Eklem Ağrılarına Kök Hücre Tedavisi
Ortopedi ve Travmatoloji
4 Eylül 2020
0

Eklem Ağrılarına Kök Hücre Tedavisi

<h1 style="text-align:justify; margin-top:27px; margin-bottom:8px"><span style="font-size:20pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="font-weight:normal"><b><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif"><span style="color:#548dd4">Eklem Ağrılarına K&ouml;k H&uuml;cre Tedavisi</span></span></b></span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Kronik bir şekilde diz, omuz ya da kal&ccedil;a b&ouml;lgesinde bulunan kıkırdak yapılarında meydana gelen problemler nedeniyle eklem ağrısı yaşayan hastalar i&ccedil;in k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi cerrahi olmayan y&ouml;ntemlerin arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun nedeni hekimin ağrılı dejeneratif rahatsızlıkları olan hastalara k&ouml;k h&uuml;cre tedavisini uyguladıktan sonra b&uuml;y&uuml;k oranda iyileşme g&ouml;r&uuml;lmesidir. Rejeneratif tıp &ouml;zellikle <b>k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi</b>, ağrı y&ouml;netimi ve iyileşme konusunda b&uuml;y&uuml;k bir gelişme g&ouml;stermiştir. (K&ouml;k h&uuml;cre tedavisinden &ouml;nce eklem ağrıları yaşayan hastaların sadece semptomlarının giderilmesine y&ouml;nelik tedavi veriliyor ve ila&ccedil;lar ile hafiflemeyen ağrılar i&ccedil;in ise cerrahi operasyonlar tercih ediliyordu.) K&ouml;k h&uuml;cre tedavisinin mantığı v&uuml;cudun kendi dokusundan h&uuml;creler elde ederek yine kendi doku ve eklemlerini onarması sonucu iyileşmesidir. </span></span></span></span></p> <h2 style="margin-top:24px; margin-bottom:8px"><span style="font-size:16pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="font-weight:normal"><b><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif"><span style="color:#548dd4">K&ouml;k H&uuml;creler Nasıl Elde Edilir?</span></span></b></span></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">K&ouml;k h&uuml;cre v&uuml;cudun kas, kan, beyin gibi dokularından elde edilir ve daha sonra enjekte edilen yerde &ccedil;eşitli h&uuml;cre tipleri olma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda <b>k&ouml;k h&uuml;cre</b> tedavisi ile kırışık gidermeden omurganın onarımına ve diz hasarlarının tedavisine kadar bir&ccedil;ok hastalık tedavi edilebilmektedir. Hayvan &ccedil;alışmalarında k&ouml;k h&uuml;cre tedavileri kalp hastalığı, Parkinson ve Kas Distrofisi gibi &ccedil;eşitli hastalıklar i&ccedil;in umut vaad ettiğini g&ouml;stermiştir. Ayrıca bu tedavi potansiyel olarak Osteoartrit hastaları i&ccedil;in de kemiklerin u&ccedil;larını &ouml;rten kıkırdak yapının yıpranması ve kemiklerin birbirine s&uuml;rt&uuml;nmesi sonucu ortaya &ccedil;ıkan ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kaybı gibi sorunların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmek amacıyla yapılmaktadır. D&uuml;nya &uuml;zerinde milyonlarca insan Osteoartrit hastalığı ile m&uuml;cadele etmektedir. Bir&ccedil;oğu semptom ve belirtilerini egzersiz, kilo kaybı ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla y&ouml;netir. Semptomlar şiddetli hale gelirse total diz protezi yapılarak cerrahi operasyon ger&ccedil;ekleştirilir. Ancak cerrahiye uygun olmayan hastalar i&ccedil;in k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi alternatif bir se&ccedil;enek olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">İnsan v&uuml;cudu kemik iliğinde s&uuml;rekli olarak k&ouml;k h&uuml;creler &uuml;retilmektedir. V&uuml;cuttaki belli koşullara ve sinyallere g&ouml;re k&ouml;k h&uuml;creler ihtiya&ccedil; duyulan noktaya y&ouml;nlendirilir. Rejeneratif tedavi y&ouml;ntemlerinden olan k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi v&uuml;cuttaki hasarlı dokuları kendi kendine onararak işe yarayan bir y&ouml;ntemdir.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">İnsan v&uuml;cudunda 2 ana k&ouml;k h&uuml;cre sınıfı vardır. Yetişkin v&uuml;cutta herhangi bir h&uuml;cre haline gelebilen pluripotent ve daha sınırlı bir h&uuml;cre haline gelmekte multipotent h&uuml;crelerdir. &Ouml;zellikleri, farklılaşması ve terap&ouml;tik uygulamaları araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Ancak doku rejenerasyonu ve onarımında b&uuml;y&uuml;k bir potansiyele sahiptir. H&uuml;crelerin k&ouml;k h&uuml;cre tanımına girebilmesi i&ccedil;in 2 temel &ouml;zelliği g&ouml;stermeleri gerekir; kaynak h&uuml;cre ile aynı genetik diziye ve kendini sınırsız yenileme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu &ouml;zellik kontrols&uuml;z bir şekilde b&ouml;l&uuml;nen kanser h&uuml;creleri i&ccedil;in de ge&ccedil;erlidir. Ancak k&ouml;k h&uuml;crelerin b&ouml;l&uuml;nmesi olduk&ccedil;a d&uuml;zenlidir. Somatik k&ouml;k h&uuml;creler olarak adlandırılan yetişkin k&ouml;k h&uuml;creler fet&uuml;s, plasenta, g&ouml;bek kordonu kanında bulunmaktadır. Yetişkin insanda kemik iliğinden elde edilen k&ouml;k h&uuml;creler olduğu i&ccedil;in pluripotent ve multipotent ayrımı ortaya &ccedil;ıkmıştır. Pluripotent k&ouml;k h&uuml;creler v&uuml;cuttaki t&uuml;m h&uuml;cre tiplerine farklılaşma kabiliyetine sahip oldukları i&ccedil;in &ouml;zelleşmiş multipotent k&ouml;k h&uuml;crelere d&ouml;n&uuml;şmeden &ouml;nce embriyoda kısa bir s&uuml;re bulunmaktadır. Pluripotent k&ouml;k h&uuml;creler terap&ouml;tik olarak insanlarda hen&uuml;z kullanılmamıştır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hayvan &ccedil;alışmalarında ortaya &ccedil;ıkan sonu&ccedil;lara g&ouml;re teratom gibi agresif t&uuml;m&ouml;rlerin oluşumu meydana gelebilir. Ancak diğer taraftan kemik iliğinden alınan multipotent k&ouml;k h&uuml;creler 1960&#39;lı yıllardan beri l&ouml;semi ve lenfomayı tedavi etmek i&ccedil;in kullanılmaktadır. Buradaki h&uuml;creler lenfositlere, megakaryositlerde ve eritrositlere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in kan kanserlerinin tedavisinde kolaylıkla ayırt edilir. Son yıllarda eklem hastalıklarının tedavisinde de kullanılan <b>k&ouml;k h&uuml;cre y&ouml;ntemi</b> konusunda &ccedil;alışmalar devam etmektedir.</span></span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify; margin-top:24px; margin-bottom:8px"><span style="font-size:16pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="font-weight:normal"><b><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif"><span style="color:#548dd4">Diz İ&ccedil;in K&ouml;k H&uuml;cre Tedavisi</span></span></b></span></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Kemiklerin u&ccedil;larını &ouml;rten kıkırdak s&uuml;rt&uuml;nme ile birlikte kemiklerin yumuşak bir şekilde hareketine izin verir. Ostaoartrit gibi &ccedil;eşitli dejeneratif hastalıklar zamanla kıkırdağa zarar vererek s&uuml;rt&uuml;nmenin artmasına neden olur. Ağrı, iltihaplanma ile birlikte hastada hareket ve işlev kaybı meydana gelir. Teorik olarak <b>k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi kıkırdak</b> gibi v&uuml;cut dokularında meydana gelen bozulmalara karşı onarma ve hasarı yavaşlatmaya yardımcı olmak i&ccedil;in v&uuml;cudun kendi iyileştirme mekanizmasını kullanır. Tedavi ile hekimler hasarlı kıkırdağı onarmayı, iltihabı ve ağrıyı azaltmayı, diz protezi ameliyatı ihtiyacını &ouml;nleme ve geciktirmeyi hedeflemektedir. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Eklem ağrılarını yok etmeye ve azaltmaya y&ouml;nelik uygulanan k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi invazif değildir. Bu konuda yapılan &ccedil;alışmalar <b>k&ouml;k h&uuml;cre tedavisinin yan etkileri</b>nin minimum d&uuml;zeyde olduğunu g&ouml;stermektedir. İşlemden sonra bazı hastalar ge&ccedil;ici olarak ağrıda artış veya eklemde şişlik yaşayabilir. Hastanın kendi h&uuml;cresi kullanıldığı i&ccedil;in ciddi yan etkileri &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azalmıştır. K&ouml;k h&uuml;creleri toplamanın ve prosed&uuml;re uygun bir şekilde işlemenin &ccedil;eşitli yolları vardır. K&ouml;k h&uuml;creler ameliyat sırasında veya uygun bir ortamda enjeksiyonla doğrudan ekleme verilebilir. K&ouml;k h&uuml;cre enjeksiyonları uygularken hekim, h&uuml;creleri tam olarak hasarlı kıkırdak b&ouml;lgesine iletmek i&ccedil;in ultrason gibi tıbbi g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme y&ouml;ntemi kullanır.</span></span></span></span></p> <h2 style="text-align:justify; margin-top:24px; margin-bottom:8px"><span style="font-size:16pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="font-weight:normal"><b><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif"><span style="color:#548dd4">Eklem Hastalıkları İ&ccedil;in K&ouml;k H&uuml;cre Tedavisi G&uuml;venli Mi?</span></span></b></span></span></span></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span lang="tr" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">K&ouml;k h&uuml;cre tedavisinde hastanın kendi h&uuml;creleri kullanıldığı i&ccedil;in istenmeyen reaksiyon riski minimal d&uuml;zeydedir. Dolayısıyla eklem hastalıkları i&ccedil;in <b>k&ouml;k h&uuml;cre tedavisi</b> g&uuml;venilir bir y&ouml;ntem olarak kabul edilir. En sık g&ouml;r&uuml;len yan etkiler ise eklemde ge&ccedil;ici olarak meydana gelen şişlik ve ağrıdır. Ancak yapılan bazı araştırmalar k&ouml;k h&uuml;cre tedavisinin v&uuml;cutta &ccedil;eşitli yerlerde t&uuml;m&ouml;r oluşumu riskini artırabileceğini &ouml;ne s&uuml;rmektedir. &Ccedil;oğu rejeneratif tedavi y&ouml;ntemlerinde olduğu gibi bu konuda da uzmanlar tarafından yapılan &ccedil;alışmalar geniş bir şekilde devam etmektedir. Ancak şimdiye kadar bir&ccedil;ok hastada alınan yanıtlar y&uuml;z g&uuml;ld&uuml;r&uuml;c&uuml;d&uuml;r. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.