Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı(2016-2020)

TIPTA UZMANLIK TEZİ
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde bağlanma ve affektif sistemler
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bedriye Öncü Çetinkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Anksiyete bozuklukları-Sosyal fobi ve diğer fobiler-Panik bozukluğu
Duygudurum bozuklukları - Depresyon
OKB (Obsesif Kompulsif bozukluğu )
Geropsikiyatri (yaşlı psikiyatrisi)
DEHB (Erişkinlerde ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) 
Evlilik ve Aile danışmanlığı
Yas danışmanlığı ve terapisi
Yeme bozuklukları
uyku bozuklukları
Cinsel işlev bozuklukları

Türkiye Psikiyatri Derneği
Ankara Tabip Odası

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.