Hasta Hakları

Hasta ve Ailesinin Hakları ve Sorumlulukları
1.Kendi ahlaki ve kültürel değerlerinize, dinî ve felsefîinançlarınıza saygı gösterilmesini istemeye, yaş, cinsiyet, dil ve ırkınıza bakılmaksızın bakım almaya hakkınız vardır..
2.Hastalığınız ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen girişimleri ve tedavileri ve her bir işlem, girişim ya da tedavinin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin, tedavilerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonuçlarını, tanı ve tedavinizin seyrini içerecek şekilde bilgilenme hakkına sahipsiniz.
3. Bilgilendirilmeniz sırasında yabancı terimleri en aza indirilmiş ve anlayabileceğiniz bir şekilde bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Türkçe konuşamıyor ve anlayamıyorsanız ya da işitme engelli iseniz tercüman isteme hakkınız vardır.
4. İstediğiniz takdirde hastalığınızla ilgili olarak bilgilendirilmeme veya kendi yerinize kimin bilgilendirileceğini seçme hakkına sahipsiniz.
5. Hastanemiz prosedürlerine uygun olarak durumunuzla ilgili olarak ikinci bir görüş alma, alternatif sağlık kuruluşlarını öğrenme ve sağlık kuruluşunuzu değiştirme hakkınız vardır.
6. Size bakan sağlık personelinin kimliğini, unvanını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkınız vardır.
7. Hastanemizde kaldığınız sürece uyacağınız kurallar ve rutin işlemler konusunda bilgi isteme hakkınız vardır.
8. Taburcu edilmeniz halinde tanı, tedavi ve bakımınızı içeren yazılı bir özet almaya hakkınız vardır.
9. Tıbbi tedavi ve girişimler konusunda bilgilendirilmenizin ardından muayene, tetkik ve tedaviyi kabul veya reddetme hakkınız vardır. Acil durumlarda bilinciniz kapalı ise yakınınız veya yasal temsilcinize ulaşılamıyorsa doktorunuz sizin yerinize karar verebilir.
10. İzniniz olmadan herhangi bir klinik çalışmaya ve araştırmaya tabi tutulamazsınız. Size ait tüm bilgiler, sağlık durumunuz, tanınız, tedaviniz ile ilgili kayıtlar gizlidir. Hastalara ait bilgiler ancak kendilerinin yazılı izni veya mahkeme kararı ile açıklanabilir.
11. Hastanemize başvurduğunuz andan itibaren muayene, tedavi, kişisel bakım esnasında mahremiyetinizin korunması için gerekli fiziksel ortamın sağlanmasını istemeye hakkınız vardır.
12. Tanı, tedavi ve bakımlarınız ile ilgili kayıtları, prosedürlerimiz doğrultusunda, sağlık personeli eşliğinde okumaya ve izin verilen belgelerin bir kopyasını almaya hakkınız vardır.
13. Yüksek standartlarda nitelikli tanı, tedavi, bakım hizmeti almaya ve koruyucu sağlık hizmetlerinden eşit ve sürekli olarak yararlanmaya hakkınız vardır.
14. Tanı, tedavi ve bakımınız sırasında saygı, itina, güler yüz ve şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
15. Bakım ve tedavi sürecinizde, hastanemiz prosedürlerine uygun olarak, ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkınız vardır.
16. Hijyenik şartların tam olarak sağlandığı, gürültü ve rahatsız edici tüm durumların giderildiği bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
17. Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya ve hastanemizden güvenliğiniz için gerekli önlemlerin alınmasını istemeye hakkınız vardır.
18. Sizin ve refakatçinizin hastanemizin imkânları ölçüsünde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
19. Haklarınız ve hastanemizdeki uygulamalar ile ilgili bilgileri istemeye ve düşüncelerinizi ifade etmek, istek, dilek, şikâyet ve teşekkürlerinizi bildirmek için Hasta Hakları Komitemize yazılı ve sözlü olarak başvurma hakkınız vardır.
Sorumluluklarınız
1. İstediğiniz takdirde hastalığınızla ilgili olarak bilgilendirilmeme veya kendi yerinize kimin bilgilendirileceğini seçme hakkına sahipsiniz.
2. Hastanemiz prosedürlerine uygun olarak durumunuzla ilgili olarak ikinci bir görüş alma, alternatif sağlık kuruluşlarını öğrenme ve sağlık kuruluşunuzu değiştirme hakkınız vardır.
3. Size bakan sağlık personelinin kimliğini, unvanını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkınız vardır.
4. Hastanemizde kaldığınız sürece uyacağınız kurallar ve rutin işlemler konusunda bilgi isteme hakkınız vardır.
5. Taburcu edilmeniz halinde tanı, tedavi ve bakımınızı içeren yazılı bir özet almaya hakkınız vardır.
6. Tıbbi tedavi ve girişimler konusunda bilgilendirilmenizin ardından muayene, tetkik ve tedaviyi kabul veya reddetme hakkınız vardır. Acil durumlarda bilinciniz kapalı ise yakınınız veya yasal temsilcinize ulaşılamıyorsa doktorunuz sizin yerinize karar verebilir.
7. İzniniz olmadan herhangi bir klinik çalışmaya ve araştırmaya tabi tutulamazsınız. Size ait tüm bilgiler, sağlık durumunuz, tanınız, tedaviniz ile ilgili kayıtlar gizlidir. Hastalara ait bilgiler ancak kendilerinin yazılı izni veya mahkeme kararı ile açıklanabilir.
8. Hastanemize başvurduğunuz andan itibaren muayene, tedavi, kişisel bakım esnasında mahremiyetinizin korunması için gerekli fiziksel ortamın sağlanmasını istemeye hakkınız vardır.
9. Tanı, tedavi ve bakımlarınız ile ilgili kayıtları, prosedürlerimiz doğrultusunda, sağlık personeli eşliğinde okumaya ve izin verilen belgelerin bir kopyasını almaya hakkınız vardır.
10. Yüksek standartlarda nitelikli tanı, tedavi, bakım hizmeti almaya ve koruyucu sağlık hizmetlerinden eşit ve sürekli olarak yararlanmaya hakkınız vardır.
11. Tanı, tedavi ve bakımınız sırasında saygı, itina, güler yüz ve şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
12. Bakım ve tedavi sürecinizde, hastanemiz prosedürlerine uygun olarak, ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkınız vardır.
13. Hijyenik şartların tam olarak sağlandığı, gürültü ve rahatsız edici tüm durumların giderildiği bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
14. Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya ve hastanemizden güvenliğiniz için gerekli önlemlerin alınmasını istemeye hakkınız vardır.
15. Sizin ve refakatçinizin hastanemizin imkânları ölçüsünde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
16. Haklarınız ve hastanemizdeki uygulamalar ile ilgili bilgileri istemeye ve düşüncelerinizi ifade etmek, istek, dilek, şikâyet ve teşekkürlerinizi bildirmek için Hasta Hakları Komitemize yazılı ve sözlü olarak başvurma hakkınız vardır.
Hasta Hakları Kurulu
Kurumumuzda sunmuş olduğumuz sağlık hizmetleriyle ilgili her türlü istek, öneri, teşekkür ve şikâyetleriniz için kurulmuş olan kurulumuza; telefonla arayarak, yüz yüze görüşerek, web sayfamız üzerinden, faksla veya anketlerimizi doldurarak ulaşabilirsiniz. Başhekim, doktor, hemşire, hasta hizmetleri ve kalite bölümünde çalışanlardan oluşan kurulumuz tarafından size mutlaka sözel veya yazılı olarak cevap verilecektir.