Op. Dr. Feyza ÇALIŞ


Çalıştığı Hastane

Koru Ankara Hastanesi

Çalıştığı Birim

Göz Hastalıkları

Eğitim

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2009
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 2010-1014
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Retina Vitreus Birimi, gözlemci, Nisan-Haziran 2016
Etlik Zübeyde Hanım Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi , gözlemci, Haziran-Ağustos 2016

İş Deneyimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi

Ayrıntılı Özgeçmiş

Tıbbi ilgi alanları:

Retina – vitreus hastalıkları ve cerrahisi Prematüre retinopatisi

Pediatrik oftalmoloji

Ulusal ve Uluslararası Üyelikler:

Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Tabip Odası

Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar:

Uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yalçındağ FN., Çalış F. Re-reiterative membranous proliferation with giant-cell deposits onhydrophobic acrylic intraocular lenses after triple procedures in eyes with cataracts and uveitis. Cutan Ocul Toxicol. 2012;31(1):87.
 2. Kızıltunc PB, Atailla H, Çalış F. Comparison of Surgical Success for Infantile Esotropia and Strabismus Associated with Neurological Impairment. Strabismus. 2016;24(3):97-100.
 3. Turgut B., Çalış F. Pre-Perimetric Glaucoma is not Perimetry-Free Glaucoma. Advances in Ophthalmology & Visual System 2017;7(4):227

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

 1. Gündüz Ö, Çalış F. Unilateral Progressive Corneal Stromal Melting. 3. EuCornea Kongresi, 6-8 Eylül, Milano. (Poster Sunumu)
 2. Gündüz Ö, Çalış F, Alay C, Kanpolat A. Three-Year Follow-Up of Intacs in Keratoconus. 10. ISOPT (The International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics) Toplantısı, 7-10 Mart 2013, Paris, Fransa (Poster Sunumu)
 3. Tekeli O, Çalış F , Hoşal B. Frequency of Plateau Irıs in Pseudoexfoliation Glaucoma . 5. Dünya Glokom Kongresi, 17-20 Temmuz 2013, Vancouver, Kanada (Poster Sunumu)
 4. Atilla H, Çalış F, Bingöl Kızıltunç P, Alay C. Magnetic Resonance Imaging Findings in Infantile Esotropia with and without Consecutive Exotropia. 12. Uluslararası Şaşılık Derneği Kongresi, 1-4 Aralık 2014, Kyoto, Japonya (Sözlü Sunum)
 5. Atilla H, Bingöl Kızıltunç P, Çalış F,Alay C. Surgical Success for Infantile Esotropia and Strabismus Associated with Neurological Impairment . 12. Uluslararası Şaşılık Derneği Kongresi, 1-4 Aralık 2014, Kyoto, Japonya (Poster Sunumu)

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Çalış F, Gündüz K, Kuzu I, Erden E. Oküler adneksal lenfomalı olgularda klinik bulgular ve tedavi sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi (Turk J Ophthalmol) 2014;44:374-378.
 2. Şermet F, Çalış F. Non-eksudatif Senil Makula Dejenerasyonunda Tanı Yöntemler ve Tanıda Yenilikler. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(2):51-62
 3. Batman C., Çalış F. Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Cerrahi Tedavi. Güncel Retina Dergisi 2017; 1(3): 229-234.

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ VE OLGU SUNUMLARI

 1. Çalış F, Gündüz K. Coats Hastalığında Klinik ve Tedavi Özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi , 5-9 Ekim 2011, Girne (Sözlü Sunum)
 2. Çalış F, Gündüz Ö, Kanpolat A. Progresif Unilateral Korneal Stromal Erime. Türk Oftalmoloji Derneği

  32. Nisan Kursu, 6-8 Nisan 2012, Ankara (Olgu Sunumu)

 3. Çalış F, Alay. C, Gündüz Ö, Kanpolat A. Keratokonusta INTACS: Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (Sözlü Sunum)
 4. Çalış F, Gündüz Ö, Kanpolat A. Progresif Unilateral Korneal Stromal Erime. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (Poster Sunumu)
 5. Çalış F, Yalçındağ FN, Atilla H. Anizohipermetropi ve Ezotropyalı Bir Olguda Gelişen Diffüz Korneal İncelme: Keratoglobus. Türk Oftalmoloji Derneği 26. Yaz Sempozyumu, 21-23 Haziran 2013, İzmir (Poster Sunumu)
 6. Çalış F, Atilla H. Yüksek Myopi ve Progresif Ezotropya. Türk Oftalmoloji Derneği 34. Nisan Kursu, 11-13 Nisan 2014, Ankara (Olgu Sunumu)
 7. Çalış F, Demirel S, Batıoğlu F, Özmert E. Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Lutein Kullanımının Makula Pigment Optik Dansitesi Üzerine Etkisinin Renkli Perimetri Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (Sözlü Sunum)
 8. Tekeli O, Alay C, Çalış F. Pseudoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlıklarının Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya (Sözlü Sunum)

Bildiği Yabanci Diller: İngilizce

Ass. Prof Feyza ÇALIŞ KARANFİL Birth Date: 02.07.1985 Speciality: Ophthalmology Educations:

Gazi University Faculty Of Medicine 2003-2009

Ankara University Faculty Of Medicine Department of Ophtalmology 2010-1014

Ankara University Faculty Of Medicine Department of Ophtalmology Retina Vitreuous Section, observer, April-June 2016

Etlik Zübeyde Hanım Obstetrics and Gynecology Hospital ,Retinopathy of Prematurity Diagnosis and Treatment Center , observer, June-August 2016

Professional Experiences:

Ankara University Faculty Of Medicine Department of Ophtalmology Konya Cihanbeyli Military Hospital

Medical Interests:

Retina and vitreous diseases and surgery Retinopathy of Prematurity

Pediatric Ophthalmology

National and International Memberships: Turkish Ophthalmological Assosiation Research and Scientific Publications: Articles published in international journals:

 1. Yalçındağ FN., Çalış F. Re-reiterative membranous proliferation with giant-cell deposits onhydrophobic acrylic intraocular lenses after triple procedures in eyes with cataracts and uveitis. Cutan Ocul Toxicol. 2012;31(1):87.
 2. Kızıltunc PB, Atailla H, Çalış F. Comparison of Surgical Success for Infantile Esotropia and Strabismus Associated with Neurological Impairment. Strabismus. 2016;24(3):97-100.
 3. Turgut B., Çalış F. Pre-Perimetric Glaucoma is not Perimetry-Free Glaucoma. Advances in Ophthalmology & Visual System 2017;7(4):227

International Reports and Proceedings:

 1. Gündüz Ö, Çalış F. Unilateral Progressive Corneal Stromal Melting. 3tg EuCornea Congress, 6-8 September, Milano. (Poster )
 2. Gündüz Ö, Çalış F, Alay C, Kanpolat A. Three-Year Follow-Up of Intacs in Keratoconus. 10th ISOPT (The International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics) Meetings, 7-10 March 2013, Paris, France (Poster )
 3. Tekeli O, Çalış F , Hoşal B. Frequency of Plateau Irıs in Pseudoexfoliation Glaucoma . 5th World Glaucoma Congress, 17-20 July 2013, Vancouver, Canada (Poster )
 4. Atilla H, Çalış F, Bingöl Kızıltunç P, Alay C. Magnetic Resonance Imaging Findings in Infantile Esotropia with and without Consecutive Exotropia. 12th International Strabismus Association Congress, 1-4 December 2014, Kyoto, Japan(Oral presentaion)
 5. Atilla H, Bingöl Kızıltunç P, Çalış F,Alay C. Surgical Success for Infantile Esotropia and Strabismus Associated with Neurological Impairment . 12th International Strabismus Association Congress, 1-4 December 2014, Kyoto, Japonya (Poster )

Articles published in National Journals:

 1. Çalış F, Gündüz K, Kuzu I, Erden E. Clinical Findings and Treatment Results in Ocular Adnexal Lymphomas. Turk J Ophthalmol 2014;44:374-378.
 2. Şermet F, Çalış F. maging Methods for Diagnosis and Follow-Up of Non-Exudative Age-Related Macular Degeneration: Which Method? Why; Advantages and Disadvantages?. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(2):51-62
 3. Batman C., Çalış F. Surgical Treatment in Wet-Form (Neovascular) Age-Related Macular Degeneration. Current Retina Journal 2017; 1(3): 229-234.

Foreign Languages: English


checkclosehomecalendarphonephone-squarebarscaret-leftcolumnsenvelopeuser-mdbuilding-ohospital-ograduation-capbuildingstreet-viewenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram