Evde Bakım BirimiOnline Randevu

Evde Bakım Birimi

Evde Bakım Hizmeti Nedir ?

Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasıdır.

Nasıl Başvuru Yapılabilir ?

Hastanın bakımını üstlenen aile yakınları doğrudan 287 97 97 nolu telefondan direkt hastanemizde bulunan Evde Bakım Hizmetleri Birimine başvurabilirler.

 

EVDE BAKIM KAPSAM                                                                                                       

Doktor Hizmeti

Evde bakım hekimi hastanın muayenesini ve kontrollerini evlerinde yapar, gerekli tetkikleri isteyerek, tedavilerini planlar ve yürütür. Gereken durumlarda uzman hekimlerin evde konsultasyonlarını ve tedavilerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Hemşirelik Hizmetleri

Evde bakım ve yoğun bakım deneyimli hemşireler ile yürütülen hemşirelik hizmetleri hekim muayenesi sonucu gerekli görülen tedavilerin uygulanmasını sağlamakla birlikte, kronik rahatsızlığı olan uzun süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyulan durumlarda 24 saat hemşirelik hizmetleri de verilebilmektedir.

Uzun dönemli hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hastanın düzenli periyotlarla hekim tarafından kontrolü sağlanmakta, düzenlenen orderları hemşireler tarafından uygulanmaktadır.

Bakım Destek Personeli

Hasta ve yaşlı bakımında eğitimli olan destek personelleri, hastanın durumuna göre hemşire ile birlikte yada tek başına uzun dönemli hastanın bakım hizmetlerinde görev alırlar.

Bakım destek personeli hizmeti verilen hastalarımız düzenli periyotlarla evlerinde ziyaret edilerek, muayeneleri ve gerekli durumlarda tetkikleri yapılarak hastalıkları kontrol altında tutulmaya çalışılır.

Bakım Destek Personelinin izinli olacağı günlerde yerine aynı vasıflarda eğitimli başka bir hasta destek personeli hasta bakımı için yönlendirilir.

Fizik Tedavi Hizmetleri

 Fizyoterapi
  Konuşma Terapisi
  İş ve Uğraş Terapisi
  Solunum Terapisi


Kan Alma
Enjeksiyon
Serum Takma
Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme Hizmetleri
EKG Çekimi
EEG Çekimi
Evde Uyku Testi
Yara Bakımı ve Pansumanı
İdrar Sondası Uygulaması
Katater Bakım
Trakeostomi Bakımı
Kolostomi Bakımı
Evde yıkama ve temizlik bakımı
Cihaz Kiralama