Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973-1980
Diyarbakır 8.Ana jet Üs Sag.amirlgi Kıta Tabibligi 1981-1984
GATA Enf. Hast. ve Kl. Mik. AD Uzmanlık ögrenciligi 1984-1988
Kütahya 100 Yt.lı Hava Hastanesi. Enf. Hast.Uzmanı 1988-1989
Yardımcı Doçentlik : GATA Enf. Hast. ve Kl. Mik. AD. 1989-1993
Doçentlik : GATA Enf. Hast. ve Kl. Mik. AD. 1993-2000
Profesörlük : GATA Enf. Hast. ve Kl. Mik. AD. 2000-2008

GATA 1000+200 Yat.Egt.Hast. Bastabib Mesleki Yrd. 1996-1997
Saglık Kurul Bsk.lıgı 1996-1997
GATA H.Pasa Egt.Hast Enf.Hast Servis Seigi 1997-2000
GATA Enf. Hast. ve Kl. Mik.Anabilim Dalı Baskanlıgı 2000-2005
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi Üyesi 2005-2007
Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcılıgı 2007-2008
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlıgı 2007-2008
Giresun Üniversitesi Tıp fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl. Bsk. 2009- 2011
Giresun Üniversitesi Tıp Fak. Enf. Hast. ve Kl. Mik AD Bsk. 2009- 2012
Ankara Özel Koru Sincan Hastanesi Mesul Müdürlügü 2012

Hastane Enfeksiyonları

Viral Hepatitler Menenjitler

Antibiyotikler

Kan Bankacılıgı Donör muayenesi ve takibi Cross Match uygulamalar

KLIMIK Dernegi EKMUD Dernegi AIDS’le Savasım Dernegi ANKEM Dernegi

Viral Hepatitle Savasım Dernegi

Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Dernegi Ankara Tabib Odası

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.