Acil Servikal Serklaj

 

 

Servikal yetmezlik klasik olarak ilk trimester sonrası gelişen ağrısız servikal dilatasyonudur.Erken doğumun nedenlerinden biridir.1/200-1/2000 arasında görülür.Tanı hastanın öyküsü,klinik ve rahim ağzının USG ile ölcülmesi ile konur.Tedavide rahim ağzına dikiş atılır.(Servikal serklaj) Ancak annede olan yan etkiler nedeniyle (ateş,kanama,enfeksiyon) kullanımı sınırlıdır.
Servikal serklaja alternatif olarak servikal pesser uygulanmıştır.Pesser değişik çap ve uzunlukta yapılan silikon halkadır.Rahim ağzını sıkıca sarar ve arkaya iter.Bu şekilde bebeğin başının ilerlemesini önler.Aşağıda 19.gebelik haftasında servikal yetmezlik tanısı konan bir hastamıza pesser uygulanmasını anlattık.

 

Hastamız 26 yaşında 13.haftalık gebelik mevcutken merkemize başvurdu.İlk gebeliğini 21.haftada ani başlayan ağrı ile düşürdüğünü ifade etti USG'de servikal kanal 35mm CRL:60mm, 13 hafta ile uyumlu tek canlı fetus mevcuttu.Hasta yakın takibe alındı. 19.gebelik haftasında USG de servikal uzunluk 21mm olarak kısalmış saptandı ve hunileşme mevcuttu.Hastaya sevrival yetmezlik ve ereken doğum tehditi nedeiyle 20.gebelik hastasında servikal pesser yerleştırdi.
 


Takiplerinde hiçbir problem gelişmeyen hastada 37.gebelik haftasında pesser çıkarıldı. 38.haftada hasta tefal distress endkasyonu ile sezeryan ile doğurtuldu.3170gr 9/10 apgar skoru olan erkek olan doğurtuldu.Postop 2 günde anne taburcu edildi.