Ameliyatsız Prostat Büyümesi Tedavisi
Üroloji
3200

Ameliyatsız Prostat Büyümesi Tedavisi

Ameliyatsız Prostat Büyümesi Tedavisi: Prostat Askılama Nedir?

Prostat bezi, erkek ürogenital sisteminde yer alır ve kadınlarda Skene bezlerine karşılık gelir. Üriner sistemin son kısmına yakın yerleşimli üretra ve mesane arasında, erkeklerde en büyük aksesurbezdir. Erişkin bir erkekte yaklaşık 18-20 gr ağırlığındadır ve anne karnından ergenliğe kadar boyutunda fazla değişim olmaz. Ergenlikte hacmi artan prostat bezinin semen sıvısına katkısı %30 civarıdır. Bezin salgısı alkali yapıda olup pH değeri 7,5’tir. Ejakülat salgısının süt renginde olmasını sağlar ve semeni salgıladığı enzimlerle önce pıhtılaştırır, daha sonra ise pıhtılaşmayı engeller.

Prostat bezi salgısının çiftleşmedeki önemi ise; spermlerin kadın vajinasındaki asidik ortamda tahrip olmasını önlemektir. Ejakülat salgısını,koitus yani cinsel birleşme sonrasında spermlerin kadın üreme sisteminde tutunabilmesini sağlamak amacıyla önce katılaştırır daha sonra ise pıhtılaşmanın erimesini kolaylaştırarak sperm hücrelerinin hareketli olmasını sağlar.

Prostat bezi yapısal olarak toplamda 5 adet zondan oluşur.Periferalzon%70'lik bir yapıyı meydana getirerek prostat kanseri hastalığının ortaya çıkmasından sorumludur. Benign prostat hiperplazisi denilen iyi huylu prostat büyümesi ise transisyonelzondan kaynaklanır. Prostat bezinin salgısında protein içeriği %1'den azdır ve proteolitik enzimler, prostat spesifik antijen (PSA),prostatik asit fosfataz,beta mikroseminoprotein enzimleri ile çinko elementini içerir. Prostat bezinin görevi ejakülat salgısının yaklaşık %30’unu oluşturmakla beraber spermlerin vajinal ortamda enfekte olmasını önlemek ve kas yapısı ile meninin dışarı doğru atılmasına sağlamaktır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi ) Nedir?

Prostat bezi mesanenin altında bulunur ve idrarı mesaneden penisin dışına taşıyan tüp yani üretra, prostatın merkezinden geçer.İyi huylu prostat büyümesi meydana geldiğinde idrar akışı hastalığın boyutuna göre engellenir.Erkeklerin çoğu yaşamları boyunca prostat büyümesi yaşamaktadır.Pek çok erkekte prostat büyümesi idrar semptomlarına neden olacak veya idrar akışını önemli ölçüde engelleyecek kadar rahatsız edici olabilmektedir. Prostatın büyümesine neyin sebep olduğu tam olarak belli değildir.Bununla birlikte erkek bireylerde meydana gelen bu rahatsızlığın yaş ilerledikçe cinsiyet hormonlarından olan testosterondaki denge değişikliklerinden kaynaklandığı bilinmektedir.

Prostat Büyümesinin Nedenleri Nelerdir? Prostat Büyümesi Nasıl Anlaşılır?

Prostat büyümesi 50 yaşından sonra erkek bireylerin yarısında görülebilir. 60 yaş sonrasında %65, 80'li yaşlarda ise %90 oranında erkek bireyler prostat büyümesi ile karşılaşabilir. Anne karnından ergenliğe kadar prostat bezinin hacmi sabitken, ergenlikten ölene kadar bezin boyutları belirli oranlarda artış gösterir. Prostat bezinin normal boyutlardan daha fazla büyümesine iyi huylu prostat hiperplazisi denir. Bezin hücreleri anormal derecede çoğalmaya başladığında prostat bezinde şişme meydana gelir.Bu durum üretrayı sıkıştırır ve idrar akışını sınırlar. Benign prostat hiperplazisi prostat kanseri ile aynı şey değildir ve kanser gelişme riskini arttırmaz.Ancak yaşam kalitesini etkileyebilecek belirtilere neden olabilir. Nedenleri ise şu şekildedir;

 • Yaşlanma ile birlikte erkek cinsiyet hormonlarındaki değişiklikler
 • Ailede prostat problemleri öyküsü
 • İleri yaş
 • Testislerde meydana gelen herhangi bir anormallik
 • Prostat bezinde meydana gelen enfeksiyon

Prostat bezinin büyümesi idrar akım şiddetinin azalması, kişinin idrarı başlatmakta zorluk çekmesi, idrarı tam olarak boşaltamaması, sık sık idrara çıkması ya da idrar kaçırması gibi problemler yaşaması nedeniyle anlaşılabilir.

Prostat Büyümesinin Belirtileri Nelerdir?

50 yaşından sonra erkeklerin genel şikayetlerinden biri olan prostat büyümesinin belirtileri büyümenin derecesine bağlı olarak değişir. Ortaya çıkan belirti ve semptomlar mesane ve üretranın prostat tarafından daraltılması sonucunda meydana gelir. Erkek hastalar tarafından yaşanan prostat büyümesi belirtileri şu şekildedir;

 • Mesanenin tam olarak boşaltılamaması sonucu mesanede idrar kalmış hissinin yaşanması
 • Noktüri olarak adlandırılan gece iki veya daha fazla kez idrara çıkma ihtiyacı
 • İdrar yaparken zorlanma
 • İdrar çıkışının zayıflaması
 • Dürtüsel olarak ani bir şekilde idrara çıkma ihtiyacı
 • Ağrılı idrar yapma
 • Gün içinde sık sık idrara çıkma
 • İşeme olayı tamamlandıktan sonra damlama şeklinde idrar çıkışı
 • Sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu
 • Mesanede taş oluşması
 • İdrarda kan görülmesi

Prostat büyümesinin mesaneye ve böbreklere zararları hastalığın komplikasyonları arasında sayılmaktadır.Mesanede taş oluşumu, oluşan taşların mesaneye zarar vermesi, idrar retansiyonundan kaynaklı mesanede oluşan basınç nedeniyle böbreklerde meydana gelen zararlar ve idrar yolu enfeksiyonları prostat büyümesinin boyutunun ciddi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte prostat büyümesi yaşayan çoğu erkek hasta sayılan komplikasyonları yaşamayabilir.

Prostat Büyümesine Yol Açan Risk Faktörleri Nelerdir?

Prostat büyümesine yol açan risk faktörleri arasında ileri yaş, aile öyküsü, diyabet ve kalp hastalıkları ile yaşam tarzı sayılabilir. Prostat bezi büyümesi 40 yaşın altındaki erkeklerde nadiren belirti ve semptomlara neden olmaktadır.Erkeklerin yaklaşık üçte biri 60 yaşına kadar prostat bezi büyümesine bağlı olarak orta ve şiddetli semptomlar yaşar ve 80 yaşından sonra %50 oranında bu semptomların görülme sıklığı artış gösterir.Prostat sorunları olan aile bireyleri varsa kişinin prostat büyümesi yaşama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.Yapılan çalışmalar diyabet hastalığının yanısıra kalp rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle beta bloker kullanan hastalarda iyi huylu prostat büyümesi riskinin artabileceğini kanıtlamıştır.Obezite, benign prostat hiperplazisi riskini arttırırken, egzersiz ve sporla giden bir yaşam tarzında prostat büyümesi riski azalmaktadır.

Prostat Büyümesi Tanısı

Benignprostat hiperplazisi (BPH) şikayetleri ile doktora başvurduğunuzda hekim, fizik muayene yapıp tıbbi geçmişinizi sorgulayarak tanıya gidecektir.Fizik muayene doktorunuzun prostat bezinin boyutunu ve şeklini tahmin etmesini sağlayan rektal muayeneyi içerir.

 • İdrar tahlili ile idrarınız kan ve bakteri açısından kontrol edilir.
 • Prostat biyopsisi yapılarak az miktarda prostat dokusu alınır ve anormallikler açısından incelenir.
 • Ürodinamik test yardımıyla idrar yaparken mesanenin basıncını ölçmek için mesane bir kateter sayesinde sıvı ile doldurulur.
 • Kanda prostata özgü antijen (PSA) seviyesi ölçülerek prostat kanseri olasılığı değerlendirilir.
 • İdrar akım testi ile idrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarı ve idrarın akış hızı belirlenir.
 • Sistoskopi yapılarak üretra ve mesane kapsamlı bir şekilde kontrol edilir.
 • İntravenözpyelografi veya ürografi ile kontrast madde enjekte edildikten sonra bilgisayarlı tomografi ile üriner sistem incelenir.
 • Hekim, hastaya ürünler sistemi etkileyebilecek ve kullandığı antidepresanlar,diüretikler, antihistaminikler gibi ilaçları sorar.

Prostat büyümesi için tanı aşaması geçildikten sonra bezin boyutlarında meydana gelen değişikliğe göre tedavi yöntemleri değerlendirilir.

Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat büyümesi tedavisi için ilk olarak semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz belirli hareketler veya yaşam tarzı değişiklikleri söz konusudur. İdrar yapma ihtiyacını hisseder hissetmez tuvalete gitmek, özellikle akşam yemeğinden sonraki saatlerde alkol ve kafein kullanımından kaçınmak, stres seviyesini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak,pelvik kaslarını güçlendirmek için Kegelegzersizlerini öğrenmek ve uygulamak, bölgeyi sıcak tutmak yapılabilecek eylemler arasında yer alır. Tedavi için çoğunlukla acil bir eylem gerektirmeyen prostat büyümesi, hastanın şikayetleri belirginleşene kadar uzman bir ürolog tarafından takip edilmelidir. Bunun yanında hastanın şikayetlerini azaltmaya yönelik ilaç tedavileri uygulanmaktadır. İlk tercih olarak kullanılan alfa blokerler, mesane ve prostat kaslarını gevşeten ilaçlardır. İlaçların kullanılması ile beraber mesane boynu gevşer ve idrarın akması kolaylaşır. Prostat bezinin ağırlığı 35 gramı geçen hastalarda hekim, 5 alfa redüktaz inhibitörü olan ilaçlardan finansterid ve dutasterid tercih edebilir.Bu ilaçlar testosteron seviyelerini düşürerek prostatın küçülmesine ve idrar akışının normal hale gelmesine yardımcı olur.Bununla birlikte ilaçların uzun süre kullanımı erkeklerde iktidarsızlık ve azalmış cinsel dürtü gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilir. 5-alfa redüktaz inhibitörleri 9 ay boyunca düzenli bir şekilde kullanıldıktan sonra hastanın semptomlarını gidermeye başlar. Tedaviye antikolinerjik grubu ilaçların eklenmesi hastanın sık sık tuvalete gitme ihtiyacının sonucudur. Sertleşme problemi yaşayan erkeklere reçete edilen fosfodiesteraz-5 inhibitörleri grubu ilaçların düzenli kullanımında prostat büyümesine bağlı olarak hastanın yaşadığı işeme şikayetlerinin düzeldiği gözlenmiştir.

Prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hastanın kronik rahatsızlığı nedeniyle aldığı diğer ilaçlar uzman bir hekim tarafından kontrol edilmelidir.Çünkü ilaç etkileşimleri sonucu hastada ciddi tansiyon düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Prostat Büyümesi İçin Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hastada, uzman hekim kontrolünde yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte ilaç tedavisine rağmen prostat büyümesi nedeniyle yaşadığı işeme şikayetleri devam ediyor ve bunun yanında sık sık idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan görülmesi gibi problemler eşlik ediyorsa ameliyat tercih edilebilir. Cerrahi operasyonun geciktirilmesi mesane ve böbrek problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

Prostat bezini küçültmek için cerrah, transüretral iğne ablasyonu yöntemini kullanarak radyo dalgaları ile prostat dokusunu küçültmektedir.Transüretral mikrodalga tedavisi ise mikrodalga enerjilerini kullanarak prostat dokusunu yok etmeye yarar.Su kaynaklı termoterapide ise prostatın büyüyen kısmını yok etmek için ısıtılmış su kullanılır.Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonografi yönteminde sonik enerji dalgaları fazla prostat dokusunu ortadan kaldırır.

Yukarıdaki tedavi yöntemlerine ek olarak hastanın işeme semptomları devam eder ve çeşitli mesane böbrek problemleri ortaya çıkmaya başlarsa transüretral prostat rezeksiyonu gerekebilir. TUR, benign prostat hiperplazisi için en sık kullanılan cerrahi tedavi yöntemidir.Hekim üretradan geçerek prostata küçük bir alet yerleştirir ve daha sonra prostat bezinin orta kısmını çıkarır.Birkaç gün hastanede yatış süresinden sonra hasta taburcu edilir. Transüretral prostat rezeksiyonu ameliyatının en sık rastlanan yan etkisi retrogradejakülasyondur. Bu durum kişinin orgazmı yaşaması sırasında ejakülatın penisten çıkması yerine mesaneye geri dönmesi olarak bilinir. Mesanede biriken ejakülat, bir süre sonra idrarla birlikte atılır. Prostat büyümesi için yapılan cerrahi girişimden sonra hastada ereksiyonda azalma, idrar tutamama,üretra darlıkları ve infertilite gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Prostat Büyümesinde EmbolizasyonYöntemi ile Ameliyatsız-Kansız Tedavi Nasıl Yapılır?

Prostat büyümesinin tedavisinde altın standart olarak kabul edilen transüretral prostat rezeksiyonu çeşitli yan etkileri ve komplikasyonları nedeniyle yerini ameliyatsız ya da minimal invaziv girişimlerden olan embolizasyon ve prostat askılama yöntemlerine bırakmıştır. Son yıllarda ameliyatsız ve kansız bir tedavi yöntemi olduğu için dikkat çekici olan bu yöntemlerin en büyük avantajı lokal anestezi altında yapılabilmesidir.Prostat bezinin damarları embolizasyon yapılarak anjiyo yöntemi ile tıkanır.Bu tedavi çeşidi kanserli dokuların küçültülmesinde, kanamaların durdurulmasında ya da uterusunmyomlarının ameliyatsız tedavi edilmesinde yıllardır tercih edilmektedir. Prostat embolizasyonu şu şekilde yapılır;

 • Hastaya anjiyo cihazında lokal anestezi uygulanır.
 • Anestezi işleminden sonra kasık atardamarından girilerek prostat bezini besleyen damarlar tespit edilir.
 • Kateter yardımıyla prostatı besleyen damarlar tespit edildikten sonra buraya küçük tanecikler gönderilir.
 • Damarların tıkanması sağlandıktan sonra büyümüş prostat dokusu küçülür ve üretraya yani idrar kanalına yaptığı ortadan kalkar.

Prostat embolizasyonu yöntemi ameliyatsız prostat tedavisi olarak bilinir ve lokal anestezi altında yapıldığı için sıklıkla tercih edilir.Avantajları ise şu şekildedir;

 • İşlem sonrası hasta ağrı hissetmez.
 • Embolizasyon sırasında ve sonrasında hastada kanama görülmez.
 • Cerrahi prosedürlerin aksine ejakülatınmesaneye akması gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Hastanede yatış gerekmez.
 • Transüretral prostat rezeksiyonu gibi cerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilen üretra darlığı,infertilite, idrar tutamama gibi komplikasyonlar embolizasyon işleminden sonra görülmez.

Prostat Büyümesinde Günübirlik ve Ameliyatsız Prostat Askılama Tedavisi:ÜroLift

İyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen benign prostat hiperplazisi tedavisinde uzman ürologlar yeni bir tedavi seçeneği olarak ürolift yani prostat askılama seçeneğini uygun hastalarda kullanmaktadır.Prostat askılama yöntemi ile genişlemiş prostat dokusunu kaldırmak için küçükimplantlar kullanılır ve böylece üretra, darlıktan kurtarılır.Prostat dokusunun kesilmesi, ısıtılması veya çıkarılması söz konusu değildir.

50 yaşından büyük erkeklerde sıklıkla görülen prostat büyümesi için ameliyatsız tedavi yöntemi olarak bilinen ürolift, günlük doz ilaç kullanmak istemeyen, nispeten küçük ve orta büyüklükte prostat büyümesi olan hastalar için idealdir.

Ürolift; Prostat Askılama Tedavisinin Avantajları

 • İşlem lokal anestezi altında yapılır ve hastaneye yatış gerektirmez.
 • Prostat büyümesinin neden olduğu üriner semptomların giderilmesinin yanında boşalmanın korunması da sağlanır.
 • İşlemden sonra hasta hızlı bir şekilde iyileşir ve günlük hayatına rahatlıkla dönebilir.
 • İşeme semptomları ortadan kalkar ve hastanın hayat standardı yükselir.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU