Basel I.S. TARAZI

Op. Dr. Basel I.S. TARAZI

Koru Ankara Hospital
Brain And Nerve Surgery
1994-2001 Latin patriarchate school
2001-2007 Holy Family international High School ( Lise)
2007-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce
2014 - 2019 Hacettepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
Ekim - Aralık 2019 ( Kings Collage Üniversite hastanesin- Londra (İngiltere'de), Güncel Spinal ve fonksiyonel cerrahisi çalışma ve fellowship
Temmuz 2011 Jordan Hospital ( Amman - Ürdün ) . Genel Cerrahi stajyer
Kasım 2012 Zulekha Hospital. ( Dubai) Dahiliye stajyer
Haziran- Kasım 2013 Ankara Özel Ambülans şirketi pratisyen hekim
Ocak - Haziran 2014 Dolunay Ambulans şirketi Pratisyen hekim
August 2014 - Ekim 2019 Hacettepe Hastanesi Nöroşirürji ABD - Uzmanlık Eğitimi
 • Türk Nöroşirürji Derniği
 • EAN ( Avrupa Nöroşirürji Derniği)
 • Internations Derniği (Uluslararası ilişkiler )
 • Ankara Tabip odası
 • TOEFL IBT 2012
 • ÜDS - İngilizce Dili
 • TÖMER - Türkçe Dili
 • Nisan 2018 32. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi (Antalya)
 • Ocak 2017 Endoskopik Cerrahi modülün uygulaması ve yetenek kazama kursu (Ankara)
 • Mart 2016 30. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi (Antalya)
 • Aralık 2015 Hacettepe Ünviersitesi, ulusal Kafa kaide Cerrahisi ve Endoskopi güncel teknikleri (Ankara )
 • Ağustos 2014 Ulusal Nöroonkoloji bilimsel kongesi (İstanbul)
 • Şubat 2012 Güncel laparaskopik cerrahi teknikleri kursu (Ankara)
 • Temmuz 2011 Uluslararası temal cerrahi uygulamaları kongesi (Ürdün)
 • Mayıs 2010 Tıp ile Tarih ilişkileri ve yöntemleri, Hacettepe yıllık Tıp fakültesi kongresi ( Ankara ) - en iyi sunum seçilmiştir
 • Mayıs 2009 Tıp ile Sanat ilişkileri ve etkileşim, Hacettepe yıllık Tıp fakültesi kongresi ( Ankara ) - en iyi poster seçilmiştir
 • Haziran 2004 Gençler için İlk yardım kursu ( Gazze / Filistin)
 • Temmuz 2003 Uluslararası Gençlik kültür mübadelesi ( Avusturya )
 • Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık tez projesi (Sıçan Spinal Kord Hasarı Modelinde İsoalantolakton’un Nöroinflamasyon Üzerine etkilerinin İncelenmesi
 • Hacettepe Üniversite Hastanesi Dekanlık Bursu
 • Sağlıkta çalışanların tükenmiş sendromu ve aktivite değerlendirilme projesi ( HÜTF- Ankara)
 • En iyi sunum ödülü: Tıp ile Tarih ilişkileri ve yöntemleri, Hacettepe Tıp fakültesi ( Ankara )
 • En iyi poster Ödülü: Tıp ile Sanat ilişkileri ve etkileşim, Hacettepe Tıp fakültesi ( Ankara )
 • Sigara Bırakma eğititm projesi ( HÜTF - Ankara )
 • İlk yardım Eğitim başarı belgesi ( Gazze - Filistin)

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.