Havacılık Tıp Merkezi

HAVACILIK TIP MERKEZİ

Hakkımızda
Kimlere Hizmet Veriyoruz?
Muayene Süreçleri
Muayene Aşamaları Nelerdir?
Muayene Geçerlilik Süreleri Ne Kadardır?
Randevu Al
Havacılık Tıp Merkezleri, tüm dünyayı kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu I.C.A.O (International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik Havacılık Düzenlemesi PART-MED sağlık kurallarına göre yapmak kaydıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nün verdiği yetkiye dayanarak sivil pilotların sağlık muayenelerini yapan merkezlerdir. Merkez bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.

Havacılık personelinin muayenelerini, uluslararası ve ulusal havacılık otoritelerinin belirlediği Sağlık Kurallarına göre Havacılık Sağlık Talimatı’nın (SHT-MED), (SHT-ORA), ICAO Ek-1 ve 3 Kasım 2011 tarihli ve (AB) 1178/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün PART-MED Başlıklı 4 no’lu Eki ile kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Hükümlerine göre SHGM’nin yetkilendirdiği HAVACILIK TIP MERKEZİ yetki belgesi alan hastaneler yapar.

Havacılık Tıp Merkezimiz, (Aeromedical Center / AeMC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilgili mevzuat gerekliliklerine göre yetkilendirilmiştir.

Merkezimizde Havacılıkla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışan personelin işe ilk giriş ve daha sonrasında ise görev özelliklerine göre periyodik muayenelerini uluslararası ve ulusal düzenlemelere göre yapıyoruz. Amacımız görevi esnasında her an sağlıklı olması gereken havacılık personelinin, sağlıklı halinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Havacılık personeli uçuş lisanslarının verdiği yetkiyi emniyetle kullanabilmeleri için lisanslarının tipine, kullandıkları hava aracına, yaptığı işe ve yaşa göre değişen, belirli zamanlarda periyodik sağlık muayenelerine girmeleri gerekir.
Birim bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.

Havacılık Tıp Merkezimiz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yapılan denetim sonucunda ICAO ve SHT-MED gerekliliklerine göre havacılık personelinin ilk, periyodik, özel durum vb. hava sağlık muayenelerini yapmaya ve sağlık sertifikalarını onaylamaya yetkili kılınmıştır.

Havacılık Tıp Merkezimizde:

Ulusal (SHT-MED) ve uluslararası (ICAO, PART-MED, EASA vb) mevzuatlar gereği; uçuş muayenelerinin yapılması gereken ve havacılık faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi açısından kalifiye insan kaynaklarını oluşturan;

 • Sınıf 1 Pilotaj,
 • Sınıf 2 Pilotaj,
 • Sınıf 3 Hava Trafik Kontrolörü,
 • Kabin Ekibi Üyesi
 • Diğer Havacılık Personeli
 • Uçucu teknisyen,
 • Kabin ekibi üyesi,
 • Uçuş emniyeti ekibi üyesi,
 • Hava trafik kontrolörü,
 • Uçuş mühendisi,
 • Yer personeli ve diğer havacılıkla ilişkili tüm personel
 • Havacılık Yönetimi Program Öğrenci Muayenesi

Birimimizde;

 • Tüm havayolu şirketleri,
 • Uçuş okulları,
 • Uçuş akademileri,
 • Balon işletmeleri,
 • Amatör sportif havacılık faaliyetleri, 
 • Hava meydanları vb tüm işletmelerin personel ve öğrencilerine hizmetleri verilmektedir

Havacılık personelinin muayene işlemleri önceden telefonla randevu alınmak suretiyle 08:00'de başlar.

 • Muayenelerde gözlük ve lens kullananların gözlüklerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Aç karnına (Yağsız ve hafif bir akşam yemeğini takiben saat 22.00’dan sonra su haricinde hiçbir şey yenilip içilmeyecek. Bol su içilmesi önerilir. Sonuçları etkileyeceğinden sigara kullanımı olanların sabah sigara içmeden gelmeleri gereklidir.) 
 • 1 adet fotoğraf, 
 • Nüfus cüzdanı / pasaport,
 • Eski sağlık sertifikası / sağlık raporu, 
 • Merkezimize müracaat eden havacılık personeline tetkikler için alınan örneklerden sonra kahvaltı ikramı yapılmaktadır. 
 • Herhangi bir ek tetkik veya ek muayene gerekmediği taktirde, aynı gün içerisinde işlemler bitirilmektedir. 
 • Genelde öğle saatlerinde tüm işlemler tamamlanarak sertifikalar düzenlenmekte ve teslim edilmektedir.
 • Muayeneler tamamlanıp uçucu personele ilgili evraklar teslim edildikten sonra, sağlık raporu ve sağlık sertifikaları online otomasyon sistemi üzerinden SHGM’ye ve eğer isteniyorsa personelin şirketine online olarak PDF formatında gönderilmektedir.
 • Laboratuvar Tetkikleri,
 • Elektrokardiyografi (EKG),
 • Odyogram,
 • Görme Alanı,
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Akciğer Grafisi,
 • Göz Hastalıkları Uzmanı Muayenesi,
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Muayenesi,
 • Psikiyatri Uzmanı Muayenesi,
 • Nöroloji Uzmanı Muayenesi,
 • Dahiliye Uzmanı Muayenesi,
 • Uçuş Hekimliği Muayene ve Değerlendirmesi

Muayene Aşamaları

Laboratuvar Tetkikleri,

İdrar örneği alınarak tam idrar tahlili, kan örneği alınarak ise; tam kan sayımı, Sedimantasyon- Açlık Kan Şekeri- Üre- Ürik Asit- SGOT- SGPT (karaciğer enzimleri) - Kolesterol (kandaki yağ miktarı)- Trigliserid- HDL Kolestrol (iyi huylu kolesterol) kontrolleri yapılmaktadır.

Radyoloji,

Doktorlarımız çekilen akciğer röntgeni ile göğüs kafesinin yapısı, akciğer havalanması, kalp büyüklüğü, geçirilmiş veya geçirilen akciğer enfeksiyonunun olup olmadığı gibi konularda kontrolleri yapmaktadırlar. 

Elektrokardiyografi (EKG),

EKG çekimi yapılarak, kalp hızı ve kalp ritminin düzenliliği; kalp damar tıkanıklığının olup olmadığı kontrol edilir. 

Kulak Burun Boğaz Muayenesi,

KBB muayenesinde, kulak zarı değerlendirilmesi, işitme değerlendirmesi, burun tıkanıklığı yapabilecek ve konuşmanın anlaşılmasını engelleyici problemler olup olmadığı değerlendirilir. 

Odyometri (İşitme Testi)

İşitme testi ile pilotun çeşitli frekanslardaki minimum işitme eşikleri saptanır. Ayrıca konuşmayı anlama ve ayırt etme seviyeleri de belirlenir. 

Solunum Fonksiyon Testi,

Solunum fonksiyon testi yapılarak, solunum kapasitesi, alınıp verilen hava hacimleri, hava akımı kısıtlaması kontrolleri yapılır. 

Görme Alanı

Merkezi ve çevresel olarak iki çeşit görme alanı testi yapılmaktadır. Yapılan görme alanı testi ile görmede kayıp ve daralma olup olmadığına bakılır. 

Göz Muayenesi

Göz muayenesinde, görme keskinliği, göz ön ve arka segmentlerinin incelenmesi, renk görme, derinlik duyusu, göz tansiyonu, görme alanı ve anjiyografik incelemeler yapılmaktadır. 

Nöroloji Muayenesi

Nöroloji muayenesi ile kas gücü, duyu kontrolleri, denge koordinasyon testleri, refleks kontrolü, yürüme bozukluğu testleri ve baş sinirleri kontrolleri yapılmaktadır. 

Psikiyatri Muayenesi

Sağlık muayenesi için başvuran havacılık personelinin imtiyazlarını emniyetle kullanmalarını bozabilecek herhangi bir akut veya kronik; konjenital veya edinilmiş psikiyatrik hastalık veya sakatlık durum veya bozuklukları bulunup bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

Dahiliye Muayenesi

Dahiliye muayenesi ise, yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilebilmesi için son adımdır. Daha önceden çektirilen akciğer röntgeni, EKG, solunum fonksiyon testi ve verilen tahlil sonuçları toplanarak dahiliye muayenesi için hazırlanılır. Muayene sırasında tansiyon ve nabız değerleri de alınıp kapsamlı bir dahili fizik muayenesi yapılır. 

Bu muayenelerin yapılmasındaki amaç her zaman sağlıklı olması gereken havacıların ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışanların sağlıklı hallerinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır

Sınıf 1 Pilotaj Muayeneleri için tetkik geçerlilik süreleri:

EKG

 • 29 yaşına kadar 5 yıl,
 • 30 -39 yaşına kadar 2 yıl,
 • 40 -49 yaşına kadar 1 yıl,
 • 50 yaş üzeri her muayenede

ODYOMETRİ

 • 40 yaşına kadar 5 Yıl
 • 40 yaşından sonra 2 Yıl

GÖRME ALANI

 • 40 yaşına kadar 5 Yıl
 • 40 yaşından sonra 2 Yıl
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • 40 yaşına kadar 5 Yıl
 • 40 yaşından sonra 4 Yıl

AKCİĞER GRAFİSİ

 • İlk muayene  
 • Gerek duyulduğunda
Koru Sağlık Grubu | İkon
Muayenelerimiz Cumartesi günleri de yapılabilmektedir.
Randevu için: 444 66 62 – 1364
0 535 106 72 30
checkclosehomecalendarphonephone-squarebarscaret-leftcolumnsenvelopeuser-mdbuilding-ohospital-ograduation-capbuildingstreet-viewenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram