SEDA KAYA

.
12.9.2017 tarihinde hastaneniz kadın doğum bölümünde yattığım süre içinde beklentilerim tam olarak karşılanmıştır.