1984 - 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1991 - 1995 SSK Ankara Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi
1993  İngiltere Glasgow Universitesi Stobhill Genel Hastanesi, Genel Cerrahi Ünitesi, Observer.

2005 - 2008 TC. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi – Yrd. Doç. Dr. -  Başhekim Yrd.

2008 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı (90 saat)
2016 Genel Cerrahi Alanında Doçentlik 

2015 - 2021 Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü (1.500.000 metrekare 3.700 Yataklı Şehir Hastanesi kurucu MEDİKAL İŞLETME DİREKTÖRÜ) 

2019 - 2021 Sıla Sağlık Grubu Yönetim Kurul Danışmanı 
2014 - 2015 Medicalpark Ankara Hastanesi Kurucu Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı 
2012 - 2015  Özel Lokman Hekim Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Genel Cerrahi Uzmanı 
2011 - 2012 Özel TOBB ETU Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı 
2008 – 2011 Medicana İnternational Ankara Hastanesi Kalite Direktörü, Acil Servis Bölüm Başkanı (Şubat 2010 JCI Uluslararası Sağlık Kalite ve Akreditasyon Belgesi alındı) Sağlık Turizmi Biriminin Desteklenmesi.
2005 - 2008 TC. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı (Fatura Komisyonu Başkanı, Performans, Bilgi İşlem, Kalite Yönetiminden Sorumlu ) SGK – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla ilgili ‘Gelir Gerçekleştirme Yetkilisi’ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1991 - 1995 SSK Ankara Eğitim Hastanesi (SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma  Hastanesi) 3.Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2000 Askerlik Görevi Diyarbakır 600 Yataklı Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Tabip Teğmen
2001 - 2005 Özel Muayenehane Hekimliği Genel Cerrahi Uzmanı
1995 – 2004 SSK Ankara Eğitim Hastanesi (SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 3. Genel Cerrahi Uzmanı.
2004 Aralık - 2005 Eylül SSK Ankara Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcısı (SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi) (Kalite Yönetimi, Performans Sistemi, SSK Emekli Sandığı Faturalandırma, Halkla ve SB. İle İlişkilerden sorumlu)

Robotik Cerrahi 
Obezite Cerrahisi 
Kolorektal Cerrahi
Meme Cerrahisi 
Endokrin (Tiroid-Guatr) Cerrahisi 
Onkolojik Cerrahi 
Laparoskopik Cerrahi 
Anal Bölge Hastalıkları 
Fıtık Cerrahisi 

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Osmanoglu G, Yetisir F. Limberg flap is better for the surgical treatment of pilonidal sinus. Results of a 767 patients series with at least five years follow-up period. Chirurgia. 2011 106:1-4. 

A2. Ozpolat B, Kaya O, Yazkan R, Osmanoğlu G. Diaphragmatic injuries: a surgical challenge. Report of forty-one cases.Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Sep;57(6):358-62. 
A3.Kaymak C, Kadioglu E, Ozcagli E, Osmanoglu G, Izdes S, Agalar C, Basar H, Sardas S. Oxidative DNA damage and total antioxidant status in rats during experimental gram-negative sepsis. Hum Exp Toxicol. 2008 Jun;27(6):485-91.

A4. T Soyer, T R Aydos, Z Aktuna, O Korkut, G Osmanoğlu, Ö Hançerlioğulları, M Çakmak. The effect of experimentally induced carbon dioxide pneumoperitoneum on intra-abdominal and intra-esophageal pH. Turk J Med Sci. 2009;39(5): 709-712.

A5. Soyer T, Aktuna Z, Reşat Aydos T, Osmanoğlu G, Korkut O, Akman H, Cakmak M. Esophageal and gastric smooth muscle activity after carbon dioxide pneumoperitoneum. J Surg Res. 2010 Jun 15;161(2):278-81. 

A6. Özpolat B, Büyükaşık O , Osmanoğlu C G , Doğan S, Kargıcı H. Is Cervicotomy Enough for Removal of Retrosternal Goiters?. Turk J Med Sci. 2008;38(6): 561-565. 

A7. Han S, Han U , Atinkaya C , Osmanoglu G , Cavusoglu T, Dikmen E. Management of Gastrostomy to Prevent Perforation in Acute Severe Corrosive Esophagitis and Gastritis; An Experimental Study.  TJG.2011 ; DOI: 10.4318/ tjg.2011.0177

A8. Han S, Han U, Atinkaya C, Cavusoglu T, Osmanoglu G, Dikmen E. W-plasty technique in tracheal reconstruction: a new technique? An experimental study. Eur Surg Res. 2008;41(4):319-23. 

A9. Buyukasik O, Osmanoglu CG. Ileosigmoid knotting situs inversus and splenic infarct. Tech Coloproctol. 2005 Dec;9(3):247-8. 

A10. Buyukasik O, Osmanoglu CG, Polat Y, Kargici H, Kaya G. A life threatening multilocalized hidradenitis suppurativa case. MedGenMed. 2005 Oct 20;7(4):19.

A11. Yetisir F, Salman AE, Osmanoglu G, Onal O, Ciftci B, Kılıc M. The comparison of                              the outcomes of early and late postoperative complications of open appendectomy and laparoscopic appendectomy. Chirurgia (Minerva Medica). 2013 Feb 26(1):1-4.

A12. Yetisir F, Salman AE, Acar HZ, Ozer M, Aygar M, Osmanoglu G. Management Of Septic Open abdomen in A Morbid Obese Patient with Enteroatospheric Fistula by Using Standart Abdominal Negative Pressure Theraphy in Conjunction with Intrarectal One. Case Reports in Surgery (Hindawi). Volume 2015,Article ID 293946, 4 pages.http://dx.doi.org/10.1155/2015/293946.

A13. Yetişir F, Şarer AE, Acar HZ, Parlak O, Osmanoglu G, Karaova G. Management of Recurrent Rectourethral Fistula by York Mason Posterior Transrectal Transspphincteric Approach. Case Reports in Urology (Hindawi). Volume 2015,Article ID 854365, 6 pages.http://dx.doi.org/10.1155/2015/854365.

A14. Yetişir F, Şarer AE,Acar HZ, Aygar M, Yazıoglu O, Garabova G, Aydın SM, Osmanoglu G, Parlak O.Partial Adrenalectomy (Cortex Sparing Adrenalectomy). Robotics, Lap and Endosurg2(1):14-17,2016.

A15. Yetisir F, Sarer AE, Acar HZ, Osmanoglu G, Ozer M,Yaylak F. Management of a Septic Open Abdomen Patient with Spontaneous Jejunal Perforation after Emergent C/S with Confounding factor of Mild Acute Pancreatitis. Case Reports in Surgery (Hindawi). Volume 2016, Article ID 7153579, 5 pages.http://dx.doi.org/10.1155/2016/7153579.

A16. Sarer AE, Yetisir F, Aygar M, Acar HZ, Polat Y, Osmanoglu G. Intra-abdominal Pressure Monitoring in Open Abdomen Management with Dynamic Abdominal Closure. Indian Journal of Surgery. 2016, 6 pages. http://dx.doi.org/10.1007/s12262-016-1491-0.

 Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Osmanoğlu C.G., Saygun O.,  “Tersiyer Referans Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Operatif Aktivitesinin Asistan Eğitimine Etkisi” KÜ Tıp Fak Dergisi, 7(3):5-7, 2005

D2. Osmanoğlu C.G., Hoca O., “Bir Tersiyer Referans Hastanesinde Gönüllü Mesai Dışı Ameliyat Aktivitesinin Değerlendirilmesi ” KÜ Tıp Fak Dergisi, 6(3):16-19, 2004 

D3.Kaya O., Osmanoğlu G., Ergül Z., Baran İ., “İnce Barsakta Leiomyosarkoma (Bir Olgu Nedeniyle) ”Gastroenteroloji Dergisi, 5(2):267-270, 1994

Türk Cerrahi Derneği
KEPAN Derneği
Kolorektal Cerrahi Derneği
Hasta Güvenliği Derneği 

B1. G.Osmanoğlu, A.Bulut, D.Seker, Z. Ergül, İ.Baran, O.Kaya. Specimen "The role of extended radical surgery in gastric cancer" Eurosurgery 98, Budapest, Hungary, 17-20 June 1998
B2. A.Bulut, D.Seker, Z. Ergül, O.Kaya,G.Osmanoğlu, İ.Baran,   “Total proctocolectomy and ileoanal anostomosis with ileal J-pouch”  Eurosurgery 98, Budapest, Hungary, 17-20 June 1998

 

E1. Dilektaşlı C., Osmanoğlu G., Kaya O., Şeker D., “İnsulinomanın Cerrahi Tedavisi”  Ulusal Cerrahi Kongresi ‘94, İstanbul,  9-13 Haziran 1994 

E2.Osmanoğlu G., Bulut A., Keçeci M., Ergül Z., Kaya O., Baran İ., “Mide Kanserinde Genişletilmiş Radikal Cerrahinin Rolü”, Ulusal Cerrahi Kongresi ‘98, İzmir, 6-10 Mayıs 1998

E3. Acar E., Avcıoğlu B.Ü., Osmanoğlu G., Şeker D., Bulut A., Özkardeş A., Kaya O., Ergül Z., Necipoğlu G., Baran İ., “Akut Bilier Pankreatitli Olguların Laparoskopik Tedavisi”,  Ulusal Cerrahi Kongresi ‘98, İzmir, 6-10 Mayıs 1998

E4.Baran İ., Yetişir F., Osmanoğlu G., Ağalar F., Bulut A., Kaya O., Şeker D., Necipoğlu G., “Bir tersiyer Referans Hastanesinde Gönüllü Mesai Dışı Ameliyat Aktivitesinin Değerlendirilmesi ”, Ulusal Cerrahi  Kongresi 2002, Antalya, 15-19 Mayıs 2002

E5.Baran İ., Gürgen T., Osmanoğlu G., Kaya O., Ağalar F., Bulut A., Necipoğlu G., Ergül Z., Özkardeş A., Avcıoğlu Ü., Şeker D., “Tersiyer Referans Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Operatif Aktivitesi: Asistan Eğitimindeki Etkisi”,Ulusal Cerrahi  Kongresi 2002, Antalya, 15-19 Mayıs 2002
E6.Baran İ., Yetişir F., Ağalar F., Osmanoğlu G., Şeker D., Bulut A., Ergül Z.,Kaya O., “Açık/ Laparoskopik Kolesistektomi Oranının Çok Düşük Olduğu Referans Hastanelerinde Laparoskopik Kolesistektomide Asistan Eğitimine İlk Yıl İçinde Başlanabilir mi?”,Ulusal Cerrahi  Kongresi 2002, Antalya, 15-19 Mayıs 2002
E7. Karataş İ.,Osmanoğlu G., Necipoğlu G., Şeker D. Baran İ., ‘‘ Gastrik Kanserli Hastaların Prognozunu Değerlendirmede Peritoneal Sitolojinin Yeri.’’,Ulusal Cerrahi  Kongresi 2002, Antalya, 15-19 Mayıs 2002
E8. Han S., Han Ü., Atinkaya C., Osmanoğlu G., Çavuşoğlu T., Dikmen E., Kısa Ü., ‘‘Akut Koroziv Özofajit ve Gastritte Erken Dönem Gastrostominin Etkinliği’’, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 17-20 Mayıs 2007
E9. Han S., Han Ü., Atinkaya C., Çavuşoğlu T.,Osmanoğlu G., Dikmen E., ‘‘Trakea Rekontrüksiyonlarında Z Plasti Yöntemi  ’’,  IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 17-20 Mayıs 2007
E10. Kaymak Ç., Kadıoğlu E., Osmanoğlu G.,Özçağlı E., İzdeş S., Ağalar C., Başar H., Şardaş S.,, ‘‘Ratlardaki Deneysel Gram – Negatif sepsis Modelinde Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi.’’, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2006, İstanbul, 25-28 Ekim 2006 

F1. Türkçe Kitaplarda Bölüm Yazarlıkları:
F1.1 Osmanoğlu C.G., Emirdoğan M., ‘’Yaşlılık Döneminde Karın Travmaları’’(8. Bölüm) Arasıl T.(Seri Editörü), Kutsal Y.G.(Sayı Editörü), Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Yaşlı Sağlığı, Güneş Tıp Kitabevi; 2010, 103-114

F2. Uluslararası Bilimsel Kitaplarda Bölüm Çevirileri:

F2.1.Osmanoğlu G., Soyer T., Emirdoğan M.  “Paraözofageal Herniasyon(Bölüm 55), Özofagusun Anatomisi (Bölüm 57), Transtorasik Antireflü Yöntemler (Bölüm 58),Laparoskopik Özofajektomi (Bölüm 58a) ” (Dört  Bölüm),Josef E. Fischer (Editör), M. Mahir Özmen. (Çev. Editörü),  Mastery Of Surgery, Lippincot Williams & Wilkins; 5th edition,  Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2011

F2.2. Osmanoğlu G.  “Akut Mezenterik Vasküler Oklüzyon (Bölüm 59), Gastrointestinal Lenfoma (Bl. 62), Akut Sağ Alt Kadran Ağrısı (Bl. 64), Fıtıklar (Bl. 75), Akciğer Transplantasyonu (Bl. 119), Kalp Transplantasyonu (Bl.120) “ (Altı Bölüm), Robert C.  McIntyre- Gregory V. Stiegmann, Ben Eiseman (Editörler), M. Mahir Özmen- Semih Baskan (Çeviri Editörleri), Surgical Decision Making, Elsevier Saunders; 5th edition,  Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2007

Yurtiçi Kurs Katılımları:

H1. “Basic Course in Laboratory Animals Science”, 8-9 January 2005, Erciyes University School Of Medicine Kayseri

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.