Kağan  İPÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Kağan İPÇİ

Özel Koru Ankara Hastanesi
Kulak Burun Boğaz (KBB)

4.İstanbul Masterclass Sempozyumu, 24.Fonksiyonel Endoskopik Sinus Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu 27-28 Nisan 2006
2nd Rhinocamp, EAFPS, Facial Plastic Surgery Course European Academy of Facial Plastic Surgery (ESTETİK CERRAHİ KURSU)
Balon Sinuplasti Uygulamalı Kadavra Kursu
07-08 Kasım2008 (23.Hacettepe KBB Alumni Toplantısı Dr. Oğuz Öğretmenoğlu)
Temporal Kemik Anatomisi ve Serebello-Pontin Köşeye Cerrahi Yaklaşımlar’ Kursu
26 Mart 2004 ,Hacettepe Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
KAYSERİ ACIBADEM HASTANESİ
KAYSERİ ASKER HASTANESİ
ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ
ÖZEL ÇAĞ HASTANESİ

RİNOLOJİ( ENDOSKOPİK NAZAL CERRAHİ VE RİNOPLASTİ) PEDİATRİK KBB

HORLAMA VE UYKU APNESİ

TÜRK KBB BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ

AVRUPA RİNOLOJİ DERNEĞİ

SÖZLÜ BİLDİRİ
( 28.TÜRK ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 21-26 MAYIS 2005): ‘HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KBB KLİNİĞİNİNDE TEŞHİS KONAN VE TEDAVİ EDİLEN ALT DUDAK KANSERİ HASTALARINDA PROGNOZ, TEDAVİ VE SAĞKALIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ’
UZMANLIK TEZİ(2006)
‘EFUZYONLU OTİTİS MEDİA’LI HASTALARDA MORAXELLA CATARRHALIS,HAEMOPHILUS INFLUENZA ve STREPTOCOCCUS PNEUMONIA ETKENLERİNİN HIZLI TANISIı’
ULUSLARARASI YAYIN (POSTER) 1.YAZAR
( 47th INTERSCIENCE CONFERENCE ON ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY SEPTEMBER 17-20,2007,CHICAGO USA):
‘MOLECULAR ANALYSIS OF BACTERIAL PATHOGENS IN OTITIS MEDIA WITH EFFUSION’

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.