Ahmet GÜRCAN

Uzm. Dr. Ahmet GÜRCAN

Koru Ankara Hastanesi
Psikiyatri

2013 – 2018: Uzmanlık Eğitimi - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı - Ankara

2006 – 2012: Tıp Eğitimi - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ankara

2014 – Halen – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü 

 

Ağustos 2018 – Şubat 2020: Yozgat Şehir Hastanesi, Merkez/Yozgat

Psikiyatri uzmanı

Mayıs 2018 – Ağustos 2018: Yüksekova Devlet Hastanesi, Yüksekova/Hakkari

Psikiyatri uzmanı 

 

2021 - Halen - Üye, Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji
2020 - Halen - Türkiye Psikiyatri Derneği Nörobilim Bilimsel Bölümü Eş-Direktörü
2018 - Halen - Üye, Örgün ve Yaygın Eğitim Komisyonu, Türkiye Psikiyatri Derneği
2017 - Devam Ediyor - Yayın Kurulu Üyesi - Turkish Journal of Psychiatry
2016 - 2018 - Türkiye Psikiyatri Derneği Stajyer Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
2016 - Devam Ediyor - Üye - Avrupa Psikiyatri Stajyerleri Federasyonu
2013 - Halen - Üye - Türkiye Psikiyatri Derneği

Diğer İlgili Faaliyetler:
Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlilik Belgesi - 2018
Düzenleme Kurulu Üyesi - 25. EFPT Forumu - 30 Haziran - 4 Temmuz 2017, İstanbul, Türkiye
Nöropsikofarmakolojide ECNP Semineri - 21-23 Ekim 2016, Ankara, Türkiye

Dijital Sağlık Buluşmasında Yeni Sınırlar Sanal, ECNP - 8-9 Mart 2021, Seçilen katılımcı

1. JYPO (Japon Genç Psikiyatristler Organizasyonu) Online Uluslararası Ağ Toplantısı, 12-13 Şubat 2021, Burs Ödülü Sahibi ve katılım

Gürcan A, Başar K, Şen ZD, Karakaşlı AA. Reliability and Validity of Turkish Version of Clinician Administered Snaith-Hamilton Pleasure Scale. Turkish Journal of Psychiatry, In press, doi: https://doi.org/10.5080/u25844

Gürcan G, Gürcan A. Bupropion-induced leukopenia: a case report. Turkish J Clinical Psychiatry, In press (https://www.klinikpsikiyatri.org/en/jvi.aspx?pdir=kpd&plng=eng&un=KPD-02419&look4=)

Gürcan, A. (2017). [Editorial]. Turkish Journal of Psychiatry, 28(3), A3. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28936812)

Gürcan, A. (2016). [Editorial]. Turkish Journal of Psychiatry, 27(2), A2. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27370067)

 

Poster Sunumları:
Reward Related Learning and Anhedonia in Depression and Remission: A Controlled Cross-
sectional Study – A. Gürcan, K. Başar. 27 th European Congress of Psychiatry – Varşova/Polonya, 6-9
Nisan 2019 (Tez Projesi)
Violence against psychiatric trainees in Europe: Data from surveys in Spain and Turkey – V.
Pereira Sanchez, G. Erzin, A. Gürcan, C. Gomez Sanchez-Lafuente, H. Saiz, M. Asztaloz, T. Mogren, A.
Szczegielniak. 26 th European Congress of Psychiatry – Nice/Fransa, 3-6 Mart 2018
Cross-national trainee collaboration – The EFPT research experience in psychiatry – S.
Tomori, T. Mogren, M. Asztalos, G. Sampognia, M. Borovcanin, G. Erzin, J. Veiera, R. Tipa, A. Gurcan,
S. Naughton, E.F.O.P.T. EFPT. 25 th European Congress of Psychiatry – Floransa/İtalya, 1-4 Nisan 2017
Psikiyatri Kliniğinde Manyetik Rezonans Görüntüleme: Vaka serisi – Ahmet Gürcan, Sertaç Ak,
Ş. Can Gürel. Türkiye Psikiyatri Derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi – Antalya, 25-29 Ekim 2015
Gebelik Sanrısı ve Ayırıcı Tanısı – Olgu sunumu – Ahmet Gürcan, Arda Bağcaz, Yavuz Ayhan,
Aygün Ertuğrul, Ş. Can Gürel. Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim
Sempozyumu – Aydın, 6-9 Mayıs 2015
İnhalasyonla eroin kullanımında yoksunluk, deliryum tremens ve antipsikotik kullanımı: Olgu
Sunumu – Ahmet Gürcan, Ş. Can Gürel, Koray Başar, Yavuz Ayhan, Aygün Ertuğrul, Berna Diclenur
Uluğ. Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu – Antalya, 23-26
Nisan 2014

Sözlü Sunumlar:
“Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Kısa ve Uzun Dönemde Yan Etkiler: Tardiv Diskinezi” –
Türkiye Psikyiatri Derneği 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi – Çevrim içi, 18-20 Aralık 2020
“Psikiyatri Asistanlarına Şiddet Araştırması: Türkiye Verileri” - Ahmet Gürcan, Gamze Erzin,
Anna Szczegielniak, Elisabet Tasa Vinyals, Justo Emilio Pinzon Espinoza, Marton Asztalos, Sundar
Gnanavel, Victor Pereira Sanchez, Yugesh Rai. Türkiye Psikyiatri Derneği 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi
– İstanbul, 23-27 Ekim 2019
“Hesaplamalı Nörobilim Nedir ve Hangi Alanlarda Çalışır?” - Türkiye Psikiyatri Derneği 55.
Ulusal Psikiyatri Kongresi – İstanbul, 23-27 Ekim 2019
“Klinisyenin uyguladığı Snaith-Hamilton Zevk Alma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve
Güvenilirliği” – Ahmet Gürcan, Zümrüt Duygu Şen, Ahmet Alp Karakaşlı, Koray Başar. Türkiye
Psikiyatri Derneği 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu – Antalya, 11-14 Nisan 2018
“Aggressions to psychiatric trainees by patients in Europe: Assessing the prevalence and
policy” - 26 th European Congress of Psychiatry – Nice/Fransa, 3-6 Mart 2018
“European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) – Research Working Group” - Türkiye
Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi – Antalya, 16-20 Ekim 2016

Türkiye Psikiyatri Derneği “Proje Teşvik Ödülü” – Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu – Antalya 19-22 Nisan 2017

Organize edilen etkinlikler:
Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu 25. Forumu (30 Haziran – 4 Temmuz 2017, İstanbul)
Organizasyon Komitesi Üyesi
Türkiye Psikiyatri Derneği 1. (Samsun - 2016), 2. (Konya - 2017), 3. (Eskişehir - 2018) ve 4.
(Edirne - 2019) Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantıları – Organizasyon Komitesi Üyesi

 

Eğitim Faaliyetleri:
Dinlenim Durumu Fonksiyonel Bağlantısallık Analizi Kursu (55. Ulusal Psikiyatri Kongresi
kapsamında – 23 Ekim 2019)
“Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri” kursu – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi faaliyetleri kapsamında 2017 – Eğitmen Prof. Dr. Mutlu Hayran
“Bilişsel İşlevler: Nasıl Ölçülür? Nasıl Çalışılır?” kursu – 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi
kapsamında – 03-07 Ekim 2017, Bursa - Eğitmen Doç. Dr. Özlem Erden Aki
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi – 9 saatlik Giriş Eğitimi – 28 Mayıs 2017, Ankara – Eğitmen Prof.
Dr. Hürol Fışıloğlu
Türkiye Psikiyatri Derneği – Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı – 13-14 Mayıs 2017,
İstanbul
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 2016 – 2017 Güz Dönemi -
Temel Nörolojik Bilimler Dersi (TNB-701) Özel öğrenci statüsünde alındı
Clinician-Administrated PTSD Scale (CAPS) Kursu – 17-18 Mayıs 2016, Ankara – Eğitmen Prof.
Dr. Cengiz Kılıç

Composite International Diagnostic Interview (CIDI 2.1) Kursu – 23-24 Ocak 2016, Ankara –
Eğitmen Prof. Dr. Cengiz Kılıç
ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology – 21-23 Ekim 2016 – Ankara
İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı (Roche) – 23-24 Eylül 2013, İzmir

 

Diğer:
Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Sınavı Sonucunda Yeterlik Belgesi – 2018 –
(http://www.psikiyatri.org.tr/menu/55/yeterlik-belgesi-almis-uyelerimiz)
Anadolu Üniversitesi - Yüksek Onur Belgesi (2014-2015 Güz ve Bahar dönemleri) ve Onur
Belgesi (2015-2016 Güz ve Bahar dönemleri) - Açıköğretim Fakültesi – Felsefe Bölümü

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU