Fevzullah GÜMÜŞLÜ

Uzm. Dr. Fevzullah GÜMÜŞLÜ

Özel Koru Ankara Hastanesi
Laboratuvar
 1. Orhan CANBOLAT, Seyhan ULUSDOYURAN, Gülhan ÖZGEN, İsmail CEYHAN, Feyzullah GÜMÜŞLÜ, Ayşegül AKBAY. The Comparison of Adenosine Deaminase Activity Values With Polymerase Chain Reaction Results in Patients With Tuberculosis- Journal of Clinical Laboratory Analysis 13:209- 212(1999)
 2. M.Hadi YAŞA, Murat TURGAY, Feyzullah GÜMÜŞLÜ, Murat DUMAN. Yersinia İnfeksiyonlarına Bağlı Olarak Gelişen Reaktif Artritler- Ankara Tıp Mecmuası(The Journal of The Faculty of Medicine)Vol.48:423- 430,1995
 3. Tarhan G, Gümüşlü F, Yılmaz N, Saka D, Ceyhan İ, Cesur S, Serum Adenosine De Aminase Enzyme and Plasma Platelet Factor 4 Activities İn Active Pulmonary Tüberculosis, HIV-Seropositive Subjects and Cancer Patients- J Infect 2006 Apr;52(4):264-8. Epub 2005 AUG 15.
 4. Ceyhan İ. Tarhan G. Cesur S. Gümüşlü F. Mycobacterium chelonae Keratitis Following Laser in situ Keratomileusis (LASIK) Specifically Identified by INNO-LIPA Method- Turk J Med Sci 35(2005)273-277 TÜBİTAK
 5. Tarhan G. Ordulu L. Gümüşlü F. Ceyhan İ. Cesur S. Tüberküloz Tanısında Auramıne-Rhodamine ve Erlich-Ziehl-Neelsen Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması- Mikrobiyol Bült 2003,37;131-136
 6. Saygan M.B. Ocak F. Cesur S. Tarhan G. Ceyhan İ. Gümüşlü F. Beker G. Güner U. Coşkun E. Bölge

  Tüberküloz Laboratuvarlarından gönderilen Mycobacterıum Tuberculosıs suşlarının Majör Antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları- Mikrobiyol Bült 2007;41:403-409

 7. Gümüşlü F. Erken Travayda Aerob ve Anaerob Bakteri İzolasyonu- Uzmanlık Tezi-1991
 8. Gümüşlü F. Özkara Ş. Özkan S. Baykal F. Güllü Ü. Türkiye’de Verem Savaşı, 2008 Raporu -24/03/2008 9- Gümüşlü F. Özkara Ş. Özkan S. Baykal F. Güllü Ü. Türkiye’de Verem Savaşı, 2007 Raporu -24/03/2007 10- Gümüşlü F. Akbaş E. Özkan Taylan A. Ceyhan İ. Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri-ANKARA 2007

Projeler

 1. Türkiye’ de Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Surveyyans Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi- 1997-2002

  Refik Sağdam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Partner Japan İnternational Cooperation Agency.

 2. Türkiye’de DOTS (DGTS) Stratejisinin Yaygınlaştırılıp Yerleştirilmesi.

(orta derece: ingilizce. Fransızca. Japonca)

Ankara Tabip Odası
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Türk Toraks Derneği
European Respiratory Society.

Lisans/Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi / Ankara 1985
Uzmanlık Eğitimi Mik ve Klinik Mikrobiyoloji Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi/ Ankara 1991
Meslek İçi Eğitim Biyogüvenlik Hitachi-BAMSA/ kashiwa shi-Tokyo-Japonya 1998
Meslek İçi Eğitim TB PCR RIT/ Kyose shi Tokyo- Japonya 1998
Meslekiçi Eğitim TB Laboratuvar Yönetimi SNRL / Varşova- Polanya 2001
Meslekiçi Eğitim Global TB Kontrol Program Yürütücülüğü KNCV/ Lahey (Den Haag)- Hollanda 2003
Meslekiçi Eğitim İşyeri Hekimliği Sertifika Programı ATO/ Ankara 1998
Meslekiçi Eğitim İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitici Eğitimi Sertifika programı ÇSGB-ÇASGEM/ Ankara 2013

Sivas Hafik Merkez Sağlık Ocağı (1985-1986)
Sivas İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü(1986-1987)
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Uzmanlık Eüitimi (1987 TUS-1991)
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Uzman Doktor (1991-1993)
Diyarbakır Devlet Hastanesi Uzman Doktor (1993)
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Tüberküloz Referans Laboratuvarı Şefliği 1994-2001
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Başkan Yardımcısı 2001-2005
Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dairesi Başkanlığı Başkan (2005- 2008)
Etlik Zübeyde Hanım EAH Kan Transfüzyon Merkezi UzMan Doktor (2008-2012)
Etlik Zübeyde Hanım EAH Kan Mikrobiyoloji Laboratuvarı Laboratuvar Şefi (2012-2013)