2013 – 2016    Okan Üniversitesi - Klinik Psikoloji Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı

2008 – 2013    Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı (Destek Burslu)

2004 – 2008    Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi

 

Eylül - Aralık 2021     WiseMind Psikoloji - Uzm. Klinik Psikolog olarak ergen ve yetişkin terapisti

2016 - 2020              Albaraka Türk Bankası Genel Müdürlük - Kurum Psikoloğu/ Psikoterapist

                                (Albaraka Türk çalışanları ve yakınlarına yönelik kurum içi psikolojik danışmanlık hizmetleri)

Mayıs - Aralık 2016    L’oréal Genel Müdürlük - Kurum Psikoloğu/ Psikoterapist

                                (L’oreal Genel Merkez çalışanlarına yönelik Doğum Sonrası Koçluk Hizmeti kapsamında kurum içi psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri)

2015- 2016               Virtua Psikoloji - Uzm. Klinik Psikolog olarak ergen ve yetişkin terapisti

2014 - 2016              Avea / TürkTelekom Genel Müdürlük - Kurum Psikoloğu / Psikoterapist

(Avea Genel Merkez çalışanlarına kurum içi psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri)       

2014 – 2021              Medilab Sağlık Destek Hizmetleri - Kurum Psikoloğu / Psikoterapist

2012 - 2013              Bilkent Üniversitesi - Proje Asistanı

(Normal gelişimli ve otizmli çocuklarda dil gelişimi, nesne algısı ve oyun terapisinin araştırılması, hem otizmli hem de normal gelişimli çocuklarla uygulamalı testlerin ve ön görüşmelerin yapılması, ailelerle ölçme ve değerlendirme testlerinin uygulanması, ailelerle ön görüşmelerin yapılması)

Haziran 2011             Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Stajyer Psikolog

Haziran 2010             O.D.T.Ü. Mediko - Stajyer Psikolog

                                (Okul öğrencilerine ve çalışanlarına yönelik psikoterapi yöntemleri, ön görüşme teknikleri)

 

Psikoonkoloji

Kaygı Bozuklukları

Depresyon

Travmalar

Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Fobiler

İlişki Sorunları

Mobbing

Stres –Öfke Yönetimi

Cinsel İşlev Bozuklukları

Doğum Sonrası Psikolojisi

Okul Fobisi

Akran Zorbalığı

LGBTİQ+ bireylerde

Uyum Sorunları vb.

Ekim 2021      EMDR Travma Eğitimi

                     Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından uluslararası Emdr uygulayıcısı eğitimi

 

Ocak 2021      Temel Travma Psikolojisi Eğitimi

  Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi tarafından

  düzenlenen afet anından psikolojik destek eğitimi

 

Nisan 2021     Klinik Uygulamalara Yakın Bakış Ruh Sağlığı Sempozyumu

                     Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ve Moodist Akademi tarafından

                     düzenlenen sempozyumunda katılımcı

 

Şubat 2015    Şema Terapi Eğitimi

                     Psikonet Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi

                     (Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi uygulayıcı eğitimi)

 

Şubat 2014     Gestalt Terapi Temel Eğitimi

                      Okan Üniversitesi

                      (Psk. Dr. Feza Balkaya tarafından verilen Gestalt Terapi Temel Eğitimi)

 

Eylül 2014       Bilişsel ve Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi

                      Okan Üniversitesi

                      (Psk. Dr. Çağla Gülol ve Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen uygulayıcı eğitimleri)

 

Eylül 2013       Bilişsel ve Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

                      Okan Üniversitesi

                      (Prof. Dr. Perin Yolaç eğitiminde Bilişsel ve Davranışçı Temel eğitim ve süpervizyonu)

 

Kasım 2011      Sertifikalı Otizm Tanı ve Tedavisine Giriş Eğitimi

                       Bilkent Üniversitesi

                       (Otizm Spektrum Bozukluğunun tanı süreçleri, Otizmin çeşitleri ve tedavi

                       süreçleri hakkında genel eğitim)

 

Ekim 2012        Psikanaliz ve Yaratıcılık Sempozyumu

                       Galatasaray Üniversitesi

                       (Temel psikanaliz görüşlerinin tartışılması ve yaratıcılığın psikanalizle bağlantıları)

 

Eylül 2010        Toplum Gönüllüleri Vakfı Anahtar Eğitimleri

                       (Gönüllülük esasları ve gönüllülükte grup çalışması teknikleri)

 

Ekim 2017         Etkili İletişim

                        Ofis çalışanlarına yönelik etkili iletişim becerileri

Ocak 2018         Stresle Baş Etme Eğitimi

                        Sağlık personeline ve ofis çaluşanlara yönlik stresle baş etme becerileri

Aralık 2020        Psiko-onkoloji

                        Kanserli hastalara ve yakınlarına psikolojik destek süreçleri

 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.