Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Gebelik takibi ve doğum
Jinekolojik ameliyatlar 
Laparoskopi
Histeroskopi 
Ürojinekoloji 
Vajinal ve genital estetik cerrahileri
Menstrüel bozukluklar 
Vajinal enfeksiyonlar 
Doğum kontrol yöntemleri

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar, kongre, toplantı ve sunumlar 
1.    A CASE REPORT  OF PRENATAL DIAGNOSİS OF EBSTEIN ANOMALY 
GAZI UNIVERSITY HOSPITAL,DEPARTMENT of GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, TULIN ONDER,GULCHIN ABDULLAH,HALIS OZDEMIR,MEHMET ZEKI TANER / 3.Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster Sunumu, 2020
2.    A CASE REPORT OF PLACENTAL CHORIOANGIOMA, GAZI UNIVERSITY HOSPITAL,DEPARTMENT of GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, TULIN ONDER,GULCHIN ABDULLAH,HALIS OZDEMIR,MEHMET ZEKI TANER /  3.Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster Sunumu, 2020
3.    Histerektomi kursu / Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Eğitim Programları 2018
4.    A’dan Z’ye infertilite / TSRM Ankara Sempozyumu 2019
5.    Başkent İnfertilite Günleri / Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği 2019
6.    Histeroskopide Güncel Gelişmeler / TJOD Ankara Çankaya şubesi Bilimsel Toplantısı  2020
7.    Minimal İnvaziv Cerrahi Paneli / 3.Jinekoloji ve Obstetri Tartışmalı Konular Kongresi 2021
8.    THAW Sikluslarında Transfer Günü Progesteron Düzeyinin Tedavi Başarısına Etkisi (Konuşmacı) / 18. Ulusal Jinekolojik ve Obstetri Kongresi 2021
9.    19. Ulusal Jinekolojik ve Obstetri Kongresi / TJOD 2022 
10.    Her Yönüyle Histerektomi / Jinekolojik Cerrahi Derneği 2022 

 

Kadın Hast. ve Doğum

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.