Görüntü Paylaşım Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Görüntü Paylaşım Projesi” nin ilk pilot çalışması  Özel Koru Ankara Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Bu proje ile hastaların gereksiz radyasyon almasını önlemenin yanı sıra  tedavi sürelerindeki zaman ve mali kayıpları önlemek amaçlanmakta. Devreye girecek bu yeni proje ile Sağlık hizmet sunucularının  sistemlerinde  kaydedilmiş tüm BT ve MT görüntülerinin internet aracılığı ile diğer sağlık hizmet sunucuları tarafından görüntülenmesi amaçlanıyor.


Özel Koru Hastanesi ,SGK ve Interpacs firmasının ortak yürüttüğü bu çalışmada test amaçlı görüntü aktarımı yapılarak bu görüntülerin tüm hizmet sunucuları tarafından ortak internet ağı ile hastaya ait görüntüleme verilerine ulaşımı başarı ile sağlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2017