Uzm. Dr. Mırjalıl SEYIDOV


Çalıştığı Hastane

Koru Sincan Hastanesi

Çalıştığı Birim

Genel Cerrahi

Eğitim

Azerbaycan Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakultesi 2003-2009
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakultesi 2009-2010
Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Observer 2011-2012
Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Genel Cerrahi AB 2012-2018

İş Deneyimi

Azerbaycan Nahçıvan Diagnostik Merkez 2008-2009
Gazi Ünversitesi 2012-2018
Özel Koru Sincan Hastanesi 2018-

Ayrıntılı Özgeçmiş

Ulusal ve Uluslararası Üyelikler:

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği

Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar:

  • Seyidov M., Büyükkasap Ç., Altıner S., Yıldız A., Leventoğlu S. Gebelik Döneminde Laparoskopik Apendektomi: Klinik Deneyimlerimiz. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017.

  • Seyidov M., Büyükkasap Ç., Altıner S., Maraş G., Nasirov M., Bostanci H., Tiroid Metastazı ile Seyreden Kolon Kanseri, Olgu Sunumu. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017.

  • Büyükkasap Ç., Seyidov M., Yavuz A., Dikmen K., Bostanci H., Yüksel O. Rektum Kanserinde TME Yapılan Hastalarda Uzun Dönemde Lokal Nüks Üzerine Etkili olan Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017.

  • Dikmen K., Altıner S., Seyidov M., Çetinkaya G., Akyürek N. Dalağın Primer İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü. Turkısh Journal Of Surgery, 2017.

  • Ermiş İ., Büyükkasap Ç., Seyidov M., İsmayilov İ., Yavuz A., Nasirov M., Yüksel O. T4N0 Kolon Kanseri Nedeniyle Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Uzun Dönem Sonuçlarımız. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017.

  • Dikmen K., İsmayilov İ., Bostanci H ., Tavukçu K., Yavuz A., Seyidov M., Açık Apendektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Güdük Apandisit : Olgu Sunumu. Gazi Medical Journal 2015


checkclosehomecalendarphonephone-squarebarscaret-leftcolumnsenvelopeuser-mdbuilding-ohospital-ograduation-capbuildingstreet-viewenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram