Cumhur  BİLGİ

Prof. Dr. Cumhur BİLGİ

Özel Koru Sincan Hastanesi
Laboratuvar

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıbbi Biyokimya Dalında Doktora Eğitimi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Merkez Laboratuvarı Sorumlu Uzmanlığı (1985-87)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Öğretim Üyeliği (Yrd.Doç. ve Doç.Dr.) , Acil Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Uzmanlığı (1987-2003)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Öğretim Üyeliği (Prof.Dr.) (2003-2014)
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Başkanlığı ve Koru Hastaneleri Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları Sorumlu Uzmanlığı 2014- ...)

Acil Tıp’ta Biyokimyasal Testler, Kardiyak belirteçler, Kimyasal Savaş, Klinik Enzimoloji,

Türk Biyokimya Derneği (TBD)

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) Ankara Tabip Odası (ATO)

Ankara Eczacı Odası (AEO)

American Association for Clinical Chemistry (AACC) International Federation Clinical Chemistry (IFCC) Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Uluslararası İndekslere giren A grubu Bilimsel Degilerde yayınlanmış 28 Adet araştırma makalesi, Yurtiçi Hakemli Dergilerde yayınlanmış 42 Adet araştırma makalesi, 11 Adet

Derleme çalışması, 6 Adet Bilimsel Kitap Bölüm Yazarlığı, Uluslararası Kongrelerde sunulmuş 24 adet Sözel bildirisi, 65 adet yazılı bildirisi, Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda sunulmuş 33 adet sözel, 74 adet yazılı bildirisi bulunmaktadır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.