Nükleer Tıp

1- Sintigrafi

Son teknoloji, çift detektörlü gama kamera sistemi (GE NM 630) ile her türlü sintigrafik (Planar/Dinamik) ve sinti-tomografik (SPECT) görüntüleme hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

2- PET/CT

Moleküler görüntülemede son aşama olan PET/CT cihazı ile onkolojik (Kanser tanı, evreleme, yeniden evreleme, tedaviye yanıtın takibi, nüks araştırılması, radyoterapi planlanması, uygun biyopsi yerinin belirlenmesi vb.), kardiyolojik (koroner arter hastalığı, kalp kasının canlılığının belirlenmesi, kalp kası hastalıkları,  by-pass’lı hasta takibi, vb.), beyin ve sinir hastalıkları (demans, beyin kanseri, biyopsi yeri belirleme, beyin gelişim bozuklukları, Parkinson Hastalığı, epilepsi, inme, bazı genetik geçişli hastalıklar vb.) ile psikiyatrik hastalıklarda (şizofreni, dikkat bozuklukları, hiperkinetik hastalıklar, anksiyete, panik bozukluklar, konuşma bozuklukları, alkol ve ilaç bağımlılıkları, nörotransmitter ve reseptör bozuklukları vb.) uygulamalarıyla hizmetinizdedir.

3- Radyonüklid Tedavi

Tiroid Kanseri ve Hipertiroidizm  I-131
Nöroendokrin Tümörler  I-131 MIBG
İntra-kaviter Tedavi  P-32, Y-90, Re-186
Kemik Metastaz Palyasyonu  Sr-89, Re-186, Sm-153, Ra-223
Dirençli Non-Hodgkin Lenfoma  Zevalin (Ritüksimab + Y-90)
Karaciğer Kanseri ve Karaciğere Metastazlar Y-90 mikroküre


checkclosehomecalendarphonephone-squarebarscaret-leftcolumnsenvelopeuser-mdbuilding-ohospital-ograduation-capbuildingstreet-viewenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram