2006-2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (lisans)
2013-2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (uzmanlık)

2013 Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Pratisyen Hekim
2013-2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş.Gör.
2019-2021 Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman. Dr.

 

Yurt içi: 
•    Geçmişten Günümüze Fasial Sinir Cerrahisi, Türk  Kulak  Burun  Boğaz  ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 26 Aralık 2013, Ankara
•    1.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu,11 Ocak 2014, Ankara
•    11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 17-19  Nisan 2014, Ankara
•    10. Türk Rinoloji Kongresi , Türk Rinoloji Derneği , 22-25 Mayıs 2014,Antalya
•    Vertigoya Pratik Yaklaşım-5, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi  Derneği, 29 Kasım 2014, Ankara
•    Parotis Tümörlerine Yaklaşım,Türk  Kulak  Burun  Boğaz  ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 18 Aralık 2014,  Ankara
•    2.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 21 Şubat 2015, Ankara
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 9 Aralık 2015, Ankara
•    Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 2015-2016 Eğitim Toplantıları-1, kim 2015 Ankara, Türkiye
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 9 Aralık 2015, Ankara
•    Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 2015-2016 Eğitim Toplantıları-2,
12 Aralık 2015 Ankara
•    37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2016, Antalya
•    3.Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 27 Şubat 2016, Ankara
•    Tuba Östaki Kaynaklı Sorunlar ve Çözümleri. Türk  Kulak  Burun  Boğaz  ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 27 Şubat 2016, Ankara
•    12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-9 Nisan 2016, Ankara
•    12 Türk Rinoloji -4.Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016, Antalya
•    13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-7 Mayıs 2017, Antalya
•    Horlama ve Uyku Apnesi Canlı Cerrahi Sempozyumu, 24 Nisan 2017, Ankara
•    11. Yüz Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi 23-25 Kasım 2017, İstanbul

Yurt dışı:
•    Salzburg Weil Cornell Seminar Temporal Bone Surgery January 29 - February 04 , 2017. Salzburg, Austria

 

•    Levent Yücel, Tural Fetullayev, Hasay Guliyev, Hazan Başak, Süha Beton, Cem Meço. Nüks Nazofarenks Tümörüne Endoskopik Endonazal Nazofarenjektomi ile Yaklaşım.
13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Video Sunumu VS-06, 2017, Antalya
1.’lik Ödülü
•    Nurlan İsayev, Hasay Guliyev, Hatice Seçil Akyıldız, Hazan Başak, Süha Beton, Ahmet Kaan Gündüz, Cem Meço. Endoskopik Transorbital Fibröz Displazi Eksizyonu.
13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Video Sunumu VS-03, 2017, Antalya
3.’lük Ödülü

Yurt içi:  

Temel Cerrahi-Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler Eğitimi, Seher Demirer – Mutlu Doğanay, Türk Cerrahi Derneği, 4 Nisan 2015, Ankara
 

İtzhak Brook, Larenjektomi rehberi, Bölüm1 (Larenks (Gırtlak) Kanserinin Tanı ve Tedavisine Genel Bakış)
İtzhak Brook, Larenjektomi rehberi, Bölüm12 (Bir Larenjektomili Olarak Yolculuk)

 

Yurt içi:
Hasay Guliyev, Mehmet Nuri Elgörmüş, Mücahit Murat Kıcalı, Süha Beton, Cem Meço. Baş Ağrısına Neden Olan Frontal Sinus Kolestrol Klefti. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu P-203, 2014, Ankara
Hasay Guliyev, Mehmet Nuri Elgörmüş, Mücahit Murat Kıcalı, Mustafa Kürşat Gökcan, Sert Damakta Kitle ile Nadri Bir Olgu. Maksiller Sinüs Osteomu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu P-204, 2014, Ankara

Vedat Taş, Hasay Guliyev, Tural Fatullayev, Süha Beton, Sibel Perçinel, Mustafa Kürşat Gökcan. Priri Bilinmen Boyun Metastazında Nadir Bir Olgu: Onkositik Karsinom. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Poster Sunumu PS-102, 2014 Antalya

Hasay Guliyev, Vedat Taş, Zahide Çiler Tezcaner, Muharrem Gerçeker, Mehmet Tevfik Aktürk. Vokal Kordda Polipi Taklit Eden Nörofibrom. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Poster Sunumu PS-199, 2014 Antalya

Hasay Guliyev, Mücahit Murat Kıcalı, Tural Fatullayev, Zahide Çiler Tezcaner, Mustafa Kürşat Gökcan. Tükürük Bezi ve Boyundaki Kitlelerin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Sözlü Sunumu SS-3066, 2015 Antalya

Sibel Yıldırım, Nurlan İsayev, Vedat Taş, Hasay Guliyev, Zahide Çiler Tezcaner, Sibel Perçinel, Süha Beton. Nazofarenkste Kavernöz Hemanjiom Olgusu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu PS-1126, 2015 Antalya

Tural Fatullayev, Selçuk Mülazimoğlu, Hasay Guliyev, Rauf Miskinli, Süha Beton, Sibel Perçinel, Cem Meço. Nazal kavitenin inatçı tümörü: Glomanjioperisitom. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu PS-3109, 2015 Antalya

Mücahit Murat Kıcalı, Seçil Akyıldız, Hasay Guliyev, Zahide Çiler Tezcaner, Serpil Dizbay Sak, Mustafa Kürşat Gökcan. Nadir Birliktelik: Submandibüler Adenoid Kistik Karsinom ve Tiroit Papiller Karsinom. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, E-Poster Sunumu EP-118, 2015 Antalya

Alican Akaslan, Hasay Guliyev, Tural Fatullayev, Süha Beton. Gingiva’da Kolon Adenokarsinom Metastazı Gelen Olgu Sunumu. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu PS-204, 2016, Ankara

Cem Meço, Süha Beton, Hazan Başak, Selçuk Mülazımoğlı, Hasay Guliyev, Babür Küçük, İrfan Yorulmaz. Periorbital Süspansiyon Tekniği ile İleri Lateral Frontal Sinüs Lezyonlarına Yaklaşım. 12 Türk Rinoloji - 4.Otoloji Nörootoloji Kongresi, Rinofest Sözel Sunumu RSS-029, 2016 Antalya

Hazan Başak, İrfan Yorulmaz, Süha Beton, Selçuk Mülazımoğlu, Hasay Guliyev, Babür Küçük, Cem Meço. Yabancı Cisimlere Bağlı İyatrojenik Frontal Sinüzite Endoskopik Yaklaşım: Frontal Obliterasyonlarda Bone Wax Kullanılmamalıdır. 12 Türk Rinoloji - 4.Otoloji Nörootoloji Kongresi, Rinofest Sözel Sunumu RSS-043, 2016 Antalya

Muhammet Fatih Gökmen, Süha Beton, Selçuk Mülazımoğlu, Hasay Guliyev, Hazan Başak, Zahide Çiler Tezcaner, Cem Meço. Pterigopalatin Fossada Proptozise Neden Olan Kist Hidatiğin Endonazal Endoskopik Eksizyonu. 12 Türk Rinoloji - 4.Otoloji Nörootoloji Kongresi, Video Sunumu VS-001, 2016 Antalya

Nurlan İsayev , Süha Beton, Hasay Guliyev, Melih Bozkurt, Gökmen Kahiloğuları, Cem Meço. Kavernöz Sinüs Tümör Cerrahisi. 12 Türk Rinoloji - 4.Otoloji Nörootoloji Kongresi, Video Sunumu SS-005, 2016 Antalya

Hasay Guliyev, Süha Beton, Selçuk Mülazimoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Sibel Yıldırım, Zahide Çiler Tezcaner, Cem Meço. Diş Kökü Kaynaklı Maksiller Sinus Apsesine Endonazal Endoskopik Yaklaşım. 12 Türk Rinoloji - 4.Otoloji Nörootoloji Kongresi, Video Sunumu SS-008, 2016 Antalya

Ahmed Maji Naji Ağaoğlu, Hasay Guliyev, Aysel Hasanova, Süha Beton, Tarık Babür Küçük. İntranazal Metastaz ile Gelen Nöroblastoma Vakası. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu PS-095, 2017, Antalya

Muhammet Fatih Gökmen, Alican Akaslan, Hasay Guliyev, Süha Beton, Gülşah Kaygusuz. Alt Konkadan Kaynaklanan Ekstramedüller Plazmasitom Olgusu Sunumu. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu PS-102, 2017, Antalya
Zahide Çiler Tezcaner, Hasay Guliyev, Mitat Selçuk Bozhöyük, Gürsel Dursun. Rinolojik Cerrahilerin Sesin Kalitesine ve Ses Analizine Etkisi. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Rinofest Sözel Sunumu RSS-015, 2017, Antalya

Süha Beton, Hazan Başak, Hasay Guliyev, Selçuk Mülazımoğlu, Tarık Babür Küçük, İrfan Yorulmaz, Cem Meço. Endoskopik Frontoetmoid Dura Onarımlarında Draf Prosedürlerinin Rolü. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Rinofest Sözel Sunumu RSS-016, 2017, Antalya

Nurlan İsayev, Hasay Guliyev, Hatice Seçil Akyıldız, Hazan Başak, Süha Beton, Ahmet Kaan Gündüz, Cem Meço. Endoskopik Transorbital Fibröz Displazi Eksizyonu. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Video Sunumu VS-03, 2017, Antalya

Levent Yücel, Tural Fatullayev, Hasay Guliyev, Hazan Başak, Süha Beton, Cem Meço. Nüks Nazofarenks Tümörüne Endoskopik Endonazal Nazofarenjektomi ile Yaklaşım. 13. Türk Rinoloji - 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Video Sunumu VS-06, 2017, Antalya

Seçil Akyıldız, Hasay Guliyev, Mitat Selçuk Bozhöyük, Aysel Hasanova, Zahide Çiler Tezcaner, Ozan Bağış Özgürsoy, Gürsel Dursun. Lenfomaların Larenks, Sinonazal Bölge ve Waldeyer Halkasında Yerleşimi, Sıklığı ve Klinik Değerlendirilmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya

Aican Akaslan, Hasay Guliyev, Rıdvan Kılıç, Hazan Başak, Süha Beton, Derya k. Yamak, Serpil D. Sak. Nazal Kavite Kaynaklı Malign Mezenşimal Kitle Olgu Sunumu. Dr.D.K.Yamak ,Dr.S.D.Sak. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya


Yurt dışı:

Suha Beton, Hazan Basak, Selcuk Mulazimoglu, Hasay Guliyev, Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz, Cem Meco. The Role of Frontal Sinus Draf Procedures in Endoscopic Frontoethmoid Dura Repairs. 7. World Cangress for Endoscopic Surgery of The Skull Base ande Brain, 2016 Chicago, USA

Suha Beton, Hazan Basak, Selcuk Mulazimoglu, Hasay Guliyev, Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz, Cem Meco. The Role of Frontal Sinus Draf Procedures in Endoscopic Frontoethmoid Dura Repairs. 7. World Cangress for Endoscopic Surgery of The Skull Base ande Brain, 2017 New Orleans, USA

Cem Meco, Hazan Basak, Selcuk Mulazimoglu, Hasay Guliyev, Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz. Periorbital Suspansion for Endonasal Endoscopic Access to the Lateral Portion of the Frontal Anterior Skull Base. 7. World Cangress for Endoscopic Surgery of The Skull Base ande Brain, 2017 New Orleans, USA

Hasay Guliyev, Zahide Ciler Tezcaner, Cem Meco. Diagnosis and Treatment of Inner Ear Abnormalities Causing Recurrent Meningitis. Salzburg Weil Cornell Seminar Temporal Bone Surgery January 29 - February 04 , 2017. Salzburg, Austria

Suha Beton, Hazan Basak, Selcuk Mulazimoglu, Hasay Guliyev, Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz, Cem Meco. The Role of Frontal Sinus Draf Procedures in Endoscopic Frontoethmoid Dura Repairs. 4. Congress of European ORL-HNS, 7-11 October 2017, Barcelona, Spain.

Hazan Basak, Suha Beton, Hasay Guliyev, Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz, Cem Meco. What Kind of Role does Endoscopic Surgery Have on the Management of Fibroosseous Lesions at Difficult Locations? 4. Congress of European ORL-HNS, 7-11 October 2017, Barcelona, Spain.

Secil Akyildiz, Nurlan Isayev, Hasay Guliyev, Hazan Basak, Suha Beton, , Babur Kucuk, Irfan Yorulmaz, Cem Meco. Isolated Sphenoid Sinus Lesions with Unexpected Pathologies. 4. Congress of European ORL-HNS, 7-11 October 2017, Barcelona, Spain.


 

2 Adet Yorum

64x64
Vusala Y. 
  11.04.2022

Doktor beye botox için başvuru yaptım,özellikle göz çevresindeki kırışıklıklarım beni rahatsız ediyordu.Yüz ifademin doğallığını bozmadan yaptığı işlemden çok memnun kaldım.Ben de bir hekim olarak, Hasay beyin hekimliğini,etik anlayışını ve güvenirliğini çok takdir etdim

64x64
Zenfira A. 
  21.10.2021

Ani işitme kaybı ile Hasay hocama başvurdum. Hızlı bir şekilde muayene sonrası tânıya götürecek testlere yönlendirdi. 30dk içinde sorunun kaynağı tespit edildi ve acilde ilk doz alarak tedavi başlandı. Tedaviye kadar olan süreçte en etkin tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verdi ve gün içi yakından takip etdi. Teşekkürler Hasay hocama😊

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.