Özgüven M. Radyasyonun Sağlık Etkileri, Radyasyon Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi. GATA Ayın Kitabı, GATA Basımevi, 2003.

SCI (Science Citation İndex), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation index) ve AHCI (Art Humanities Citation İndex) kapsamındaki dergilerde yayınlanan olgu sunumları

1. Karacalioglu AO, Ayan A, Celik T, Kocaoglu M, Özgüven M. Gated MyocardialPerfusion Imaging of Double-Chambered Left Ventricle. Hell J Nucl Med, 13:293-

294, 2010.

2. Ataergin S, Arslan N, Ozet A, Özgüven M. Abnormal 18F-FDG Uptake Detected with Positron Emission Tomography in a Patient with Breast Cancer: A Case ofSarcoidosis and Review of the Literature. Case Report Med, 785047, 2009.

3. Ataergin S, Arslan N, Ozet A, Özgüven M. Abnormal FDG Uptake on 18F- Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with CancerDiagnosis: Case Reports of Tuberculous Lymphadenitis. Intern Med, 48:115-119, 2009.

4. Karacalioglu AO, Soylu K, Emer O, Ayan A, Özgüven M. Incidental Finding of Sacral Hemiagenesis on the (99m)Tc-MDP Bone Scan as a Casual RegressionSyndrome Type II. Hell J Nucl Med, 11:175-178, 2008.

5. Ilgan S, Özgüven M, Emer Ö, Karacalioglu AO. Massive Inguinoscrotal Herniation of the Bladder with Ureter: Incidental Demonstration on Bone Scan. Ann Nucl Med, 21:371-373, 2007.

6. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Kuzhan Ö, Emer Ö, Özgüven M. Disseminated Metastatic Disease of Osteosarcoma of the Femur in the Abdomen: Unusual Metastatic Pattern on Tc-99m DTPA Bone Scan. Ann Nucl Med, 20:437-440, 2006.

7. Öztürk E, Arpacı F, Kocaoğlu M, Arslan N, Bulakbaşı N, Özgüven M. Detection of Widespread Neurolymphomatosis with (18) F-FDG PET. EJNM Mol Imaging, 33:975-976, 2006.

8. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Emer Ö, Özgüven M. Unilateral Temporary Functional Stasis in the Upper Urinary Tract Caused by " A Filled Bladder" on the Tc-99m DTPA Diursis Renography: A Teaching Case. Ann Nucl Med 19:511- 514, 2005.

9. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Emer Ö, Özgüven M. Fused Pelvic Kidneys: "Hourglass Sign" on Tc-99m DTPA Diuresis Renography. Ann Nucl Med 19:313- 316, 2005.

10. Karaçalıoğlu Ö, Sönmez A, Ilgan S, Soylu K, Emer Ö, Özgüven M. Varices of Inferior Epigastric Veins Caused by Chronic Inferior Vena Cava Obstruction: Mimicking Normal Venous Flow Pattern on Radionuclide Venography. Ann Nucl Med, 19:235-238, 2005.

11. Karaçalıoğlu Ö, Günalp B, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M. Combined Tc-99m MDP and Tc-99m Labelled RBC Imaging in a Case of Maffucci's Syndrome. Clin Nucl Med 29:817-820, 2004.

12. Özgüven M, Ilgan S, Karaçalıoğlu Ö, Arslan N, Öztürk E. Unusual Patterns of I- 131 Accumulation. Clin Nucl Med 29:738-740, 2004.

13. Özgüven M, Ilgan S, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Yüksel D, Dündar S. Unusual Patterns of I-131 Contamination. Ann Nucl Med, 18:271-274, 2004.

14. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M, Dayanç M. Diagnostic Difficulty in Interpretation of Tc-99m MAG3 Dynamic Renal Scan: Intrarenal Reflux or Delayed Concentration Function ? Clin Nucl Med 29:382-385, 2004.

15. Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Arslan N, Özgüven M. Uterine Doughnut in Early Proliferating Phase: Potential Pitfall in Gastrointestinal Bleeding Studies. Ann Nucl Med, 17:685-687, 2003.

16. Öztürk E, Özgüven M, Vardareli E, Günalp B, Bayhan H. Visualization of Gastrointestinal Bleeding During Tc-99m DTPA Renal Scintigraphy. Clin Nucl Med 19:642-643, 1994.

17. Özgüven M, Alper A, Karaeren N, Öztürk E, Narin Y, Günalp B, Bayhan H. Scintigraphic Detection of a Pleuro-Biliary Fistula: Post-Operative Complication of an Amebic Liver Abscess. Clin Nucl Med 18:343-345, 1993.

18. Öztürk E, Narin Y, Pabuççu Y, Özgüven M, Bayhan H. A False Positive Space

Occupying Lesion Appearance in Colloid Liver Scintigraphy due to Chilaiditi's Syndrome. Clin Nucl Med 18:159-160, 1993.

19. Celasun B, Aksu A, Özgüven M, Günhan Ö, Finci R. Lymphangioma-like Change of the Thyroid. Histopathology 21:485-486, 1992.

20. Özgüven M, Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Visualization of Bladder Diverticulum During Tc-99m DTPA Renal Scintigraphy. Ann Nucl Med 3:195-198, 1992.

21. Civelek AC, Kavanaugh-Mchugh A, Özgüven M, Durski K, Camargo EE. Non- invasive Assessment of Myocardium at Risk by Tl-201 SPECT Imaging in a Child with Kawasaki Disease: A Case Report. Clin Nucl Med 17:191-194, 1992.

22. Özgüven M, Civelek AC, Abernathy EC, Camargo EE. Testicular Involvement of Sarcoidosis Diagnosed by Ga-67 Scintigraphy: A Case Report. EJNM 18:507- 510, 1991.

A. Uluslararası Dergilerde Editör/Editör Yardımcılığı

1. Balkan Military Medical Review-Editör Yardımcısı (2005-2006)

2. Balkan Military Medical Review-Editör (2007-2008)

B. Ulusal Dergilerde Editör/Editör Yardımcılığı

1. Gülhane Tıp Dergisi-Editör (2009-1012)

C. Ulusal Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği

1. Türkiye Nükleer Tıp Dergisi-TJNM (1992-2010)

2. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (2000- )

3. Moleküler Görüntüleme ve Radyonüklid Tedavi-MIRT (2011- )

1 Adet Yorum

64x64
Elvan Ş. 
  04.11.2021

gerçekten işini severek yapan bir doktor. hasta yakını olarak çok memnunum. teşekkür ederim hocam.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.