Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahi Bölümü; mevcut alt yapısı ve son modern teknolojisi ile alanındaki tüm teşhis ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Altyapı ve Donanım

  • Bronkoskopi
  • Akciğer biyopsisi
  • Lenf nodu örneklemesi

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

  • Akciğer kanseri
  • Plevral effüzyon ve tedavisi
  • Doğumsal göğüs kafesi anormallikleri
  • Terleme
  • Özofagus benign/malign hastalıkları
  • Trakeal hastalıklar
  • Akciğerin iyi huylu tümörleri
  • Göğüs kafesi (kaburga/sternum) benign/malign hastalıkları
  • Pnömotoraks

Ameliyat - İşlem ve Girişimler

  • Pnömonektomi/Lobektomi/wedge rezeksiyon
  • Endoskopik plevra ve akciğer örneklemesi
  • Endoskopik akciğer rezeksiyonları
  • Endoskopik terleme ameliyatı (ETS)
  • Pektus excavatum/karinatum düzeltilmesi
  • Trakeal rezeksiyon
  • Özofagus rezeksiyonu

checkclosehomecalendarphonephone-squarebarscaret-leftcolumnsenvelopeuser-mdbuilding-ohospital-ograduation-capbuildingstreet-viewenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram