Check Up Programı

Check up; periyodik olarak yapılan genel ve kapsamlı sağlık kontrolüdür.
Sağlık sorunu olmayan veya bilinen hastalığı olan bir kişide olası, gizli, bilinmeyen hastalıkları erken dönemde ortaya çıkaran ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, çevresel faktörler ve genetik yatkınlık da dikkate alınarak yapılan sağlık taraması ve tetkikler bütünüdür.
Modern tıpta amaç; hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır.
Erken tanı ve tedaviyle; ileri evrelerde tedavisi zorlaşan veya tedavi şansı kalmayan sağlık sorunları tesbit edilerek kişinin yaşam süresi ve kalitesi artırılabilir.

Neden düzenli check up yaptırmalıyız?

Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler şikayeti olsun veya olmasın mutlaka yılda bir kez chep up yaptırmalıdır.
Chek up sadece tahlil ve tetkik yaptırmak değildir. Kapsamlı fizik muayne yapılması, sonuçların yorumlanması, ona göre yol haritasının çizilmesi demektir. Chek upda her bir değerin normal olması kişiler için büyük şans iken anormalliklerde chek up yaptırmanın önemini göstermektedir. Sağlığımız en değerli varlığımızdır, onu yaşamın akışında şansa bırakmamalıyız...

Yaşımız ilerledikçe organ fonksiyonları gerilemekte, sistemik hastalık ve kanser riski artmaktadır. Yaşımız ilerledikce chek up yaptırmak daha da önem kazanmaktadır. Chek up programları kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik yatkınlığına, yaşam şekli ve geçmiş sağlık öyküsüne göre değişebilir. Öncelikle kişinin doktoru tarafından öyküsü alınarak, fizik muaynesi yapılarak uygun program seçilmelidir.

Check up programının içeriği nasıl olmalıdır?

Kapsamlı bir chek up da kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon ve hasar testleri, elektrolit ve mineraller, kan sayımı, kan grubu, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, vitaminler, HOMA-IR indeksi, tümör markerları, viral markerlar, tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, akciğer grafisi, tüm abdomen USG, tiroid USG, meme USG, EKG, efor testi, EKO, solunum fonksiyon testi, servikal smear olmalıdır.

Check up incelemesinde hangi ek muayeneler ve tetkikler yapılabilir?

Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler de programlara kadın doğum, üroloji, kardioloji, göz, KBB, gastroenteroloji, diyet ve beslenme bölümleri de dahil edilebilir. Ayrıca düşük doz akciğer tomografisi (özellikle 55 yaş üstü ve 30 paket-yıldan fazla sigara içme öyküsü olan ağır sigara içiçilerinde), kolonoskopi ( 50 yaş üzerinde), sanal anjio paketi, sanal kolonoskopi paketi, Tüm vücut MR paketi, jinekolojik tarama-LUVİVA paketi, erişkin bağışıklama paketi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar paketi, genetik chek-up paketi de eklenebilir.

Yapılan chek up sonucu kişiye uygun fiziksel aktivite, beslenme düzeni ve gerekli tedavi ve takip algoritması düzenlenmelidir.
 

CHECK-UP HİZMETLERİ

 

GENEL CHECK-UP PAKETİ

MUAYENELER

Dahiliye, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji Muayenesi

LABORATUVAR

Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, Tam İdrar Testi, Gaitada Gizli Kan, Kalsiyum, Potasyum,Sodyum, Açlık Kan Şekeri, Hemoglobin A1C, CRP, CEA, İnsülin Açlık, AF8, 25 Hidroksi, Vitamin B12, Tokluk Kan Şekeri, CEA, Vitamin D

RADYOLOJİ

Tüm Batın USG, PA Akciğer Grafisi, Tiroid USG, Meme USG (Kadınlar için)

KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ

EKG

BÖBREK FONKSİYONLARI

BUN, Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYONLARI

ALT, AST, Albumin 

METABOLİZMA TESTLERİ

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit

TİROİD TESTİ

TSH

HEPATiT TARAMA TESTLERİ

HBsAG, ANTI HBS, ANTI-HIV, ANTI-HCV

 

ERKEKLER İÇİN KAPSAMLI CHECK UP PAKETİ

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi, Üroloji Muayenesi, Kardiyoloji Muayenesi, Genel Cerrahi Muayenesi, Göz Hastalıkları Muayenesi

LABORATUVAR

Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, Tam İdrar Testi, Gaitada Gizli Kan, Kalsiyum, Potasyum, Sodyum, Açlık Kan Şekeri, Hemoglobin A1C, CRP, Ca 19-9, CEA, İnsülin Açlık, AF8, 25 Hidroksi, Vitamin B12, Vitamin D

RADYOLOJİ

Tüm Batın USG, PA Akciğer Grafisi, Tiroid USG

KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ

EKG, EKO, Efor

BÖBREKFONKSİYONLARI

BUN, Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYONLARI

ALT, AST, Albumin, ALP, Total Protein, Total Bilirubin, Direkt Biluribin, IndirektBiluribin

METABOLİZMA TESTLERİ

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit

TİROİD TESTİ

TSH

HEPATIT TARAMA TESTLERİ

HBsAG, ANTI HBS, ANTI-HIV, ANTI-HCV

PROSTAT TESTLERİ

Total PSA

 

KADINLAR İÇİN KAPSAMLI CHECK UP PAKETİ

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi, Kardiyoloji Muayenesi, Genel Cerrahi Muayenesi, Göz Hastalıkları Muayenesi

LABORATUVAR

Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, Tam İdrar Testi, Gaitada Gizli Kan, Kalsiyum, Potasyum, Sodyum, Açlık Kan Şekeri, Hemoglobin A1C, CRP

Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA, İnsülin Açlık, AF8, 25 Hidroksi, Vitamin B12

RADYOLOJİ

Tüm Batın USG, PA Akciğer Grafisi, Troid USG, Meme USG

KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ

EKG, EKO, Efor

BÖBREKFONKSİYONLARI

BUN, Kreatinin

KARACİĞER FONKSİYONLARI

ALT, AST, Albumin, ALP, Total Protein, Total Bilirubin, Direkt Biluribin, IndirektBiluribin

METABOLİZMA TESTLERİ

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit

TİROİD TESTİ

TSH

HEPATIT TARAMA TESTLERİ

HBsAG, ANTI HBS, ANTI-HIV, ANTI-HCV

JİNEKOLOJİK TESTLER

Smear Testi

Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU