Elekta Versa HD Lineer Akseleratör

 


Hedefe Yönelik Güvenilir ve Hızlı Tedavi (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi - IMRT)

Bölümümüzde yeni nesil radyoterapi cihazı olan  ELEKTA VERSA HD hizmete sunulmuştur. Cihazımızda bulunan AgilityTM sayesinde 160 adet alan şekillendiricisi (MLC) tedavi sırasında hedef tümörün şeklini daha iyi belirlemekte ve sağlam organların alacağı dozun azaltılabilmesine imkan vermektedir.  Yüksek MLC hızına sahip olması ise tedavilerin süresinin kısaltılmasına katkı sağlarken, yüksek pozisyonlama teknolojisi sayesinde büyük bir hassasiyet ile tedavi uygulanabilmektedir. Kolimatör yapısının özel olması sayesinde diğer lineer hızlandırıcılara göre 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahiptir. Böylece sağlam organları korurken ikincil kanser oluşum riskini azaltmaktadır.

 

 Hastaya En Uygun Tedavi Planlama ve Doz Seçimi

Tedavi planlamaları radyoterapi planlamaları için en iyi olduğu kabul edilen “Monte Carlo Algoritması” nı kullanan Monaco tedavi planlama sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sayede biyolojik doz optimizasyonu yapılarak hastaya en uygun doz oranı hesaplanıp, sağlam doku hasarını önleyecek en uygun tümör dozları belirlenebilmektedir.

Görüntü Eşliğinde Radyoterapi

Versa HD cihazımızda bulunan conebeam CT teknolojisi sayesinde tedavi ettiğimiz bölgeyi hergün izleme ve büyük bir hassasiyet ile tedavi uyguladığımız bölgenin doğruluğundan emin olarak tedavileri uygulama imkanı buluyoruz. Versa HD cihazında bulunan Simetry özeliği sayesinde tedavi sırasında tümör ve sağlam organ hareketlerini izleyerek oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir.

“Nokta Atış”/ Radyocerrahi

Versa HD cihazı ile halk arasında “nokta atış” diye tabir edilen radyocerrahi tedavileri 1-3 günlük tedaviler şeklinde büyük bir hassasiyetle uygulanabilmektedir. Cihazın yüksek doz hızı ile tedavi uygulayabilme teknolojisi sayesinde üç kat fazla maksimum doz oranı sağlanmakta ve tedavi süresi azalırken tedavi başarı şansı artmaktadır. Elekta Versa HD ile linak tabanlı radyocerrahi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) tedavileri benzeri cihazlara göre tedavi daha hızlı uygulanabilmekte ve bu sayede tedavi sırasında oluşabilecek hasta hareketinin önüne geçilebilmektedir.

 

 

ABC (Aktive Breath Control) Tekniği ile Meme Radyoterapisi