2007-2013  Azerbaycan Tıp Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
2013-2015 Azerbaycan Tıp Üniversitesi,RDZD - Tıpta Uzmanlık Dermatoloji
2015-2019 Gaziantep Üniversitesi - Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları
2020-2023 Gazi Üniversitesi - Yandal Uzmanlık Gastroenteroloji

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD
Özel Natomed Hastanesi (Ankara)
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

Tanısal ve terapötik endoskopi: 
Özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi
İnce bağırsak kapsül endoskopi, push enteroskopi, çift-balon enteroskopi


ERCP 
Mide balonu uygulaması


Endoskopik kanama tedavileri (bant ligasyonu, skleroterapi, endoklip, APC)
Perkütan enterik gastrostomi(PEG), Perkütan endoskopik transgastrik jejunostomi(PEG-J)
Özofageal, kolon, enteral ve biliyer stent uygulamaları 
Balon-buji dilatasyonları 
Polipektomi

Karaciğer hastalıkları:
Hepatitler
Karaciğer sirozu
İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları: 
Ülseratif Kolit 
Crohn hastalığı

European Association for the Study of the Liver (EASL)

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Derneği

Türk Toraks Derneği

Kongre ve sempozyumlar

2016 - III.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri

2016 - 10. ÇUKUROVA HEMATOLOJİ GÜNLERİ, Adana

2017 - IV. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Gaziantep

2017 - Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Kursu, Gaziantep

2018 - Tiroidoloji Kursu, TİROKURS – 21, Gaziantep

2018 – 5. Fırat Romatoloji sempozyumu, Kahramanmaras

2019 – 7.Ulusal Sepsis Sempozyumu, Ankara

2019 – 4. Diyabet Tedavisi Sempozyumu, Ankara

2020 – SBÜ 4. Gastroenteroloji Günleri, Online

2020 – 7. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Online

2020 – 9. IBH okulu, Online

2021 – 2.Gazi Gastroenteroloji Günleri, Online

2021 - 17. Ulusal Hepato - Gastroenteroloji Kongresi, Online

2021 - SBÜ 5. Gastroenteroloji Günleri, Ankara

2022 - 3. Gazi Gastroenteroloji Günleri, Ankara

2022 - 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya

2023 - 4. Gazi Gastroenteroloji Günleri, Ankara

 

 

Katıldığı araştırmalar:

1. Presirotik Nonalkolik Steatohepatitli Bireylerde MK-3655'in Etkililiğini ve Güvenliliğini Değerlendiren Faz 2b, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma - yardımcı araştırmacı (2021-2023)

 

Eserler:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. A rare cause of thyrotoxic periodic paralysis: liquorice consumption. Sayiner ZA, Abiyev A,  Eraydin A, Ozkaya M. Postgrad Med J. 2017 May;93(1099):295-296.

A2. Abiyev A, Zengin O, Onder ME, Arslan S (2017) Presentation of Chronic Myeloid Leukemia as Promyelositic Blastic Transformation; a case report and literature review. Clin Case Rep Rev 3: DOI: 10.15761/CCRR.1000348. http://www.oatext.com/presentation-of-chronic-myeloid-leukemia-as-promyelositic-blastic-transformation-a-case-report-and-literature-review.php

A3. Abiyev A, Zengin O, Onder ME, Arslan S (2017) Coexistence of coeliac, systemic lupus erythematosus and familial mediterranean fever in the same patient. Clin Case Rep Rev 3: doi: 10.15761/CCRR.1000347.

A4. Is increased neutrophil lymphocyte ratio remarking the inflammation in sarcopenia? Öztürk ZA, Kul S, Türkbeyler İH, Sayıner ZA, Abiyev A. Send to Exp Gerontol. 2018 Jun 19;110:223-229.

A5. Health-related quality of life and fall risk associated with age-related body composition changes; sarcopenia, obesity and sarcopenic obesity. Öztürk ZA, Türkbeyler İH, Abiyev A, Kul S, Edizer B, Yakaryılmaz FD, Soylu G. Intern Med J. 2018 Aug;48(8):973-981

A6. Association of Chronic Lymphocytic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia in Three Patients: Cases with the Concomitant Presence of Two Different Malignant Clones. Mehmet Yilmaz, Salih Sertac Durusoy, Alperen Kizikli, Mahmut Yeral, Ilknur Kozanoglu, Salih Subari, Azer Abiyev, Sibel Cangi. J Leuk 2018, 6:2

A7. Turkbeyler İbrahim H, Ozturk ZA, Gol M, Abiyev A, Efendioglu EM, Yildiz H. Malnutrition and Obesity Prevalences in Geriatric Patients. Progr Nutr [Internet]. 2019Sep.23[cited2019Oct.2];22(3).https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/7954

A8. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Mehmet Göl, Azer Abiyev, Bünyamin Kaya, Selman Atakur, Mehmet Öz. What is Geriatrics? Geriatrics or Older Adults Health and Diseases? Eur J Geriatr Gerontol 2019;1(2):51-55.

A9. Abiyev A, Yakaryılmaz FD, Öztürk ZA. A new diagnostic approach in Alzheimer's disease: The critical flicker fusion threshold. Dement. Neuropsychol. 2022;16(1):89-96.

A10. Yassin FA, Abiyev A, Ergin M, Ekmen N, İbiş M. Health related quality of life in patients with primary biliary cholangitis. J CLIN MED KAZ. 2022;19(4):40-3.

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. A new diagnostic approach in Alzheimer’s disease; Critical Flicker Fusion Threshold. Azar Abiyev, Zeynel Abidin Ozturk, Funda Datli Yakaryilmaz, Gulcimen Soylu, Ipek Melez. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 107 OP-046. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Kalp yetersizliği ve ötesi. Ankara-2021. Bölüm 30: Metabolik karaciğer hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklar. Azar Abiyev, Murat Kekilli.

C2. Güncel Kılavuzlar Eşliğinde MEDIHEALTH & HİPOKRAT İÇ HASTALIKLARI. Ankara-2022. Bölüm 6-9: Helicobacter Pylori Enfeksiyonuna Yaklaşım. Azar Abiyev, Murat Kekilli.

C3. İç hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi. Ankara-2022. Bölüm 90: Batın muayenesi. Azar Abiyev, Volkan Karabulut.

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. GELİŞEN VE YAŞLANAN TOPLUMUMUZDA YAŞLILIK ALGISI. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Ali Kalem, Azar Abiyev. Nobel Med 2018; 14(2): 17-21

D2. A Rare Cause of Uptake of Radioactive Iodine by Non-Lactating Breast Tissue in A Patient with Papillary Thyroid Carcinoma: Prolactinoma. Zeynel Abidin Sayıner,   Umut Elboğa,   Azer Abiyev,   Mesut Özkaya,   Ersin Akarsu. Eur J Ther 2019; 25: 86-88

D3. Elderliness and Obesity. TÜRKBEYLER İBRAHİM HALİL, EFENDİOĞLU EYYÜP MURAT, ÇİĞİLOĞLU AHMET, Abiyev Azer, ÖZTÜRK ZEYNEL ABİDİN. 1 Experimental and Applied Medical Science, 1, 1: 1-6, 2020.

D4. Abiyev A , Dumanlı S , Başkaya F , İbiş M . Rare presentation of Crohn’s Disease: Massive Lower Gastrointestinal Bleeding. J. Exp. Clin. Med.. 2021; 38(3): 402-403.

D5. Çağlar T. , Abiyev A. , Erdem Ö. , Kekilli M. , Doğan İ. Otoimmün hepatit tanılı hastada azatioprin tedavisi sonrası gelişen Kaposi sarkomu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2021; 20(2): 123-126.

D6. Abiyev A, Topoğlu Çağlar T, Özgül Seçkin, et al. A rare complication of diabetic ketoacidosis: Acute esophageal necrosis. The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2021;20:174-176. DOI: 10.17941/agd.1055308

D7. Küçük H. , Abiyev A. , Haznedaroğlu Ş. Nailfold capillaroscopy findings for patients receiving hemodialysis treatment and patients with renal transplant. J. Exp. Clin. Med.. 2022; 39(1): 28-31.

D8. Abiyev A. , Dumanlı S. , Ergin M. , İbiş M. A rare cause of post-ESD pain: submucosal hematoma at the lesion margin. J. Exp. Clin. Med.. 2022; 39(2): 569-570.

D9. Abiyev A, Karakan T. Stres ve gastrointestinal sistem. Aslan S, editör. Stres, Tıp ve Psikiyatri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.54- 7.

D10. Abiyev A, Küçük H, Kından BH, et al. Coexistence of Whipple’s disease and multiple myeloma: A rare case report The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2022;21:164-168. Doi: 10.17941/agd.1222985

D11. Abiyev A, Ekmen N, Özgül S. et al. The effect of bacillus subtilis on gut microbiota, disease severity, and inflammatory parameters in irritable bowel syndrome: A pilot study. J Enterocolitis. 2022;1(3):56-60.

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Turkbeyler IH, Azar Abiyev, Öztürk ZA, Kepekçi Y. Geriatrik hastalarda uyku bozukluğu ile D viatmini arasındaki ilişki.   9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 27 SS-019. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.

E2. Turkbeyler IH, Abiyev A, Bilici M, Öztürk ZA, Kepekçi Y. Malnutrisyon huzursuz bacak sendromunu tetikler mi? 9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 32 SS-030. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.

E3. Turkbeyler IH, Abiyev A, Yakaryılmaz F, Yıldız H, Öztürk ZA. Geriatrik Hastalarda Polifarmasi-depresyon sıklığı ve polifarmasi-depresyon arasındaki ilişki. 9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 35 SS-037. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.

E4. Zeynel Abidin Öztürk, İbrahim Halil Türkbeyler, Azar Abiyev, Seval Kul, Bahadır Edizer, Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu. Sarkopenik, Obez Ve Sarkopenik Obez Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ve Düşme Riski. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 138 PS-02. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E5. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Azar Abiyev. Yaşlılık Ve Obezite. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 147 PS-15. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E6. Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu, Yusuf Yalvaç, Azar Abiyev, İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk. Metabolik Sendrom Tanısı Olan Yaşlıların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 157 PS-33. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E7. Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu, Yusuf Yalvaç, Azar Abiyev, İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk. Metabolik Sendroma Sahip Yaşlılarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 158 PS-34. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E8. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Azer Abiyev. Geriatrik Hastalarda Malnutrisyon, Depresyon Sıklığı Ve Malnutrisyon-Depresyon İlişkisi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 161 PS-40. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E9. Zeynel Abidin Öztürk, İbrahim Halil Türkbeyler, Azer Abiyev, Seval Kul. Geriatrik Sarkopenik Hastalarda-Nötrofil Lenfosit Oranı.  11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 161 PS-40. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.

E10. Kronik myelositik löseminin promyelositik blastik krizi olarak görülmesi: olgu sunumu. A Abiyev, M Yilmaz, İS Demiriz, T Ozturk, S Oztuzcu. III.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri 2016

E11. Prostatit ile başvuran Granulomatoz polianjiti vakası. Azer Abiyev, Yusuf Yalvaç, Arif Aksak, Mustafa Erkut Önder, Orhan Zengin. 5.Firat Romatoloji sempozyumu, Kahramanmaras 2018

E12. Evaluation of serum IL-6, PON-1 and arylesterase activities in dynapenic patients. Funda Yakaryilmaz, Hakan Ulusal, Gulcimen Soylu, Azer Abiyev, Mehmet Tarakcioglu, Zeynel Abidin Ozturk. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 106 OP-044. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey. 

E13. A new diagnostic approach in Alzheimer’s disease; Critical Flicker Fusion Threshold. Azar Abiyev, Zeynel Abidin Ozturk, Funda Datli Yakaryilmaz, Gulcimen Soylu, Ipek Melez. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 107 OP-046. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.

E14. Osteoporosis and functional capacity in the elderly. Funda Yakaryilmaz, Azer Abiyev, Gulcimen Soylu, Ahmet Cigiloglu, Guzin Cakmak, Zeynel Abidin Ozturk. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 163 PP-14. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.

E15. Mustafa Ergin, Güner Kılıç, Zeka Abbasov, Harun Küçük, Seçkin Özgül, Azer Abiyev, Serkan Dumanlı, Murat Kekilli. Rekürren piyojenik kolanjitte tek merkez ERCP deneyimimiz. 37.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi kitabi sayfa 40, SS-046, Turkey

E16. Zekiye KÜÇÜKOĞLU GENEŞ , Azar ABİYEV , Seçkin ÖZGÜL , Harun KÜÇÜK , Mustafa ERGİN , İbrahim DOĞAN. Diyabetik Ketoasidozun Nadir Bir Komplikasyonu: Akut Özofagus Nekrozu. 2.Gazi Gastroenteroloji Günleri Kongresi, PS-006.

E17. Tuğçe TOPOĞLU , Azar ABİYEV , Hilal Beyza KINDAN , Murat KEKİLLİ , İbrahim DOĞAN. Otoimmun Hepatit Tanılı Hastada Azatioprin Tedavisi Sonrası Gelişen Kaposi Sarkomu Olgusu. 2.Gazi Gastroenteroloji Günleri Kongresi, PS-007.

E18. Feray BAŞKAYA , Serkan DUMANLI , Azar ABİYEV , Mustafa ERGİN , Zaka ABBASOV , Mehmet İBİŞ. Masif Alt Gastrointestinal Kanama ile Prezente olan Crohn Hastalığı Vakası. 2.Gazi Gastroenteroloji Günleri Kongresi, PS-001.

E19. Azar Abiyev, Sümeyye Taş, Ali Osman Taş, Seçkin Özgül, Mustafa Ergin, İbrahim Doğan. Nadir bir intestinal psödo-obstrüksiyon nedeni: CAID Sendromu. 17. Ulusal Hepato - Gastroenteroloji Kongresi, SS-0107.

E20. Azar Abiyev, Sıla Soylu Koçoğlu, Özge Tanışman. Nadir bir akut batın nedeni: Epiploik apendajitis . 17. Ulusal Hepato - Gastroenteroloji Kongresi, PS-0142.

E21. Seçkin Özgül, Azer Abiyev, Güner Kılıç, Mehmet İbiş. Yeni Tip Koronavirüs (Sars-CoV-2) Hastalığının Ekstrapulmoner Bulgusu: Paralitik İleus. 17. Ulusal Hepato - Gastroenteroloji Kongresi, PS-0127.

E22. Azer Abiyev, Büşra Yıldız, Gülden Bilican, Tarkan Karakan. Mesalazin ilişkili miyoperikardit: olgu sunumu. SBÜ 5. Gastroenteroloji Günleri 24-25 eylül 2021. PS-09.

E23. Azer Abiyev, Mustafa Ergin, Serkan Dumanlı, Mehmet İbiş. ESD sonrası ağrının nadir bir nedeni: lezyon sınırında submukozal hematom. 38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 16-21 kasım 2021. PP-240.

E24. Yasemin Ünsal, Azer Abiyev, Orhun Akdoğan, Mehmet Cindoruk. Akut pankreatite bağlı trombotik trombositopenik purpura. 38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 16-21 kasım 2021. PP-190.

E25. Fahad Abdallah YASSIN, Azar ABIYEV, Mustafa ERGİN, Nergiz EKMEN, Mehmet İBİŞ. Primer biliyer kolanjit tanılı hastalarda hastalıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 3.Gazi Gastroenteroloji Günleri Kongresi, 25-27 şubat 2022. SS-05.

E26. Azar Abiyev, Seçkin Özgül, Nergiz Ekmen, Murat Kekilli, Tarkan Karakan. İrritabl bağırsak sendromunda Bacillus subtilis'in bağırsak mikrobiyotası, hastalık şiddeti ve inflamatuar parametreler üzerindeki etkisi - Pilot çalışma. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. SS-066

E27. Seçkin Özgül, Azar Abıyev, Tarkan Karakan. Kolşisin CA72-4 Serum Düzeylerinin Yükselmesine Neden Olabilir: Vaka serisi. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. PP-230

E28. Azer Abiyev, Serkan Dumanlı, Seçkin Özgül, Harun Küçük, Murat Kekilli. Post-transplant biliyer darlığın tedavisinde manyetik kompresyon yöntemi: Olgu sunumu. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. PP-263.

E29. Azer Abiyev, Seçkin Özgül, İbrahim Doğan. Nadir görülen intestinal psödo-obstrüksiyon sendromları: CAİD ve MNGİE. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. PP-305

E30. Azar Abiyev, Harun Küçük, Beyza Hilal Kından, Ali Karataş, İbrahim Doğan, Tarkan Karakan. Whipple hastalığı ve Multiple Myelom birlikteliği: nadir bir olgu sunumu. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. PP-309

E31. Serkan Dumanlı, Azar Abıyev, Gülden Bilican, Nergiz Ekmen. Yeni Tanı Alan Çölyak Hastasında Otoimmün Hepatit. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 22-27 kasım 2022. PP-321

En iyi sözel poster ikincilik ödülü

A new diagnostic approach in Alzheimer’s disease; Critical Flicker Fusion Threshold. Azar Abiyev, Zeynel Abidin Ozturk, Funda Datli Yakaryilmaz, Gulcimen Soylu, Ipek Melez. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 107 OP-046. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.

TGD ultrasonografi ve elastografi kursu - Ankara, 2023

TGD enteral luminal stentleme kursu - Ankara, 2023

8 Adet Yorum

Aynur R. 
  09.11.2023

Azer hocam endoskopi ve kolonoskopimi yaptı, işlem öncesinde ve sonrasında ilgilenmesi ve rahatlatması beni çok memnun etti,..teşşekkür ederim

Firdevs B. 
  23.08.2023

Azer Beyin işine olan ozverisi ve samimiyeti hastalari ile iletişimi çok hoşuma gitti. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir hekim.

Lale G. 
  23.08.2023

Hastalarina karşı sabriyla, dinlemesiyle, anlayışıyla gördüğüm,tanidiğim en iyi doktorlardan biri.İyiki varsınız, iyiki sizin gibi doktorlar var, her zaman var olun🤲

Hasan B. 
  23.08.2023

Öncelikle hastane çalışanları ve doktorumuz Azer beye burdan teşekkür ediyorum eşim için gelmiştik gerçekten çok samimi ve içten bı doktor yardımcı olmak adına gereken her şeyi yaptığına emin oluyorsunuz gayet ilgili ve ne yaptığını bilen bilgili bı doktor çok şükür rahatsızlığımızdan kurtulduk herkese tavsiye ederim Azer beye meslek hayatında başarılar dilerim

Gül B. 
  23.08.2023

Çok ilgili ve profesyonel bir hekim uzun süredir yaşadığım ve bir türlü geçmeyen rahatsızlığım için bir çok kişiden aldığım tavsiye üzerine gittim ve gerçekten haklı çıktılar şu an gayet iyiyim rahatsızlığımdan eser yok Allah doktorumuzdan razı olsun.

Özlem K. 
  23.08.2023

Ben kolonoskopi yaptırmaktan çok korkuyordum.Azer hoca sayesinde rahatlıkla yaptırdım,hastalarına her konuda çok yardımcı olan anlayışlı bir doktor.kendisine çok teşekkür ederim

Şeminur A. 
  18.08.2023

Hastalarına karşı nazik ve güzel yaklaşımından, sabırla dinlemesinden ve hastasının tedavisini yakından takip ettiği için teşekkür ediyoruz.

Samire Y. 
  26.07.2023

Yolun her zaman açıq olsun Azer abim...

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.