1993-2000 Lisans - İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi
2003-2009 Tıpta uzmanlık - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2013-2016 Néonatoloji Yan Dal - Zekai Tahir Burak

Yourte DIŞI YAYINLAR

Yildirim ZK, Bidev D, Buyukavci M ; La supplémentation parentérale en glutamine n'a aucun effet sur la toxicité induite par la chimiothérapie chez les enfants atteints de lymphome non hodgkinien ; J Pédiatrique Hematol Oncol. juillet 2013;35(5):371-6. doi:10.1097/MPH.0b013e318282daf4.
Bozkurt O, Bidev D, Sari FN, Dizdar EA, Ulu HO, Uras N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Syndrome d'anophtalmie-plus de Fryns : deux cas rares. Genet Comté. 2014;25(4):395-8
Sahin S, Oncel MY, Alkan M, Bidev D, Oguz SS, Fitoz S, Dilmen U ; Nécrose de la graisse viscérale chez un nouveau-né après une hypothermie du corps entier ; J Pédiatre. 2015 juin ;166(6):1545.e1. doi : 10.1016/j.jpeds.2015.02.066. Publication en ligne du 4 avril 2015.
Sahin S, Oncel MY, Bidev D, Okur N, Talim B, Oguz SS. Myopathie des bâtonnets de némaline traitée avec de la L-tyrosine pour soulager les symptômes chez un nouveau-né. Arch Argent Pédiatre. 1 août 2019;117(4):e382-e386. doi : 10.5546/aap.2019.e382. Espagnol.
Bozkurt O, Ayamac Dizdar E, Bidev D, Sari FN, Uras N, Oguz SS. Nutrition entérale minimale prolongée par rapport aux progrès de l'alimentation précoce chez les prématurés ayant un poids de naissance ≤1250 g : un essai prospectif randomisé. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 janvier;35(2):341-347. doi : 10.1080/14767058.2020.1716723. Publication en ligne le 29 janvier 2020.
Öktem A, Zenciroğlu A, Dilli D, Bidev D, Özyazıcı A, Özçelik E, Erel Ö. L'homéostasie du thiol-disulfure chez les patients néonataux atteints d'une infection des voies urinaires. Suis J Perinatol. 17 janvier 2021. doi : 10.1055/s-0040-1722656. En ligne avant impression.

 

Yourte İÇİ YAYINLAR

Mehmet Karacan, Duygu Bidev,?Haşim Olgun,Hüseyin Tan.; Syncope cardiaque ou vasovagale diagnostiquée à tort comme épilepsie idiopathique - Article original ; Guncel Pediatri 2010.
Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz ; Yenidoğan Döneminde Süpüratif Parotit, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2016 ; 56(1)
F Yavanoğlu Atay, G Kanmaz Kutman, D Bidev, ŞS Oğuz; Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Bozkurt, Gözde Kanmaz, F. Emre Canpolat, Nuran Uraş, Şerife Suna Oğuz, Uğur Dilmen ; Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Kafein Tedavisinin Neonatal Morbidite ve Solunum Morbiditeleri Üzerine Etkisi, UNEKO 2014, Sözlü Sunum
Funda Yavanoglu Atay, Duygu Bidev, Ozlem Bozkurt, Gozde Kanmaz, F. Emre Canpolat, Nuran Uras, Serife Suna Oguz, Ugur Dilmen Effets de la thérapie à la caféine sur les morbidités respiratoires chez les nourrissons de très faible poids à la naissance, EAPS 2014, affiche
Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz Yenidoğan Döneminde Unilateral Süpüratif Parotit Olgu Sunumu ; UNEKO 2015, Affiche
Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Gözde Kanmaz Kutman, Emre Canpolat, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz. Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Affiche
Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu, Nahide Altuğ, Şerfe Suna Oğuz, Emre Canpolat. Preterm bebeklerde hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriosus sıklığı ve preterm morbiditeleri ile ilişkisi. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Affiche
Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu, Nadire Altuğ, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Preterm bebeklerde patent duktus arteriosus ve serum interlökin-6 ilişkisi. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Affiche
Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Preterm bebeklerde kafein tedavisinin kemik metabolizması üzerine etkileri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Affiche
Duygu Bidev, Suzan Şahin, Funda Yavanoğlu Atay, M.Yekta Öncel, Nurdan Uraş, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Préterme yenidoğanlarda yaşamın erken dönemindeki vital bulgular ve kan gazı parametrelerinin duktal ligasyonu öngörmedeki yeri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Affiche
Duygu Bidev, Ece Koyuncu, Ahmet Öktem, Ahmet Özyazıcı, Gülümser Şahin, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu ; Karaciğer néonatal Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Progressif Familyal İntrahepatik Kolestaz. 26. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
Duygu Bidev, Evrim Alyamaç Dizdar, Funda Yavanoğlu Atay, Özlem Bozkurt, Fatmanur Sarı, Suna Oğuz ; Emziren Anneler İçin Üretilen "Özel Sütlü İçecek" İle Anne Diyetinin Desteklenmesinin Anne Sütü Makrobesin İçeriği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
Duygu Bidev, Ece Koyuncu, Ahmet Özyazıcı, Ahmet Öktem, Hasan Akduman, Ferda Özbay Hoşnut, Aspurçe Olgaç, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu.; Gestasyonel Alloimmün Hepatit: Neonatal Akut Karaciğer Yetmezliğinin Önemli Bir Nedeni; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
Duygu Bidev, Ali Fettah, Ece Koyuncu, Ahmet Öktem, Ahmet Özyazıcı, Hasan Akduman, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu.; Neonatal Kolestaz İle Prezente Olan Hemofagositik Lenfohistiyositoz: Olgu Sunumu.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche

 

Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu, Ahmet Özyazıcı, Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Seda Aydoğan, Ece Koyuncu, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Güleseren Karakay.; Yenidoğanlarda Taze Donmuş Plazmayı Uygun Endikasyonlarda Kullanıyor Muyuz? UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
 

Rumeysa Çitli , Asuman Şamlı Işıklar, Ayşegül Zenciroğlu, Nurdan Dinlen Fettah, Ahmet Özyazıcı , Duygu Bidev, Gönül Tanır.; Yenidoğan Ünitelerinin Önemli Bir Sorunu: Kan Kültüründe Koagulaz Negatif Stafilokok Üremesi Kontaminasyon Mu, Etken Mi? UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
 

Ahmet Özyazıcı, Ayşegül Zenciroğlu, Duygu Bidev, Nurdan Fettah Dinlen, Ahmet Öktem, Seda Kunt, Ece Koyuncu, Çitli Rumeysa, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Gülümser Karakaya G ; Türk Neonatoloji Derneği (TND) Transfüzyon Rehberi Işığında Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Deneyimleriz.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
 

Rumeysa Çitli, Ahmet Özyazıcı, Nurdan Fettah Dinlen, Duygu Bidev, Ayşegül Zenciroğlu ; Malnütrüsyon İle Prezente Olan Galaktozemi: Yenidoğan Olgu Sunumu.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Affiche
 

Ahmet Özyazıcı, Rumeysa Çitli, Duygu Bidev, Ece Koyuncu, Ahmet Öktem, Seda Kunt, Nurdan Fettah Dinlen, Ayşegül Zenciroğlu ; Yenidoğan Döneminde Pankreas Yetmezliği Ve Malnutrisyonla Prezente Olan Kistik Fibrozis Olgusu UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster
 

Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu, Gamze Avcıoğlu, Ülkühan Öztoprak, Özcan Erel ; Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanısıyla Hipotermi Tedavisi Alan Yenidoğan Hastalarda Plazma İskemik-Modifiye Albumin Düzeyleri ve Dinamik Tiyol/ Disülfit Dengesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Sözlü Sunum
 

Ahmet Öktem, Duygu Bidev, Ayşeg

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.