Minimal İnvazif Cerrahi

 

 Konvansiyonel kalp cerrahisi standart göğüs kesisi(median sternotomi) ve kalp-akciğer makinesi(KPB) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Minimal invazif teknikler median sternotomi  ve/veya KPB’ı elimine ederek kalp cerrahisini daha az invazif hale getirmeye çabalamışlardır.


Median sternotomi kalp cerrahisinde geniş bir cerrahi alan hakimiyeti sağlayan bir kesidir. Ancak göğüs bütünlüğünün bozulması, uzun bir iyileşme süreci gerektirmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır.


Kalp cerrahisinde son on yıldır çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, ameliyat sonuçları giderek daha iyiye gitmekte ve daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmak mümkün olmaktadır.
Açık kalp ameliyatı geçiren bir hasta, ortalama 6-8 gün hastanede yatmakta, daha sonra da yaklaşık bir aylık nekahat dönemi geçirmekte, dolayısıyla önemli bir işgücü kaybı ortaya çıkmaktadır. Yeni gelişmelerle bu işlemin daha kansız, daha ufak deliklerden, kalbi durdurmadan yapılabilmesi fikirleri ortaya çıkmıştır.

İlk önce kalbi durdurmadan, çalışan kalpte by-pass operasyonları başarıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu operasyonun çok daha küçük bir insizyondan yapılabileceği ortaya kondu ve buna “Pencere Ameliyatı” adı verildi. Sonraki yıllarda, kapak operasyonları da bu yöntemle yani ufak bir delikten yapılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemin en belirgin avantajları hastanın daha az ağrı hissetmesi ve daha çabuk ayağa kalkabilmesidir. Bu yöntemle, hastalar 4-5 gün içerisinde taburcu olup kısa sürede işine dönebilmektedir.


Minimal invazif cerrahinin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz.


•    az kan kullanımı
•    hastanede daha kısa yatıs suresi
•    daha az ağrı
•    düşük enfeksiyon oranı
•    estetik  üstünlük ve erken işe dönme alanındadır.


Minimal invazif cerrahi hangi kalp amelyatlarında kullanılmaktadır?


•    Mitral kapak tamir ve değişimi
•    Koroner baypas(tek veya iki damar hastaları)
•    ASD kapatılması
•    Aritmi amelyatları
•    Kalp tümörleri
•    Aort kapak tamir ve değişimi
•    triküspid tamir ve değişimi