Ayla  HARMANCI

Doç. Dr. Ayla HARMANCI

Özel Koru Ankara Hastanesi
Endokrinoloji

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-1998
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2004 (İç Hastalıkları Uzmanlığı)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2008 (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlığı)

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği 2008-2010
Özel Koru Hastanesi 2011-2014

Diyabetes Mellitus, Obezite, Tiroid Hastalıkları, Hipofiz Hastalıkları, Adrenal ve Gonadal Hastalıklar, Metabolik Kemik Hastalıkları

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Ankara Tabip Odası

Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar: Kitap Bölümü

Hastanede kazanılmış pnömoni. Özgür Harmancı, Ayla Harmancı, Murat Akova. Hacettepe Üniver- sitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kitabı, Ed. Prof Dr Ünal Yasavul. ISBN: 9754911452, 2003.

Ulusal Dergilerde yayınlanmış makaleler

Alper Gürlek, Ayla Harmancı. Osteoporoz tedavisi. Meslek Içi Sürekli Eğitim Dergisi 2005(11-12): 96-103

Ayla Harmancı, Pınar Zarakolu. Human Immunodeficicency virus: Laboratuar tanısı. HIV/AIDS dergisi 2003; 6(2): 35-43

Ayla Harmancı, Alper Gürlek. Diabetes Mellitusun yeni tanı kriterleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2003; 34(3): 137-139

Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler

Harmanci A, Cinar N, Bayraktar M, Yildiz BO. Oral Contraceptive Plus Anti-Androgen Therapy HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702394"AndHYPERLINK "https://ww- w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702394" HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub- med/22702394"CardiometabolicHYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702394" Risk In Polycystic Ovary Syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Jun 15.

Cinar N, Harmanci A, Bayraktar M, Yildiz BO. EthinylHYPERLINK "https://www.nc- bi.nlm.nih.gov/pubmed/22509734" estradiol-HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub- med/22509734"drospirenoneHYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22509734" versus HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22509734"ethinylHYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22509734" estradiol-HYPERLINK "https://www.nc- bi.nlm.nih.gov/pubmed/22509734"drospirenoneHYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub- med/22509734" plus metformin in the treatment of lean women with polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Apr 18. [Epub ahead of print]

Cinar N, Harmanci A, Demir B, Yildiz BO. Effect of an oral contraceptive on emotional distress, anxiety and depression of women with polycystic ovary syndrome: a prospective study. Hum Reprod. 2012 Jun;27(6):1840-5.

Cinar N, Kizilarslanoglu MC, Harmanci A, Aksoy DY, Bozdag G, Demir B, Yildiz BO. Depression, anxiety and HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21984577"car- diometabolicHYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21984577" risk in polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2011 Dec;26(12):3339-45.

Yildiz BO, Bozdag G, Otegen U, Harmanci A, Boynukalin K, Vural Z, Kirazli S, Yarali H. Visfatin and retinol-binding protein 4 concentrations in lean, glucose-tolerant women with PCOS. Reprod Biomed Online. 2010 Jan;20(1):150-5. Epub 2009 Oct 31.PMID: 20159001

Unluturk U, Harmanci A, Yildiz BO, Bayraktar M. Dynamics of Nampt/visfatin and high molec- ular weight adiponectin in response to oral glucose load in obese and lean women. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Jul 24. [PubMed PMID: 19650786.

Yildiz BO, Bozdag G, Harmanci A, Otegen U, Boynukalin K, Vural Z, Kirazli S, Haznedaroglu IC, Yarali H. Increased circulating soluble P-selectin in polycystic ovary syndrome. Fertil Steril.2009 Mar 2. PubMed PMID: 19261277.

Kepez A, Harmanci A, Hazirolan T, Isildak M, Kocabas U, Ates A, Ciftci O, Tokgozoglu L, Gürlek A. Evaluation of subclinical coronary atherosclerosis in mild asymptomatic primary hyperparathyroidism patients. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb;25(2):187-93. PubMed PMID: 18784985.

Unluturk U, Harmanci A, Babaoglu M, Yasar U, Varli K, Bastepe M, Bayraktar M. Molecular diagnosis and clinical characterization of pseudohypoparathyroidism type-Ib in a patient with mild Albright's hereditary osteodystrophy-like features, epileptic seizures, and defective renal handling of uric acid. Am J Med Sci. 2008 Jul;336(1):84-90. PubMed PMID: 18626245.

Karakaya J, Aksoy DY, Harmanci A, Karaagaoglu E, Gurlek A. Predictive ability of fasting plasma glucose for a diabetic 2-h postload glucose value in oral glucose tolerance test: spectrum effect. J Diabetes Complications. 2007 Sep-Oct;21(5):300-5. PubMed PMID: 17825754.

Unluturk U, Harmanci A, Kocaefe C, Yildiz BO. The Genetic Basis of the Polycystic Ovary Syndrome: A Literature Review Including Discussion of PPAR-gamma. PPAR Res.2007;2007:49109. PubMed PMID: 17389770; PubMed PMCID: PMC1820621.

Harmanci A, Kandemir N, Dagdelen S, Gonc N, Buyukasik Y, Alikasifoglu A, Kirazli S, Ozon A, Gurlek A. Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor activity and global fibrinolytic capacity in Type 1 diabetes: evidence for normal fibrinolytic state. J Diabetes Complications. 2006Jan-Feb;20(1):40-4. PubMed PMID: 16389166.

Topeli A, Harmanci A, Cetinkaya Y, Akdeniz S, Unal S. Comparison of the effect of closed versus open endotracheal suction systems on the development of ventilator-associated pneumonia. J Hosp Infect. 2004 Sep;58(1):14-9. PubMed PMID:15350708.

Harmanci A, Harmanci O, Akova M. Hospital-acquired pneumonia: challenges and options for diagnosis and treatment. J Hosp Infect. 2002 Jul;51(3):160-7. Review. PubMed PMID: 12144794.

The effect of the type of tracheal suctioning (open vs closed) on the development of ventilator associated pneumonia. Ayla Şanver (Harmancı), Arzu Topeli (İskit). Toraks Derneği 4.yıllık Kon- gresi, İzmir, 2001(Tarafımdan sunulmuştur)

Erken postmenopozal dönemdeki kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile vitamin D reseptör (VDR) ve östrojen Reseptör-alfa (ESRa) arasındaki ilişki. Kemal Ağbaht, Hatice Mergen, Ayla Harmancı, Alper Gürlek, Miyase Bayraktar. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2006. (Tarafımdan sunulmuştur)

Tip 2 Diabetes Mellitus’ta İnsülin tedavisine geçiş: Nasıl ve Ne zaman? Ayla Harmancı, Alper Gürlek. 11. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2006. (Tarafımdan sunulmuş- tur)

Adipozite ve Glukoz Homeostazı İlişkisinde Visfatin ve Yüksek Moleküler Ağırlıklı Adiponektin. Uğur Ünlütürk, Ayla Harmancı, Bülent O. Yıldız, Miyase Bayraktar. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2008. (Tarafımdan sunulmamıştır, En iyi ikinci sözel bildiri olarak seçilmiştir)

Osteopeni-osteoporoz ve osteomalazik hastaya yaklaşım. Ayla Harmancı, Alper Gürlek. 13. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2008. (Tarafımdan sunulmuştur)

Kapalı ve açık trakeal aspirasyon sistemlerinin ventilator ilişkili pnömoni gelişmesi üzerine etkil- erinin karşılaştırılması. Ayla Şanver (Harmancı), Arzu Topeli, Asuman Öz, Yeşim Çetinkaya, Serhat Ünal. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2000

Gebelikte siklofosfamit kullanımı: 2 olgu sunumu. Veli Çobankara, Meral Çalgüneri, Şule Apraş, Ayla Şanver (Harmancı), Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Akif Öztürk, Selçuk Dağdelen. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, 2000

Dermatomiyozit nedeni ile siklofosfamit kullanan hastada intracranial toksoplazma absesi. Olgu sunumu. Veli Çobankara, Şule Apraş, Ayla Şanver (Harmancı), Akif Öztürk, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Meral Çalgüneri. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2000

Tip 1 diyabetiklerde akut hiperglisemik aciller: 1999-2003. Selçuk Dağdelen, Kemal Ağbaht, Ayla Harmancı, Olcay Gedik. 40.Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 2004

The use of propylthiouracil and its effect over development of autoimmunity in hyperthyroidism.

Ayla Harmancı, Emral Rıfat, Gülşen Hasçelik, Murat Faik Erdoğan, Alper Gürlek. 30th Annual meeting of the European Thyroid Association, İstanbul, 2004.

Analog insülinler: 2001-2004 Hacettepe Deneyimi. Ayla Harmancı, Selçuk Dağdelen, Olcay Gedik. 40.Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 2004

Subklinik hipertiroidizm vakaları: Hacettepe Deneyimi. Ayla Harmancı, Serhan Pişkinpaşa, Olcay Gedik. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005

Bardet-Biedel sendromu ile boş sella birlikteliği: vaka sunumu. Ayla Harmancı, Selçuk Dağdel- en, Mehlika Işıldak, Tomris Erbaş. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005

Haşimoto tiroiditinde antitiroid-peroksidaz antikorları ve LDL/HDL ilişkisi. Selçuk Dağdelen, Ayla Harmancı, Mehlika Işıldak, Alper Gürlek. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005

Ötiroid Çölyak hastalarında otoimmün tiroid hastalığı. Özgür Harmancı, Miyase Bayraktar, Ayla Harmancı, Musa Aydınlı, Osman Ersoy, Yusuf Bayraktar. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya

Hyperparathyroidism, twenty-five years behind, where are we now? Hacettepe University experi- ence. Arzu Gedik, Ayla Harmancı, Miyase Bayraktar, Duygu Yazgan Aksoy. European Congress of Endocrinology, Göteborg, 2005.

Serum paroxonase activity in Hashimoto’s thyroiditis. Selcuk Dagdelen, Tülin Bayrak, Ayla Harmancı, Ahmet Bayrak, Alper Gürlek. European Congress of Endocrinology, Göteborg, 2005.

Thyroid autoimmunity in euthyroid celiac disease patients. Özgür Harmancı, Ayla Harmancı, Osman Ersoy, Musa Aydınlı, Miyase Bayraktar, Yusuf Bayraktar. 16th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Madrid, 2006

Glutamic acid decarboxylase (GAD) and anti-thyrosine phosphatase (IA2) antibody positivity in newly diagnosed Graves’ disease patients. Ayla Harmancı, Miyase Bayraktar, Gülşen Hasçelik, Alper Gürlek. 8th European Congress of Endocrinology, Glasgow, 2006

Effects of ethinylestradiol-drospirenone plus metformin versus ethinylestradiol-drospirenone plus spironolactone on the prothrombotic state of polycystic ovary syndrome (PCOS). Yıldız BO, Har- mancı A, Unluturk U, Bayraktar M. Endo 2007 : The Endocrine Society 89th Annual Meeting

Visfatin and insulin dynamics in response to oral glucose load in human adiposity. Yıldız BO, Harmancı A, Unluturk U, Bayraktar M. Endo 2007 : The Endocrine Society 89th Annual Meeting

The effect of pioglitazone on angiopoietin-1, angiopoietin-2, Tie-2 and vascular endothelial growth factor in type 2 diabetes. Ayla Harmancı, Mehlika Işıldak, Alper Gürlek. American Diabetes Association 67th scientific sessions, Chicago, 2007

Oral contraceptive plus anti-androgen therapy and cardiometabolic risk in polycystic ovary syn- drome. Ayla Harmancı, Neşe Ünal, Miyase Bayraktar, Bülent Okan Yıldız. The Endocrine Society 90th Annual Meeting, San Francisco, 2008

1 Adet Yorum

64x64
duygu sargın  
  12.02.2021

hocama neler yazsam az...yollar önce gözlerim yaşlı kendisiyle tanisip kapıdan mutlu ve gülerek cikmistim .engin bilgisi,sakinliği ile gerçekten şahane bir doktor,insan...ona ne kadar teşekkür etsem az ...çok seviyorum...

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.