Child Neurology

Child Neurology

Çocuk Nöroloji Bölümü, çocukluk çağında rastlanan beyin ve sinir hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konusunda uzmanlaştıktan sonra üst uzmanlık dalı olarak yapılır. Beynimiz çocukluk çağında en hızlı gelişim sürecine sahip olduğu için bu yaşlarda ortaya çıkabilecek bazı bulgular ve nörolojik hastalıklar erişkinlerden çok farklıdır.
Çocuk nöroloji bölümünün ilgilendiği başlıca hasta grupları;
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Elektroansefalografi (EEG)
 • Havale (nöbet)
 • Havale ile karışan durumlar (katılma nöbeti, bayılma gibi)
 • Ateşli havale
 • Başağrısı
 • Başdönmesi
 • Hareket bozuklukları (anormal hareketler, tikler gibi)
 • Gelişme gerilikleri (yürümede, konuşmada gecikme veya gerileme gibi)
 • Zeka geriliği ve zeka geriliğine neden olan durumlar
 • Otizme neden olan durumlar
 • Riskli bebeklerin (erken doğan ve/veya doğum sırasında bazı sorunları olan bebekler) takibi
 • Serebral palsi
 • Kas hastalıkları
 • Sürekli olan kuvvet bozuklukları (güçsüz bebek gibi)
 • Ani başlayan kuvvet bozuklukları (inme gibi)
 • Periferik sinir sistemi bozuklukları (nöropatiler gibi)
 • Beyin gelişimsel anormallikleri
 • Beyinde sonradan hasara yol açan durumlar (beyaz cevher hastalıkları, metabolik hastalıkların beyin tulumu, nörodejeneratif hastalıklar gibi )
 • Nörokutanöz hastalıklar (beyin ve cilt bulguları ile birlikte olan hastalıklar)
 • Genetik hastalıkların nörolojik tutulumu
Hastanemiz çocuk nöroloji bölümünde hastaların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra EEG (uyku ve uyanık) , MRG, antiepileptik ilaç düzeyleri, metabolik tetkikler, genetik tetkikler hastanemiz laboratuvarlarından veya anlaşmalı olan kurumlardan istenebilmektedir.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU