İdrar Kaçırma Nedir Nasıl Tedavi Edilir ?
Kadın Hast. ve Doğum

İdrar Kaçırma Nedir Nasıl Tedavi Edilir ?

  İdrar kaçırma nedir nasıl tedavi edilir?

  İstemsiz bir şekilde ve kontrol edilemeyecek derecede idrarını tutamama hali, idrar kaçırma olmaktadır. İdrar kaçırma problemi çeşitli sebeplerden olabileceği gibi, her yaşta görülebilmektedir. İdrar kaçırma zaman zaman herkeste normal düzeylerde karşılaşılmış olunabilir. Fakat  idrar kaçırma durumu, sürekli hale geldiyse, o zaman bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu hastalığın mutlaka çözülmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Yaş olarak değerlendirdiğimizde ileri yaştaki insanlarda daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.

  Bir çok farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Önemli olan idrar kaçırmanın kökenindeki nedeni bulmak ve bu nedene göre de bir tedavi yöntemi belirlemektir. Önemli olan idrar kaçırma nedir nasıl tedavi edilir sorusunun cevabı için yapılacak detaylı bir inceleme olacaktır. Her hastanın yaşadığı problemin ağırlığına bağlı olarak veya diğer hastalıkları da etkileyip etkilemediği ne bağlı olarak, farklı tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. İlaçla tedavi olabileceği gibi cerrahi müdahaleler de söz konusu olabilmektedir. Bunun için uygun bir muayene, uygun tetkik, uygun incelemeler sonucunda uzman doktorun önereceği uygun tedavi yöntemini uygulamak gerekir.

  İdrar kaçırma sürekli olduğunda, özellikle hastanın günlük yaşamını bozmakla kalmaz aynı zamanda hem psikolojisini hem de moralini bozmaktadır. Ayrıca, sosyal açıdan ve cinsel açıdan kendisini yetersiz hissetmesine neden olur. Bu yüzden mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

  İdrar Kaçırma Sebepleri

   İdrar kaçırma sorununun çözümü için tedavi yöntemi planlamak gerekir. Bu yüzden  idrar kaçırma nasıl tedavi edilir noktasında çalışmalara hastalığın neden kaynaklandığını bulmakla başlanır

   Kabızlık

  • Genetik özellikler
  • Sistit idrar torbası sarkması
  • Aşırı kilo
  • İlerleyen yaş
  • Vajinal bakteriler
  • Vajinal enfeksiyonlar
  • Şeker hastalığı
  • Zor doğumlar
  • İdrar yollarında hastalık
  • Böbreklerde taş
  • Menopoz, doğum
  • ilaçların yan etkileri, alerji ilaçları
  • Prostat büyümesi
  • Alzheimer hastalığı
  • Sinir sistemi ve nörolojik hastalıklar olabilmektedir.

   İdrar Kaçırma Tetkikleri Ve Teşhis Edilmesi

  Öncelikle idrar kaçırma şikayeti ile başvuran hastaların geçmişi, aile öyküleri dinlenmekte ve gerekli muayene yapıldıktan sonra da gerekli tahliller yapılmaktadır. İdrar kaçırma tedavisi için  İdrar tahlili, kan testleri yapılmaktadır. Ultrason istenilmektedir. Eğer hastanın idrar kaçırmasının altında başka bir hastalığın olduğu düşünülüyorsa o zaman başka testlere de ihtiyaç duyulabilir. Ultrason yada diğer görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. Önemli olan unsur, idrar kaçırmada  hastanın şikayeti ve buna bağlı olarak, idrar kaçırmanın sıklığı ve şeklidir. Aynı zamanda idrar kaçıran hastanın,  başka hastalığının olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir.

  İdrar kaçırma farklı şiddetlerde ve farklı türlerde karşımıza çıkabilmektedir. Her birinin hastaya vermiş olduğu rahatsızlık boyutu ve yapısı farklı olmaktadır. Türlerinin belirlenmesi için uzman doktorlar bazı tetkik ve inceleme yapar. Ayrıca hastayla konuşması ve hastanın tüm detayları anlatması da önemli olmaktadır. Hastaların ne şekilde ve hangi dönemlerde idrarını ne oranda kaçırdığının tespiti, idrar türünü belirlemede önemli unsurlardır. Özellikle idrar kaçırma türleri belirlenirken, idrarın idrar yollarını kapatıp kapatmaması yada idrar yollarını etkiliyorsa etkileme derecesi önemli olmaktadır .

  İdrar Kaçırma Türleri

  İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir yöntemini bulmak için önce idrar türlerini belirlemek gerekir. Farklı şiddette belirti gösteren idrar türleri vardır. Bunlar; Stresten doğan idrar kaçırma, Sıkışma şeklinde idrar kaçırma, Karışık yapıda idrar kaçırma olmaktadır. Her bir türün, her hastada farklı şiddette belirtileri olmaktadır.

  Stres kaynaklı idrar kaçırma şekline bakacak olursak, özellikle kasların gevşekliğinden kaynaklandığını görürüz. Bu tipte idrar kaçırma, hastanın günlük yaşamında bazı faaliyet ve aktiviteleri yaparken ortaya çıkmaktadır. Bu hareketler hastanın fiziksel aktivitesini yansıtmaktadır. Fiziksel olarak hastanın eylemde bulunduğu hareketler ; hapşırma, öksürme gülme, koşma, yük kaldırma gibi normal gündelik yaşamın gerektirdiği ve çok zorlayıcı olmayan hareketlerdir. Dolayısıyla, fiziki hareketler sırasında idrar kaçırma, stres tipi idrar kaçırma olarak adlandırılmaktadır. Bu türde çok zorlayıcı olmayan hareketlerle hastanın idrarını kaçırmasında, özellikle kasların zayıflığından bahsetmek gerekmektedir.

  Bir diğer idrar kaçırma yöntemi ise sıkışma şeklinde idrar kaçırma olmaktadır. Burada da yine kaslarınızın gevşek olması ve kasılmasından kaynaklı idrar kaçırma durumu meydana gelmektedir.

  Hem stres  şeklinde hem de sıkışma şeklinde olan idrar sorunlarının aynı ayna görünmesi ve her iki türdeki belirtilerin hastada olması durumunda ise karışık türde  idrar kaçırmadan bahsedebiliriz.

   İdrar Kaçırmada Tetkik ve İnceleme Aşamaları

  İdrar kaçırma sorununda öncelikle bazı tetkikler yapılması gerekmektedir. Böylece uygun tedavi yöntemine karar verilir. İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir? Kapsamında tedavi yöntemini belirleyecek tetkik ve incelemeler;

  • Fiziksel muayene
  • Hasta öyküsü için hastayı sorgulama ve analiz formu
  • İşeme günlüğü tutulması, testlerin yapılması ve idrar analizi
  • Ürodinamik inceleme, görüntüleme ve  değerlendirme

   Fiziki Muayene Ve Hasta Öyküsü

  Uzman doktorumuz idrar kaçırma şikayetiyle gelen hastayı öncelikle fiziksel olarak muayene eder. Fiziki muayenede karından yapılan bir takım incelemeler değerlendirilir. Doktor muayene ile hastanın yaşadığı sorunun türünü bulmaya çalışır. Fiziki muayenede kasların gevşek olup olmadığının da tespiti yapılmaktadır.

  Doktorun ilk yaptığı muayenede önemli bir unsur olarak, hastanın yaşadığı sorunu detaylıca anlatması tedavi şeklini de belirleyecektir. Hastanın yaşadığı tüm şikayetleri,  belirtilerini, günlük yaşamında ne sıklıkla bu sorunla karşılaştığını, idrar kaçırma süresi, miktarı, oluş zamanları gibi bir çok faktör sorgulanarak detaylı bir şekilde analiz yapılmaktadır. Bunun için formlar düzenlenir ve analizler raporlanır. Bu ilk muayene sırasında tutulan formlardaki bilgilerden ve analiz detaylarından, tedavi devam ederken de yararlanılır. Böylece tedavi sürecindeki değişiklikler de kaydedilmiş olacaktır.

  İdrar Analizi

  İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir kapsamında, idrar analizi için doktor tarafından bazı testler yapılmaktadır. Ayrıca, testlerle birlikte hastanın işeme ile ilgili notlar alması önerilmektedir. Hasta bu doğrultuda , günlük olarak işeme miktarlarını, aldığı sıvı miktarlarını kaydeder. Böylece doktor bu kayıtların günler içindeki değişim ve gelişimine bakarak gerekli analizleri yapar. Analizler için ayrıca idrar testleri, idrar tahlili, kan testleri , ped testi yapılmaktadır. Yapılan testlerde idrar yolunda başka hastalığın olup olmadığı da tespit edilmektedir .Böylece enfeksiyon olup olmadığı da belirlenmiş olur. İdrarı yaptıktan sonra idrar torbası içerisinde kalan ve boşalmayan idrar ile ilgili olarak ta testler yapılmaktadır. Bu noktada ultrason yada görüntüleme teknikleri kullanılır.

  Ürodinamik İnceleme Ve Değerlendirme

  Yapılan tüm testlerden sonra inceleme ve değerlendirme yapılması gerekir. Bu incelemeler, idrar torbasının yapısı ve idrar kaçırma şeklindeki sıklık gibi bir çok ayrıntıyı kapsamaktadır. Bu analiz, diğer tüm testlerin sonuçlarıyla birlikte ele alınır. Yapılan bu değerlendirme ile en ince detaylar göz önünde bulundurulur. Özellikle idrar kaçırma sıklığı incelenmektedir. Bununla birlikte idrarla ilgili olarak idrarın idrar torbasından akımını sağlayan hücreler ve idrarın akımına etki eden hız miktarı gibi incelemeler de yapılmaktadır. Üroflovmetrik testler de yapılarak idrar akımını sağlayan hız ölçülmüş olur. Bu testle birlikte yapılacak değerlendirmede hem idrar hem de idrar torbasından akımı gerçekleşen idrarın hızı ile ilgili olarak, tıkanıklık olup olmadığının tespiti yapılmaktadır.

  Bunların dışında, sistoskopi testleri de yapılmaktadır. Bu testle idrar torbası ve idrar yolları dijital olarak görüntülenir. Bu teste eğer doktor gerek görürse başvurmaktadır. Aynı şekilde gerek görülürse ultrasonografi testleri de yapılabilmektedir. Bütün bu testlerde idrar kaçırma nasıl tedavi edilir kapsamında analizler yapılmaktadır.

  İdrar Kaçırmada Tedavi

  İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

  İdrar kaçırma hastalığında tedavi yönteminin belirlenmesi için idrar kaçırmanın hangi tür ve hangi şiddette olduğunun tespit edilmesi gerekir. Ayrıca,  başka hastalığınız olup olmadığı da önemlidir. Çünkü idrar kaçırmanın kökeninin kaynaklandığı bir hastalık varsa bu hastalığın tespiti uygu tedavi yöntemine karar verirken önemli olacaktır.

  İdrar kaçırmanın tedavisinde farklı alternatif tedaviler bulunmaktadır. Öncelikle hemen cerrahi yönteme başvurmak yerine hastalık ilaçlarla yada hastanın hayat tarzında yapabileceği değişikliklerle düzeltilmeye çalışılır.

  Dolayısıyla idrar kaçırma nasıl tedavi edilir aşamasında, drar kaçırma şikayetiyle doktora başvuran hastalara gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra öncelikle hayat tarzlarında bazı değişiklikler yapmaları için önerilerde bulunulur. Bu konuda uzman doktorlar hastalara beslenme programı, diyet programı, egzersiz programı düzenlerler. Hastaların bu ilk aşamada mutlaka kendilerinin hayat tarzlarında değişikliğe gitmeleri gerekir. Beslenme programına uymaları ve düzenli spor yapmaları önemlidir. Çok fazla sıvı almamaları önerilir. Ayrıca egzersiz programı özellikle kasların gevşekliğini giderecek türde hareketlerden oluşmaktadır. Kasların güçlenmesi için tüm egzersizleri düzenli şekilde yapılması gerekir. Uzman ürologlar eğer hastanın idrar kaçırma sorununu hayat tarzında yapacağı değişikliklerle düzelteceği kanısındaysa öncelikle bu yola başvurmaktadır.

  Eğer hasta kendi aldığı önlemlerle idrar kaçırma sorununa çözüm bulamazsa, o zaman uzman doktor ilaçla tedavi yöntemini belirleyebilir. İlaç tedavi uygulamasında hastaya bazı ilaçlar verilmektedir. Hastanın bu ilaçları düzenli kullanması önemlidir. Hastanın ilaçları kullanırken aynı zamanda hayat tarzını da doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda değiştirmesi idrar kaçırma sorunun çözümü için daha etkili olacaktır.

  Hastanın idrar kaçırma sorunu ilaçla tedavi edilemiyor ve hayat tarzındaki değişiklikler le de sorun çözülemiyorsa  o zaman, idrar kaçırma nasıl tedavi edilir ? Bu noktada uzman doktor cerrahi tedavi seçeneğini kullanmaktadır. Cerrahi tedavi yöntemleri de kendi içinde farklı teknikleri barındırmaktadır. Eğer doktor cerrahi tedavi öneriyorsa, o zaman idrar kaçırma hastalığının kökeninde başka hastalıklar var demektir. Mesane sarkması, prostat hastalığı gibi başka hastalıklar olduğunda mutlaka cerrahi tedavi uygulaması yapılmaktadır. idrar kaçırma nasıl tedavi edilir kapsamında eğer cerrahi işleme başvurulacaksa teknikleri bilmek gerekir.

  Cerrahi tedavi teknikleri:

  • Balon yerleştirilmesi
  • Yer kaplayan ajan yöntemi
  • Burck Kolposüspansiyon yöntemi
  • Artifisyel Üriner Sfinker (AÜS) yöntemi

    Bütün tekniklerdeki amaç aynı olmaktadır. Yöntemlerden  hangisine karar verileceğini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler , genel sağlık durumunuz, yaşınız,  idrar kaçırma şiddeti , idrar kaçırma düzeyi,  ağırlığı ve  rahatsızlık seviyesi gibi faktörler olmaktadır. Uzman doktor hangi teknik ve yöntemin uygun olacağına karar verdikten sonra uygulamalar başarılı şekilde yapılmaktadır. Bazen erkekler prostat ameliyatı olduktan sonra da stresten idrar kaçırma ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu gibi durumlarda da mutlaka bir cerrahi tedavi ile müdahale edilmesi gerekmektedir . Böylece hastalığın ilerlemesi durdurularak tedavi edilmiş olur.

  Özetle  İdrar kaçırma nedir nasıl tedavi edilir çerçevesinde idrar kaçırma tedavi yöntemlerini 3 ana grupta inceleyebiliriz.

  1. Hayat tarzı değişiklikleri
  2. ilaç tedavileri
  3. Cerrahi tedavi

  Hayat Tarzı Değişiklikleri İçin Yapılması Gerekenler
   

  İdrar kaçırma sorunu yaşayan hastaların gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra, doktorumuz tarafından hastanın hayat tarzında yapacağı değişikliklerin planı yapılır. Bu plan ve program çerçevesinde, günlük yaşamda öncelikle beslenme önemli olmaktadır. Diyet programı ve beslenme planına uyarak gıda alımına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü beslenme şekli idrar kaçırma sorununu tetiklemektedir. Aynı şekilde aşırı sıvı alınmamalıdır. Ayrıca çok az sıvı almakta sorun olabilir. Doktorunuzun önereceği miktarda sıvı alınmalı ve tavsiye edilen besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Sıvı yada besinlerinizi tam anlamıyla alamazsanız bu sefer başka hastalıklara maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği şekilde sıvı alımı önemli olmaktadır. Hayat tarzındaki değişikliklerin en önemli adımı beslenme tarzınızdaki değişiklik olacaktır. Bazı gıdalar idrar yollarına olumsuz etki edebilir. Baharatlı yada acı yiyecekler, limon gibi asitli içecek ve yiyecekler  aşırı miktarda alınırsa sorun yaratabilir. Doktorun hastaya yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında her hastaya uygun bir beslenme şekli belirleyecektir. Bununla birlikte günlük yaşamınızda hareketsiz kalmanız idrar kaçırma problemini olumsuz etkileyecektir. Hareketli ve aktif olarak spor yapmak gereklidir. Özellikle idrar kaçırmanıza sebep olan kas gevşekliği ise kasları çalıştırıp, güçlendirecek egzersizler yapılmalı. Bu konuda doktorun vereceği egzersiz programına uyulmalı ve düzenli olarak yapıldığında kaslarınınız daha güçlü hale geldiğini fark edeceksiniz. Fakat istikrarlı bir şekilde egzersizleri yapmak önemlidir. Ayrıca aşırı kilolu olma durumu da idrar kaçırmaya sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka diyet programı uygulamak gerekir.

  Bunların dışında yapacağınız eğersizler özellikle pelvik bölgesindeki kasları güçlendirmek için yapılan egzersizlerdir. Çünkü burada bulunan kaslar idrar torbasına etki eder. Burada bulunan kasların zayıflaması durumunda idrar kaçırma sorunu ortaya çıkar. Sadece yaşla birlikte değil bazı hormonal sebeplerle de burada bulunan kaslar zayıflayabilir. Kadınlarda özellikle doğumdan sonra bu kaslar zayıflayabilir. O yüzden buradaki kasların mutlaka güçlenmesi önemlidir. Buradaki kasları güçlendirecek egzersizleri düzenli ve sistemli program kapsamında yapmalısınız.

  Hayat tarzınızda yapacağınız beslenme değişikliği ve spor gibi alışkanlıklarla birlikte tuvalet alışkanlığının da edinilmesi önemlidir. Bunun için işeme ile ilgili notlar tutabilirsiniz. İçtiğiniz sıvı miktarlarını ve ne kadar idrara çıktığınızı her gün not alarak kaydedebilirsiniz. Bu kayıtlar doktorunuzla konuşarak ve doktorun önerilerine uyarak takip edilmelidir. Böylece idrarı daha fazla idrar torbasında tutma şekli belirlenmiş olacaktır.

  İdrar kaçırma sorunu yaşarken ve tedavi süreci boyunca, günlük yaşamınızda kendinizi daha iyi hissetmek için bazı önlemler alabiliriniz. Günlük yaşam tarzınızda yaptığınız değişikliklerle kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bu değişikliklerle birlikte idrar kaçırmayı kontrol altına alabilir ve böylece stresle başa çıkabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda , toplantılarda yaşayacağınız stresin azaltılması için mutlaka doktorun önerilerini dikkate almak gerekir. Tedavi sürecinde kendinizi daha rahat hissetmek için günlük pedler kullanılabilir. Ayrıca koku önleyiciler kullanılabilir. Bu süreçte kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekir.

  İdrar Kaçırmada Tedavinin Önemi

  İdrar kaçırma nedir nasıl tedavi edilir kapsamında idrar kaçırma sorunu hastanın normal yaşamını olumsuz etkilemekle birlikte hem iş hayatını hem de sosyal hayatını da etkilemektedir. Hastanın yaşadığı sorun hastanın bu durumdan utanç duymasına sebep olur. Özellikle topluluk içinde bulunması gereken durumlarda hasta sürekli olarak kaygı halinde olmaktadır. İdrar kaçıran hasta özel yaşamında ve cinse hayatında da sıkıntı yaşar. Bu sebeple hastanın psikolojisi bozulduğundan dolayı durum depresyona kadar gidebilir. Ayrıca psikolojik etkilerinin yanı sıra fiziksel olarak da olumsuz etkileri vardır. Eğer idrar kaçırma hastalığı tedavi edilmezse, hastalığın ilerlemesi başka hastalıklara yol açabilir. Bu durum kişide daha çok sorun yaratır. Bu sebeplerden dolayı hastalığın tedavi edilmesi çok önemlidir. Maalesef çoğu hasta bu hastalığını doktoruna söylemekten çekinmektedir. Fakat hastanın bu tavrı bir yaklaşım değildir. Hastanın ne olursa olsun yaşadığı bu sorunun herkesin başına gelebileceğini idrak ederek davranış sergilemesi ve yaşadığı şikayetleri derinlemesine doktoruyla konuşması tedavi için çok önemli bir adım olacaktır. İdrar kaçırmanın mutlaka iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için doktorunuzun önerdiği şekilde tedaviye uymanız gerekmektedir.

   

   

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  Yazar Hakkında

  Aydan BİRİ

  Prof. Dr. Aydan BİRİ

  tarafından 13.10.2020 tarihinde yazıldı.

  İletişim Formu

   
     
   

  Yazar Hakkında

  Aydan BİRİ

  Prof. Dr. Aydan BİRİ

  tarafından 13.10.2020 tarihinde yazıldı.