Check - Up

CHECK-UP NEDİR? 
Check up; periyodik olarak yapılan genel ve kapsamlı sağlık kontrolüdür.
Sağlık sorunu olmayan veya bilinen hastalığı olan bir kişide olası, gizli, bilinmeyen hastalıkları erken dönemde ortaya çıkaran ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, çevresel faktörler ve genetik yatkınlık da dikkate alınarak yapılan sağlık taraması ve tetkikler bütünüdür.
Modern tıpta amaç; hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır.
Erken tanı ve tedaviyle; ileri evrelerde tedavisi zorlaşan veya tedavi şansı kalmayan sağlık sorunları tesbit edilerek kişinin yaşam süresi ve kalitesi artırılabilir.
-Neden düzenli check up yaptırmalıyız?
Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler şikayeti olsun veya olmasın mutlaka yılda bir kez chep up yaptırmalıdır.
Chek up sadece tahlil ve tetkik yaptırmak değildir. Kapsamlı fizik muayne yapılması, sonuçların yorumlanması, ona göre yol haritasının çizilmesi demektir. Chek upda her bir değerin normal olması kişiler için büyük şans iken anormalliklerde chek up yaptırmanın önemini göstermektedir. Sağlığımız en değerli varlığımızdır, onu yaşamın akışında şansa bırakmamalıyız...
Yaşımız ilerledikçe organ fonksiyonları gerilemekte, sistemik hastalık ve kanser riski artmaktadır. Yaşımız ilerledikce chek up yaptırmak daha da önem kazanmaktadır. Chek up programları kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik yatkınlığına, yaşam şekli ve geçmiş sağlık öyküsüne göre değişebilir. Öncelikle kişinin doktoru tarafından öyküsü alınarak, fizik muaynesi yapılarak uygun program seçilmelidir.
-Check up programının içeriği nasıl olmalıdır?
Kapsamlı bir chek up da kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon ve hasar testleri, elektrolit ve mineraller, kan sayımı, kan grubu, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, vitaminler, HOMA-IR indeksi, tümör markerları, viral markerlar, tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, akciğer grafisi, tüm abdomen USG, tiroid USG, meme USG, EKG, efor testi, EKO, solunum fonksiyon testi, servikal smear olmalıdır.
-Check up incelemesinde hangi ek muayeneler ve tetkikler yapılabilir?
Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler de programlara kadın doğum, üroloji, kardioloji, göz, KBB, gastroenteroloji, diyet ve beslenme bölümleri de dahil edilebilir. Ayrıca düşük doz akciğer tomografisi (özellikle 55 yaş üstü ve 30 paket-yıldan fazla sigara içme öyküsü olan ağır sigara içiçilerinde), kolonoskopi ( 50 yaş üzerinde), sanal anjio paketi, sanal kolonoskopi paketi, Tüm vücut MR paketi, jinekolojik tarama-LUVİVA paketi, erişkin bağışıklama paketi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar paketi, genetik chek-up paketi de eklenebilir.
Yapılan chek up sonucu kişiye uygun fiziksel aktivite, beslenme düzeni ve gerekli tedavi ve takip algoritması düzenlenmelidir.

Muayeneler
Dahiliye Muayene
Üroloji
Kardiyoloji Muayene
Genel Cerrahi Muayene
Göz Muayene
Laboratuvar
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Testi
Gaitada Gizli Kan
Kalsiyum
Potasyum
Sodyum
Açlık Kan Şekeri
CRP
Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA, İnsülin Açlık, AF8, 25 Hidroksi
Vitamin B12
Radyoloji
Tüm Batın US, PA Akciğer Grafisi, Troid US
Kardiyoloji Tetkikleri
EKG, EKO, Efor
Böbrek Fonksiyonları
BUN, Kreatinin
Karaciğer Fonksiyonları
ALT, AST, Albümin, ALP, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin, Direkt Biluribin, İndirekt Biluribin
Metabolizma Testleri
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Troid Testi
TSH, Hemoglobin A1C
Hepatit Tarama Testleri
HBsAG, ANTI HBS, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV
Prostat Testleri
Total PSA
Muayeneler
Dahiliye Muayene
Üroloji
Kardiyoloji Muayene
Laboratuvar
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Testi
Gaitada Gizli Kan
Kalsiyum
Potasyum
Sodyum
Açlık Kan Şekeri
CRP
Vitamin B12
Radyoloji
Tüm Batın US, PA Akciğer Grafisi, Troid US
Kardiyoloji Tetkikleri
EKG, EKO
Böbrek Fonksiyonları
BUN, Kreatinin
Karaciğer Fonksiyonları
ALT, AST, Albümin
Metabolizma Testleri
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Troid Testi
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Hepatit Tarama Testleri
HBsAG, ANTI HBS, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV
Prostat Testleri
Total PSA
Muayeneler
Dahiliye Muayene
Üroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene
Genel Cerrahi Muayene
Göz Muayene
Laboratuvar
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Testi
Gaitada Gizli Kan
Ürik Asit
Ferritin
Kalsiyum
Potasyum
Folik Asit
Sodyum
Açlık Kan Şekeri
Ca 15-3, Ca 125, CEA, AFP, Ca 19-9
Vitamin D
CRP
Vitamin B12
Radyoloji
Tüm Batın US, PA Akciğer Grafisi, Troid US
Kardiyoloji Tetkikleri
EKG, EKO, Efor
Böbrek Fonksiyonları
BUN, Kreatinin
Karaciğer Fonksiyonları
ALT, AST, Albümin, ALP, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin, Direkt Biluribin, İndirekt Biluribin
Metabolizma Testleri
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Troid Testi
TSH, Hemoglobin A1C
Hepatit Tarama Testleri
HBsAG, ANTI HBS, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV
Prostat Testleri
Total PSA
Muayeneler
Dahiliye Muayene
Üroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene
Laboratuvar
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Testi
Gaitada Gizli Kan
Ürik Asit
Kalsiyum
Potasyum
Sodyum
Açlık Kan Şekeri
CRP
Vitamin B12
Radyoloji
Tüm Batın US, PA Akciğer Grafisi, Troid US, Meme US
Kardiyoloji Tetkikleri
EKG, EKO
Böbrek Fonksiyonları
BUN, Kreatinin
Karaciğer Fonksiyonları
ALT, AST, Albümin
Metabolizma Testleri
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Troid Testi
TSH
Hepatit Tarama Testleri
HBsAG, ANTI HBS, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV
Diyabet Testleri
İnsülin, HbAıc